Arany László: A 3-as alternatíva 

Kutatási anyag - 2005.

 

1977. június 20. Hétfő este. Az Anglia Televízió e napon sugározta az utolsó részt a Science Report sorozatból. A sorozatból, melynek igen magas kvalitású tudósok és nem kevésbé híres szakriporterek jelentették hitelességét. A műsor a 3-as Alternatíva címet viselte, és egyidejűleg sugározták Nagy Britanniában, Ausztráliában, Új-Zélandon, Kanadában, Izlandon, Norvégiában, Svédországban, Finnországban, Görögországban, és Jugoszláviában. (Az Egyesült Államokban sohasem adták le.) Ezen az estén a nézők bepillantást nyerhettek a világ vezető kormányainak sötét üzelmeibe - és az 1962 májusában végrehajtott első sikeres marsraszállás részleteibe...

 

A Római Klub

A Római Klub 1968. áprilisában a Római Akadémia székházában alakult meg az emberiség jövőjével foglalkozni kívánó tudósokból, szakmai képviselőkből, politikusokból. Kezdettől fogva a "világ tudós gyülekezete" elnevezéssel azonosították magukat. Célul tűzték ki, hogy időről időre felhívják a nemzetközi szervezetek és a nemzeti kormányok felelős képviselőinek figyelmét az emberiség veszélyeztetett helyzetére, egy-egy konkrét jelenkori világprobléma felvázolásával és tanulmányozásával.

Az első tudományos világmodell Joy Forrester A világ dinamikája címen 1971-ben megjelent munkája. Ez volt az első zárt dinamikus rendszermodell. Erre épült a Római Klub első jelentése, az úgynevezett Meadows-jelentés, amely A növekedés határai címmel jelent meg. Felhívta a figyelmet a globális veszélyre. Homogén világrendszert feltételezve a növekedés teljes visszafogását javasolták. (Zéró növekedés) A Római Klub második jelentése: Mesarovic-Pestel munkája, Fordulóponton az emberiség címmel jelent meg 1974-ben. Jelentés előrelépést jelentett az előzővel szemben, ugyanis elvetette a homogén világ koncepcióját és így a zéró növekedést is. A megoldást az egyenlőtlenség okozta feszültségi pontok csökkentésében látta. A Római Klub harmadik jelentése: J. Tinbergen: A nemzetközi rend átalakítása, 1972, a természeti tényezők helyett a társadalmiakat állítja a válság középpontjába. Megoldási javaslata: világintézmények létrehozása. A Római Klub negyedik jelentése másként közelíti meg a problémát: a tudomány és a technika szerepét állítja fókuszba. (Gábor Dénes: A hulladékhatáron túl, 1976.) A környezeti tényezők komplex vizsgálata alapján felveti a hulladékhasznosítás új lehetőségét is. Célok az emberiség számára címmel 1977-ben jelent meg a következő jelentés, amelyet László Ervin és munkatársai tettek közzé. Középpontjába a morális okok kerültek, határozottan kimondja, hogy a globális problémák társadalmi érdekkonfliktusokat jelentenek. A 70-es évek végére lezárult a problémák feltérképezésének korszaka, s megkezdődött a "minden érték átértékelése".

 

 

1.  ábra. A Hold felszínéről az űrhajósok  - állítólag - nem láttak csillagokat, pedig éles szemük volt. Sőt lefényképezni sem tudtak. Akkor vajon mi a magyarázata annak, hogy a jóval szerényebb képességekkel rendelkező Spirit marsjáró képes volt a Mars felszínéről egészen halvány csillagokat is leképezni, habár kamerája a felszín és a napsütötte táj fotózására készült?....

 

Az Anglia televízió említett műsorára tehát az utolsó jelentés publikálását követően került sor.

A világ vezetői a 70-es évek elején tehát szembesültek azzal a kellemetlen tudattal, hogy a Föld kifosztására és tartalékainak felélésére irányuló politikájuk nem tartható tovább. A földi társadalom anyagilag, erkölcsileg, lezüllött, a társadalmi- és fizikai szeméthegyek eltüntetésére immár nem képes, az életszínvonal nem tartható fenn, a teljes összeomlás néhány évtizeden belül biztosan be fog következni.

A Római Klub a világ gazdasági-társadalmi-stb. összeomlására az 1970-es évek elején 50 évet adott. Eszerint a legjobb esetben húsz évünk van, a pesszimisták szerint jó esetben talán öt. Botorság lenne azonban feltételezni, hogy a világ vezető hatalmai az 1970-es évek előtt ne tudtak volna az egész emberiséget létében fenyegető veszélyekről. Hiszen őket terhelte mindezekért a felelősség.

 

 

2. ábra. A „hivatalos” holdraszállások alkalmával készült felvétel. Jól látható az árnyékok széttartása, a tökéletesen csillagmentes és fekete „égbolt”, valamint a teljességgel pormentes leszállótalp. A fékezőhajtóműveknek leszálláskor fel kellett kavarniuk a port, ennek  nyoma sincs, de ez nem is csoda, hiszen lefújták róla a stúdió hűtőventillátorai…

 

A Föld állapotáról

Jelen írás elején említett tudományos műsor két fontos pontra koncentrált (A bemutatott ismereteket tények sokasága alapozta meg):

·     A nagyközönség előtt mélyen eltitkolt közös USA-szovjet-(kínai?) űrprogram. Ennek keretében  1962-ben asztronauták landoltak a Marson és évekkel korábban a Holdon. Egyúttal felfedezték, más intelligens életformák is vannak a Naprendszerben.

·     A Föld haldoklik. Beszennyeztük, és a gyógyításra tett kísérletek nem vezettek eredményre. A hőemelkedést az ún. „üvegházhatás” okozza, melynek következtében a jégsapkák és a gleccserek elolvadnak, ami katasztrofális árvizekhez és viharokhoz fog vezetni az egész Földön.

 

 

3. ábra. A Hold titokzatos "üvegtornyai".

 

Alternatívák

Három megoldást dolgoztak ki az emberiség megmentésére:

-  Első alternatíva: lényegét tekintve olyasféle volt, mintha kövekkel betörnék egy igazi üvegház tetejét, hogy a lyukakon kiszökhessen a hő. Az elgondolás szerint megfelelően elhelyezett nukleáris eszközöket kell felrobbantani a magaslégkörben, hogy lyukak támadjanak a széndioxid-burkon. Ezzel - ha úgy tetszik, kémények nyílnának az égen. Ez enyhítette volna ugyan a közvetlen nehézségeket, és az ezt követő programban teljesen újra kellett volna értékelni azt, ahogyan a Földön létezünk. (Gondoljunk csak az 1960-as években végrehajtott légköri atomrobbantásokra, valamint jelenleg a HAARP által mesterségesen gerjesztett ózonlyukakra!) Az embereknek jóval primitívebben kellett volna élniük, nehogy újratermelődjön a növekedés. Például, kényszerítő erejű nemzetközi megállapodásokat kellett volna kötniük arról, hogy többé nem használható semmiféle benzinmotoros jármű, leszámítva azokat, amelyek bizonyos sarkalatos célokat szolgálnak. Ezután nagy és összehangolt erőfeszítésekkel vissza kellett volna nyerni a világ tüdejét, megszabadulni minden fölösleges betondarabtól, hatalmas vidékeket növényekkel, fákkal beültetni, hogy legyen, ami megköti a széndioxidot.

 

 

4. ábra. Bob Grodin, a titkos űrprogramok egyik űrhajósa, a műsorban leleplezi a vezető kormányzatok mögöttes tevékenységeit.

 

- Második alternatíva: azonnal meg kell kezdeni városok építését a föld felszíne alatt az Elit számára. („Az új világrend” - az amerikai egydollároson meglehetősen hangsúlyozottan hívják fel rá a figyelmünket - a miheztartás végett…) – a szerencsés kiválasztottak értéknek tekintik megmenekülésüket és engedik, hogy milliárdok pusztuljanak el a felszíni szennyeződés következtében. A „hidegháborús” időszakban neki is láttak az emberiség nagyjából egytizedét néhány éven át izoláltan eltartani képes bunkerrendszerek megépítéséhez. Azért ennyi ideig tartottak volna csak ki, mert abban bíztak, hogy ennyi idő alatt a fentiek létszáma kellő mértékben lecsökken… Barlanglakókat akartak tehát csinálni az Elitből, miközben pontosan tudták, a Föld mélye telis-tele van hatalmas városokkal, melyeket ki tudja hány évtízezreddel ezelőtt, a mai civilizációnál sokkal fejlettebb őseink(?) vágtak az olykor hihetetlenül kemény talajba. Mégsem sikerült megőrizni és átmenteni magas fejlettségi színvonalukat. A víz  betörhetett barlangjaikba….

 

 

5. ábra. Egy képkocka a marsraszállás-videóból.

 

-  Harmadik alternatíva:  Űrhajókat kell építeni és elszállítani az Elitet a bolygóról - mindenekelőtt a Marsra és a Holdra. Ehhez el kell rabolni „közönséges” embereket és rabszolgává kell tenni őket (tömegszállítmányok). Agykontroll és más manipulációs technikákat alkalmazva tudatukat irányítás alá kell vonni. A földön megmaradtak úgyis belemerülnek a saját erkölcstelenségükbe.

 

 

6. ábra. A Mars ragyogó kék ege, ahogy a Spirit marsjáró látta a felszínről.

 

Tömegszállítmányok

- részlet a Politikai Bizottság elnöke, 1958 augusztus 27-én kelt jegyzetéből

Minden átköltöztetendőnek előreláthatólag öt személy támogatására lesz szüksége. Ezek a személyek, akik a tömegszállítmányok rakományával együtt utaznak majd, úgy lesznek programozva, hogy kérdés nélkül teljesítsék a jogosultak parancsát, és eleve ismerni fognak bizonyos alapvető kötelességeket.

Természetesen elsőbbséget kap az átköltöztetendők szállásának építése.

Hangsúlyozandó azonban, hogy a takarékosságot szem előtt tartva a tömegszállítmányok emberi komponenseinek - valamint az áttelepítendő állatoknak - az elszállásolása sürgető feladat. Ezeknek az egyszerűbb és leginkább célszerűségi szempontok szerint tervezett szálláshelyeknek a befejezése előbbre való, mint a laboratóriumok, hivatalok és egyéb munkahelyek és szórakozási központok építése. E szabály alól csak a Települési Bizottság elnökének írásbeli engedélye adhat felmentést.

Az emberi tömegszállítmányok munkaképességének várható időtartama tizenöt év, és a jelentős szállítási költségekre való tekintettel erőfeszítéseket kell tenni a hasznosíthatósági idő hosszabbítására. Ennek az időtartamnak a végére a tömegszállítmányok komponensei eldobhatónak tekintendők, mert bár ez valóban sajnálatos, az alacsony kategóriájú útitársaknak nem lesz helyük az új területen. Csak emésztenék az átköltöztetendők folyamatos betelepítéséhez szükséges forrásokat, és ezzel aláásnák a művelet sikerét.

Folyamatban vannak az előkészítő munkálatok a tömegszállítmány-komponensek szellemi és fizikai átalakítására a célból, hogy alkalmassá váljanak a nekik szánt szerepre, és e kísérleti munka még tovább szélesítendő. A további részleteket, ha szükséges, a Hetedik Ügyosztály fogja rendelkezésre bocsátani.

A tömegszállítmány-komponensek szállítás előtti összegyűjtését a Nemzeti Végrehajtó Főtisztviselők fogják megszervezni; ehhez megkapják majd a részletezett kategóriákat és mennyiségeket. Gyűjtés csak a Hetedik Ügyosztály különleges utasításaira végzendő.

 

 

7. ábra. Tórendszer az európai Mars Express felvételén.

 

Valóság vagy fikció?

A 3-as Alternatíva azonnal nagy visszhangot keltett, mivel a Sience Report elismert tudományos ismeretterjesztő műsor volt, amely mindig hihető, jól átdolgozott és informatív anyagokat mutatott be. 1977-ben még nem volt Internet és kábeltelevízió, így a Sience Rreport-hoz hasonló műsorok sok emberhez eljutottak és nagy befolyással bírtak. Az Anglia Televízió ezért az aggódó telefonálóknak azt kezdte mondani, hogy a műsor csak kitaláció volt a filmben szereplő kutatók és riportalanyok pedig mind színészek voltak.

Miután az átverésnek átminősített adás keltette felháborodás lecsengett, a 3-as Alternatíva készítésében résztvevő egyik személy a következő évben könyvet jelentetett meg, amely azonnal közismert összeesküvés elméletté vált. Az 3-as Alternatíva könyv-változatába olyan témák kerültek elő, amelyek a filmben tartalmuk miatt nem kerülhettek bemutatásra. A szerző állítása szerint civileket rabolnak el, hogy a marsi, vagy a holdi kolóniákra szállítsák őket. A szerző, Leslie Watkins Ausztráliába emigrált, majd azt nyilatkozta, hogy a könyv csak tényekre alapozott kitaláció volt és az eredeti műsor is csak egy show volt.

Ellenben: miért készítenének az Anglia Televízió és producerei egy olyan adást, amely kockára tenné a műsor jó hírét, és ellenérzéseket szítana a közönség köreiben? Másodszor pedig, miért használna a Sience Report színészeket elismert brit tudósok és egy amerikai asztronauta megszemélyesítésére, akikről amúgy is könnyen kiderülhet, hogy „kitaláltak”? Harmadszor mi köze van ennek hozzánk és a földönkívüliek eltussolt jelenlétéhez 2005-ben?

Azt hiszem, hogy az 3-as Alternatíva egy olyan igazságot kívánt feltárni, ami túl ijesztő volt ahhoz, hogy azt a szokványos politikai csatornákon hozzák nyilvánosságra. Az „igazság” az a tudományos tény volt, hogy a Föld környezete rohamosan romlik és az események egy olyan ponthoz értek, ahonnan a pusztító környezetváltozások már csak lépésekre vannak. Ebből a kormányhivatalok pedig azt a következtetés vonták le, hogy a pusztító környezeti változások a földfelszín teljes egészén veszélyeztetik az  emberiség fennmaradását. Ezért tettek hathatós lépéseket a három alternatíva kidolgozásával az esetlegesen bekövetkező eseményekre való felkészülésben, amelyekről a 3-as Alternatíva című műsor és könyv is beszámol.  (Magyar nyelven: Összeesküdt ellenségek.)

Az állítólagos bázisok a Holdon és a Marson lehetővé tennék nagyszámú lakosság áttelepítését bármilyen környezeti katasztrófa esetén. Arra a kérdésre, hogy az USA és más államok hogyan hozhattak létre bázisokat a Holdon és a Marson a nyilvánosság tudta nélkül, a válasz a földönkívüliek által földi nyersanyagokért cserébe átadott technikai segítségben rejlik. Phillip Corso „The Day After Roswell” című könyvében egy ambiciózus Hold-bázis terv előkészületeiről számol be, amelyet a roswelli baleset révén megszerzett földönkívüli technológiák tesznek lehetővé.  Bár Corso egy jövőbeli tervről beszél, az írás azt a benyomást kelti, hogy a Hold-bázist valóban létrehozták, csak ezt a könyvében nem hozhatta így nyilvánosságra.

 

 

8. ábra. Az amerikai Mars Global Surveyor is fényképezett le tavakat a Marson.

 

Hamisítások úton-útfélen

Habár a NASA mindent megtesz a „hivatalos holdraszállások” tényének elismertetésére, azért mégsem megy a dolog zökkenőmentesen. Igen, valóban jártak a Holdon, csak nem akkor, nem ott, és nem azok…. Az igazi holdi körülményeket pedig el kellett titkolni. Az állítólagosan Holdon járt űrhajósok hetet-havat összehordanak, és még olyan egészen egyszerű kérdésre sem tudtak határozottan felelni, hogy láttak-e a Hold felszínéről feltekintve az égen csillagokat. Ehelyett, pl. Armstrong, ököllel esett az előbbi kérdést feszegető újságírónak.

A Mars sincs jobb helyzetben. Folyamatosan meghamisítják a Földre visszaküldött képek színét, (a felvételeken azonban olykor elfelejtik kitakarni a felszínt járó űrszondák színkalibrációs táblácskáját…), szándékosan téves információkat adnak a marsi légkör összetételéről, sűrűségéről és a felszíni hőmérsékletről. Erre mi sem jobb példa, mint a Mars körül keringő európai űrszonda, a Mars Express már a sokadig tavat fényképezi le. Pedig ugye a víznek azon a hőmérsékleten és nyomáson, minimum gleccserek formájában szabadna csak léteznie…

 

 

9. ábra. A másik marsjáró, az Opportunity útját pedig egy parabola-antennával felszerelt, titokzatos marsjáró keresztezte. Vajon hogyan került oda?

 

Az igazi motívum

A földi Elit tehát mindent megtesz önmaga megmentésére, a Föld sok milliárdnyi lakosának sorsa egyáltalán nem izgatja. Innen-onnan megszerzett szupertechnológia segítségével biztos lakóhelyet épít magának a Naprendszer különböző pontjain, s eközben az sem zavarja, hogy szűk kozmikus térségünkben idegen fajok számos képviselője tevékenykedik. Már a hazudozások és hamisítások színvonala sem a régi. Tökéletesen magabiztosak. A földi lakosság pedig - ekkora létszámban - csak addig szükséges számukra, amíg hasznot termel, és a megfelelő mennyiségű és minőségű nyersanyagot kitermeli és leszállítja. Aztán „eldobhatókká” válnak…. Feltéve, ha hagyják magukat.

 

 

10. ábra. A Mars Global Surveyor e képén felszíni bányaépület látható. Emberi alkotás?

 

Vissza a kezdőlapra