Michael Salla: A 3-as Alternatíva és a globális tudat

– Új stratégiai tényező a földönkívüliek fenyegetésére

Fordítás: Kovács Benedek -  2005.04

 

A 3-as Alternatíva tudományos ismeretterjesztő adásként indult 1977 júniusában a brit Anglia Televízióban, amit az USA kivételével számos európai országban, valamit Ausztráliában és Új-Zélandon is sugároztak. A 3-as Alternatíva a Science Report sorozat utolsó részeként került műsorra. A 3-as Alternatíva oknyomozó tanulmányként kezdődött, amely az Angliában tapasztalható állítólagos „agyelszívásra” (tehetséges emberek külföldre vándorlásának okára) szeretett volna fényt deríteni, ám ahhoz a felfedezéshez vezetett, hogy a keresett emberek valójában eltűntek.

 

 Egy névtelenül nyilatkozó brit tudós szerint a kormányok már régóta tisztában vannak a földi környezet károsodásának súlyosságával és ezért a globális katasztrófa megelőzésére három radikális megoldást, un. „alternatívát” dolgoztak ki. Az egyes számú alternatíva a környezet pusztulásának megállítására irányuló szigorú óvintézkedéseket tartalmazott, mint amilyen az üvegházhatásért felelős gázok földi légkörében felrobbantott atombombákkal való kiszöktetése. A második alternatíva olyan biztonságos földalatti városok kialakítását irányozta elő, amelyekbe elegendő lakos költöztethető ahhoz, hogy a közigazgatás és a nemzetek túlélése lehetővé váljon. A harmadik alternatíva volt a legszélsőségesebb, amely a Holdon és a Marson létrehozott kolóniákon elegendő számú telepessel, az emberiség túlélését volt hivatott biztosítani. A filmben van egy riport egy magát amerikai asztronautának nevező bizonyos „Bob Grodin”-nal, aki azt állította, hogy Holdra szállásakor mások is voltak ott rajta kívül, mintegy megerősítve a Neil Armstrongnak tulajdonított sorokat, amelyeket a Holdon mondott: „Találtunk néhány földönkívülit… A telepüket látva itt lehetnek már egy ideje… Tudjátok meg, hogy ott arrébb más űrrepülők is vannak. A kráter távolabbi oldalának szélén vannak felsorakoztatva…” (http://www.unexplainable.net/astronautreports/neilandbuzz.html). A film egy meggyilkolt brit tudós által kicsempészett videó bevágással ér véget egy amerikai Marsra szállásról, amelyen egy asztronauta a következőket mondja: ”Apám, ha ez egyszer nyilvánosságra kerül, ez lesz a legnevezetesebb nap a történelemben. 1962. május huszonkettedike, a Marson vagyunk és van rajta élet!”  

A 3-as Alternatíva azonnal nagy visszhangot keltett, mivel a Sience Report egy elismert tudományos ismeretterjesztő műsor volt, amely mindig hihető, jól átdolgozott és informatív anyagokat mutatott be. 1977-ben még nem volt Internet és kábeltelevízió, és a Sience Rreport-hoz hasonló műsorok sok emberhez eljutottak és nagy befolyással bírtak. Az Anglia Televízió ezért az aggódó telefonálóknak azt kezdte mondani, hogy a show csak kitaláció volt és a filmben szereplő kutatók és riportalanyok mind színészek voltak. Az 3-as Alternatíva meghamisításáról jó cikk olvasható a  http://www.davidicke.net/emagazine/vol23/articles/alt3.html oldalon. A 3-as Alternatíva megtekintésére a http://www.thule.org/brains/aroundtheconspiracy.html címen van lehetőség.

Miután az átverésnek átminősített adás keltette felháborodás lecsengett, a 3-as Alternatíva készítésében résztvevő egyik személy a következő évben könyvet jelentetett meg, amely azonnal közismert összeesküvés elméletté vált. Az 3-as Alternatíva könyv-változatába olyan témák kerültek elő, amelyek a filmben tartalmuk miatt nem kerülhettek bemutatásra. Watkins állítása szerint civileket rabolnak el, hogy a marsi, vagy a holdi kolóniákra szállítsák őket (az online verzió itt olvasható: (http://ufos.about.com/library/weekly/aa051099.htm). A szerző Leslie Watkins ausztráliába emigrált, majd azt nyilatkozta, hogy a könyv csak tényekre alapozott kitaláció volt és az eredeti műsor is csak egy show volt. Sokak számára az 3-as Alternatíva csak egy színészekkel jól kidolgozott átverés volt, Watkins pedig csak egyike azoknak, akik a film ismertségéből akartak pénzt csinálni.

Bár a 3-as Alternativa egy színészekkel, kitalált angol tudósokkal, képzeletbeli amerikai űrhajósokkal készített kacsa volt, számos olyan dolog van benne, ami nagyon gyanússá teszi ezt az egész mesét. Először is az Anglia Televízió által készített Sience Report egy elismert tudományos műsor volt. Miért készítenének az Anglia Televízió és a producerei egy olyan adást, amely kockára tenné a műsor jó hírét, és ellenérzéseket szítana a közönség köreiben? Másodszor pedig, miért használna a Sience Report színészeket egy elismert brit tudós és egy amerikai asztronauta megszemélyesítésére, akiről amúgy is könnyen kiderülhet, hogy kitaláltak? Harmadszor mi köze van ennek hozzánk és a földönkívüliek eltussolt jelenlétéhez 2004-ben?

Hadd osszam most meg Önökkel, hogy mi is történt a 3-as Alternatívával, és hogy mi is a műsor exopolitikai jelentősége. Azt hiszem, hogy az 3-as Alternatíva egy olyan igazságot kívánt feltárni, ami túl ijesztő volt ahhoz, hogy azt a szokványos politikai csatornákon hozzák nyilvánosságra. Az „igazság” az a tudományos tény volt, hogy a Föld környezete rohamosan romlik és az események egy olyan ponthoz értek, ahonnan a pusztító környezetváltozások már csak lépésekre vannak. Ebből a kormányhivatalok pedig azt a következtetés vonták le, hogy a pusztító környezeti változások a földfelszín teljes egészén veszélyeztetik az  emberiség fennmaradását. Ezért tettek hathatós lépéseket a három alternatíva kidolgozásával az esetlegesen bekövetkező eseményekre való felkészülésben, amelyekről a 3-as Alternatívacímű műsor és könyv is beszámol.

Az állítólagos bázisok a Holdon és a Marson lehetővé tennék nagyszámú lakosság áttelepítését bármilyen környezeti katasztrófa esetén. Arra a kérdésre, hogy az USA és más államok hogyan hozhattak létre bázisokat a Holdon és a Marson a nyilvánosság tudta nélkül, a válasz a földönkívüliek által földi nyersanyagokért átadott technikai segítségben rejlik. Phillip Corso „The Day After Roswell” című könyvében egy ambiciózus Hold-bázis terv előkészületeiről számol be, amelyet a roswelli baleset révén megszerzett földönkívüli technológiák tesznek lehetővé.  Bár Corso egy jövőbeli tervről beszél, az írás azt a benyomást kelti, hogy a Hold-bázist valóban létrehozták, csak ezt a könyvében nem hozhatta így nyilvánosságra.

A nemrégiben megjelent Milleniumi Vendégszeretet (Millennial Hospitality /2002/) című könyvsorozat, amelyet az amerikai légierő egy leszerelt meteorológusa, Charles Hall, írt, felfedi, hogyan cserélt ki az amerikai kormány technikai ismereteket a földönkívüliek azon csoportjával, akiket a magas fehéreknek hívunk. (lásd: http://members.lycos.co.uk/Charles_Hall/). A magas fehérek olyan technikai ismereteket adtak át, amelyek lehetővé teszik, atommeghajtású kutatóűrhajók építését, amelyekkel el lehetne jutni a naprendszer közeli vidékeire, továbbá az amerikai vezérkar ezredesei közül többeket űrutazásra vittek fejlettebb, antigravitációs elven működő felderítő űrrepülőikkel a Holdra és valószínűleg a Marsra is. Hall könyvsorozata megerősíti olyan állítólagos informátorok vallomásait is, mint amilyen Michael Relfe, aki elmondása szerint járt a Marson és ott egy titkos emberalkotta kolónián szolgált.  (Bővebben: http://www.themarsrecords.com/). Hall alátámasztja William Cooper vallomását is, aki az amerikai hadsereg haditengerészetének hírszerzésénél szolgálva, bepillantást nyert titkos holdi és marsi bázisok aktáiba. (http://www.alienresistance.org/coopermj12.htm). Feltételezhető, hogy a magas fehérekhez hasonló földönkívüliek szolgáltak információval a közelgő környezeti katasztrófáról, aminek fejében előnyös megállapodásokat kötöttek az árnyékkormánnyal.

Hogy csak néhányat említsünk meg a katasztrófát előidéző lehetséges okok közül, ilyen lehet a fokozódó üvegházhatás és eltűnő ózonpajzs, a Föld pólusainak elmozdulása, egy nagy üstökös vagy bolygó – mint a Planet X – közeledte, a felfokozott naptevékenység, az atomháború, továbbá a földönkívüli technológiák helytelen használata is. Ismeretes, hogy ma az említett okokból többet is elkerülhetetlennek tartunk, de bekövetkeztük valószínűségéről, itt nem szeretnénk nyilatkozni.

Feltételezésem szerint a földönkívüliek ügyeivel foglalkozó árnyékkormány annyira biztos volt egy közelgő környezeti katasztrófa bekövetkezésében, hogy a Föld felszínén megmaradó túlélők számára titokban előkészítette és beindította az 3-as Alternatíva programot. A film a tények felsorolásával, azt akarta elérni, hogy az emberek mindent megtegyenek a túlélésük érdekében. Ugyanakkor úgy kellett elkészíteni színészekkel és képzeletbeli személyekkel az anyagot, hogy kacsának nevezhessék, ha a film pánikot keltene, illetve hihető cáfolatot szolgáltatva az árnyékkormány továbbra is kicselezhette a világot, „show”-nak minősítve az egészet. Azt hiszem ez a legjobb magyarázat arra, hogy a Science Report miért fektetett mégis annyi energiát a 3-as Alternatíva elkészítésére, és miért huzakodott elő a közvélemény félrevezetésével, kacsának állítva be a produkciót. Számomra ez a leghihetőbb indok arra, hogy az Anglia Televízió és a Science Report miért készítették el, majd tűzték műsorra a 3-as Alternatívát.

De ha az 3-as Alternatíva azért került műsorra, hogy figyelmeztessék azokat, akik tudnak olvasni a sorok között, és a műsor mögött titokban tényleg az árnyékkormány állt, hogy az 3-as Alternatíva elkészítésével felmérje a közvélemény reakcióját és a közelgő környezeti katasztrófára figyelmeztetve, növelje a lehetséges túlélők számát, akkor miért van az, hogy a katasztrofális változások nem következtek be? Végül is huszonhét év telt el az 3-as Alternatíva sugárzása óta, és ha valóban az árnyékkormány áll az ügy és a felsorolt bizonyítékok mögött a közvélemény tájékoztatásának céljával, hogy lehet az, hogy puszta feltételezéseik is ennyire elhibázottak voltak?

Úgy vélem érdekes tanulságok vonhatók le ebből, hiszen az árnyékkormánynak figyelemreméltó tudományos háttér és technikai adat állt rendelkezésére a bolygó jövőjét illető feltételezései megalapozására. Ha az árnyékkormány puszta feltételezéseit hozzáadjuk, azokhoz a földi környezet összeomlására vonatkozó jóslatokhoz, amelyeket a földönkívüliek kontaktszemélyeiken, ill. elrabolt embereken keresztül tettek, valamint azokhoz a katasztrófa jóslatokhoz, amelyeket a 80-as és 90-es évek között médiumok tucatjai emlegettek, nyilvánvalóvá válik, hogy mind az árnyékkormány, a földönkívüliek és a médiumok is valami lényeges dolgot figyelmen kívül hagytak a globális környezeti katasztrófa megjósolásakor. De mégis, milyen tényezőt, vagy változót felejtettek ki a földi emberiség jövőjét illető számításaikból?      

A válasz, véleményem szerint, az, hogy mindannyian kihagyták a környezeti katasztrófa mögött álló erők számbavételekor a “globális tudat” befolyását. A „globális tudat” fogalmáról és a földi evolúcióra gyakorolt hatásáról Tielhard de Chardin és az ő „noosphere” elmélete adja a legjobb felvilágosítást (Bővebben: http://www.december.com/cmc/mag/1997/mar/cunning.html). A noosphereben egyesül az emberiség gondolatainak, érzéseinek, szociális kapcsolatainak összessége, amely folyamatosan fejlődve az emberi adottságok kiteljesedését teszi lehetővé. De Chardin „globális tudatról” alkotott gondolatai megerősítésre lelnek olyan gondolkodók által, mint Carl Jung, aki felfedezte az emberiség kollektív tudatának archetípusait. A „globális tudat” a haladó gondolkodók által megálmodott fogalomnál sokkal fizikálisabb alakot ölt az Internet kommunikációs hálózata által. Az Internetnél semmi más nem jelképezi jobban a noosphere-t vagy a „globális tudatot”, amely Chardin szerint döntő befolyással bíró tényező az emberiség fejlődése szempontjából. 

Ezzel elérkeztünk ahhoz a kérdéshez, hogy miként válhatott a „globális tudat” azzá a hiányzó láncszemmé, amely az árnyékkormány, a földönkívüliek és a médiumok környezeti katasztrófákat illető hibás előrejelzéseiért és az Alternatív elkészültéért felelős. Feltételezhető, hogy a „globális tudat” kellően kihatott a környezetre lecsökkentve, késleltetve, vagy akár megakadályozva az árnyékkormány kutatói, a földönkívüli fajok és a médiumok által megjósolt kataklizma bekövetkeztét. A Princeton Egyetemen bizonyítást nyert, hogy az egész Földre kiható események hatással vannak a „globális tudatra”, más néven a noosphere-re (Lásd: http://noosphere.princeton.edu//). Az olyan kulcsfontosságú történések, mint Lady Diana, vagy Teréz Anya halála, mint a World Trade Center elleni merényletek, a hatalmas földrengések, valamint a jelentős nemzetközi események mind mérhető hatással vannak a „globális tudatra”. Viszont ha az egész világra kiható események hatással vannak a globális tudatra és befolyásolják azt, vajon megtörténhet-e ezt fordítva is? Más szóval a globális tudat hatással lehet-e a világ történéseire oly mértékben, hogy megváltoztathassa azokat?

Az a gondolat, hogy a tudat megváltoztathatja a fizikai valóságot számos misztikus hagyományban fellelhető, mint például az ókori görögök által vallott Hermészi törvényekben (Lásd: http://www.divineparadox.com/AgelessWisdom/Kybalion/kybalion15.htm). Az elmélet a quantumfizikus Fritjoff Capra hallgatói között is népszerűvé vált, aki 1974-ben „A fizika Tao-ja” (Tao of Physics) címmel jelentetett meg könyvet. (A könyv bevezetője a http://www.shotokai.com/ingles/filosofia/introtao.html címen megtekinthető.) Röviden összefoglalva a quantumfizikusok felfedezték, hogy a szubatomi részecskék megfigyelésekor, maguk is hatottak a részecskék viselkedésére. Így a szubatomi részecskékből kiindulva feltehetjük a kérdést, vajon a globális tudat változásai kihatnak-e a világ eseményeire?

A kérdés megválaszolásához először azt kell tisztázni, hogy a közelmúltban jelentős változásokon ment-e át a globális tudat, és hogy milyen tényezők okozhatnak ilyen változásokat? A globális tudat fejlődése nem új a Nap alatt, hiszen ezt már Tielhard de Chardin is felvetette és emiatt került a katolikus egyházzal összetűzésbe. Tehát ha volt a közelmúltban jelentős változás a globális tudatban, mik lehettek ennek az okai?     

Többen azt állítják, hogy a naprendszerünk a galaxis egy olyan területére ért, amely lehetővé teszi egy fejlettebb globális tudat kialakulását. Ezt a „fotonövként” szokták emlegetni és állítólag a terület hatással van a Föld, a Nap és a naprendszer többi égitestének rezgésszámára is (http://www.2012.com.au/Photon_belt.html). Mások szerint a naprendszerünk síkja egy irányba fordult a Tejút galaktikus középpontjával, amely hatással van a globális tudatra (http://www.portalmarket.com/cosmogen.html). Bár ezek az események mind közrejátszhattak a globális tudat megváltozásában, a legmeghatározóbb hatású mégis az Internet által jelentett kommunikáció lehetett.

A globális tudat drámai átalakulására az Internet fejlődése, a globális kommunikáció és a cyber-közösségek létrejötte a legjobb bizonyíték. A yahoo vitafórumok például lehetővé tették, hogy az emberek a világ minden részéről kapcsolatba lépjenek egymással, közösségeket hozzanak létre, és új öntudatot alakítsanak ki, amely felváltotta az Internet előtti időket uraló beszűkült/nemzeti öntudatukat. Még jelentősebb vívmány, hogy az Interneten keresztül a  közösségek információkat oszthatnak meg egymással és közösen léphetnek fel a világot érintő problémákkal szemben. Az Internet olyan nagyjelentőségű technikai előrelépés, amely a globális tudat gyors fejlődését mozdítja elő. Ez szinte példátlan jelentőségű az emberiség történetében és talán csak az 1500-as években megjelenő könyvnyomtatással említhető egy lapon.

Az egységesebb globális közösség, a kommunikációs infrastruktúrák és a yahoo vitafórumokhoz hasonló cyber-kommunikáció vajon hatással van-e a globális valóságra? Másképpen fogalmazva, az egységesebb emberiség hatással van-e a körülöttünk levő világra? Erre a kérdésre nem könnyű választ adni, ugyanakkor legalább felhívja a figyelmet egy arra a tényre, hogy a földi környezet változásait illető elemzésekből nem szabad kihagyni a globális tudatot. Az a tény, hogy a föld különböző részein több csoport is komoly érdeklődést mutatott a környezeti problémák iránt és segített azokat a nyilvánosság elé tárni, rámutat arra, hogy milyen ereje van a globális tudatnak, ha a figyelem egy bizonyos problémakör köré csoportosul, mint amilyenek a környezeti változások. Véleményem szerint, az árnyékkormány azon hibája, hogy a globális tudatot nem vette számításba, egyaránt magyarázat arra, miért voltak ezek a számítások olyan elhibázottak az elkerülhetetlen környezeti katasztrófát illetően.

Ha azonban a globális tudatosság az a hiányzó változó a pusztító környezeti károk valószínűségének meghatározásában, akkor a jövőbeli globális veszélyek latolgatásakor tudni kell megfelelően alkalmazni. Belátható, hogy a környezeti katasztrófán túl a bolygónkra beszivárgó földönkívüli fajok jelentik a globális biztonságra és szuverenitásunkra a legnagyobb hosszú távú veszélyt, technikai fölényük és az árnyékkormánnyal kötött kereskedelmi kapcsolataik miatt. Charles Hall könyve is rámutat, hogy a magas fehér és valószínűleg további más földönkívüli fajok egyezményeket kötöttek az USA árnyékkormányának képviselőivel, amelyekben földi nyersanyagokért és földi bázisok létrehozásának engedélyezéséért cserébe technikai ismereteket adnak át (http://www.exopolitics.org/Exo-Comment-25.htm). Meggyőző bizonyítékok állnak Hall azon kijelentései mögött, hogy a magas fehérek csillagközi kereskedelmet folytatnak nagymennyiségű földi nyersanyaggal, amibe maguk az emberek is beletartoznak. (Hall kitér arra is, hogy a hadsereg mennyire tehetetlen a magas fehérek által képviselt technikai elsőbbséggel szemben. Ezt a témát dolgozza fel az Elfeledettek (The Forgotten) című mozifilm is, amely azoknak az embereknek a történetét meséli el, akiket a földönkívüliek úgy rabolnak el, hogy minden dokumentumot és emléket kitörölnek róluk, míg a nemzetvédelmi szervezetek képtelenek megállítani az eltérítésekért felelős földönkívülieket (http://www.sonypictures.com/movies/theforgotten/).

Ha a globális tudat, a nyilvánosság volt a hiányzó tényező az elkerülhetetlen környezeti veszélyek esetében, akkor elképzelhető, hogy hasonlóan fontos tényező lehet a barátságtalan földönkívüli fajok esetében is, amelyek földi nyersanyagokat és embereket szállítanak földön kívüli területekre. És amíg a nemzetbiztonsági hivatalok tehetetlenek érezhető technikai hátrányuk miatt, a globális tudat újra meghatározó szerephez juthat egy olyan veszély elhárításában, amit még mindig nem tártak a nyilvánosság elé.

A nemzetvédelmi hivatalok még nem fedezték fel, hogy a globális tudat az összekapcsolt, tenni akaró, tájékozott közvélemény formájában stratégiai szempont lehet, az egész emberiség szuverenitását, szabadságát, jólétét veszélyeztető fenyegetésekkel szemben. Ha végre a globális tudatot, a Földet látogató, nyersanyagokra éhes földönkívüli fajokra ráirányítanánk, akkor biztosan születnének az emberiség méltóságát és egységét biztosító megoldások, még a technikailag fejlettebb földönkívüli fajokkal szemben is. A globális tudat lényeges stratégiai együttható a földönkívüli fajok jelenlétéből adódó kihívásokkal szemben, ám feltételezi az USA és más nagy nemzetek kormányainak több, mint öt évtizede tartó titkolózó politikájának teljes feladását.  

 

© Michael E. Salla, PhD December 22, 2004


http://www.exopolitics.org/

email: drsalla@exopolitics.org 

Vissza a nyitólapra