Arany László: Ördöngős-Tompaháti gabonakörök - 1997

Beszámoló helyszíni kutatásról

 

          Szentesről Hódmezővásárhely felé haladva a mindszenti bekötőút előtt baloldalt van egy kis élelmiszerbolt. Attól visszább valamivel egy föld bekötőút, szintén balra. Azon kellett menni mintegy 800 métert, azután egy útelágazás következett. Ismét balra kellett fordulni, majd egy újabb nyolcszáz méter következett. ekkor lehetett elérni a földúthoz legközelebb eső kör vonalába, az az úttól mintegy 150 m-re helyezkedett el a búzatáblában.

          E körhöz képes délnyugatra volt a három egy vonalba eső kör legkeletibb tagja, mintegy 100 m-re. A három, egy vonalba eső körhöz képest a legelső mintegy 40 fokos szögben volt. A háromtagú csoport a keletre mutató tengelyhez képest tíz fokkal délre eső tengelyen helyezkedett el egymástól 50, illetve 30 méterre.

          A legnyugatabbra lévő körhöz képest, továbbra is délnyugatra, volt az ötödik kör, mintegy 60 m-re, és a fő tengelyhez képest 40 fokos szögben. Ezen utolsó kör mellett volt egy körkezdemény is. Persze helyesebb lett "gabonagyűrűkről" beszélni, de annyira a "gabonakör" fogalma terjedt el, hogy ezért én is ezt a szót használtam.

          A gyűrűk külső átmérője 4.5 m, szélességük 45-50 cm. Egyetlen körhöz sem vezetett semmiféle nyom, még művelési vonal sem! A körkezdeményből ugyan kifelé vezetnek nyomok, de ezek megszakadtak 15 m után.

          A gyűrűk alatt a talaj jóval keményebb volt, ez az aratás után megmaradt kombájnnyomokból látszik. A gabona a gyűrűkben meghajlott, de nem tört. Ha meghúztuk kijött gyökerestől, míg ha mi hajlítottuk és aztán húztuk meg, azonnal szakadt. A körök keletkezése után két nappal helyszíneltünk, így nem történhetett a gabonában ekkora változás.

          A gyűrűk mentén trapéz alakú, cirka 7 cm hosszú bemélyedéseket láttunk, körkörösen elhelyezkedve, itt-ott szabályosan. A körök keletkezésének szemtanúját nem találtunk. Július 23-ra virradó éjszaka jöttek létre, közvetlenül az aratás előtt. Egy pilóta fedezte fel őket a levegőből. A földtulajdonos beleegyezett, hogy egy nappal később arassanak, módot adva nekünk a helyszíni szemlére.

          A gyűrűkön kívül-belül a talaj teljesen porhanyós volt. Csak a körvonal mentén volt jóval keményebb. Sugárzási többletet a háttérsugárzáshoz képest nem mértünk, de a fejünk igencsak megfájdult, amíg egy-egy gyűrű közvetlen közelében voltunk, s a hármas kör középső tagjában erős fülzúgást is éreztünk. Az iránytű a kör közepén mintegy egy fokkal tért el a normális irányától. Egyéb anomáliát nem tapasztaltunk. Annyit figyeltünk még meg, hogy a tarlón ugráló tücskök a körök közelségét kerülték, ha véletlenül beleugrottak azonnal távoztak. Így tettek az általunk odatelepített tücskök is.

          A talaj nem mutatott sem kémiai sem biológiai elváltozást, a gabona sem. Ennek ellenére a köröket ismeretlen erő beavatkozásával értelmeztük, az emberi szándékosság kizárható. Valamennyi körben a gabona balra forog.

 

    

      

   

 

Vissza a kezdőlapra