A Lacerta-interjú

 

 

(fordítás: Kovács Benedek - 2005)

 

 

 

„Tanúsítom, hogy a következő szöveg színtiszta igazság és nem a képzelet szüleménye. Az írás egy olyan interjú átirata, amit 1999. decemberében egy nem emberi, hüllőszerű lénnyel folytattam. Ez a nőnemű lény akkor már néhány hónapja kapcsolatban állt egy barátommal, akinek a nevét itt E. F.-fel rövidítem. Hadd mondjam el, hogy soha életemben nem hittem az ufókban, földönkívüliekben és egyéb hasonló dolgokban, továbbá szentül meg voltam győződve arról, hogy E. F. álmokat, vagy sci-fi történeteket mesélt el, amikor beszámolt első találkozásáról a Lacerta nevű nem emberi lénnyel. Még akkor is kételkedtem, amikor 1999 december 16-án barátom elhagyatott dél-svédországi házának kis, meleg szobájában saját szememmel pillantottam meg ezt a nem emberi lényt. Találkozásunkkor azonban annyi megdöbbentő dolgot mesélt el és mutatott meg nekem, hogy szavai valóságát és igazát már nem tagadhatom. Ez nem egy újabb, hamis ufó-jelentés, amely az igazság feltárását tűzi ki célul, holott maga is kitaláció, ezért tanúsítom, hogy a dokumentumban foglaltak igazak és ezért érdemesek az Ön figyelmére.

 

Három órán át beszélgettem vele, az anyagot azonban az ő kérésére megrövidítettem. A kérdések nem mindig abban a sorrendben hangzottak el, ahogy itt szerepelnek, ezért a szöveg néha zavarosnak tűnhet, amiért előre elnézésüket kérem. Nem könnyű szívvel töröltem az átiratból kérésére a szöveg összes fontos részét, de birtokomban van a teljes dokumentum (testéről és felszereléséről készített rajzaimmal összesen 49 oldal) és néhány kazetta is, amelyre az interjút rögzítettem, ezeket viszont az ő kívánságára még titokban kell tartanom. Az itt következő rövidített szöveget megbízható finn, norvég, német és francia barátaimnak is elküldöm, hogy saját nyelvükre lefordíthassák, így az átirat remélhetőleg a lehető legtöbb emberhez el fog jutni. Ha az írás Önhöz is eljut, kérem, bátran készítsen róla másolatokat, vagy küldje tovább e-mailen más barátainak.

 

Tanúsítom továbbá azt is, hogy ez a lény birtokában volt a reptiloid, fajtájának jellemző „paranormális” képességeknek, úgymint a telepátiának és a telekinézisnek, amit tollam megérintés nélküli táncoltatásával és egy alma kezei felett 40 cm-re való lebegtetéssel bizonyított is nekem. Mindezeket három óra hat perces együttlétünk alatt mutatta meg nekem, és egészen biztos vagyok benne, hogy ezek nem trükkök voltak. Bizonyára azt is nehezen tudják majd megérteni, elhinni, hogy beszélgetésünkkor kapcsolatban voltam a tudatával. De teljes bizonyossággal állítom, hogy mindaz, ami az interjú közben a mi világunkról a tudomásomra jutott a színtiszta igazság.

 

Következő találkozásunk időpontja 2000 április 23-án lesz ugyanabban a svédországi házban, megígérte, hogy létezését alátámasztandó bizonyítékokat fog hozni nekem. Addig is gyűjtögetem a kérdéseket, amiket majd felteszek neki. Talán abba is beleegyezik majd, hogy felfedjem állításait egy eljövendő háborúval kapcsolatban.

 

Ole K.

 

2000. január 8.

 

 

Az interjú rövidített átirata:
1999. december 16.


Kérdés: először is, ki vagy te? Földönkívüli faj követe vagy, vagy erről a bolygóról származol?

Válasz: Ahogy azt a saját szemeddel is látod, én nem emberi lény vagyok és az igazat megvallva még csak nem is vagyok emlős, még emlősökre utaló testi jegyeim ellenére sem, amelyek az evolúció eredményei. Én egy nőnemű hüllő lény vagyok, és egy nagyon öreg hüllő fajhoz tartozom. Mi a Föld őslakói vagyunk, millió évek óta élünk itt.  Ismerhetsz bennünket az emberiség vallásos irataiból, szerepelünk a Bibliában is, az egyiptomiak és az inkák is, és sok más ősi nép tudott létezésünkről és tisztelt minket istenként. A keresztény vallás félreértelmezte szerepünket a teremtésben, ezért gonosz kígyóként kerültünk a Bibliába. Pedig ez nem igaz. A fajodat génsebészeti úton földönkívüliek tenyésztették ki és mi jobbára csak passzív nézői voltunk felgyorsított evolúciótoknak. Igaz, amit néhány tudósotok már megsejtett, vagyis hogy fajotok 2-3 millió év alatt, természetellenes gyorsasággal fejlődött ki. Ez teljességgel elképzelhetetlen, mert a természetes evolúció sokkal lassabb folyamat, bár ezt ti még nem értitek. Teremtésetek művi, génsebészeti úton folyt, de nem mi, hanem egy földönkívüli faj vitte végbe. Ha azt kérded, földönkívüli vagyok-e, azt kell mondjam, nem. A Föld lakói vagyunk. Bár vannak kolóniáink a Naprendszerben másutt is, származási helyünk a Föld. Valójában a Föld a mi bolygónk, nem a tietek és soha nem is volt az.

 

Kérdés: Megmondanád a neved?
 

Válasz: Nehezet kérsz tőlem, mert az emberi száj nem képes helyesen kiejteni a neveinket (és a neveink rosszul kimondása nagy sértésnek számít közöttünk). A nyelvünk nagyon különbözik a tietektől, de a nevem – megpróbálom az emberi hangokhoz hasonlatosan ejteni – így hangzik: „Sssshiaassshakkkasskkhhhshhh" , amelyben az „s” és a „k” hangokat nagy nyomatékkal ejtjük. Veletek ellentétben nincsen keresztnevünk, hanem egy szóból álló, egyéni nevünk van, amelyet az egyéni kiejtés és az jellemez, hogy ezt a nevet nem gyermekkorban, hanem a felnőtté válás egy bizonyos szakaszában, a vallási vagy tudományos „megvilágosulás” idején kapjuk. Megtisztelnél, ha nem próbálnád kiejteni emberi száddal az én valódi nevemet. Szólíts kérlek Lacertának, rendszerint ezt a nevet használom, ha emberek között vagyok, és  beszélgetni akarok velük.

 

Kérdés: Hány éves vagy?


Válasz: Mi az időt veletek ellentétben nem asztrológiai években, a Föld Nap körüli keringésével mérjük, mert mi a Föld felszíne alatt élünk. A mi időszámításunk a Föld mágneses pólusainak periodikus változásain alapul és ennek megfelelően (a ti számaitoknak megfelelően kifejezve) a mai napon – hadd számoljak csak utána – 57,653 ciklus az életkorom. 16,337 ciklussal ezelőtt világosodtam meg és léptem a felnőtt korba (ez számunkra nagyon fontos időpont). A ti éveitekkel számolva körülbelül 28 éves vagyok.


Kérdés: Mi a te feladatod? Van foglalkozásod?


Válasz: A ti szavaitokkal élve: kíváncsi tanulója vagyok a fajotok szociális viselkedésének. Ezért vagyok itt, ezért is beszélgetek most veled. Ezért fedtem fel E. F. és most te előtted is valódi lényemet. Ezért adom most át neked a titkos válaszokat kérdéseidre, és ezért próbálok helyes válaszokat adni. Látni akarom, hogy miként reagálsz, hogy fajtád többi tagja hogyan reagál. Olyan sok hazug él köztetek, akik azzal kérkednek, hogy ismerik az igazságot rólunk, a földönkívüliekről, a repülő csészealjakról és a hasonló dolgokról, ráadásul sokan el is hiszik hazugságaikat. Látni akarom, mit szól majd a fajtád, ha az igazságot (amit én elmondok neked) a világ elé tárod. Remélem, tévedek, de biztos vagyok abban, hogy mindenki visszautasítja majd szavaimat, de hinnetek kell nekem, ha az elkövetkező éveket túl akarjátok élni.

Kérdés: Olvastam már nyilatkozatodat  (amelyet E. F.-nek adtál) erről, de mégis szeretném, ha röviden válaszolnál nekem erre: Az ufók valóban földönkívüliek által vezetett repülő tárgyak, vagy a te fajod repülői?

 
Válasz: Néhány UFO-észlelés, ahogy ezt ti nevezitek, nekünk tudható be, de a legtöbb nem. A legtöbb „titokzatos” repülő tárgy nem technikai eszköz, hanem legtöbbször természeti jelenségek félremagyarázása, amelyeket a tudósaitok még nem értenek (mint a spontán plazma kitörések magasan az atmoszférában). Mindazonáltal valódi ufóészlelések is vannak, az UFO-k egy része a ti fajotok (főleg a hadseregeitek) birtokában vannak, de tartozhatnak földönkívüli fajokhoz, és néhány közülük a miénk. (De a mi számlánkra írható észlelések csak egy töredéke ezeknek, mert rendszerint nagyon elővigyázatosak vagyunk, és jó módszereink vannak arra, hogy elrejtsük repülőinket az atmoszférában.) Ha egy világos metálszínű szivar alakú hengeres objektumról szóló híreket hallasz, amelynek hossza a ti mértékegységetekkel kifejezve 20 és 260 m között van, és mély, zümmögő hangot hallat, továbbá 5 erős fényű vörös lámpa van rajta (…), akkor nagy valószínűséggel valaki a mi egyik űrhajónkat pillantotta meg. Ez egyben azt is jelenti, hogy az az űrhajó bajba került, vagy valaki közülünk nem volt eléggé elővigyázatos. Van egy kisebb csészealj alakú repülőkből álló flottánk is. A háromszög alakú UFO-k rendszerint a ti hadseregeitek valamelyikéhez tartoznak, bár az elkészítésükhöz földönkívüli technológiát használnak. Ha igazán szeretnéd látni valamelyik repülőnket, akkor a sarkokat és a belső-ázsiai hegyvidéket érdemes szemmel tartani.


Kérdés: Van valami jel, amiről a te fajtádat felismerhetjük?

 

Válasz: Két jellegzetes szimbóluma van fajunknak. Az egyik (az ősibb) egy kék kígyó, amelynek négy fehér szárny van a hátán (ezeknek a színeknek számunkra vallási jelentősége van). Ezt a jelképet korábban csak bizonyos társadalmi rétegek használhatták, de ma már nagyon ritka – ti emberek ezt a szimbólumot másoltátok írásos emlékeitekbe. A másik jelkép egy misztikus lényt, a ti szavaitokkal élve egy  „sárkányt” ábrázol, ahogy körbeölel hét fehér csillagot. Ez a jelkép sokkal elterjedtebb manapság. Ha ezt a jelet látod egy olyan hengerszerű repülőn, amelyről az előző kérdésben esett szó, vagy egy föld alatti létesítményen, akkor az egyértelműen hozzánk tartozik (és azt javasolnám, hogy a lehető leggyorsabban menj el onnan)!


Kérdés: A hét csillag, amit az imént említettél, a Plejádokat jelképezik?

 

Válasz: A Plejádokat? Nem. A hét csillag valójában bolygók és holdak, és a Naprendszerben létesített hét korábbi kolóniánk jelképei.  A csillagok kék háttérben helyezkednek el, és a sárkányszerű kör a Föld gömbölyűségére utal. A hét fehér csillag a Holdat, a Marsot, a Vénuszt és a Jupiter, ill. a Szaturnusz négy holdját jelölik, amelyeket a múltban kolonizáltunk. Két kolóniát azóta elhagytunk, így öt csillag használata helyesebb lenne.

 

Kérdés: Ha már nem engeded, hogy fotókat készítsek rólad, – ami sokat segítene létezésed és a történet valódiságának alátámasztásában – megtennéd, hogy részletesen leírod kinézetedet?  

 

Válasz: Tudom, sokat jelentene néhány fotó az interjú valódiságát illetően. Ti emberek amúgy is nagyon kétkedőek vagytok (ami jó nekünk és a többi idegen fajnak, amelyek a bolygótokon ténykednek). Tehát még ha lennének is fotóid, sokan mondanák közületek, hogy hamisítványok, és én csak egy álruhás nő vagyok, ami nagyon bántana engem. Ezért meg kell értened, nem adhatok engedélyt arra, hogy lefényképezz engem, vagy az eszközeimet. És ennek több oka is van, amit nem kívánok részletekbe menően elmondani, de az egyik ok az, hogy létezésünket továbbra is titokban akarom tartani, a másik pedig vallási természetű. Mindazonáltal szabad rajzokat készítened rólam és az eszközeimről is, amelyeket később mutatok be neked. Megpróbálhatnám szavakkal leírni külsőmet, de kétlem, hogy embertársaid képesek lesznek elképzelni magukban valós kinézetemet a szavak segítségével, mert a reptiloid és más intelligens lények létezésének tagadása az agyatokba van programozva. Azért megpróbálom.

Képzeld magad elé egy átlagos nő testét. Mint nektek is, nekem is van fejem, két karom, két kezem, két lábam, két lábfejem. Testem arányai is hasonlítanak a tietekére. Mivel nőnemű vagyok, nekem is vannak melleim (Hüllő eredetünk ellenére az evolúciós folyamat eredményeként 30 millió évvel ezelőtt mi is tejjel kezdtük el táplálni kicsinyeinket, mivel ez a legjobb módszer életben tartásukra. A ti fajotok esetében ez már a dinoszauruszok korában kialakult, majd megjelent a mi fajunk esetében is. Ez azért nem jelenti azt, hogy mi is valódi emlősökké váltunk volna.), de a mi emlőink nem olyan nagyok, mint az emberi nőké, továbbá méretük nagyjából minden egyednél azonos. Külső nemi szerveink mindkét nem esetében kisebbek, mint az embereknél, de láthatóak és szerepük is megegyezik az emberi nemi szervekkel (az evolúció egy másik adománya a fajunknak). 

A bőröm zöld-bézs színű – halványzöld – és barna pöttyök rendetlen mintázatával tarkított (minden folt 1-2 cm nagyságú) a bőrünk és az arcunk. (A minták a két nem esetében eltérőek, a nőneműeknek több van testük alsó részén és az arcukon.) Láthatod, ahogy az én esetemben két vonal húzódik a szemöldökömtől az orcámon át az államig. A szemeim valamivel nagyobbak az emberi szemeknél (ezért látunk mi jobban a sötétben), jellegzetes nagy fekete pupillánk, amit egy kis világoszöld írisz vesz körül (a hímek írisze sötétzöld). A pupillánk vágott alakú és egy kis fekete vonaltól egészen nagy tojás alakot is fel tud venni, ami azért van, mert a szemünk nagyon érzékeny a fényre és ezt így tudjuk kompenzálni. Nekünk is kívülről látható, kerek fülünk van, igaz kisebb és nem is annyira íves, mint a tietek, mégis jobban hallunk nálatok, mert a füleink nagyon érzékenyek a hangra (szélesebb frekvencia tartományban hallunk nálatok). Van egy izom vagy héj a füleink felett, amellyel tökéletesen be tudjuk zárni őket, pl. ha víz alá merülünk. Az orrunk hegyesebb, és van egy v-alakú ív a két orrlyukunk között, amely őseink számára hőlátást tett lehetővé. Bár ez a szerv már elcsökevényesedett, még mindig érzékelni tudjuk vele a hőmérsékletet. Ajkaink hasonló formájúak, mint a tieitek (a nőnemű egyedeké kicsit nagyobb, mint a hímeké) csak világos barna színükben térnek el, fogaink nagyon fehérek és erősek, ill. kicsit hosszabbak és élesebbek a ti emlős fogaitoknál. Nálunk nincs többféle hajszín (a hajunk színe korunkkal együtt változik) az eredeti szín – mint az enyém is – zöldesbarna. Hajunk vastagabb és erősebb a tieteknél és sokkal lassabban nő. Ráadásul szőrzet egyedül a fejünkön van.      

Testünk, karjaink és lábaink méretükben és formájukban is hasonlítanak a tietekre, színük azonban eltérő (zöld-bézs, mint az arcunk), a bőr combunkon és felkarunkon pikkelyhez hasonló. Öt ujjunk valamivel hosszabb és vékonyabb az emberi ujjaknál, tenyerünk sima és nincsenek benne vonalak, hanem ezt is egy pikkelyszerű anyag és barna foltok keveréke borítja (mindkét nem esetében megtalálhatóak a foltok a tenyéren), ezen kívül ujjlenyomatunk sincs. Ha megérintesz, érezni fogod, hogy bőröm selymesebb tapintású, mint a ti szőrrel borított bőrötök. Mindkét kezünk középső ujján éles köröm található. Láthatod, hogy az én körmeim nem olyan hosszúak és gömbölyű a végük. Ez nememből adódik. A hímeknek hosszú, hegyes körmük van, amely 5-6 cm-re is megnő. Egy másik dologban viszont nagyon eltér a tietekétől a testem: hüllő eredetemre utal a hátamon végighúzódó csontos kitüremkedés, amit a ruhámon keresztül is érezni lehet. Ez nem a gerincem, hanem egy összetett lapszerű képződmény, ami a fejemtől a csípőmig fut. Sok ideg és véredény szövi át a lapkákat (amelyek nagyjából 2-3 cm hosszúak és nagyon érzékenyek – ezért nem szeretünk támlás székekben ülni). A lapocskák a szexuális életünkön kívül a testhőmérsékletünk szabályozását végzik. Ha fény éri őket, a lapok megtelnek vérrel, és a Nap felmelegíti hüllő vérünket, amely átjárva a lapocskákat, majd a testünket nagyon kellemes érzést okoz.            

Hogy még miben különbözünk tőletek? Nincs köldökünk, mert nem az emlősök mintájára hozzuk világra utódainkat. A többi külső eltérés olyan kicsi, hogy fel sem tűnik, ha ruhában vagyunk. Azt hiszem, elég alapos leírást adtam. Talán készíthetnél rajzokat is.


Kérdés: Milyen ruhát viseltek általában? Ami rajtad van, gondolom, nem a hétköznapi viseleted.


Válasz: Nem, az emberi ruhákat csak akkor hordom, amikor köztetek járok. Az igazat megvallva nem túl kényelmes számomra ilyen szűk ruhákat hordani, mindig szokatlanul hat, ha felveszem őket. Ha nem vagyunk otthon (itt föld alatti otthonainkra gondolok), vagy nagy mesterséges napozóhelyeinken, akkor hasonló nevű társaink között általában meztelenek vagyunk. Ez meglep téged? Ha nyilvános helyen vagyunk lenge, puha anyagból készült öltözetet hordunk. Említettem már, hogy testünk sok része, a hátunk pedig kifejezetten érzékeny az érintésre, ezért szűk ruhában kényelmetlenül érezzük magunkat. A nő és a hím egyedek ruhái gyakran csak a színükben térnek el. 

 

Kérdés: Amikor „hasonló nevű társaidról” beszélsz, a családodra gondolsz?

Válasz: Nem, nem igazán. A család olyan egyedeket takar, akik genetikailag is összetartoznak, mint az apa, anya és a gyerekek. Ahogy korábban mondtam nekünk különleges, egyedi neveink vannak. A név kiejtése teljesen egyedi, nincs még egy azonos nevű egyed, de a nevünk középső része elárulja, melyik családhoz tartozunk. (Ezt a szót kell használjam, mert a ti nyelveteken nincs erre megfelelőbb.)  De ez nem jelenti azt, hogy a csoport egyedei genetikailag is hasonlóak egymáshoz, mert ezek a csoportok rendszerint elég nagyok (20-70 egyed).  Nagyobbrészt genetikailag összetartozó egyedek vannak ebben is, leszámítva azokat, akik a csoportot elhagyták, és a legszorosabb kapcsolatok az apák, anyák és a gyermekeik közt jönnek létre. Ősi társadalmi rendünk túl összetett és a legalapvetőbb dolgok megbeszélése is órákig tartana. Talán következő találkozásunkkor majd részletesen beszámolok neked ezekről a dolgokról.


Kérdés: Van farkad, mint a normális hüllőknek?


Válasz: Látsz rajtam? Nem, nincs látható farkunk. Ha megnézed a csontvázunkat, látható egy lekerekedett kis csont a gerincoszlopunk végén a medencénk mögött. Ez őseink farkának elcsökevényesedett maradványa és kívülről nem is látható. Oh, magzataink rendelkeznek farokkal fejlődésük első hónapjaiban, de ez a farok még születésük előtt felszívódik. Farokra csak azoknak a primitív élőlényeknek van szüksége, amelyek a két lábon járást próbálgatják, és farkukat egyensúlyozásra használják. A mi csontvázunk átalakult az evolúció során, gerincünk szinte teljesen azonos alakú, mint a tietek.

 

Kérdés: Azt mondtad, másként hozzátok világra utódaitokat. Talán tojásokat raktok?

Válasz: Igen, de nem olyat, mint a madarak, vagy a primitív hüllők. Az embrió egy protein-folyadékban fejlődik az anya méhében, de van egy tojás formájú, nagyon vékony mész héj is körülötte, amely kitölti a méhet. A héjon belül az embrió teljesen független az anya testétől és minden anyaggal el van látva, ami a fejlődéséhez szükségeltetik. Van egy köldökzsinórhoz hasonló szervünk, amely a hátunk lemezei mögött csatlakozik a testhez. A születéskor az egész, csúszós fehérjével borított tojás átpréselődik a vaginán, és a baba ebből a puha tojásból bújik ki néhány perccel később. A középső ujjakon elhelyezkedő körmöket a babák ösztönösen használják a tojás héjának feltöréséhez. Születésükkor a babák kisebbek az ember gyermekeinél, méretük 30-35 cm a ti mértékegységetekkel kifejezve, míg a tojás nagyjából 40 cm hosszú (az emberinél kisebb vaginánk miatt), de felnőtt testméretünk 160–180 cm között mozog.


Kérdés: Hogyan szabályozzátok a testhőmérsékleteteket? Korábban azt mondtad, hogy élvezitek a napozást. Milyen hatással van a fény a szervezetetekre?

Válasz: Nem vagyunk emlősök, és mint hüllők, testhőmérsékletünk a környezet hőmérsékletétől függ. Ha megfogod a kezem, érezheted, hogy hidegebb a tiednél, mivel az átlagos testhőmérsékletünk 30-33 fok. Ha napozunk (főleg, amikor meztelenek vagyunk és a hátlemezeinket is felé fordítjuk), testhőmérsékletünk percek alatt 8-9 fokot emelkedhet. Ez sok enzim és hormon termelését okozza, amitől szívünk és agyunk, és összes többi szervünk aktívabbá válik, és nagyon jól érezzük magunkat. Bár ti emberek is élvezitek a napfényt, számunkra ez az elképzelhető legnagyobb öröm (talán a ti orgazmusotokhoz hasonlíthatnám). A meleg folyadékokban való úszást is nagyon élvezzük, amely megemeli a testhőmérsékletünket. Ha néhány órát árnyékban töltünk, a testhőmérsékletünk hamar visszaesik 30-33 fokra. Bár ez nem rossz számukra, sokkal jobban szeretjük a fényt. Mesterséges föld alatti nap-termeink vannak, de a valódi Nap fényével nem lehet őket összehasonlítani.

 

Kérdés: Mivel táplálkozol?

 

Válasz: Általában sokféle dologgal, mint a hús, a gyümölcs, zöldség, ill. különféle gombák, amelyeket föld alatti farmokon tenyésztünk. Több olyan táplálékot is elfogyasztunk, ami számotokra mérgező lenne. A lényegi különbség közöttünk az, hogy nekünk mindenképp kell húst is fogyasztanunk, mert a szervezetünk igényli a proteineket. Veletek ellentétben nem fogyaszthatunk csak növényi táplálékot, mert hús nélkül az emésztésünk leállna és néhány héten, hónapon belül elpusztulnánk. Sokan közülünk nyers húst is esznek, ami számotokra visszatetsző lehet. Én személy szerint a főtt húst és a felszíni gyümölcsöket, az almát és a narancsot szeretem. 

 

Kérdés: Mondanál nekem valamit fajod történetéről és evolúciójáról? Milyen régóta létezik a fajotok? Ti is a primitív hüllőkből fejlődtetek ki, mint az emberek a majmokból?  


Válasz: Nos, ez egy nagyon hosszú és összetett történet, ami majd biztosan hihetetlennek tűnik számodra, de ez az igazság. Megpróbálom röviden elmondani. 65 millió évvel ezelőtt sok, kevésbé fejlett ősünk elpusztult a dinoszauruszokkal egy globális kataklizmában. A pusztulás oka nem egy nagy aszteroida becsapódása volt, ahogy azt tudósaitok képzelik, hanem egy háború két ellenséges földönkívüli faj között, amely jobbára bolygótok körül az űrben és az atmoszféra magasabb részeiben zajlott. Nem sok pontos ismeretünk maradt ezekből a korai időkből, de ekkor háborúztak földönkívüliek először a Földön – és egész biztosan nem utoljára, közeleg egy újabb háború, hiszen a szembenálló idegen fajok között már 73 éve egy „hidegháború” zajlik. A 65 millió évvel ezelőtti háborúban két olyan idegen faj vett részt, amelyek nevei a ti számotokra nem kimondhatóak. Bár ki tudnám előtted ejteni neveiket, a hangok sértenék a füleidet. Az egyik faj emberszerű volt, mint a ti fajotok, csak annál sokkal öregebb, és annak a csillaghalmaznak az egyik naprendszeréből származott, amit ti Procyonnak hívtok. A másik egy reptiloid faj volt, erről nem tudunk sokat, de a mi fajunkkal biztosan nem állt kapcsolatban, hiszen mi külső behatás nélkül a földi hüllőkből fejlődtünk ki (leszámítva, amikor saját magunk alkalmaztuk a manipulációt, de erre még később visszatérünk). A fejlett reptiloid faj nem ebből a világból származott. Hogyan is magyarázhatnám el neked? A ti tudósaitok nem értették meg az Univerzum valódi természetét, mert logikátlan elmétek a legegyszerűbb összefüggéseket sem érti és hibás matematikán, számokon alapul. Ez génjeitekbe van kódolva, de majd erre is visszatérek még. Legyen elég annyi, hogy az Univerzum megismerésétől ugyanolyan messze vagytok, mint 500 évvel ezelőtt.

Olyan kifejezésekkel, amiket talán megértesz, a másik faj nem ebből az Univerzumból származott, hanem az omniverzum egy másik „buborékából”. Ti talán másik dimenziónak neveznétek, de ez nem a megfelelő szó erre (ráadásul a dimenzió szó jelentését is hibásan értelmezitek). A tény, amire szeretnélek emlékezetni, az az, hogy a fejlett fajok képesek az omniverzum buborékai közt közlekedni – ahogy ti nevezitek – a kvantum technológia és saját technikáik segítségével. Az én fajom is fejlett mentális képességekkel rendelkezik a ti fajotokhoz képest, de nem vagyunk képesek a szuperhúrokon/buborékokon technikai segítség nélkül átkelni. Más, a Földeteken tevékenykedő fajok azonban képesek erre, amit ti varázslatként éltek meg, ahogy ez őseitekkel is történt.      

Visszatérve saját történetünkhöz: az első földönkívüli faj (a humanoidok) kb. 150 évvel a reptiloidok előtt érkeztek a Földre és kolóniákat létesítettek az akkori kontinenseken. Nagy kolóniájuk volt az Antarktiszon (ahogy ti ezt a kontinenst ma nevezitek), ill. Ázsiában. Ők a hüllők elődjeivel békében éltek együtt. Amikor a fejlett reptiloid faj elérte a Földet, a procyoniak békével próbáltak közeledni, de próbálkozásaik kudarcba fulladtak és néhány hónapon belül világméretű háború tört ki. Ezek az idegen fajok a fiatal bolygót nem faunájáért, vagy a fejletlen fajok miatt akarták megszerezni, a valódi okuk a nyersanyagok szerzése, ezen belül a réz megszerzése volt. Hogy megértsd indokaikat, meg kell értened, hogy a réznek nagy jelentősége van néhány fejlett faj számára (még ma is), mivel más bomlékony anyagokkal együtt, erős mágneses tér és radioaktív sugárzás hatására a fluktuáló mezőkön való átjutáskor új, stabil elemeket alkot. A réz más anyagokkal való egyesülése a mágneses/radioaktív mező-kamrában olyan erőtereket képes létrehozni, amely számos technológiai eljáráshoz nélkülözhetetlen (ezek azonban olyan összetett eljárások, amiket egyszerű agyaddal nem vagy képes felfogni). Mindkét faj szerette volna megszerezni a Föld réztartalékait, és háborúztak érte az űrben és a Föld körül. Kezdetben az emberszerű faj kerekedett felül, de a harcok során a reptiloid faj egy rendkívül erős kísérleti fegyver bevetése mellett döntöttek, amely egy speciális fúziós bomba volt. Azt várták tőle, hogy a bolygón minden életet elpusztítson, de megóvja az értékes réz-nyersanyagot. A bombát az űrből lőtték ki, és azon a területen robbant fel, amit ma Közép-Amerikának neveztek. Mivel az óceánban robbant fel, a fúzióba belépő hidrogén megtöbbszörözte a bomba erejét. Az eredmény gyilkos sugárzás lett, ami nukleáris télbe taszította a bolygót több mint 200 évre. A legtöbb humanoid elpusztult, de ismeretlen okból – talán a sugárzás miatt – nemsokára a reptiloid faj is elvesztette az érdeklődését a bolygó iránt. Bár a Földet nem fenyegették már idegen fajok, a felszíni fajok kipusztultak. Egyébként az egyik anyag, ami a fúziós bomba hatására létrejött, az irídium volt. A ti tudósaitok ezt a földfelszínen koncentrálódott irídiumot egy óriásmeteor becsapódásának bizonyítékaként tartják számon, ami a dinoszauruszok kipusztulásáért volt felelős. Ez azonban nem így történt, de honnan is tudhatnátok?    

Nos, a legtöbb dinoszaurusz kihalt (nem is annyira a robbanás következtében, mint inkább abban a nukleáris télben, a radioaktív hamuesőben, ami utána következett). A következő 20 éven belül szinte az összes dinoszaurusz kihalt, bár néhány faj – különösen a tengerekben élők – még 200-300 évig kihúzták, de a klimatikus változások miatt később ezek is kipusztultak.  

A nukleáris tél 200 évig tartott, és az átlaghőmérséklet is kisebb lett a korábbinál. A kataklizma ellenére néhány faj, mint a halak – ahogy a cápák is –, a madarak, és a kis csúszó-mászó emlősök – a ti őseitek –, továbbá számos hüllő – például a krokodilok – képesek voltak fennmaradni. És fennmaradt egy kicsi, de fejlett dinoszaurusz faj is, amely az utolsó nagy dinoszaurusz fajokkal együtt fejlődött ki, olyanokkal, mint amit Ti tirannoszaurusznak hívtok.

Ez a hüllő két lábon járt és leginkább az Iguanodonról készült rekonstrukcióitokhoz hasonlított (ugyanis az Iguanodonok családjából származott), de kisebb volt azoknál (megközelítőleg 150 cm) és volt néhány emberies tulajdonsága, mint a megváltozott csontszerkezet, megnövekedett koponya és agy, markolásra képes hüvelykujj, megváltozott szervezet és emésztés, az arc közepén ülő, fejlett szemek… és a legfontosabb… új, jobb agyrendszer. Ez volt a mi közvetlen ősünk. Feltételezések vannak arról, hogy az új faj a sugárzás által kiváltott mutáció útján jött létre, de ez nem bizonyos. Mindazonáltal a kis, emberszerű dinoszaurusz a következő 30 millió évben is folytatta evolúciós fejlődését. (Ahogy már korábban mondtam, a fajok evolúciójához, hogy állatból gondolkodó lénnyé váljanak, több idő kell, mint ahogy azt ti képzelitek, hacsak a fejlődés nem mesterségesen irányított, ahogy ez a Ti esetetekben is van.) Ezek a lények elég okosak voltak ahhoz, hogy ne haljanak ki az elkövetkező évmilliók során, mert megtanultak alkalmazkodni. Barlangokban laktak a hideg nyílt tereppel szemben, kövekből és ágakból szerszámokat készítettek és megtanulták, hogy a tűzzel melegen tarthatják testüket, ami a mi fajtánk számára létfontosságú a túléléshez.  A következő 20 millió év alatt ez a faj 27 alfajra bomlott, amelyek jobbára primitív háborúkat vívtak a dominanciáért. (A korábbi hüllő fajok sajnos többé-kevésbé hajlamosak voltak az evolúciós fejlődés során alfajokra bomlani. Ezt jól láthatod abból, hogy mennyire szükségtelenül sok faja volt a korábbi állati dinoszauruszoknak.)

Nos, a természet nem volt hozzánk kegyes és a korábbi 27 alfajból 24 kipusztult részben e primitív háborúk, részben az evolúció következtében, mivel agyuk nem volt elég fejlett a túléléshez, és testhőmérsékletüket sem voltak képesek megváltoztatni, amikor az éghajlat változása szükségessé tette volna. 50 millió évvel a háborúk és a dinoszauruszok után csak három (már technikailag is fejlett) faj maradt fenn. Végül ezek a fajok természetes és mesterséges kereszteződések következtében egyesültek, majd génsebészeti ismereteink segítségével eltávolítottuk a fajokra bomlásért felelős gént örökítőanyagunkból. Történelmünk és hitünk szerint ez volt az az idő, amikor a génmanipulációs úton kialakult végső, reptiloid fajunk – az a lény, amilyen én is vagyok. Ez megközelítőleg 10 millió éve történt, és evolúciónk ennél a pontnál szinte meg is szakad (bár az elkövetkező századokban is voltak kisebb változások kinézetünkben, amely ember- és emlősszerűvé tett minket, fajunk nem bomlott többé alfajokra). Láthatod, hogy nagyon régi faj vagyunk a tiétekhez képest, amely kis majomszerű lényként ugrált a fákon, amíg mi felfedeztük a technikát, a Naprendszer más bolygóit kolonizáltuk és hatalmas városokat alapítottunk a Földön (amelyek mára nyomtalanul eltűntek az idők folyamán), megváltoztattuk génstruktúránkat, amíg Ti állatokként éltetek.

10 millió éve Afrikában (ugyancsak klimatikus változásoknak köszönhetően) egy majomszerű faj elkezdett fejlődni, lejött a fákról a földre. Evolúciójuk azonban nagyon lassú volt, ahogy ez általában az emlősökre jellemző, és ha nem történt volna fajtád esetében valami váratlan dolog, ma nem ülhetnénk itt beszélgetve, mert én komfortos modern házamban laknék, te pedig egy barlangban, állati szőrökbe bújva próbálnád felfedezni a tűzkészítés titkát, de az is lehet, hogy valamelyik állatkertünkben ücsörögnél. De a dolgok másképp alakultak, és most azt hiszitek magatokról, hogy Ti vagytok a „teremtés koronái”, és ti ültök modern házaitokban, míg nekünk bujkálva, rejtőzködve kell élnünk elhagyott vidékeken, vagy a föld alatt. Körülbelül másfél millió éve egy másik idegen faj érkezett a Földre – meglepő módon ők voltak az első látogatók 60 millió év óta, még jobban csodálkoznál ezen, ha tudnád, hány földönkívüli faj létezik még. Ez a humanoid faj, amelyet Ti „Ilojiim”-nak neveztek, nem a nyersanyagok miatt és a réz miatt érkezett ide, hanem teljes csodálkozásunkra a fejletlen majomszerű őseitek miatt. Jelenlétünk ellenére a bolygón az idegenek elhatározták, hogy segítenek a majmoknak gyorsabban fejlődni, hogy utána szolgafajként segítsenek nekik következő háborúikban. Fajotok sorsa nem nagyon érdekelt minket, de nem örültünk az Ilojiimok jelenlétének bolygónkon, és ők sem örültek a mi jelenlétünknek új, galaktikus állatkertjükben. Ezért hatodik és hetedik teremtésetek háborúhoz vezetett köztünk. A háborúról a Biblia című könyvetek is szót ejt, bár nagyon zavarosan. Ami azt illeti ez egy hosszú és bonyolult történet. Akarod, hogy folytassam?   

 

Kérdés: Nem, most nem kell. Jegyzeteltem, amíg beszéltél és lenne néhány kérdésem.

 

Válasz: Kérdezz nyugodtan.

 

Kérdés: Először is nagyon nagy időskálát tekintettél át. Azt állítod, hogy az őseid együtt éltek a dinoszauruszokkal, túléltek egy mesterséges kataklizmát és 40 millió éven át fejlődtek, amíg 10 millió évvel ezelőtt le nem zárult törzsfejlődésetek. Ez elég hihetetlenül hangzik a számomra, tudnál még mondani erről valamit? 

 

Válasz: Megértem, hogy számodra ez tökéletesen hihetetlen, mert te egy fiatal, génépítészetileg megalkotott faj egyede vagy. Történelmetek látómezeje néhány száz évet ölel fel, és azt hiszitek, hogy ez normális. De nem az, hanem lehetetlen. Kondicionált agyad nyilván nem képes ekkora időintervallumokat kezelni. Lehet, hogy evolúciónk időtartama túl hosszúnak tűnik a szemedben, de ez a természet valódi rendje. Emlékezz csak, korai emlős őseitek is együtt éltek a dinoszauruszokkal és hozzánk hasonlóan túlélték a bombát. A rákövetkező évmilliók alatt lassan fejlődtek és sok új, méretükben és külsejükben is különböző fajt hoztak létre. Ez volt a test evolúciója, de mi van az értelemével? Egyszerű állatok voltak. Az emlősök 150 millió éven át fejlődtek, de csak az utóbbi 2-3 millió évben váltak értelmes, gondolkodó lényekké. Ilyen rövid idő alatt jöttek létre azok a lények, amelyek közé te is tartozol. Gondolod, hogy természetes módon? 148 millió év fejlődés állatszerű emlősként, majd 2 millió év, hogy értelmes lényekké váljatok? Tedd fel magadnak a kérdést, lehet ez a gyors evolúció a természet műve? Fajod bizonyára sokkal tudatlanabb, mint amilyennek hittem. Nem a mi törzsfejlődésünk volt természetellenes, hanem a tietek.


Kérdés: Értem. De lenne még egy kérdésem. Sok konkrétummal szolgáltál a 65 millió évvel ezelőtt folytatott háborúról az idegen fajjal. Ez jóval azelőtt történt, hogy fajod valóban intelligensé vált volna – már, ha jól értettelek. Akkor honnan tudhattok ilyen sokat az akkori háborúról és fajotok evolúciójáról?


Válasz: Ez egy jó kérdés, sokkal jobb az előzőnél és erre nem is adtam eddig magyarázatot. Ismeretünket abból a leletből nyertük, amelyet régészeink      16 000 évvel ezelőtt a mai Észak-Amerika területén találtak. Találtak egy 47 cm átmérőjű tálat, amely még számunkra is ismeretlen mágneses anyagból készült. A tálon belül volt még egy kristálytál is, amelynek molekuláris szerkezetébe hatalmas információmennyiséget tároltak el. Ezt a „memórialapot” „procyoni” humanoid faj utolsó túlélői hagyták hátra 65 millió évvel ezelőtt és teljesen épp volt, amikor ráakadtunk. Tudósainknak sikerült dekódolniuk az információkat, ekkor hallottunk először a távoli múlt eseményeiről és arról, hogy mi vezetett a dinoszauruszok kihalásához. A tál részletes információval szolgált mindkét fajról – a humanoidokról talán kicsit többről – és a fúziós bombáról is. A Földön élő állatokról és szauruszokról is volt benne szó, sőt még a mi korai, intelligens őseinkről is. Az evolúciónkról a többi ismeretünket csontvázak tanulmányozásával és a DNS visszafejtésével, dekódolásával nyertük.  Amint látod, eredetünkről 16 000 éve ismerjük a teljes igazságot, előtte vallási hiedelmeink határozták meg feltételezéseinket.

 

Kérdés: Mi történt a két idegen fajjal?

Válasz: Valójában nem tudjuk. A bombát túlélő humanoidok a háborút követő években meghaltak. Később sem ők, sem a másik reptiloid faj nem tért vissza ismereteink szerint a Földre. Ami a reptiloid fajt illeti, kicsi a valószínűsége, hogy később fizikai lehetőségük lett volna visszatérni. Feltételezéseink szerint az elmúlt évmilliók folyamán mindkét faj kihalt.


Kérdés: Beszéltél fajtád csontvázairól. Hogy lehet az, hogy az emberi régészek eddig nem találták meg őseidnek nyomait, annak ellenére, hogy olyan régóta élnek ezen a földön? Sok primitív dinoszaurusz faj csontvázát megtaláltuk, de olyat nem, amelynek nagyobb, fejlett agya és hüvelykujja lett volna, amint azt korábban említetted.


Válasz: Megtaláltátok már, csak „nagy” tudósaitok még nem voltak képesek összeállítani a csontvázakat teljesen, mivel ők hüllőket látnak a csontokban és nem értelmes lényeket. Csodálkoznál, ha tudnád, hogy mennyi – kifejezetten kicsi – helytelenül összerakott szaurusz csontváz van kiállítva a múzeumaitokban, mert a csontok jó része nem is tartozott valójában össze, vagy az „állati” szaurusz csontváz rekonstrukciója úgy van kipótolva, hogy az egy soha nem létezett állatot mutat be.  Sok tudósotok felfigyelt már erre a problémára, de véleményüket ne merik nyilvánosságra hozni, mert nincsenek bizonyítékaik, és inkább azt mondják, hogy a csontváz hiányosságai ellenére helyesen van összerakva. Sok ősünk csontját használták iguanodonok rekonstrukciójához, ez jól látszik a kezek hüvelykujján, nézz csak meg egy múzeumot, és tudni fogod, miről beszélek. Néhány éve egy USA-ban élő tudós majdnem teljes pontossággal összerakta fajunk egy példányának csontvázát, de a helyi önkormányzat elkobozta a csontokat, mivel részben tisztában van létezésünkkel. Ahogy évezredek óta, ma is a föld alatt élünk, ezért nem fogtok fajunk egyedeiből csontvázakat, tetemeket találni. 


Kérdés: Többször említetted a föld alatti városaitokat és a mesterséges napfényt. Azt érted ezen, hogy a Föld burka üreges és egy másik Nap is rejlik alatta?

 

Válasz: Nem, a Föld felszíne nem csak egy burok és nincs belül egy másik Nap. Ez az elmélet nevetséges, ráadásul fizikai lehetetlenség – még a te fajtádnak is tisztában kellene lennie ezzel.  Tudod Te, hogy mekkora mennyiségű anyag kell a Napnak ahhoz, hogy hosszabb időn át sugározza a fúzió révén a fényt és az energiát? El tudod képzelni, hogy van egy másik, működő Nap a bolygó belsejében? Amikor föld alatti lakóhelyeinkről beszélek, hatalmas barlangrendszerekre gondolok. Azok a barlangok, amiket Ti a felszín közelében felfedeztetek semmik a föld gyomrában, 2-8000 m mélységben lévő barlangokhoz, tárnákhoz képest. Ezek a barlangrendszerek adnak helyet fejlett nagyvárosainknak. Legnagyobb telepeink a sarkokon, Belső-Ázsiában, Észak-Amerikában és Ausztráliában vannak. Városaink világítását mesterséges fényforrások adják, amelyek fénnyel töltik be a csarnokokat és alagutakat. Minden városban vannak speciális, UV-fénnyel megvilágított járataink, ahol felmelegíthetjük testünket. Ezenkívül vannak természetes napozóhelyeink elhagyott vidékeken, főként Ausztráliában és Amerikában. 


Kérdés: Hol található egy felszínközeli bejárat a Ti világotokba?


Válasz: Csak nem gondolod, hogy elmondom neked a pontos helyét? Ha rá akarsz találni egy ilyen bejáratra, jobb lesz, ha magad keresed meg – bár én azt tanácsolnám, ne tedd! Amikor négy napja a felszínre jöttem, egy olyan átjárót használtam, amely innen északra egy nagy tótól nagyjából 300 kilométerre található, de kétlem, hogy valaha is megtalálnád – a világnak ezen a részén csak néhány átjáró található. Hadd adjak egy tanácsot: ha bekerülnél egy szűk alagútba, vagy barlangjáratba, amelyben egyre beljebb hatolva a falak simábbá válnak és meleg levegő áramlik a mélyből, esetleg hallod az áramló levegőt egy szellőzőjáratból süvíteni, keress egy különösen sima, szürke fémajtót. Ha sikerül kinyitnod az ajtót – amit nem tudok elképzelni – bejutsz egy kör alakú szervizszobába, ahol szellőzőket és a mélybe vezető lifteket fogsz találni. Ez a szoba a mi világunk bejárata. Tudnod kell, hogy mire Te ide elértél, mi már tudatában vagyunk a Te jelenlétednek és elég nagy bajban vagy. Keress reptiloidokra jellemző jeleket a falakon, ha nem találsz ilyet, még nagyobb bajba kerültél, mivel nem minden föld alatti járat tartozik hozzánk. Néhány új alagútrendszert földönkívüli fajok használnak, amelyek közt több ellenséges is. Így a tanácsom az, hogy ha ilyen furcsa föld alatti helyre kerültél, fuss el olyan gyorsan, amilyen gyorsan csak tudsz! 


Kérdés: Korábban azt mondtad, hogy az emberek között a Lacerta nevet használod és élvezed a felszínen a valódi Nap fényét. De hogyan maradsz titokban az emberek előtt? Te nem hasonlítasz hozzánk, bárki láthatja. Mégsem beszél rólatok senki, annak ellenére, hogy teremtésünk óta együtt éltek velünk a Földön. Tudnál erre magyarázatot adni? 


Válasz: Először is, fajomat már sokszor leírtátok, láttátok és tiszteltétek korai történelmetek során, példának okául a Biblia is megemlékezik rólunk. A dél-amerikai kontinensen sok templomban találhatsz rólunk rajzokat, leírásokat. India és Afrika bölcsei is gyakran feljegyezték fajunkat. Azt hiszem, mi vagyunk a legtöbbet emlegetett nem emberi faj, az ilojiimok mellett. Ha nekem nem hiszel, gondold csak át történelmeteket, és látni fogod szavaim igazságát. „Nagy” tudósaitok babonának és vallásnak nevezték a belénk vetett hitet és a mai, „intelligens” emberek már elfelejtkeztek létezésünkről. 

De ma is élnek szemtanúk, akik felszínközeli találkozások során, saját maguk szereznek bizonyságot létezésünkről. Sajnos az ilyen „őrültek” bejelentéseit a média sosem veszi komolyan – ami számunkra jó, ezért is engedjük, hogy azok az emberek saját valónkban ismerjenek meg minket.  Fajom bizonyos tagjai közvetlen kapcsolatban állnak tudósaitokkal és politikusaitokkal, ami viszont szigorúan titkos, és a közvélemény sosem értesül róla. A találkozók javarészt az idegen fajok közötti közelgő háború, és a háborúban betöltendő szerepünk kapcsán jönnek létre. De van egy másik magyarázat is arra, hogy miként maradhatunk észrevétlenek köztetek: álcázással.

Amit mondani fogok, megint hihetetlenül hangozhat, és sokkolóan hathat majd rád, de ha már szóba hoztad a kérdést, válaszolok. Már mondtam neked, hogy fajunk sokkal fejlettebb mentális képességekkel bír a tieteknél. Ezalatt azt értem, hogy születésünktől fogva képesek vagyunk a telepátiára és a telekinézisre. Mi több, az anya és újszülöttje rendszerint telepatikus úton kommunikál az első hónapokban. Veletek ellentétben nincs szükségünk tréningekre, hogy ezeket a szunnyadó képességeket életre keltsük. Agyunk struktúrája és hipofízisünk is különbözik némileg a tietektől és lényegesen aktívabb a tieteknél, főleg természetes fényben. A mi képességeink sokkal jobbak a tieteknél, de rosszabbak néhány a Földön is jelenlévő idegen fajokénál. Mindannyiunkban megvannak ezek az alapvető képességek és magunk megvédésére, sőt támadásra is képesek vagyunk általuk.

Ha a felszínen emberekkel találkozunk – függetlenül attól hányan vannak – képesek vagyunk mindannyiótok elméjét úgy hangolni, hogy fajtátokbeliként lásson minket. Erőtlen elmétek szót is fogad a mi parancsainknak és nem ellenkezik bennünket másképp látni. Sokszor megtettem ezt már, és Ti rendszerint vonzó, barnahajú nőként láttok engem, mert ezt az álcát vettem fel már évekkel ezelőtt és probléma nélkül tudom elmétekben a látványt indukálni. Kezdetben meg kellett tanulnom az álcázás használatát, de ma már szinte automatikusan megy, és úgy sétálhatok köztetek, hogy senki sem látja meg közöttetek valódi lényemet. Tudatotokban van egy egyszerű „Láss, amilyen vagyok/Láss, amilyennek látszani akarok” kapcsoló, amelyet az ilojiimok helyeztek el bennetek, és általa képesek vagyunk meggyőzni benneteket arról, hogy hozzátok tartozunk, ahogy erre más idegenek is képesek. Könnyebb ez, mint gondolnád.

Más földönkívüliek is használhatják ezt a „kapcsolót”, amikor harmadik típusú találkozásokra kerül sor. Ha pedig a találkozáskor emberszerű idegeneket láttok, biztos lehetsz benne, hogy alkalmazták is. Amikor E. F. először találkozott velem, ő is igazi, emberi nőt látott bennem. Emlékszem is rá, mennyire megijedt és sokkolta őt, amikor felfedtem előtte valódi lényem.


Kérdés: Azt mondod, valóban képes lennél velem elhitetni, hogy egy vonzó, barna hajú nővel beszélgetek, nem pedig egy reptiloiddal.


Válasz: Bizonyára, de a te esetedben erre nincs szükség. Az emberek rendszerint arra számítanak, hogy egy nő jön velük szembe, így könnyű dolgom van még nagy csoportok esetében is, hiszen senki sem számít arra, hogy egy reptiloidot lát. De nálad kivételt tettem, és Te az első találkozás óta valódi lényemet láthatod. Nem is próbáltam meg tudatodat befolyásolni, így rögtön megértetted, hogy én nem ember vagyok. Ha most megpróbálnék ezen változtatni, valószínűleg teljesen összezavarodnál, vagy elvesztenéd az eszméleted. De én nem akarlak bántani.

Kérdés: Ez elég ijesztően hangzik. Ölni is tudsz ezekkel a képességekkel?


Válasz: Igen, de az tilos. Ez azonban nem jelenti, hogy ne történt volna ilyen.

Kérdés: Mindkét nem rendelkezik ezzel a képességgel?


Válasz: Igen.

Kérdés: És a fotók? Minek látszol a fotókon?

Válasz: Ez egy buta kérdés, a fotókon reptiloidként jelenek meg. Csak a fényképet készítő elméjét tudom befolyásolni, a fotóra, vagy a fényképezőgépre nem vagyok hatással. Ha előhívná a képet és megmutatna másoknak, azok valódi lényemet látnák. Ezért kell óvakodnunk a kameráktól a felszínen, és ezért nem készülhet rólunk fénykép vagy filmfelvétel. – Nehéz dolog ezt elkerülni, és több felvétel is készült már rólunk korábban bizonyos kormányok, titkosszolgálatok révén.


Kérdés: Milyen egyéb parancsokkal tudod elménket befolyásolni? Létezik olyan, hogy „Szolgálj!”, „Engedelmeskedj!”?

Válasz: Ez megint egy nagyon furcsa kérdés. Nem vagyunk az ellenségeitek, vagy legalábbis a legtöbben nem, miért tennénk ilyet? A kérdésedre válaszolva: az alany akaratának az erejétől függ és persze a kezdeményező képességétől. Nincs „Szolgálj engem!”, „Szolgálj nekünk!” kapcsoló az agyatokban. Ha az emberi agy, tudat gyenge és a reptiloid gyakorlott ebben a dologban és egy ideig a napon volt előtte, akkor biztosan működne az indukció. Vannak titkos tanításaink erről, de én magam nem mélyedtem el bennük. Veleszületett adottságaimat használom az álcázáshoz, a társaimmal való kommunikációban, néha magánéletemben is, de soha nem ártottam vele az embereknek. Azt ajánlom, váltsunk most témát.


Kérdés: Egy utolsó kérdés: azt mondtad, képesek vagytok elrejteni előlünk repülő csészealjaitokat. Ezt is az előbbi képességetek teszi lehetővé?


Válasz: Igen, de technikai alapon. Minden repülőnkben van egy nagy erejű eszköz, amely mesterségesen generálja azt a jelet, hogy az égen nem UFO-t, hanem egy valódi repülőt láttok, vagy akár, hogy nem is láttatok az égen semmit. Nem szükséges, hogy gyakran alkalmazzuk, mert mindig kerüljük a nyilvánosságot, amikor az atmoszférában mozgunk. Ha mégis UFO-t látsz, az azt jelenti, hogy a műszer elromlott, vagy nincs üzemben valamiért. Az álcázás nem használ a fényképek ellen – hogy elébe menjek a következő kérdésednek –, de miért is készítene valaki felvételeket az égről, amikor nem lát rajta semmit? Hogy tudd, felszínközeli átjáróinkat is ilyen eszközökkel védjük, és Ti, emberek a kapuk helyett csak barlangbejáratokat láttok. Ezért kételkedem abban, hogy valaha is rátaláltok egy ilyen titkos kapura, ami a mi világunkba vezet – bár volt már erre is precedens.

Kérdés: Térjünk vissza közös történelmünkre! Említetted az illojiim fajt, akik megteremtettek minket. Honnan származtak ők, és hogy néztek ki? Mi történt pontosan megérkezésük után? Ők a mi isteneink?


Válasz: Az illojiimok ebből az Univerzumból származtak, az általatok Aldebránnak hívott rendszerből. Ők nagy termetű, rendszerint szőke, fehér bőrű humanoid lények voltak. – Kerülték a napot, mert a fénye káros volt szemeikre és bőrükre. Ez szinte felfoghatatlan egy olyan napimádó faj számára, mint a mienk. – Intelligensnek és békésnek tűntek, így barátságos kapcsolat volt közöttünk egészen addig, amíg rá nem jöttünk valódi céljaikra: A majmokból egy új fajt akartak kitenyészteni, és mi zavaró tényező voltunk a számukra bolygó-állatkertjükben. Először befogtak 10 000 vagy talán        20 000 egyedet is majom őseitekből, majd elhagyták a bolygót néhány száz évre. Később ember őseitekkel tértek vissza. Utána megint elmentek, és mi primitív őseitekkel békében éltünk – bár ők féltek repülőinktől, eszközeinktől. Az illojiimok okosabbá és erősebbé tették őket, így már képesek voltak eszközöket használni és ismerték a tüzet is.  Az illojiimok 23 000 év alatt hétszer tértek vissza, és meggyorsították őseitek evolúcióját. Meg kell, hogy értsd, nem Ti vagytok az első emberi civilizáció a bolygón. Az első fejlett, eszközöket készítő, beszélni tudó emberek – akik egy időben éltek kevésbé fejlett emberekkel, mert az illojiimok különböző szinteken és sebességgel befolyásolták a törzsfejlődéseteket – kb. 700 000 évvel ezelőtt éltek a Földön. (Tudósaitok azért nem értik ezt, mert csak az előemberek maradványait találták eddig meg, és csak az ő primitív barlangrajzaikon látták a fejlett embereket és repülő szerkezetek ábrázolását.) Ez a genetikailag fejlett emberi faj velünk élt a bolygón, de kerülték a kapcsolatot velünk, mert illojiim tanítóik hazug, gonosz teremtményekként állítottak be minket.

Nos, néhány évszázaddal később az idegenek kiirtották első teremtményeiket és egy második, jobb tesztsorozatot indítottak el, és ez így ismétlődött időről-időre. Az igazság az, hogy modern civilizációtok nem az első ezen a bolygón, hanem már a hetedik. Az első fajtól nem maradt hátra semmi, de az ötödik építette 75 000 éve azokat az épületeket, amelyeket Ti az egyiptomi piramisoknak hívtok. – Az általatok ismert egyiptomiak megtalálták a sivatagban ezeket az épületeket és megpróbáltak hasonlóakat építeni, de nem jártak sok sikerrel. – A hatodik civilizáció építette 16 000 éve azokat a városokat, amelyeket ma a Bimini közeli tengerben láthattok. A hetedik sorozat tenyésztésével, veletek, 8500 éve kezdtek foglalkozni, ez az a teremtés, amire Ti vallási irataitokból emlékezhettek. Olyan régészeti és paleontológiai ismeretekre támaszkodtok, amelyek csak egy rövid, téves történelmet tárnak fel előttetek, hogyan is tudnátok valamit az előttetek létezett hat civilizációról? Még ha találtok is leleteket létezésükről, letagadjátok, félreértelmezitek őket. Ez részben agyatok kondicionálásának, részben nemtörődömségetek következménye. Most a Ti teremtésetekről fogok mesélni, mert az előző hat emberi faj elveszett, és így nem lehetnek a Ti rokonaitok.

Hosszú háború zajlott a földön és az égben köztünk és az illojiimok között, ill. az illojiimok egyes csoportjai között is, mert úgy vélték, nincs értelme újabb és újabb emberi fajokat kitenyészteni. Ennek a háborúnak a csatái 5000 éve voltak. Az idegenek nagy erejű hangfegyverekkel rombolták föld alatti városainkat, mi pedig több földfelszíni és űrbeli bázisukat megsemmisítettük. Az emberek nagyon megijedtek a csaták láttán és feljegyezték őket vallásaik szentírásaiban. Elméjük nem foghatta fel, mi is történt akkor valójában. Az illojiimok – akik istenekként mutatkoztak be a hatodik és hetedik tenyészetüknek – azt mondták: ez a jó és a rossz háborúja, amelyben persze mi voltunk a rossz és ők a jó. Ami persze csak nézőpont kérdése. Ez a mi bolygónk volt megérkezésük előtt, mielőtt nekifogtak volna az emberi faj kitenyésztésének. Úgy vélem jogunk volt harcolni saját bolygónkért. Ez a ti időszámításotok szerint éppen 4943 éve történt. Az illojiimok ismeretlen okból elhagyták a bolygót – azért tudom olyan pontosan a dátumot, mert történészeink győzelmünk idejeként tartják számon. Nem tudjuk, miért tették valójában. Egyik napról a másikra eltűntek űrhajóikkal, bázisaikat lerombolták. Az emberek egyedül maradtak és a civilizációtok fejlődni kezdett. Néhány – elsősorban déli – törzzsel jó kapcsolatot tudtunk kialakítani az elkövetkező századokban, és sikerült meggyőznünk őket arról, hogy nem is vagyunk olyan gonoszak, mint amilyennek az idegenek beállítottak minket. Az eltelt 4900 év alatt még sok idegen faj látogatott a Földre – sokan kihasználták agyatok programozottságát és istent játszottak veletek –, de az illojiimok nem jöttek többé vissza. Korábban is magára hagyták már a bolygót évezredekre, így számítunk arra, hogy majd visszatérnek, és véget vetnek a hetedik kísérletnek. Hogy a következő kérdésednek elébe menjek, nem tudjuk igazából, mi történt velük.

Civilizációtok semmit sem tud valódi származásáról, történelemről, a világról, vagy az Univerzumról. Még rólunk sem tudtok igazán. Sőt a közeljövő eseményeiről sincs fogalmatok. Amíg nem adtok hitelt szavaimnak – hiszen azért tárom fel előttetek az igazságot, mert nem vagyunk az ellenségeitek – addig fajotok fennmaradása veszélyben van. Nem is gondoljátok, de az ellenségeitek már köztetek járnak. Nyissátok ki a szemeteket, mert ha nem, hamarosan nagy bajba kerültök! Ha mást nem is hiszel el abból, amit elmondtam, legalább emlékezz majd erre!  


Kérdés: Miért gondolod, hogy nem hiszek neked?

Válasz: Úgy érzem, annak ellenére, hogy itt ülök veled szemben, nem hiszel nekem. Mindaz, amit az elmúlt két órában elmondtam neked, az abszolút igazság.


Kérdés: Ma hány idegen faj van jelen a Földön?


Válasz: Mi 14-ről tudunk. 11 ebből az Univerzumból és 2 egy másik világból és egy nagyon fejlett egy másik síkról. Ne kérdezd a neveiket, mert szinte egyiket sem tudnád kimondani, nyolcat még mi sem tudunk kiejteni közülük. A legtöbb faj, főleg a fejlettebbek, csak megfigyelnek, tanulmányoznak, és nem jelentenek veszélyt rátok, néhányukkal együtt is működünk. Viszont van három ellenséges faj is, amelyek közül egy már fel is vette néhány ország kormányával a kapcsolatot, hogy technológiákért cserébe rezet és más fontos dolgokat vegyen tőletek. Ők becsapják a tieidet. Az elmúlt 73 évben két ellenséges faj között egyfajta „hidegháború” dúlt, amiből a harmadik faj húzott hasznot. Fegyveres konfliktusra számítunk köztük a közeljövőben, úgy 10-20 éven belül. És aggasztanak minket a fejlemények. Az utóbbi időben pletykák keringtek egy tizenötödik idegen fajról, amely 3-4 éve érkezett a Földre, de még nem léptünk velük kapcsolatba és nem ismerjük a szándékaikat sem. Meglehet, hogy a róluk szóló hírek alaptalanok.

Kérdés: Mit akarnak az ellenséges idegen fajok?

 

Válasz: A nyersanyagaitokat, főként rezet, a vizeiteket – ti. a vízben megkötött hidrogént, amely fejlett fúziós folyamatok energiaforrása – valamint a légkörötökben található kémiai elemek egy részét. Ezen túlmenően két fajt az emberi test, szöveteitek, véretek is érdekel, mert génállományukat sugárzás tette tönkre, amit a Ti és állataitok génjeiből javítanak meg újra és újra. Mivel az emberi DNS nem teljesen kompatibilis az övékkel – a miénkével meg még annyira sem – mesterséges megtermékenyítéssel, mesterséges méhekben próbálják a génállományokat keresztezni. Azt feltételezzük, hogy az elkövetkező háború az idegenek és köztetek a nyersanyagokért, a hidrogénért és a DNS birtoklásáért fog kitörni.

Kérdés: Ez áll az emberrablások mögött is?

Válasz: Részben, főként olyan esetekben, amikor az elraboltak örökítősejtjeiből vesznek mintát. Van azonban, hogy az elrablók egy fejlettebb fajhoz tartoznak, és csak tanulmányozni akarják testeteket és elméteket – amely többek számára sokkal érdekesebb – ahogy Ti is tanulmányozzátok az állatokat. Amint már mondtam, három idegen faj ellenséges, ezért nem érdekli őket sorsotok, életetek. Azok akiket ők visznek el, csak a legritkább esetben térnek vissza. Ha valaki be tud számolni elrablásáról, akkor az szerintem azt jelenti, hogy nem az ellenséges fajok valamelyikével találkozott, esetleg, hogy piszokul szerencsés, amiért életben maradt. A fejlett és barátságos fajok is szoktak mintát venni az emberi örökítőanyagból, de más céllal teszik.


Kérdés: Azt mondtad, 14 idegen faj van jelen. Miért van mégis az, hogy a találkozásokat átélt emberek olyan sokféle, bizarr lényről számolnak be?

Válasz: Az hiszem, erre a kérdésre már válaszoltam. Ahogy mondtam, a legtöbb idegen faj sokkal jobb mentális adottságokkal bír, mint én vagy Te. Csak egy olyan fajról tudunk, amely nem rendelkezik ezekkel. Képesek bármilyen alakot belevetíteni az elmétekbe, memóriátokba, amely még köszönőviszonyban sincs a valósággal. Ha azt akarják, átlagos emberekként, szürke törpékként, vagy bizarr kinézetű állatokként fogsz rájuk emlékezni, néha pedig mindent törölnek a velük történt találkozásról az emlékezetedből. Egy másik példa: elképzelhető, hogy emlékeidben egy hétköznapi kórházban történt kivizsgálás él, és nem is gondolsz semmi rosszra a vizsgálatokkal kapcsolatban – amíg fel nem fedezed, hogy abban az utcában nincs is kórház, amelyikben Te azt hitted, van – pedig valójában az ők egyik laboratóriumukban jártál. Nem hagyatkozhatsz emlékeidre ebben az esetben. Különböző formákat öltenek, hogy összezavarjanak Téged, és nevetségessé tegyék azokat az elrabolt személyeket, akik esetleg valóban emlékeznek is valamire. Ami azt illeti, eddig igen sikeresek voltak ebben. Higgy nekem, csak 14 faj van jelen a bolygón, és ebből tudomásunk szerint 8 rabol el embereket. És hát az úgynevezett beszámolók egy része is csak kitaláció, vagy hazugság.

 
Kérdés: Hogyan védekezhetünk elménk befolyásolása ellen?

Válasz: Nem tudom. Nem hiszem, hogy van rá mód, mert a ti elmétek szinte minden általam ismert idegen faj számára nyitott könyv. Ez részben az illojiimok hibája, mert ők akarattal hagyták védelem nélkül tudatotokat ez ellen, helyezték el bennetek ezt a hibát. Ha attól tartasz, hogy valaki manipulálni próbálja elmédet, jobb, ha ragaszkodsz ehhez a gondolathoz és folyamatosan figyeled minden gondolatodat, emlékedet. Nagyon fontos, hogy ne csukd be a szemed – mert az olyankor keletkező agyhullámokat még könnyebb befolyásolni –, ne feküdj, vagy ülj le pihenni. Ha éber tudsz maradni az elején, esetleg megpróbálhatod kiszűrni az idegen gondolatokat, hullámokat az agyadból. A kezdeményező fél – ha sikertelen – perceken belül feladja, mert ez fájdalmat okoz számára. Ez egy nehéz és bizonyára fájdalmas művelet, így jobb, ha nem próbálkozol ellenállni, bár a védekezésre ez az egyetlen esélyed. Viszont ezzel is csak a gyengébb képességű fajoknál járhatsz sikerrel.

Kérdés: Mit értesz azon, hogy az egyik faj egy másik síkról származik?

Válasz: Mielőtt ezt megérthetnéd, értened kéne az Univerzum működését, amit valószínűleg hetekig magyarázhatnék, és akkor sem értenéd meg. Azért használtam a „sík” szót, mert nincs rá jobb meghatározás szókincsetekben, a dimenzió használata ebben az esetben helytelen lenne. Egy másik „buborék”-nál sem beszélhetünk róla, mert a dimenzió nincs meg síkok nélkül. Ha olyan lény lennél, amely képes más síkokban élni, a síkok között technikai segítség nélkül mozogni, mert lénye ezt lehetővé teszi, te lennél a leghatalmasabb lény az Univerzumban. Ez a nagyon fejlett faj egy másik világban fejlődött ki évmilliárdok alatt. Egyetlen gondolatukkal képesek lennének mindannyiunkat elpusztítani. Mi is csak 3 alkalommal léptünk velük kapcsolatba egész történelmünk során, mivel érdekeik teljesen mások a többi fajénál. Ők sem rátok, sem ránk nem jelentenek veszélyt.    

 

Kérdés: Mi lesz, ha kitör a háború?

Válasz: Nehéz megmondani. Az ellenséges faj taktikájától függ. A „háború” nem mindig az a primitív dolog, amit Ti, emberek ezen a szón értetek. A háborúnak különböző szintjei vannak. Az egyik lehetőségetek, hogy politikai vezetőiteket befolyásolva tönkreteszik társadalmatokat. Egy másik fejlett fegyverrendszerek használata, amelyek természeti katasztrófákat okoznak (pl.: vulkánkitörések, földrengések formájában), amelyeket Ti természetesnek tartotok. A rézfúzióból létrejövő mezők, amelyekről korábban már beszéltem, hatással lehetnek a globális időjárásra. Szerintem nem támadják meg a bolygót egészen addig, amíg az emberi civilizáció le nem gyengült, ugyanis vannak ellenük bevethető fegyvereitek, ha nem is túl sok. Hadd fogalmazzak úgy, nem biztos, hogy a közeljövőben hagyományos értelemben vett háborúra kerülne sor. De erről nem szeretnék most már többet mondani.

Kérdés: Itt a vége beszélgetésünknek. Szeretnél még valamit utoljára mondani, üzenni az embereknek?

Válasz: Nyissátok ki szemeiteket és lássatok! Ne csak tudósaitokra, politikusaitokra hallgassatok! Sokan közülük ismerik az igazságot, de nem adják a tudtotokra, hogy megóvjanak benneteket a pániktól és kétségbeeséstől. Úgy hiszem, fajod nem olyan gonosz, mint ahogy azt az én népemből sokan gondolják, és sajnálnám, ha látnom kéne bukásotokat. Ez minden, amit mondhatok. Nyitott szemmel járjatok és látni fogtok – vagy nem, hiszen fajtád nagyon tudatlan.


Kérdés: Gondolod, hogy lesz, aki elhiszi, hogy ez a beszélgetés valóban megtörtént?
 

Válasz: Nem, de érdekes kísérletnek tartom szociológiai tanulmányaimhoz. Néhány hónap múlva megint találkozunk és megvitatjuk milyen hatása volt üzenetemnek. Talán van még remény számotokra.

 

Vége az első interjúnak

 


 

Második interjú

(Fordította Kovács Benedek és Aranyi László)

 

 

Bevezetés

Még
egyszer meg szeretném erősíteni, hogy a következő szöveg a színtiszta igazság és nem kitaláció. Azon magnófelvételek alapján készítettem, amelyeket 2000 április 24-én, a Lacerta nevű reptiloid lénnyel folytatott második beszélgetésem alatt vettem fel. Lacerta kérésére az eredetileg 31 oldalas szöveget átdolgoztuk, és néhány kérdéskörre lerövidítettük. Egyes meglévő részeket összefoglaltunk, és kijavítottunk. Bizonyos esetekben ki is hagytunk néhány információt. Az interjú átiratából részben, vagy egészben kimaradt párbeszédek vagy személyes tárgyúak, vagy paranormális mutatványok, vagy a reptiloid faj társadalmi berendezkedésére, illetve földönkívüli technológiákra, fizikára vonatkozóak voltak.

A találkozónk elhalasztására azért került sor, mert az első interjú megjelenése óta úgy éreztem, hogy személyemet folyamatosan figyelik. Bár Lacerta tanácsára mindent megtettem, hogy személyemet titokban tartsam, alig két nappal az első interjú megjelenése után furcsa dolgokra lettem figyelmes. Ne gondolják, hogy paranoiás vagyok, de azt hiszem, az interjú megjelenése felhívta rám valamilyen hivatalos szerv, vagy titkos társaság figyelmét. Eddig azokat az embereket, akik azt állították magukról, hogy megfigyeli őket a kormány, bohócoknak tartottam. De a januárban történt események óta revideáltam álláspontomat. A furcsaságok azzal kezdődtek, hogy telefonom órákra bedöglött. Amikor végre megint működött, telefonálás közben halk visszhangokra, kattogásra és susogásra lettem figyelmes, viszont a hiba okát nem sikerült meglelnem. Reggelre virradóan fontos adatok tűntek el a számítógépem merevlemezéről. „Természetesen” a hibás szektorok mind olyan helyen voltak, ahol az interjúval kapcsolatos illusztrációim, eredeti szövegeim voltak. Olvashatatlanná váltak saját kutatásom anyagai is, amit a paranormális jelenségekkel kapcsolatban készítettem. (Szerencsére ezek hajlékony lemezekre is el voltak mentve.) Emellett rejtett fájlokra lettem figyelmes egy addig ugyancsak rejtett könyvtárban. Az adatok és a könyvtár neve is "E72UJ" volt. Megkérdeztem egy számítástechnikus barátomat, de a név nem mondott neki semmit, amikor meg akartam mutatni a könyvtárat, az egyszerűen eltűnt. Egyik este arra értem haza, hogy lakásom ajtaja tárva-nyitva áll, a televízióm pedig hangosan szól, annak ellenére, hogy határozottan emlékszem, mindkettőt lezártam.

Sokáig egy Európa szerte ismert élelmiszer-üzletlánc angol rendszámú kisteherautója parkolt házam előtt, amelyet több alkalommal is láttam a visszapillantó tükörben mögöttem kicsit lemaradva, amikor a 65 kilométerre lévő városba mentem. Majd visszafele is követett. Egyszer sem láttam senkit ki-, vagy beszállni az autóba. Bár megkopogtattam az ablakát és az oldalát is, de nem történt semmi. Nem láttam az autóba se ki-, se beszállni soha senkit. Körülbelül két hét után a kisteherautó eltűnt. Amikor E. F.-et ezekről a fejleményekről értesítettem, azt ajánlotta, hogy a magunk és Lacerta biztonságának érdekében változtassuk meg második találkozónk helyét és idejét. Így második találkozásunkra 2000 április 27-én került sor.


Bár a következők furcsának és paranoidnak hathatnak, mint egy olcsó tudományos-fantasztikus film valamelyik jelenete, szeretném Olvasóimat még egyszer biztosítani arról, hogy amit leírtam, az a színtiszta igazság. Ezek az események megtörténnek és folytatódni fognak egészen addig, amíg már nem lesz túl késő, függetlenül attól, hogy Ön ezeknek hitelt ad-e, vagy sem. Veszélyben vagyunk!


Ole. K.

 

2000. május 3.

 

 

Az interjú átirata (rövidített verzió)
A találkozó napja: 2000. április 27.


[Ole. K. megjegyzése: Találkozónk olyan különböző anonim olvasói kérdések, vélemények megvitatásával kezdődött, akikhez megbízható barátaim juttatták el az első beszélgetésünk átiratát. Az olvasók visszajelzései, amelyek több mint 14 oldalt töltöttek meg, hangvételükben a radikálisan vallásostól a reptiloid fajjal létrejött kapcsolatot fanatikusan éljenzőig terjedtek. Az észrevételeik egy része azonban olyan végletes frázisokat vonultatott fel, mint a „pokol szolgái”, vagy a „gonosz népe”. Az ilyen kommentárokra nem szerettem volna hosszan kitérni, mert nem áll(t) szándékomban semmilyen szélsőséges gondolat népszerűsítése.]

Kérdés: Mit érzel, amikor ezeket a vallásos és rosszindulattól fűtött leveleket olvasod? Valóban a teljes tagadás formálja népeink kapcsolatát?

Válasz: Meglepődtél talán, hogy egy csöppet sem bosszantanak? Abszolút számoltam az extrém megnyilvánulásokkal. Mindegyikőtök tudatának mélyén ott van az idegen fajok (különösen a reptiloidok) létezését legteljesebb mértékben tagadó program. Biológiai szempontból ez az ősi törvény harmadik újrateremtésetek idejéből származik, és azóta mint egy információs genomot generációról-generációra továbbadjátok. Az illojiimok szándékosan definiálták fajomat a sötétség erőiként, mivel szívesen láttatták magukat a fény erőinek képviselőiként – ami elég paradox, ha arra gondolunk, hogy humanoid fajként rendkívül érzékenyek voltak a napfényre. Ki kell, hogy ábrándítsalak, ha arra számítottál, hogy majd sértődött leszek. Ezek a zavaros célzatok nem a Ti hibátokból vannak, csak utat engedtek annak, amit őseitek hagytak örökül nektek. Némileg kiábrándító, hogy legtöbbetek nem tud kellően erős öntudatot kialakítani, amivel felülkerekedhetnétek előreprogramozottságotokon. Amint már mondtam, az elmúlt évszázadokban sok primitív emberi törzzsel volt kapcsolatunk, amelyek aztán sikeresen áttörték a velük született gátlásokat és feszültség, gyűlölet, valamint totális tagadás nélkül is képesek voltak velünk találkozni. Nyilvánvaló, hogy sok modern, civilizált kortársad nem képes önállóan gondolkodni, és engedik, hogy kondicionálásuk, vagy a vallásuk irányítsa őket – amely ugyancsak ennek az előreprogramozottságnak a terméke és az  illojiimok tervének szerves része. Ezért az ilyen megjegyzéseket inkább szórakoztatónak, mintsem bosszantónak tartom. Csak megerősítik sejtéseimet gondolkodásotok sematikusságáról.

Kérdés: Tehát nem tartoztok a „gonosz népéhez”, mint ahogy azt a korábbi megjegyzés állította?

Válasz: Hogy válaszolhatnék erre? A Te néped még mindig egyszerű és végzetesen elhibázott általánosításokban gondolkodik. Hogy egyszerűen fejezzem ki magam: nincsenek kizárólag gonosz fajok. Egyaránt élnek rosszak és jók minden földi és földönkívüli faj egyedei közt. És ez úgy igaz az én népemre, mint a Tiedre. De még egyszer, nincs gonosz faj. Ez az elképzelés igazán primitív. Ti emberek ősidők óta abban hisztek, amiben hinnetek kell – amit teremtőitek nektek hitül adtak. Minden ismert faj, még a legfejlettebbek is nagyszámú egyéni tudatból épül fel – ti. a tudat egy része mindenképp önálló, még ha vannak is összekapcsolódó területeik. Ezek az önmagukban is elég erős lények maguk dönthetnek arról, hogy jó vagy rossz életet élnek, hogy a Ti zsinórmértéketekkel fejezzem ki magam. Itt megint a megfelelő nézőpont hiányáról van szó, Ti, emberek nem vagytok abban a helyzetben, hogy egy magasan fejlett faj tevékenységéről meg tudnátok állapítani, hogy az jó vagy rossz. Ti egy alacsonyabb szintről figyelitek az eseményeket, ahonnan ilyen megállapításokat nem lehet tenni. Egyszerű szavaitok használatából, mint „rossz” és „jó”, kitűnik az általánosításra való törekvés. Az én nyelvemen sok szó van az egyéni viselkedés és a társadalmi normák viszonyának árnyalt kifejezésére.

Még azok a földönkívüli fajok sem a „gonosz népe”, amelyek hajlamosak fajod szempontjából ellenségesen viselkedni, rosszat tenni veletek. Nekik is megvannak az okaik, és nem gondolnak magukra gonoszként. Ha te is képes lennél olyan összeszedetten és logikusan gondolkodni, mint ők, Te sem tennél másképp. Egy faj hozzáállása más létformák iránt nagyban függ a faj azon gondolkodási struktúráitól, amik az együttérzést teszik lehetővé.  A tetteket „jónak” vagy „rossznak” nevezni nagyon primitív osztályozás, hiszen a fajokat – a Tiedet éppúgy, mint a legvisszatetszőbb irányultságút – a túlélés sarkallja a legkülönbözőbb dolgokra. Ez alól saját fajtám sem kivétel, sajnos a múltban történtek olyan dolgok, amelyekre nem gondolok szívesen, de ne vesztegessünk erre most több szót. A Ti időszámításotok szerint egyik eset sem történt 200 évnél korábban. Azt viszont jegyezd meg, kérlek, hogy nincsenek abszolút gonosz fajok, és minden faj szuverén egyedekből áll.
 

Kérdés
: Több levélben is kérik tőlem, hogy részletesebben számolj be arról a magas szintű fizikáról, amit korábban olyan sokszor emlegettél. Többen azt írták, hogy a szavaidnak nem volt értelme. Például hogyan működnek, repülnek az UFO-k és hogyan hajtják végre azokat az elképesztő manővereket?

Válasz: Hogy ezt nekem el kellene most magyaráznom? Hát ez nem lesz egyszerű, hadd gondoljam át egy kicsit! Egyszerű kifejezéseket kell találnom, hogy megértessem veled a magasabb szintű tudományt. Próbáljuk meg! Először is tisztában kell lenned néhány alapvető ténnyel. Az első dolog, hogy a fizikai világ fogalmát át kell értékelned, mert a létező dolgok különböző szinteken léteznek. Az egyszerűség kedvéért mondjuk, hogy a dolgoknak van egy anyagi képe és egy befolyásolási zónája. Bizonyos fizikai állapotok csak az anyagi világgal kapcsolhatók össze, míg más, összetettebb állapotok csak az anyagi világ befolyásolási zónáján léteznek. A Ti fogalmatok a fizikai világról egy egyszerű anyagi képen alapul, amely az anyag három alapvető, elemi állapotát írja le. Ám létezik egy negyedik nagyon fontos állapot, amelyben az anyag tulajdonságai módosíthatóak, és ez a befolyásolási zóna, más néven plazma világ. Ti még nem tudjátok – csak esetleg sejthetitek –, hogy ez az igen összetett állapot az anyag ellenőrzött körülmények között történő átalakításával, vagy rezgésállapotának megváltoztatásával hozható létre. Hogy tudd, az anyagnak van egy ötödik halmazállapota is, ez a plazma utáni állapot, de ez már igazán messze vezetne, és csak összekevernélek vele. Ráadásul ez most az elmélet alapjainak megértéséhez nem feltétlen szükséges. Egyébként a plazma utáni állapot olyan jelenségekkel függ össze, amiket Ti paranormálisnak neveztek. Visszatérve az alapokhoz: a plazmán, nem csak „forró gázt” értek – ahogyan az nálatok általánosan elfogadott – hanem az anyag egy magasabb szintű, összetettebb állapotát (ami az előbb említett módon állítható elő). Az anyag plazmaállapota olyan speciális halmazállapot, amely a fizikai lét és a befolyásolási zóna között húzódik. A befolyásolási zónában nincs tömeg, az anyag maga a tiszta energia, képzeld el úgy, mint a mágnes taszító- és vonzóerejét!  

Az
anyag negyedik halmazállapota nagyon fontos bizonyos fizikai állapotok eléréséhez, mint például az antigravitáció. Ez egy furcsa emberi szó és nem igazán helytálló, de így talán megérted. Valójában a fizikai világ nem pozitív és negatív erőkből áll, hanem a megfigyelő egyazon hatalmas, egységes erő különböző vetületeit észleli eltérően saját aktuális szemszögéből (ahogy más-más alakúnak látunk egy térbeli testet különböző nézőpontokból).

 

Az antigravitációval, vagy a gravitáció tulajdonságainak nivellált átalakításával lebegtetni lehet a látszólag tömör anyagot, részben ezt a módszert használjuk mi is, és a földönkívüliek is repülőik meghajtására. Ti, emberek titkos katonai projektjeitekkel még nagyon az elején jártok ennek az elvnek a megértésének. Mivel többé-kevésbé loptátok a technológiát, később pedig direkt rossz útmutatást kaptatok vele kapcsolatban a földönkívüliektől, nem értitek a mögöttes fizikai tartalmat. Ennek következtében UFO-itok stabilitási és sugárzási problémákkal küszködnek. Az én tudomásom szerint sokan haltak meg közületek az erős sugárzás és az erőtér fluktuációja következtében. Egyetértesz velem abban, hogy ez az ügylet is a „jó” és a „rossz” kérdésére vezethető vissza? Ismeretlen erőkkel játszotok, és közben elfogadhatónak találjátok saját társaitok halálát, mert egy „nagyobb cél”, a technikai fejlődés érdekében áldozzátok fel őket, amit megint rosszra használva a pusztítás, a háború szolgálatába állítotok. Felmerülhet a kétely, hogy közületek csak a legkevesebben tudnak a földönkívüliekkel folytatott együttműködésről – amelyek a magyarázat szerint – szigorúan titkosak. Azt mondták nektek, hogy minél magasabb sorszámú, rendszámú az anyag, annál könnyebben változtatható halmazállapota, de ez csak részben igaz. Ha nem tudtok bánni ezekkel az erőkkel, jobb, ha nem kezdtek velük. Ám a Te fajtád a kezdetektől fogva olyan erőkkel próbált játszadozni, amelyeket még meg sem értett. Miért is lenne ez most másképp?

Emlékszel arra, amit a réz fúziójáról mondtam? Megfelelő fluktuáció mellett, sugárzással gerjesztett mezőben a réz más anyagokkal egyesíthető. (Miközben a látható anyag fúzionál, a befolyásolási zónák átfedik egymást, és a folyamat felszínre hozza a valódi erő bipoláris lényegét.) A létrejött kapcsolat és a mező azonban nem stabil és ezért normális halmazállapotú anyagokkal nem lehet használni. A fúzió hatására a mező teljes spektruma egy magasabb plazmaszerű állapotba tolódik át, az erőtér gyors ellenkező irányú eltolódása – bár a hasonlat nem egészen pontos – a gravitációs mező eltolódásához hasonlít. A kvázi bipoláris erő folyásának kiiktatása által az erő immár nem az erőtér belseje felé, hanem abból kifelé áramlik. Ennek eredményeképp létrejön egy belülről strukturált, önmagára irányuló erőtér, amelyet nagyon nehéz modellezni a sajátosságaiból következő technikai nehézségek miatt. A folyamat többféle feladat elvégzését is lehetővé teszi, például súlyos testek is felemelhetőek és irányíthatóak általa. Az elektromágneses sugárzással rejtőzködő funkciót is betölthet, valamint befolyásolhatja az események időbeli sorrendjét – igaz, csak korlátozott mértékben. Ismered az úgynevezett kvantumcső elméletet? Még az amplitúdó kiegyenlítés is megoldható a természetes anyagban ezen terek egyikének alkalmazásával, amennyiben a frekvencia és a kiegyenlítő tér távolsága a repülőgéptől elég nagy. Sajnos, attól tartok, az egész dolog, ahogy számodra előadtam, a te fogalmaid felhasználásával, meglehetősen primitívnek tűnhet. Meglehetősen különösen hangozhat, és természetesen lehetetlennek tűnik a dolog megértése, azonban ez az egyszerű magyarázat talán elegendő számodra ahhoz, hogy valamennyire felfogd, miről van szó. Ismétlem, az is lehet, hogy nem.

Kérdés: Van tudományos magyarázat az olyan paranormális erőkre, mint például a gondolat ereje?

 

Válasz: Van. A megértéséhez azonban el kell fogadnod a befolyásolási zóna létezését. Figyelj, próbáld meg függetleníteni tudatodat attól, hogy a csalóka kép, amit látsz a valódi Univerzum! Igazából az, azonban még a legjobb esetben is csak a felszíne az érme egyik oldalának. Képzeld el, hogy az itt lévő anyag – Te, az asztal, ez a ceruza, a magnó, a papír – igazából nem is létezik, hanem a mező oszcillációjának és az energia koncentrációjának az eredménye. Mindennek, ami van, az Univerzum minden dolgának, teremtményének, csillagának és bolygójának van egy „információs-energia ekvivalense” a befolyásolási zónában, amely a központi síkon – a dolgok általános szintjén helyezkedik el. A létezésnek nem csak egy, hanem több szintje is van. Legutóbb említettem egy magasan fejlett fajt, amely képes a szintek között mozogni, ez azonban egészen különbözik az egyszerű térbuborék-váltástól (a térbuborékok minden egyes térnek, azaz az összes térszintnek sajátosságai). Érted? Dimenziók – amiként hívjátok őket, egyfajta egyedülálló térbuborékok részei, a térbuborékok, mint valami hab alkotják az Univerzum adott szintjét, a különböző szintek pedig érintkezési felületeiken hatással vannak egymásra, miközben ezek a bizonyos egymásra hatások,  befolyásolják az adott dolog fizikai kiterjedését, szükségképpen nem lezártan; így egy dolog képe megszámlálhatatlan energiamező egymásrahatásából áll össze, és ezek az energiamezők ráadásul még nem is feltétlen egy szinten vannak. A kölcsönhatásokban nem létezik egyfajta nulla-szintű kölcsönhatás. Hasonló kölcsönhatások vannak, de ezek el vannak választva egymástól az energiaviszonyaik alapján. Megjegyzem, most meglehetősen összezavartalak. Úgy érzem, meg kellene állni egy rövid magyarázat erejéig.


Kérdés: Ne, kérlek folytasd! Hogyan keletkeznek koncentrált paranormális erők?

Válasz: Hát legyen! Nézzünk egy egyszerű példát! Nos, hadd mondjam el ismét, így nem teljesen korrekt, de talán kezdjük el a következő témával: az ezen az oldalon megtapasztalható anyag tükröződik a befolyásolási zónában mint egyfajta távoli kapcsolatokkal (átfedésekkel, rétegekkel) bíró mező. Ezek a kapcsolatok információt hordoznak, példának okáért magáról az anyagnak a szerkezetéről vagy az (elemi) húrok frekvenciájáról, azonban további elraktározott információ keletkezik az anyag fejlődése által. Ismerős számodra az emberek által kidolgozott "morfogenetikus mezők" elmélete? A mező egyik összetevője hasonlóképpen írható le. Ám van egy további közvetítő mező, melyre sajnálatos módon nincs emberi kifejezés, merthogy az elméleti leírása nem ismert az emberi gondolkodás számára. Nevezzük ezt egyfajta "para-mezőnek" (pszi-mező), merthogy ez a mező felelős főként mindazokért a jelenségekért, melyeket pszi és/vagy paranormális viselkedésként írtok le, s mely dolgok megértése kívül esik primitív emberi tudományotokon. Ez a para-mező az anyagi mező és a morfogenetikus mező között található a befolyásolási zóna részeként. Mindkettőt aktívan tudja önmagába integrálni. A te tested, példának okáért, egyfajta tükröződése a befolyásolási zónának [Feldraum]. Ez nem azt jelenti, hogy a tested nem létezik itt, mint – hús, vér és csontok – az anyag (elemi) szálakban vagy atomokban megjelenő formája. A létezés mindig kettősség. A mezőt leíró rétegek tartalmazhatnak egyszerű információkat a tested szilárd anyagáról és rezgésszámáról, míg más rétegek (tartalmazhatnak információt) a lelkedről, a tudatállapotodról, illetve beszélhetnek – emberi, vallásos megközelítésű nézőpontot tekintve – a lelkedről. A tudatosság, vagy öntudat ebben az esetben egyszerű energiamátrix, a saját meződben (teredben) felosztva különböző rétegekre, s mindez a befolyásolási zónába foglalva – nem több és nem kevesebb. Valódi öntudatossági állapot is létezhet itt az anyagi oldalon, de csak mint utó-plazma (az anyag ötödik formája). A szükséges fizikai ismeretek és a megfelelő technológia alkalmazása mellett tudatossági/öntudati mátrix, vagy másképpen lélek, elválasztható a mező további részétől. Ez, habár leválasztásra került, képes tovább létezni egyfajta öntudati állapotban – egy bizonyos ideig. E jelenség kapta az okkult elnevezést, a "lélekrablást". Ám, mindent egybevéve, itt most tudományról beszélünk és nem mágiáról vagy sötét erőkről.

 

[Ole. K. megjegyzése: A "lélekrablás" fogalom említésre kerül mint az egyik radikális, vallásos szemléletű megjegyzés a reptiloid fajokkal kapcsolatban.]


De térjünk vissza a kérdésedhez: az erősebb szellemi hatalommal rendelkező teremtmények képesek közvetlen hatást gyakorolni a para-mezőkre a tudatos/öntudatos mezőik révén. Fontos tudni, ez a mező nincs korlátozva a konkrét személyiséghez, hanem sokkal inkább egy általános információs mező része – köznapi nyelven szólva akár közösségi léleknek is hívhatnánk – mely kapcsolódik mindenféle élő és élettelen létezőhöz, és valamennyi, ugyanezen a szinten létező öntudathoz. Ezen képességek biológiai oldala az anyagban rejlik, jut eszembe, az agyalapi mirigy, mely mindig abban az állapotban van, hogy képes generálni, aktiválni a befolyásolási zóna [Feldraum] feletti aktív ellenőrzést biztosító frekvenciákat. Habár ti emberek mindezt elméletileg meg is tudnátok tenni, azonban keményen le vagytok gátolva e tevékenységben. Amint mondtam, a para-mezők kapcsolatban állhatnak mind a tudattal, mind az anyaggal. Például, ha elhatározom, hogy használni kívánom mentális energiáimat ahhoz, hogy ezt a ceruzát arrébb mozdítsam, akkor egyszerűen szólva elképzelném magamban, ahogy megerősítem/kiterjesztem  tudati/öntudati lényemet az anyagi oldalra az utó-plazma alakjában a ceruzához. A hatásszférában mindez azonnal azzal a következménnyel jár,  hogy egy automatikus parancs jelentkezik a tudati/öntudati mező felől a para-mezőhöz, azért, hogy az a ceruza anyagi mezőjére hatással legyen. Habár az anyagi mező nem zárja magába a testet, nem okozná a legkisebb problémát sem, hogy a ceruza itt heverjen és ne amott, így egyértelmű, anélkül is meg tudnám ragadni, hogy ehhez az anyagi testemet a legkisebb mértékben is mozdítanám, utó-plazma az egyik oldalon, para-mező a másikon. Uralmat gyakorlok a ceruza felett, ez a kapcsolat a ceruza anyagi mezőjét a kívánt pontba mozgatja, ahol megváltozik a tér tulajdonsága, oly módon, hogy megmozdítja azt, példának okáért.
 

[Ole K megjegyzése: megerősítem, hogy a ceruza, pontosan abban a pillanatban mihelyt ráterelődött a szó, felugrott az asztalról mintegy 20 cm-es magasságba, majd visszahullott az asztallapra. A koppanás zöreje tisztán hallatszik a magnófelvételen. Semmiféle látható dolog nem ért a ceruzához.]

Kérdés
: Ez lenyűgöző. Milyen paranormális tevékenységeket lehet így végezni?

Válasz: Mindenfélét. Akármit, amit Ti paranormálisnak neveztek. Miként említettem, ez a különleges mező a befolyásolási zónában [Feldraum] található, a morfogenetikus információs mező és az anyagi mező között, és ami azt illeti, mind a két oldal felé képes kölcsönhatásokra. Pontosan fogalmazva, képes kölcsönhatásba lépni mind a szilárd anyaggal, mind a tudati vagy mentális információkkal, miáltal mindent meg tudunk valósítani, ami általánosságban telekinézis vagy telepátia néven ismert. A "kapcsolati elmerülés" másik tudattal/öntudattal általánosságban elkülönül technikájában a szimpla anyagra való hatástól, mivel más jellegű tudati/öntudati mezőket igényel és ezek rezgésszáma is más. Egy tudat/öntudat – mely jelzéseket küld vagy egy tudat/öntudat, mely jelzéseket fogad – számára elsőrendű feladat, hogy teljes mértékben alkalmazkodjon a másik tudathoz, hiszen enélkül bármiféle folyamat teljességgel lehetetlen. A legtöbb fajnak megvan a lehetősége az idegen tudati technikák blokkolására, azonban ti emberek nem rendelkeztek ezzel a képességgel. A következő állítás általánosságban igaz: minél erősebb paranormális képességekkel rendelkezik egy faj, annál könnyebben tud ilyen tudati folyamatokhoz alkalmazkodni. A mi saját képességeink nincsenek rendkívüli mértékben kifejlődve, ezért először meg kell ismernünk specifikusan az idegen lények tudati működését, hogy képessé váljunk saját elrejtőzési technikánk alkalmazására. Egészen egyszerű példa a rejtőzködési technika alkalmazására a tudatotok számára az implantált ki/be-kapcsolónak köszönhető. Ezen képességek némelyike részben örökölhető; anya és gyermek az én fajtámból jó példa arra, miként hangolódhatnak tökéletesen össze az első néhány hónap alatt – részben még a tojásbeli fejlődés idején a leendő anyával – kapcsolatban vannak telepatikusan. Ahhoz, hogy rátok emberekre hatni tudjunk, bizonyos gyakorlási időre van szükségünk annak érdekében, hogy feltérképezzük egyszerű felépítéseteket. Ezért tiltott dolog például az, hogy az én fajtámból való még nem felnőttek a "Felvilágosodás korszakának" szellemében a Föld felszínére lépjenek. (Az elnevezés természetesen szinoníma, más fogalmakkal együtt a maguk teljes fizikai jelentésével.) Nem teljesen kifejlett képességek esetén az általatok való felfedezés lehetőségének veszélye túlságosan nagy mértékben megnőhetne. Jut eszembe, természetesen sok titkos tanítás áll rendelkezésünkre valós képességeinket illetően, melyek egyike megadja számunkra ezt a lehetőséget, de mindezekről valójában semmi pontosabbat nem tudok. 

 

Ha bármikor is egy idegen elmére akarunk hatást gyakorolni, akkor ennek megvan a maga néhány megalapozott lépése, melyeket a másik idegen faj képviselői hoznak mozgásba. Először és mindenekelőtt, meg kell érezni az idegen rezgését, ez olyasvalami, amit az agy általában végrehajt, például egyiknek a mező rezgését, a másiknak a kvázi elektromos agyhullámait, itt a normál térben (az anyagi világban). Mindez nem különösebben bonyolult. Ezután egyszerű próbálkozás történik a másik tudat/öntudat részéről, egy mentális művelet, az utó-plazma manifesztáció; a befolyásolási zóna reagál erre, és a kapcsolat már létre is jött. Senki sem képes kiolvasni az információt az elsőről és rögzíteni a kívánt információt a másik pontos tartózkodási helyéről. Legutóbb arról kérdeztél, hogy vajon nektek embereknek megvan-e a lehetőségetek hogy megvédjétek önmagatok ilyen hatásokkal szemben, és én azt mondtam neked, hogy mindösszesen az éber és koncentrált tudat rendelkezik egyáltalán bármi eséllyel arra, hogy visszautasítson egy próbálkozást. A tudat ilyen szintjén a rezgés rendkívül hirtelen változik; ezért mindenféle hatásgyakorlás rá meglehetősen bonyolult; pontosabban fogalmazva, meglehetősen fájdalmas következményekkel járna. Valahányszor csak behunyod a szemed, ez a mező "kisimul", az idegen behatás (a tudatra) azonnal lehetővé válik mindenfajta korlátozás nélkül. Ha az esélyeiteket szeretnénk meghatározni egy magasan fejlett lénnyel szemben, azt kell mondanom, egyáltalán semmi. Képesek gyorsabban alkalmazkodni az egyes rezgésekhez, mint amilyen sebességgel ti változtatni tudjátok azokat. Saját magadon is megmutathatom ezt, de mivel az utóbbi időben igencsak megrémültél és teljesen összezavarodtál, így inkább hagyjuk ezt egy későbbi időpontra.


Ez a magyarázat esetleg úgy hangozhat számodra – mint mondanád – valamiféle ezoterikus szöveg, vagy okkult, esetleg mágikus. Ennek mindössze az az oka, hogy figyelmen kívül hagyjátok az alapvető dolgok hátterének megértését. Valamennyi paranormális jelenség hátterében egészen egyszerű tudományos eredet van. Egyiknek sincs semmi köze az úgynevezett természetfeletti erőkhöz. Mi ennek a tudásnak a birtokában nőttünk fel, mi tudjuk, hogy miként kell használni ezeket az erőket, és azt is, honnan származnak. Ismerjük az elméletet és a gyakorlatot. Ti nem. Ezért, ti valójában nem is értitek, mi történik világotokban – csak az egyik oldalát látjátok a létezésnek, a másikat nem (most mindkét esetben a fizikai létezésre gondolok). Minden paranormális jelenség dualisztikus, és egyrészt abban a térben játszódik le, melyet az anyag tölt ki, másrészt pedig a befolyásolási zónában [Feldraum]. Ezt megmagyarázni... ezt megmagyarázni csak úgy lehet, ha elfogadjuk, hogy ez utóbbi, a befolyásolási zóna [Feldraum] számít az alapnak. Szeretnék végére érni a tudományos kérdéseknek, habár látom, nagyon ragaszkodsz hozzájuk. Mindez többé-kevésbé az értékes idő pazarlása csak.

Kérdés: Engedj meg még egy utolsó kérdést! Első találkozónk alkalmával decemberben nyilvánvalóvá tetted, hogy nem akarsz tudományos és paranormális területekre kitérni. De miért vagy akkor most ennyire közlékeny?


Válasz: Az előző alkalommal nem szerettelek volna ilyen adatokkal terhelni – hiszen még most is túl sok ez neked. Így jobbnak láttam, csak megemlíteni ezeket a témaköröket. Mai mutatványaim bizonyára gondolkodóba ejtettek és ezt nagyon fontosnak tartom. A Ti tudósaitok magyarázataimat egész biztosan humbugnak tartják majd, így nem látok veszélyt abban, hogy ne terjeszthetném őket. Kevesek fognak erre felfigyelni. Amúgy azok az emberek, akik engem a „Sátán követének” tartanak, hitüket okkult tudományokra és varázslatokra alapozzák, amelyek valójában NEM is LÉTEZNEK. Nem létezik varázslat, csak magasan fejlett tudomány van. Az is tudomány, amire Ti a „varázslat” címkét aggatjátok. Ha ezt megértenétek, sokat lépnétek előre a fejlődés útján. Közlékenységem itt viszont véget ér. Kérlek, váltsunk témát!

Kérdés: Értem. Akkor beszéljünk az ufókról. Meg tudod magyarázni, hogy a kormányaink honnan szerezték az ismereteiket az ufókról, ami alapján saját projektekbe kezdtek? Volt ennek köze a „roswelli incidenshez”?

Válasz
: Igen, de nem Roswell volt az első eset. Nem vagyok történész, csak viselkedéseteket tanulmányozom, ezért a történelmetekkel kapcsolatos ismereteim nem túl széleskörűek. Megpróbálom elmondani neked, hogy mi az amit én tudok az akkori eseményekről. Hol is kezdjem… A Ti időszámításotok szerint 1946 és '53 között öt alkalommal zuhant le ufó a Földön. A roswelli eset idején nem csak egy földönkívüli űrhajó zuhant le, hanem kettő, amelyek darabjai az ütközés után több helyszínen csapódtak be az USA területén. Tudnod kell, hogy annak a fajnak a repülői még azután is képesek egy ideig lebegni, hogy a jármű már darabokban van, vagy megsérült – ezért a roncsok az egyes helyszíneken különböző időpontokban csapódtak be.  Viszont már akkor sem ez volt az első két eset, mivel 1946-ban már történt egy szerencsétlenség, de akkor az ufó a használhatatlanságig összeroncsolódott.

Feltételezem, képtelenségnek tartod, hogy ilyen fejlett technológiájú járművek ilyen nagy számban szenvednek balesetet ilyen rövid idő alatt. Bár a magyarázat is több mint furcsa, az igazság a következő: a dolog nem függ össze a jármű meghajtó-rendszerével, sokkal inkább bolygótok mezőjének irányultságával. A szóban forgó fajok – a tárgyalt események mindig olyankor következtek be, amikor ezen fajok csészealj-alakú szerkezeteket használtak – olyan jellegű meghajtó-rendszert használtak, mely a fúzió alkalmazásának alapján működött – hogy úgy mondjam –, egyikük azonban bizonyos időszakban azokban időkben egy a konvencionálistól jelentősen eltérő mezőillesztési technikát alkalmazott. Ennek a módszernek számos előnye mellett hátrányai is voltak. A visszatérő mezőnek természetesen abszolút pontos szögirányultságúnak kell lennie a Föld felszínéhez képest. Ezek az idegen fajok egy bizonyos illesztési technológiát használtak hajóikban, miáltal a keltett mezőt bezárták minden egyes pontján a Föld mágneses terébe. Jelen esetben, ezek az idegenek megérkeztek a Földre, miközben a kiinduló bolygójukon sokkal erősebb mágneses tér volt, melyhez kifejlesztették és igazították a meghajtó mezőt. A földi mágneses tér közel sem ilyen stabil; ciklikus változások mennek rajta végbe, örvények keletkeznek benne, meglehetősen barátságtalan körülmények között. Amikor egy hajó egy ilyen ingadozó mezőben köt ki, vagy pedig egy túl erős mágneses örvényben, ilyenkor rövid időre a visszatérő mező nem tudja magát pontosan hangolni, minek következtében a hajó irányíthatatlan siklásba kezd repülési vonalán. A meghajtás természetesen továbbra is megfelelően működik, azonban a mező minden irányban ingadozik, és emiatt a hajó összetörhet. Az 1947-es esetnél melyről kérdeztél, az én értelmezésem szerint az egyik hajó fluktuáló térbe keveredhetett, véletlenszerűen összekapcsolódott a vezérhajó terével és ez összeütközött a másik hajóval, minek következtében mindketten súlyos károsodásokat szenvedtek.  A mágneses mezőben akkor fellépő fluktuáció oka valószínűleg elektromos zavar következtében állt elő, minden bizonnyal egy időjárási jelenség kísérőjeként. Mindkét hajó becsapódott mindezek eredményeként; egyikük nem sokkal az ütközési pont közelében zuhant le, míg a másik jó kilométerrel arrébb a ti mértékegységetekben mérve. Valamennyi utas meghalt a becsapódás következtében. A vékony védőburok, mellyel ezek a csészealj alakú berendezések el vannak látva, nem jelent komoly védelmet, hiszen ezeket a repülő csészealjakat nem úgy tervezték, hogy becsapódhatnak, és olyan mezőkben való repüléshez sem, ahol külső erők hatnak.


Nos, miközben a hadseregetek a roncsok minden egyes darabját összegyűjtötte, megtalálta az űrhajót is, fedélzetén a halott ufonautákkal. Természetesen mindent szigorúan titkosnak nyilvánítottak azon nyomban, a roncsokat pedig egy katonai bázisra vitték, hogy a hajtóművet tovább tanulmányozhassák. Titkos céljuk az volt, hogy a földönkívüli technológiát nemzetvédelmi célokra használhassák. Primitív és nevetséges gondolat volt. Azt hiszem 1949 és 1952 között (a pontos dátum nem is fontos) súlyos baleset történt a roncsok tanulmányozása közben. Az általam hallottak szerint – amit a fajtársaimnak meséltek az érintett kormány képviselői – a baleset az egyik meghajtó elem pajzs nélküli körülmények közepette, véletlen aktivizálódása miatt következett be. Ennek eredményeként egy igen rövid időszakra – hogyan is fogalmazzam meg – ellenőrizhetetlen váltás következett be a plazmaszerű környezetben, mely másrészről egy rendkívül szerencsétlen balesethez vezetett, a fő meghajtó mező energiájának túlvezérlését hozva, hihetetlen mértékben megnövelve annak impulzusát. Van bármiféle elképzelésed is arról, hogy miféle hatást válthat ki egy plazma-elektromos hatás egy élőlényre? Nincs, honnan is lehetne. Természetesen nincs. A mező struktúrájának zavara és a bioelektromos visszajelzés. Képzeld, tegyük fel, hogy emberi testedet három-négy napon át teljesen kitöltik a lángok. Ezek a lángok nem lépnek ki a testedből, csak magát a testedet égetik, egészen a legutolsó összetevőjéig. Nos, ha mindezt elképzeled, akkor lesz némi fogalmad arról, hogy mi történt velük. Úgy tudom, a tudósaitok 20-30%-a odaveszett a laboratóriumban.

 

Két további baleset is bekövetkezett 1950-ben és 1953-ban az amerikai kontinens vízgyűjtő területeinél. Azokat a hajókat viszonylag sértetlen állapotban sikerült összeszedni. (Az 1953-asnak ahogy emlékszem, még a meghajtó-rendszere is sértetlen maradt. Mindez azt jelentette, hogy első alkalommal vehettetek szemügyre ilyen berendezést, amelynek vizsgálata révén a teljes koncepció érthetővé vált, azonban sikerült teljes egészében félreértenetek azt, és teljes mértékben hibásan rekonstruálni. A mai napig sem sikerült a helyes megoldást megtalálnotok.) Az a faj, amely azt a hajót építette elsőként – egy faj, melyet én úgy jellemeznék, hogy mások mellett barátságtalanok felétek – természetesen igencsak aggódtak saját technológiájuk általatok történő esetleges leleplezése miatt. Nem akartak azonban abban a korai időszakban konfliktusba keveredni veletek, ezért a diplomáciai utat választották, és kapcsolatba léptek a nevezett kormánnyal az 1960-as években. Természetesen nem leplezték le valós szándékaikat, ami ittlétüket illeti (réz, hidrogén, levegő), sokkal inkább lelkes „kutatóknak” mutatták magukat, és felajánlották az embereknek, hogy megmutatják nekik a hajójuk működésének alapjait, viszonzásképpen viszont szeretnének némi „szívességet” kapni. Az olyan alacsony szinten álló felfogásúak mint ti, természetesen mindebbe beleegyeztetek, ...és aztán át lettetek verve. Adtatok nekik nyersanyagokat, adtatok helyet számukra titkos bázisok építésére, megadtátok a hozzáférést számukra a legtitkosabb védelmi adatállományaitokhoz, hozzáférést adtatok nekik DNS-etekhez, és így tovább – és mindezt csillapíthatatlan hatalmi és információs éhségetek következtében. Az idegen faj képviselői persze azonnal felismerték, milyen primitív gondolkodású lényekkel tárgyalnak, ezért megtévesztő és másodlagos információkat szolgáltattak technológiájukkal kapcsolatban, mindeközben sokkal, de sokkal többet nyertek az együttműködés révén, mint amennyit ti szerettetek volna. Például azt közölték veletek, hogy a meghajtó-rendszer csak igen nagy rendszámú, instabil elemek felhasználásával készíthető el, azonban visszatartották azt az információt, hogy a mező-vezérlő igen sokféle módon is kialakítható, alacsonyabb rendszámú, stabil elemek felhasználásával is, és általánosságban éppen ez utóbbi az az eljárás, ami elterjedt. Ezen féligazságok révén függővé tettek benneteket a magas rendszámú elemek szintetizálásától, egyúttal saját technológiájukat sikerült megújítani. Az eljárásuk kulcsa a ti saját "UFO"-tok megkonstruálása kapcsán az volt, hogy az általuk erőltetett megoldás mindig előhozta a régi problémát, ezek pedig újabbakat és újabbakat keltettek folyamatosan. Soha nem mondták el nektek a teljes igazságot, de mindig újabb és újabb okos hazugságokat vetettek be, melyek persze később technológiai problémákhoz vezettek – és a tőlük való függőségetek kialakulásához.

A ti időszámításotok szerinti 1970-es évek végén és az 1980-as évek elején számos eseményre került sor az idegen faj és az emberi kormányzat között – most nem akarok itt részletekbe menni, merthogy az eseményeknek olyan részletei is vannak, melyekben nem vagyok teljesen biztos. Az egész dolog néhány új, jobban mondva a régi technikai problémával volt összefüggésben, a ti általatok gyártott hajók álcázása és meghajtása néhány összetevőjében hibásan működött a szabadban végrehajtott tesztek során. Emiatt a titok esetleges lelepleződése fenyegetővé vált. Katonai vezetőitek és politikusaitok lassan, nagyon lassan arra a következtetésre jutottak több mint húsz év után, hogy megvetették őket az idegen faj képviselői. A nagyszámú egyezménysértés és a megállapodásban rögzített határok túllépése mindkét részről végül vitákhoz vezetett a te fajod és a földönkívüliek között, mely három idegen lebegő objektum felszállásában csúcsosodott ki, mivel egy speciális – hogyan is hívjátok? – EMP (elektromágneses impulzus) fegyverrel katonai csapást mértek egyik föld alatti bázisukra. Ezen támadások következtében az idegen faj ultimátumszerűen felmondta valamennyi veletek kötött megállapodást, és érthetően több mint dühösek voltak hozzáállásotokat illetően. Ezért ezt az idegen fajt abba a három földönkívüli fajból álló csoportba sorolom, melyek ellenségesek irányotokban, s miközben a másik kettő inkább a saját dolgaival van elfoglalva, egyfajta hidegháború folyik köztük bolygótok birtoklásának megszerzéséért, régi „barátaitok” és partnereitek arra készülnek, hogy alkalmassá tegyék önmagukat az egyedüli és abszolút dominanciára a földi nyersanyagok és az emberi DNS felett. Most elmondható és minden bizonnyal igaz, jelenleg ehhez hiányzik a technikai felkészültségük és mindazok az erők, melyek szükségesek lehetnek céljaik közvetlen eléréséhez. Mindezek ellenére mi negatív fellépésre számolunk részükről – talán egy még körmönfontabb akcióval – az elkövetkező néhány évben, vagy évtizedben.


Kérdés: A földönkívüli fajok nem tesznek válaszlépéseket a katonai fellépést tapasztalva? Különösen arra tekintettel, hogy bizonyára sokkal fejlettebb fajok is élnek a Földön?

Válasz: Ebben tévedsz. A fejlettebb fajokat csöppet sem érdekli a sorsotok. Az ő számukra Ti csak állatok vagytok. Állatok egy óriási laboratóriumban. Érthető módon zavarná tevékenységüket, ha földönkívüliek szállnák meg a Földet, de nem hinném, hogy harcolnának is érte. A fejlettebb fajok szinte akármelyik újabb bolygót kereshetnének kutatásaikhoz, de az is lehet, hogy felkeltené érdeklődésüket a krízishelyzetben tanúsított magatartásotok. Ha Ti emberek egy hangyabolyt nézegettek, és valaki eltapossa azt, Ti mit tesztek? Továbbmentek a dolgotokra, esetleg ott maradtok és figyelitek, hogyan reagálnak a hangyák a válsághelyzetre. Gondolod, hogy lenne közöttetek olyan, aki megvédené a bolyt attól, aki belelép a bolyba? Biztos nem. A hangyaboly túl jelentéktelen. Próbáld beleképzelni magadat a magasan fejlett lények helyzetébe. Ti vagytok a hangyák. Ne számítsatok a segítségükre.


Természetesen mi is próbálnánk segítséget keresni, ha kiderülne, hogy korábbi szövetségeseitek ellenetek fordulnak. A Föld kormányainak jó része tud is a mi létezésünkről, bár legtöbben a régi, vallási dogma szerint gondolkodnak rólunk. Van egy hatalmas, részben föld alatti épület, amelyet kizárólag az én fajomnak tartanak fenn az egyik fővárosban, amelyhez közvetlenül kapcsolódik egy felvonónk és egy föld alatti járatrendszer. Ebben az épületben több alkalommal is zajlottak és zajlanak még ma is találkozók köztetek és köztünk. Az elmúlt néhány évben sok információt adtunk át arról, amit tudunk, és tudattuk azt is, hogy távol tartjuk magunkat a Ti konfliktusaitoktól. Meg kell tanulnotok önállóan megoldani a problémáitokat, vagy elég intelligensé kell válnotok, hogy megtanuljátok elkerülni az efféle szituációkat. Hogy mi fog történni, és ki áll majd mellétek, arra csak az idő adhatja meg a választ. Ezért nem is szeretnék további találgatásokba bocsátkozni.

 

Kérdés: Öt különböző állítólagos UFO-ról hoztam felvételeket, megmondanád róluk, hogy melyek ábrázolnak valódi földön kívüli járműveket?

Válasz: Megpróbálhatom. Sok olyan kérdést teszel ma fel, amelyekre nem tudok egyértelmű választ adni. Félek, túlbecsülöd a képességeimet, én nem vagyok ugyanis a földön kívüli űrrepülők szakértője. Vannak azért olyan műszaki részletek, jellegzetességek, amelyek alapján meg lehet különböztetni a valódi UFO-kat furcsa természeti jelenségektől vagy az emberek által készített hamisítványoktól. Időnként meghamisítjátok a képeken a repülőgépek eredeti alakját, ezért nehéz azonosítani a repülő tárgyakat. Azért megpróbálom, mutasd a fotókat!

[Ole K. megjegyzése: Lacerta néhány másodperc alatt átnézte a fotókat és kivett közülük hármat.]

Ez a három kép egyértelműen hamisítvány, vagy félreértés. Úgy látom ezen a képen egy valódi UFO makettje van. Fontos műszaki és fizikai jegyek hiányoznak róla. Általánosságban véve annál valószínűbb egy képről, hogy hamisítvány, minél élesebb, élénkebb színű, mivel a lebegő űrhajót mindig takarja a módosult erőtér, ami ráadásul a színeket is megváltozatja a felvételt készítő irányától függően. Lehet hogy furcsán hangzik, de az elmosódott, színképükben torz fotókról feltételezhető, hogy valódiak. Arról nem is beszélve, hogy ez a jármű víz felett lebeg, mégsem látunk a felszínen öblösödést, hullámokat. Mivel a felszín sima, nyilvánvaló, hogy nem valódi UFO-ról van szó. Véleményem szerint egyik kép sem ábrázol valódi repülő tárgyat, UFO-t. A következő képen például semmilyen repülő tárgyat nem vélek felfedezni, inkább a felvevő lencséjének tükröződéséről lehet szó. Egy ilyen tévedésnek nem szabad bedőlni. Túl késő lesz mire a legtöbben rájöttök, hogy mi zajlik igazából az atmoszférátokban, és hogy hamisítványok és átverések áldozatai vagytok.

Kettes kép: Albiosc, Franciaország, 1974

Ez
a kép valódinak tűnik, legalábbis rendelkezik a szükséges jegyekkel. Olyan faj űrrepülőjének nézem, amely az elmúlt 35 évben gyakran látogatott a bolygótokra. A repülő tárgy fényes, diszkosszerű, bár formája és színe elmosódott az erőtér hatására. Ez a négy nagyon hosszú, fehér fényoszlop a gép alján a gravitációs tér módosulása következtében jelenik meg. De ez igazából nem fény – egyébként egy UFO sem sugároz fényt –, hanem az elektromosan töltött mező miatt van, amelyben az anyag egyfajta fényként válik láthatóvá. Azt viszont nem értem, hogy miért használnak ilyen nagy erejű hajtóműveket az atmoszférátokban, elképzelhető, hogy valamilyen vizsgálatot hajtottak végre. Ráadásul nagyon elővigyázatlan dolog az idegenek részéről, hogy hagyják lefényképezni ezt a technológiát. Bár feltételezem, hogy a legtöbb ember egyáltalán nem tud vele mit kezdeni, akik meg mégis tudnának, biztos nem beszélnek majd róla nagyközönség előtt.


Négyes kép: Petit Rechain, Belgium, 1990

Ez itt egy valódi repülő tárgy, de semmi esetre sem földönkívüli. Háromszög alakú repülő tárgyakat egy földönkívüli faj sem használ. Az áramvonalas forma emberi kézre utal. Ez az egyik titkos katonai program eredménye, amelyet a ’60-as, ’70-es években a földönkívüliektől kapott műszaki segítség után, kezdetleges technikával megépítettetek. A földönkívüli repülő tárgyak alakja a tervezésnél sokadlagos szempont, mivel a módosult erőtérben nem hat rá külső erő. Rendszerint lekerekített, éles sarkak nélkül, henger vagy diszkosz formára készülnek, hogy a mező könnyebben térhessen ki rajtuk. A Ti terveitekben a földönkívüli technológiával készült hajtómű mellett mindig van egy sugárhajtómű, a háromszög formára és az áramvonalas szerkezetre azért van szükség, hogy a kezdetleges lökhajtást használva is irányítható maradjon a jármű.

 

A példában szereplő hajó a már alapjaiban is hibás mező-vezérlő rendszerét használva siklott. Látod a torzulást és a kvázi-fényt a forgó hengerekben? Mindez félreérthetetlen jele annak, hogy ez egy hiteles fotó. De miért van, kérdezheted, négy darab henger? Ez szokatlan – sőt, a köztük lévő távolság is helytelennek látszik. A színezete nagyon sötét és a belső optikai eltérés meglehetősen kiugró. Feltételezhetően mindez az eredeti berendezésnek tudósaitok által készített rekonstrukciója lehet. Mivel az idegen faj semmiféle további információval nem szolgált számotokra a nézeteltérést követően, a tudósaitok egyszerűn újraépítették a rendszereket úgy, hogy a legkisebb mértékben is értették volna, mennyire veszélyes az a vállalkozás, amibe fogtak. Ez a szerkezeti összeállítás nem tette a rendszert jobbá, inkább fokozottabban instabillá. Az első két henger túlságosan közel került egymáshoz; egészen pontosan áramlási rendszerük egymásba ér. A színek számomra arra utalnak, hogy jelentős maradványsugárzás van jelen; talán ez annak az oka, hogy magas rendszámú elemeket használtatok ismét – a megszokást követve – a váltáshoz. Ez minden körülmények között rendkívül veszélyes a mező környékén, ahol nincs kellő árnyékoló pajzs. Szenvedett a fotó készítője valamiféle sugárkárosodást, vagy égési sérülést?

Kérdés: Nem tudom. Honnan származnak a hadsereg által fejlesztett UFO-k? Az USA-ból?

Válasz: Igen, általában elmondható, hogy a nyugati kontinensről.

Kérdés: Mégis, miért repülnek olyan sűrűn lakott területek fölé itt Európában? Ezt a képet Belgiumban készítették. Ennek így nincs értelme. Meg tudod ezt magyarázni?

Válasz: Miért gondolod, hogy CSAK ÉN tudom megmagyarázni az érthetetlen emberi viselkedést? Meglehet, hogy ezek hosszútávú próbarepülések, vagy az elektromágneses álcázás használatát gyakorolják. Az amerikai nemzet ősi ellensége a világnak ezen a felén él, miért ne tesztelnének itt? Odahaza már eleget röpködhettek ide-oda, vagy talán már túl sokan figyeltek fel rájuk. De az ilyen instabil erőtér mellett – amire a fotód is utal – valószínűtlennek tartom, hogy a jármű képes átrepülni az óceán feletti hosszú utat. Meglehet, hogy a Ti kontinenseteken is van egy tesztállomás. De erről nincsenek bővebb ismereteim.

Kérdés: Sok olvasó tette fel az első interjú után a kérdést, hogy miként találkoztál E. F.-fel? Bár én már ismerem a történetet, elmondanád még egyszer az olvasók számára is?


Válasz: Természetesen. A történet két földi évvel ezelőtt kezdődött Svédországban. Fiatal korom óta nagyon érdekelt engem fajod viselkedése. Amennyire lehetőségeim engedték, tanulmányozni kezdtem irodalmatokat. (Mondanom sem kell, nem könnyű nálunk emberi könyvekhez hozzájutni, mivel azonban családom magasabb társadalmi szinten áll, lehetőségem volt anyagokat szereznem rólatok, és beszélnem olyanokkal, akik már létesítettek emberekkel kapcsolatot.) Igen kíváncsi lettem az emberi fajra, így amint lehetőségem nyílt a felszínre jönni, azonnal hozzáláttam az információgyűjtéshez. Akkori helyzetemben még szigorúan tilos volt számomra, hogy közvetlen kapcsolatot alakítsak ki emberekkel.


A Ti időszámításotok szerint 1998-ban történt, amikor innen távolabb északra biológiai mintákat gyűjtöttem egy távol eső erdőben a fajod által okozott környezetszennyezés vizsgálatához, mi ugyanis figyelemmel kísérjük, milyen pusztítást okoz az emberiség az állat- és növényvilágban. A visszaúton, amikor már világom bejárata felé tartottam, a nagy tó közelében legnagyobb meglepetésemre egy faházra lettem figyelmes az erdőben. Érzékeim emberi jelenlétre figyelmeztettek. Az ember E. F. volt. Mivel nem volt engedélyem kapcsolatot teremteni, elővettem megtévesztő képességemet, amelyet korábban már nagyobb csoportok ellen is sikeresen alkalmaztam. Azelőtt nem találkoztam egyedül lévő emberrel. Puszta kíváncsiságból beszélni akartam ezzel a személlyel és bekopogtam a faház ajtaján. E. nyitotta ki, amivel szokatlan beszélgetés vette kezdetét. Bár nyelvét még nem értettem teljesen, gondolatait könnyedén megértettem, hiszen olvasni tudtam elméjében. Azt mondtam neki, hogy egy keleti országból jöttem. Akkor természetesen még nem tudta ki is vagyok valójában, megtévesztő képességem tökéletesen elhitette vele, hogy saját fajtájának egy másik példányával beszél.

Mivel megbízatásom, hogy mintákat gyűjtsek azon a területen, több napra szólt, a hátralévő időben még háromszor is meglátogattam emberi lény képében. Kezdetben hétköznapi dolgokról beszélgettünk, később vallási és tudományos témákat is szóba hoztunk. Úgy tűnt, nagyon csodál engem ismereteimért, és ő is lenyűgözött engem logikus gondolkodásával, letisztult nézeteivel és az emberek közt amúgy ritka, kiforrt személyiségével. Az emberek könnyen hagyják magukat befolyásolni a közvélemény vagy a kondicionálás által, és fenntartás nélkül elfogadják, hogy „a reptiloid faj gonosz”. Egyszer a földönkívüli fajokra tereltem a beszélgetést, és legnagyobb megelégedésemre E. F. azt mondta, hogy ő hisz a földönkívüli értelmes lények létezésében, amelyek bizonyára nem gonoszak, csak mások, mint az emberek. Az adott körülmények között persze nem tárhattam elé minden tudásomat, mert nem hitt volna nekem, és azt hitte volna, hogy a bolondját járatom vele. Megérlelődött bennem azonban az a gondolat, hogy megmutatom neki valódi lényemet, amire negyedik találkozásunk alkalmával a faházban került sor. E. nyitott, őszinte és intelligens volt, nem befolyásolta sem a vallás, sem kondicionáltsága, magányosan élt és bizonyára senki sem hitt volna neki, ha történetével a nyilvánossághoz fordul, úgyhogy a kapcsolatfelvétel szinte adta magát. Megtettem az első lépést, de komolyan aggódni kezdtem döntésem megalapozottságában, mert reakciója nagyon agresszív volt. Kis idő elteltével összeszedte magát, és végre higgadtan tudtunk beszélgetni. Nem maradt más választása, mint hinni nekem. Innentől fogva többször találkoztunk, eleinte a rengetegben, később távoli otthonában is. Végezetül téged is bemutatott nekem… ebből kifolyólag ülünk most itt és beszélgetünk olyan dolgokról, amiket az emberek képzelni sem mernek.

Kérdés: Azt mondtad, akkoriban még nem volt engedélyed, hogy kapcsolatot kezdeményezz emberi lényekkel. Szereztél azóta engedélyt, hogy mindezt elmondhasd nekem és E. F.-nek, hogy ezeket a dolgokat nyilvánosság elé tárd?

Válasz: Igen. Nehéz ezt elmagyarázni és megérteni is. Legyen annyi elég, hogy jelenlegi helyzetemben nem jelent problémát egy ilyen engedély megszerzése, és nem kell semmilyen következményekkel számolnom. Mondjuk így, mai helyzetemben mentesülök bizonyos előírások alól.

Kérdés: Ha más emberek is szeretnék fajtádbeliekkel felvenni a kapcsolatot, van-e rá lehetőségük?

Válasz: Általában véve nincs. Mi kerüljük a veletek való találkozást, és csak távoli, lakatlan vidékeken jövünk a felszínre. Ha mégis emberekkel találkozunk, megtévesztjük őket. Az hogy én veled beszélgetek, még nem jelenti azt, hogy mások is követni fogják az én példámat. Természetesen módotokban áll megkeresni világom bejáratait és behatolni hozzánk, de ez a behatolóra nézve kellemetlen következményekkel járhat. Ennél fogva nincs módotok velünk sem a felszínen, sem a felszín alatt közvetlen kapcsolatot létesítenetek. A kapcsolatot nekünk kell kezdeményeznünk, ahogy ez veled és E. F.-fel is történt. Viszont ez sem egy szokványos helyzet, hanem inkább egy ritka alkalom.

Kérdés: Le tudnád írni nekem föld alatti otthonod helyét?

Válasz: Természetesen le tudnám, de eszem ágában sincs megmondani a pontos helyét. Otthonom nem messze innen keletre van egy kisebb föld alatti településen. Mondok néhány adatot, hogy pontosabb fogalmat alkothass róla. Egy pillanat, hadd próbáljam meg átváltani a számokat a Ti mértékegységeitekre! ... Lakóhelyem egy magas boltozatú barlangban van 4300 m-re a föld felszínétől. A barlangot 3000 éve lakjuk. A barlang mennyezetének nagy részét magunk vágtuk a sziklába, amely végül szinte szabályos félgömb alakot vett fel, amelynek átmérője a Ti mértékegységeitekben 2,5 km. A boltív a legmagasabb részen 220 m-es. A legmagasabb belterű helyet minden kolóniánkban egy fehéres szürke henger alakú épület tölti ki, amely a boltív méhsejt-szerű tartószerkezetét támasztja alá. Ez az épület a legrégebbi és legmagasabb az egész településen, mivel midig ezt kezdik el elsőnek felépíteni a boltozat biztosítása céljából. (Természetesen történtek rajta időközönként változtatások, felújítások.) Ennek az épületnek különleges, vallási eredetű neve van. A mi lakóhelyünkön csak egy ilyen oszlop áll, de a nagyobb kolóniákon nem ritka, hogy többet is építettek a mennyezet szerkezetétől függően.

Az egyik legnagyobb telepünkön, Belső-Ázsiában kilenc ilyen oszlop tartja a mennyezetet, amelynek területe 25 km2. A központi épület rendszerint vallási központ, de onnan szabályozzák a klímát és a világítást is. A mi településünkön öt nagy mesterséges fényforrás van, amelyek UV-fényt és meleget adnak. A felszínről induló fényforrások és szellőző aknák is ezen az oszlopon futnak keresztül.

Amúgy három szellőző aknánk és két liftünk van, meg egy alagutunk, amely összeköt minket az 500 km-re fekvő legközelebbi kolóniával. Az egyik liftaknánk egy felszín közeli barlangba vezet, a másik űrhajóink állomáshelyére visz – tudod, a henger alakú űrrepülők – a felszállóhely a felszínhez közelebb, hegyek rejtekében van. Rendszerint három hajó várakozik ott – ez csak egy kis állomás. A kolónia többi épülete a központi oszlop köré épült koncentrikus gyűrűkben helyezkedik el, amelyek kivétel nélkül sokkal alacsonyabbak a központi oszlopnál, magasságuk 3 és 20 m között van. Az épületek formája kerek, kupolaszerű. Az épületek színe a központi oszloptól való távolságuk szerint változik. Az oszlop északi oldalán van egy további nagy és nagyon lapos, kerek épület. 250 m-es átmérőjével ez az épület megtöri a többiek koncentrikusságát. Ez a mi mesterséges napozónk, amelynek szobáit és folyosóit fény világítja meg. Ezeket az erős UV-fénnyel megvilágított helyeket elsősorban vérünk felmelegítésére használjuk. Még gyógyászati célú helységek és konferenciatermek is vannak benne. A kolónia külső gyűrűjén kívüli területeken állatfarmok – tudod, az étrendünkben nekünk is szerepelnie kell a húsnak – ezenkívül vannak melegházaink, amelyekben növényeket és gombákat tenyésztünk, valamint hideg-meleg folyóvizünk is van, amit föld alatti forrásokból szerzünk. Erőművünk is a kolónia szélén található, amelyet fúzió hajt, ez látja el a kolóniát fénnyel és energiával. Az én csoportom, „családom” egyébként a központtól számított negyedik gyűrűben lévő épületekben lakik. Ezt tudnám röviden lakhelyemről elmondani. Az egyes épületeket és használati céljukat bemutatni túl sok lenne. Nehéz lenne elmagyarázni olyan dolgokat, amelyek valami egészen más környezetben vannak, és tökéletesen eltérnek a Ti felszíni kultúrátoktól. Valóban magadnak kéne látnod mindezt, hogy képet alkothass róla.

Kérdés: Egyszer én is láthatom majd?

Válasz: Talán igen. Ki tudja, mit hoz a jövő?

Kérdés: Fajod hány egyede él ebben a kolóniában?

Válasz: Nagyjából 900.

Kérdés: Időnk lassan lejár, szeretnél még végezetül üzenni valamit az interjú olvasóinak?

Válasz: Igen. Őszintén meglepődtem azon, milyen nagy visszhangra leltek az olvasók közt szavaim, de egyben el is szomorított, hogy milyen sokak adtak hangot annak a vallásos ellenségképnek, amely olyan mélyen él tudatotokban. Jobban tennétek, ha megszabadulnátok ősi kondicionálásotoktól, és nem engednétek azok befolyásának, akik már mintegy 5000 éve felétek sem néztek. Végtére is, Ti mindannyian szabad lelkek vagytok. Ennyit szerettem volna mondani.

 

Vége a második interjúnak 

 

 

Vissza a nyitólapra