Arany László: 42 éve lépett ember a Marsra

2004. május


Kilencen válnak ki az emberi nyájból,
Ítélet és tanács osztja meg őket:
Sorsuk különválik mihelyt elindulnak,
Kappa, Théta, Lambda halott, kivetve és szétszóródva.

(Nostradamus, 1 centuria. 81. négysoros)

 


Már Nostradamus is megírta….

        
  Nostradamus fenti négysorosát még nemigen sikerült értelmezni. A pilótás űrrepülések titkos fejezeteit feltárva azonban minden világossá válik. Közönséges űrrepülésről nem lehet szó - habár kilenc ember éppenséggel még bezsúfolható az űrrepülőgépbe – a további sorok fényében. Holdutazás sem lehet, arról másik versében ír a saloni mágus. Marad a Mars, mint a lehetséges következő állomás. Ráadásul egyfajta megosztottságról beszél, ami inkább nemzetközi kísérletre utal. Ugyancsak ezt támasztja alá az ’ítélet”, ami lehet kongresszusi döntés, illetve a „tanács” a Szovjet Legfelsőbb Tanács. Két csoportra oszlottak. Egy hatszemélyes leszállóegység volt, valamint egy három főből álló, vegyes személyzetű keringő egység. Valószínűleg hármas csoportokban indultak a Mars felszínének felderítésére. Az egyik csoport szerencsétlenül járt. Ahogy azt már Nostradamus is megírta… A neveket sajnos nem sikerült (még) rekonstruálni, abban az időben túl sok űrhajós halt meg.
 


Történelmi előzmények – az első lépések

         
1923-ban, a nagy marsközelség idején, a Föld több pontján, tekintélyes nagyságú rádiótávcsövekkel, kb. 40 másodperces, többször ismétlődő jelet fogtak a Marsról. A megfejtés akkor nem sikerült, erre húsz évet kellett várni, ekkor tudta a feladatot megoldani ugyanis Neumann János, az általa (is) tervezett és neki épített EDVAC számítógéppel. Kiderült: a jelek vészjelzősek. Őrületes űrverseny kezdődött a Mars elérésére.


          Az első igazán jelentős lépéseket minden bizonnyal Németország tette a V-2 rakétával. Otto Skortseni irányításával megalakították az első, öt főből álló német űrhajóscsoportot 1943-ban. A V-2-es rakétákkal hajtottak végre űrugrásokat, majd orbitális repülésekre készültek, a világháborús vereség azonban mindezt félbeszakította.

 

A Canadian Arrow, a V-2-es tökéletes mása, három emberrel hajt végre szuborbitális repülést hamarosan.


         
Természetesen már a német űrhajózás létét is próbálják tagadni és mindenféle kifogással állnak elő, többek közt technikai jellegűekkel is. Azonban egyetlen érv mindezeket az észrevételeket egyszerűen félresöpri. Ez pedig a következő: Az X-prize keretében Kanada, a Canadian Arrow nevű rakétával űrugrást kíván végrehajtani (és ezzel megnyerni a 10 millió dollárt) a V-2-as rakéta tökéletesen megegyező másával!! (Azonos a szerkezeti elemek anyaga, azonos a hajtómű felépítése, és természetesen azonos maga a hajtóanyag is.) Továbbá: a Canadian Arrow, a németek akkori V-2 rakétájával szemben háromszemélyes lesz, mert a szabályok szerint három személyt kell 100 km-t meghaladó magasságba feljuttatni, és mindezt két héten belül, ugyanazzal a hordozóeszközzel meg is ismételni. Ha tehát a Canadian Arrow (ami lényegében egy V-2-es) képes lesz 2004-ben vagy 2005-ben felrepíteni három embert a világűr határán túlra, pontosan azonos körülmények között, mint 1943-ban tette, akkor a II. világháború ideje alatt is képes volt rá, hogy legalább egy emberrel a fedélzetén ugyanezt végrehajtsa.
 


A holdraszállás

Szergej Anohin, az első szovjet űrhajós, 1945. május 17-én tett űrugrást.

 

         Az első német űrugrásokat hamarosan az oroszok is megismételték, eleinte a zsákmányolt V-2-es rakétákkal, majd a sajátjaikkal. Az első orosz űrugrást Szergej Anohin hajtotta végre 1945. május 17-én, majd őt követték az amerikaiak, hasonló technikával, 1947-ben.


          Az első földkörüli repülésre valamikor 1949 körül kerülhetett sor. 4 db V-2-es rakéta első fokozatként, és egy újabb V-2 rakéta második fokozatként használva mindezt lehetővé tette. Érdemes megfigyelni, a szovjet személyszállító űrhajó, a Szojuz, mely már hivatalosan is negyven éve repül, pontosan ugyanilyen szerkezeti felépítést mutat!


          A Marsra azonban a Holdon keresztül vezetett az út. A földkörüli pályáról a Holdig eljutni, technikai értelemben sokkal nagyobb feladatot jelent, mint a Holdtól eljutni a Marsig. A következő állomásnak tehát mindenképpen a Holdnak kellet lennie.


          A fejlesztések lázasan megkezdődtek és gyorsan sikerre vezettek. 1957-ben, a Nemzetközi Geofizikai Év alkalmából ember lépett a Holdra. Eközben mi csak annyit tudtunk, hogy a szovjetek felbocsátották a Szputnyik-1-et…
         

          A hivatalos verzió szerint Kennedy elnök 1961. májusában hirdette meg a holdprogramot – négy évvel a holdraszállás után… Ekkoriban igazából már a Marsra készültek, de ne menjünk a dolgok elébe.

 

Az 1969-ben bemutatott holdraszállási televíziós felvételek valójában 1957-ben készültek.
 

          1969. nyarán az „első” holdraszállás alkalmából Armstrong jelentősen túlrepülte a kitűzött leszállási helyet, kb. 63 km-rel. A leszállás után közel 4.5 órán át nem hagyták el a holdkompot. Állítólag azon vitáztak, ki lépjen le először Hold porába. Különös érv, hiszen tudjuk, Armstrong volt a rangidős, és az ajtó is őfelőle volt… A tény, olyan helyen szállt le, ahol nem lett volna szabad, ugyanis egy holdbázis közelében tette le a holdkompot. Amikor kilépett belőle a Hold porába, ki is csúszott a száján a mondat: „Istenem, ezek itt vannak!” – aztán másfél perc „adásszünet”. Később a dolgot igyekeztek a földönkívüliekre terelni, mintha egy UFO-bázis mellett landoltak volna. Ez egyszerűbb volt, mint annak beismerése, hogy a világ első holdűrhajósa, egy amerikai vagy szovjet katonai bázis közvetlen közelében landolt….


          Viszont cselekedni kellett. A 4.5 órás várakozás nem telt hiába, hiszen ezalatt kerítették elő az 1957-es holdraszállás televíziós felvételét szerezték be a „kegyes csaláshoz” szükséges engedélyeket. A felvétel kifejezetten rossz minőségűnek számít 1969-ben, de tökéletesen mutatja az 1957-es év színvonalát. Ezt a felvételt adták be aztán a 2 milliárd embernek, akik a tv-képernyők előtt szorongtak. A hangfelvétel azonban megmaradt 1969-es, így csúszhatott be a gikszer. Így valóban mindenki az első holdraszállást láthatta, csak ugye az időpont nem stimmelt…


          A többi holdraszállásnál már nagyon vigyáztak és tanultak az oroszoktól is (pl. a Nyeljubov-Gagarin trükk). A következő Apollo-küldetésre szűk fél év múlva került sor. Televíziós felvételeknek nyomát sem látni, viszont láthatunk szebbnél szebb fotókat. Gyakran stúdiófelvételeket!

 

Megbetűzött szikla a „Hold” porában egy stúdiófelvételen


         
Öt hónappal később az Apollo-12 a két évvel korábban simán holdat ért Surveyor-3 űrszonda 100 m-es közelében szállt le. Nehéz mindezt elhinni, mikor tudjuk, hogy Armstrong 63 km-t hibázott! Néhány hónap alatt nem fejlődött ekkorát a navigációs rendszer. Pláne, egy ilyen pontos leszálláshoz méterre pontosan kellett volna ismerni a Surveyor-3 űrszonda helyét. Amit ugye nehéz feltételezni. A stáb tehát készült mindenre, elkészültek a tévéfelvételek, a csodálatos fotók, mind-mind stúdióban (furcsa árnyékok, különös fényviszonyok, megbetűzött kődarabok!) Aztán persze a Holdról is érkeztek képek és később filmfelvételeket is láttunk. A többi holdutazásnál is így tettek. Csakhogy, a két forrás valahogy összekeveredett. Ebből pedig azt a téves következtetést vonják le egyesek, mintha az amerikaiak soha nem jártak volna a Holdon. Dehogyisnem: jártak! 12 évvel korábban már ott voltak, ahhoz képest amikor „először” holdraszálltak. És nemcsak ők voltak ott, hanem az oroszok is. Esetleg még mások is, de az egy másik történek.Amerikai marsűrhajó fejlesztések – a Saturn, az Orion és a Nova program

         
A Saturn hordozórakéta megteremtése a végső kihívást jelentette a Peenemüende-ben dolgozó rakétafejlesztő csapat számára. A cél pedig a Hold és a Mars meghódítása volt. Az terveket és a technikai hátteret fokozatosan fejlesztették, felhasználva a II. Világháború alatt kidolgozott A11 és A12 hordozók koncepcióit is. A konkrét tervek már az 1950-es évek legelején megjelentek a Collier’s Magazinban, a NASA archívumába csak jóval későbbi dátummal kerültek. 1957. októberében hozták nyilvánosságra von Braun tanulmányát a Kezdeményezés a Nemzeti Integrált Rakéta- és Űrhajó-fejlesztési Terv Megvalósítására címmel. Hivatalosan ekkor történik először említés a 750 tonnás Juno hordozórakétáról, mely később a Saturn I nevet kapta. A munkálatok a következő év júliusában átkerültek az ARPA-hoz „a tervek kidolgozására”. (Melyek egyébként már közel egy évtizede teljesen készek voltak…)


 

 

 A Saturn hordozórakéta-család
 

          Az Orion tervezett (6. ábra) lényegesen nagyratörőbb volt a Saturnnál, atommeghajtással közlekedett volna az űrben. A hajtómű tervét a hidrogén bomba megteremtői közül Stanislaw Ulam és Cornelius Everett dolgozta ki 1955-ben. Ted Taylor Los Alamosban továbbfejlesztette az alapkoncepciót, 1957. telére már a működőképes modellt is megépítették Triga néven (7. ábra). A hajtómű mindössze 1.5-2 g gyorsulást fejtett volna ki, ami könnyen elviselhető még egy átlagember számára is. Dyson és csapata – saját munkatempójukból következően – 1964-re voltak képesek megépíteni a Marsra induló atommeghajtású űrhajót. A vezetés azonban a kémiai meghajtás mellett döntött, az atommeghajtású marsűrhajó tervezete 1959. nyarán átkerült a Légierőhöz…

 

Az Orion űrhajó


         
A Nova-terv (8. ábra) nagyjából párhuzamosan futott a másik kettővel, bár egyesek azt állítják, ez volt az első. A nyilvánosság előtt a Saturn program kapott nagyobb hangsúlyt, azonban a Nova sokkal jelentősebb volt. Szinte valamennyi híres hordozórakéta-gyártó cég kidolgozta a saját verzióját. A NASA archívumába 1963-as dátummal bekerült alapkoncepciókat már az 1950-es évek legelején kidolgozták. A Martin Marietta mellett Elkészítette saját tervezeteit a General Dinamics és a Douglas is. A modulrendszerű űrhajó megépítését a holdraszállás vezérelte, ám – mint ahogy a mellékelt ábrából is kiderül -, a hivatalosan az 1969-es holdraszállást lebonyolító Saturn űrhajó egész egyszerűen eltörpül a Nova űrhajók mellett. A Holdhoz túl nagyok lettek volna a többiek.

 


 


Az Orion űrhajó működőképes modellje.

 

 

 

 A Nova hordozórakéta-család


Aelita – a szovjet marsprogram

         
Aelita a Mars királynője volt a híres szocialista tudományos-fantasztikus regényben, melyet Jakov Protozanov filmesített meg 1924-ben. Így tökéletesen logikus volt a választást, hogy róla nevezték el a szovjetek a Vörös Bolygó meghódítását célul tűző tervezetüket.


          Az első igazán komoly vizsgálat szovjet űrhajós Marsra juttatására M. Tyihonravov nevéhez fűződik, aki Koroljov OKB-1-es csoportjának tagja volt. Ez a tanulmány volt az első, mely részletesen kidolgozott minden összetevőt. Lényegében követte a von Braun által vázolt, 1948-as irányvonalat. Az űrhajót, a Pilótás Marsi Komplexumot (MPK) alacsony földkörüli pályán szerelték volna össze. Konvencionális folyékony hajtóművekkel indult volna a Mars felé, a Hohmann ellipszisen, elérvén a marskörüli pályát, leszállóegységet bocsátott volna a felszín felé. Közel egy éves marsfelszíni tevékenykedést követően, a földkörüli pályáról 1630 tonnás űrhajóból mindössze 15 tonnányi tért volna vissza. A teljes utazás 30 hónapot tett volna ki. A már ismert N1 rakéta 75-85 tonna teherbíró-képességével számolva 20-25 indítást kellett volna végrehajtani a marsűrhajó összeállításához.


 


Az Aelita a Mars közelében – fantáziarajz.


         
Azonban már a kezdetekkor kiderült, képtelenség ilyen gigantikus tervezetet végrehajtani belátható időn belül, ezért egy sokkal realisztikusabb elképzelést dolgoztak ki 1959-re, méghozzá a Vénusz gravitációs lendítőerejének felhasználásával. A project a Nehéz Bolygóközi Űrhajó (TMK-1) néven vált ismertté. A munkálatokat az OKB-1 3-as szekció nevű lelkes csapata végezte. Mindössze egyetlen N-1 rakéta is elegendő lett volna az említett pályán mozgó űrhajónak ahhoz, hogy elérje a Marsot, igaz, leszállást nem hajtott volna végre. A Mars közelében kidobhatott volna egy kisebb távirányítású robot-leszállóegységet. Az útközben csak minimális hajtómű-felhasználást szükségelő terv végrehajtása mindössze egy évet igényelt volna.A közös szovjet-amerikai Marsexpedíció

         
A két nagyhatalom természetesen tudott egymás törekvéséről. A cél érdekében logikusnak látszott az erőfeszítések egyesítése. Az is igen valószínűnek tűnik, hogy már ekkor bekapcsolódott egy harmadik nemzet: Kína. Nemrégen derült ki, tekintélyes hordozórakéta-iparral rendelkeztek már közvetlen a II. Világháborút követően.


          A rádiótávcsövek, radarberendezések és a hatalmas méretű optikai távcsövek birtokában az ember tömegesen szerzett tapasztalatokat a földönkívüliek tevékenységéről. Az is hamar nyilvánvalóvá vált: nem valamennyien táplálnak békés szándékot irántunk. A Marsról érkező vészjelek küldőivel felvenni a kapcsolatot az egész emberiség létkérdésévé vált. Össze kellett tehát fogni.Televíziós felvétel a marsraszállásról

   
       A brit titkosszolgálat szerezte meg az 1960-as évek közepén azt a televíziós felvételt, mely a közös amerika-szovjet marsexpedíció leszállásakor készült (10. 11. és 12. ábra). A BBC annakidején állítólag egyszer le is adta. A felvétel megszerzésében, a hanganyag tisztításában, a szöveg értelmezésében sokan voltak segítségemre. Munkájuknak köszönhetően a mellékelt párbeszédet sikerült rekonstruálni. Sok kérdés természetesen továbbra is tisztázatlan.

 

   
 

Képek az angol titkosszolgálat által megszerzett, és a BBC televízióban az 1960-as évek közepén bemutatott, közös amerikai-szovjet marsraszállás felvételéből.


      
   A párbeszéd a keringő egység és a leszállóegység között folyik, de az amerikai űrközpontnak is üzennek. Öt hang különböztethető meg egyértelműen, ezek közül 2-2 orosz és amerikai, valamint egy ismeretlen akcentusú, feltehetőleg kínai. A hatodik személy valószínűleg nem szólalt meg, mert a kamerát kezelte.. Marad még további három űrhajós. Ezek közül kettő fent lehetett a keringő egységen, a kilencedik pedig a leszálló csapatban. Elképzelhető, hogy ő női űrhajós volt.

 


Gombatelep a Marson – az Opportunity felvételén.


         
A leszállási közepette elhangzott adatok közül nincs miért csodálkozni a magas légnyomás értéken, ugyanis az a helyes érték! Ahogy a marsfotókat (is) már évtizedet óta hamisítva közlik, miért pont egyéb paraméretekkel tennének kivételt?

 

Azonosítatlan repülő tárgy a Mars egén, a Spirit robotszonda felvételén.


         
Kiderül a felvételből: a leszálláskor megzavartak, legalább egy, magasabbrendű marsi állatot. Már a Földön talált marsi eredetű meteoritokból ismerjük a marsi baktériumok és egysejtűek nyomát. Az Opportunity űrszonda lefényképezte a marsi gombatelepeket (13. ábra), a Spirit pedig a Mars egén átrepülő azonosítatlan repülő tárgyat. A marsi élet, a marsi intelligens élet léte, immár tagadhatatlan.


          Akkor hát miért mégis???
 Ember a Marson – 1962. május 22.

Érthetetlen szavak
- Csak öt szektor.
- Thomas, hallassz?
- Vesszük a tv-képeket.
- Jó képeket kapunk. Töménytelen sok részlet kivehető. Mi a helyzet nálatok?
- Szép kilátás. Rendben Houston.
- Készenlét.
Sokan beszélnek egyszerre, érthetetlen hangzavar.
Hajtóműzaj.

- … egyes mód és készenlét.
- Teljes készenlét
- Készenlét.
- Készenlét, Houston.
- … jobb később, mint soha…. Tudnátok ellenőrizni az értékeket? Houston, minden rendben.
Érthetetlen.
- Készenlét, megerősítésre várunk. Houston.
- Készenlét visszaszámláláshoz.
- Egy, kettő, három (oroszul is számolnak. Egy hang adatokat ismétel oroszul, valószínűleg az angol szavakat tolmácsolja, melyet orosz kollégája mond.)
- A szél 31 km/h, délkeleti.
Ismét adatok oroszul.
- Légnyomás 707.7 millibar.
Orosz és angol beszélgetés teljes kavalkádja.
- Készenlét leszálláshoz.
- Visszaszámlálás vége.
A leszállóegység leszáll. A hajtómű dübörgése minden mást elnyom. Az utolsó érthető mondatfoszlány:
- … készenlét.
- Megcsináljuk! Hallelujah (orosz beszéd.) Megcsináltuk! Megcsináltuk! Nem volt könnyű. Nem volt könnyű… (orosz beszéd, üdvrivalgások.)
- Istenem, mi az? Valami mozog.. Valami mozog ott.
Orosz és angol beszélgetés kakofóniája.

- .. hé fiú, valaki veszi …. Ez az esemény lesz a történelem legnagyobb tette. 1962. május 22-én elértük a Mars bolygó felszínét. És élet nyomait látjuk.
Orosz beszéd.
Felvétel vége.

 

 

Vissza a nyitólapra