A bennünk rejlő hatalmas erő fogalma

A megértés érzékelése

 

Ő, aki meg fogja ismeri a bennünk rejlő hatalmas Erőt, láthatatlanná válik, és tűz nem tehet benne kárt. Azonban megtisztítja és elpusztítja minden tulajdonotokat. Mindenki, akiben megjelenik az én alakom, megmenekül, a hét naptól száz napig és húsz évig tartó (időszaktól). (Azok), akiket korlátoztam a gyűjtésben, elbuknak – és írásaik a bennünk rejlő hatalmas Erőről, azért, hogy belevéssem neveteket a bennünk rejlő fénybe – és gondolataik és munkájuk bevégződjön, hogy megtisztuljanak, és elenyésszenek és elpusztuljanak, és összegyűljenek arra a helyre, melyre senki sem tekinthet. De meg fogjátok látni és fel fogtok készülni, hogy helyet foglaljatok a bennünk rejlő hatalmas Erőben.

Tanuljátok meg, hogy az eltávozottak mivé váltak, azért, hogy megtudjátok, miként vegyétek észre, mivé alakul az élet, milyen az eónok megjelenése, milyen a természetük, és hogyan jöttek létre. Miért nem kérdezitek meg, mivé váltok majd (vagy), hogyan lesztek azzá?

Figyeljetek a víz tulajdonságaira, habár megmérhetetlen (és) megérthetetlen, van kezdete és vége is. Élteti a földet, felszáll a levegőbe, ahol az istenek és az angyalok lakoznak. De őbenne, aki minden dolgok felett áll, félelem van és fény, és őbenne az írásaim kinyilatkoztatást nyernek. Nekik adtam, mint szolgálatot a fizikai dolgok megteremtéséhez, mivel senki számára sem lehetséges, hogy az Egyetlen nélkül megálljon, így nem lehetséges az eónok számára sem, hogy nélküle létezzenek. Ő az aki birtokolja mindazt, ami őbenne lakik megértvén éles elmével a (maga) tisztaságában.

Aztán meglátjátok a Szellemet és megtudjátok hol van ő. Odaadta magát az embereknek, hogy megkaphassák az életet tőle minden nap, mivel az ember élete őbenne van, ő adta mindenkinek.

Aztán a sötétség Hádésszel együtt elragadta a tüzet. És ő (a sötétség) elszabadult tőle és önmaga lett. Szemei nem voltak képesek elviselni az én fényemet. Aztán a szellemek és a vizek megmozdultak, a többiek megszülettek: a teremtés valamennyi eónja, és  <hatalmasságaik>. A tűz megszületett általuk és a Hatalom a Hatalmasságok között. És a hatalmasságok csodálattal nézték az én képemet. És a lélek ennek másolata lett.

Ez az a működés ami létrejött. Nézzétek meg milyen, mivel létezése előtt nem volt látható, mivel a test eónja a nagyszerű született meg. Azután fel lett osztva számukra a teremtés hosszú napjai során. Amikor pedig beszennyezték önmagukat és beléptek a húsba, a hús atyja, a víz, elégtételt vett önmagán. Amikor pedig úgy találta, hogy Noé istenfélő (és) kiváló ember, és a hús atyja az, aki az angyalokat leigázás alatt tartja. És ő (Noé) jámboran imádkozott százhúsz éve át. És senki sem hallgatott rá. És ő fából bárkát készített, és akit talált beszállította. És az áradás bekövetkezett.

És így tehát Noé és fiai megmenekültek. Igazából, amíg a bárka nem volt alkalmas arra, hogy az emberek beszálljanak, az áradás nem következett be. Ily módon állt szándékában (és) tervezte el az istenek és az angyalok megmentését, és a hatalmasságokat, mindenek között a legnagyobbakat, és a <táplálékot> és az élet fennmaradását. És elhozta őket az eónokból (és) táplálta őket a maradandó helyeken. És elszabadult a hús feletti ítélet. Csak a Hatalom tettei érvényesültek.

Aztán a lelki eón. Ő egy a kisebbek közül, mely összekeveredett a testekkel, nemzvén a lelkeket (és) eltöltve (őket). A teremtés első beszennyeződése megerősödött. És miatta vált minden munka: sokak által dühösen végzetté, haraggal, irigységgel, rossz akarattal, gyűlölközve, becsmérelve, lenézéssel és háborúskodva. Hazuggá és gonosszá, szomorúsággá és élvezetté, alaptalanná és üressé, hamissá és betegséget okozóvá, gonosz döntéseket hozóvá, melyek egyre kevésbé feleltek meg elvárásaiknak.

Míg alszotok, álmokat láttok. Ébredjetek fel és térjetek vissza, ízleljétek meg és fogyasszátok az igaz gyümölcsöt! Osszátok szét világotokat és az élet vizét! Szabaduljatok meg a gonosz vágyaktól és epekedésektől és Anomoeanok (tanításától), a gonosz és alaptalan eretnekségtől.

És a tűz anyja tehetetlen volt. Ráhozta a tüzet a lélekre és a Földre, és minden lakóhelyet megégetett rajta. És megsemmisültek a pásztorai. Továbbá, amikor már semmit sem talált megégetni, elpusztította önmagát. És testetlenné vált, test nélkülivé, és megégeti az anyagot, amíg meg nem tisztul mindentől – és minden gonoszságtól. Amikor pedig semmi mást sem fog találni megégetnivalót, ismét maga ellen fordul, amíg el nem pusztítja önmagát.

Azután, ebben az eónban, mely a szellemi, az ember olyan létezési formába lép, ahol megismeri a hatalmas Erőt. Meg fog kapni (engem) és megismer engem. Inni fog az anyatejből, valóban. Példázatokban fog szólni; ki fogja hirdetni az eljövendő eónt, miként szólt a hús első eónja által, akár Noé. Most, megfelelve szavainak, melyeket kimond, mindenkire vonatkoznak, hetvenkét nyelven. És megnyitja a mennyeknek kapuit szavai által. És megszégyeníti Hádesz vezetőjét, feltámasztja a halottakat, és elpusztítja a birodalmát.

Azután hatalmas zavar támadt. Az arkónok a bennük növekvő dühüket ellene fordították. Át akarták őt adni Hádesz urának. Azután felismerték egyik követőjét. Tűz tartotta fogva a lelkét. (Júdás?) átadta őt, mivel senki sem ismerte őt (Jézus?). Azonnal eljártak vele szemben és elfogták. Saját magukra hoztak ítéletet. És átadták őt Hádesz urának. És átadták őt Sasabeknek kilenc bronz éremért. Felkészítette magát, hogy leszáll és megszégyeníti őket. Azután Hádesz ura megragadta. Azután úgy találta, hogy a húsának természete olyan, hogy nem megmarkolható, így nem tudta megmutatni az arkónoknak. Erre azt mondta: „Ki ez? Mi ez? Szavai eltörölték az eónok térvényét. Ő az élet erejének Logoszából való.” És ő győzedelmeskedett az arkónok parancsai felett, és ők nem voltak képesek ténykedésük révén átvenni felette az uralmat.

Az arkónok kutatni kezdték, mi történt. Nem tudták, ez a jele pusztulásuknak, és (ez) az eón változásának. A Nap lenyugodott a nap végén és sötét lett. A gonosz lelkek bajba kerültek. Mindezen dolgok után feltűnt, amint felemelkedik. És az eljövendő eón jele feltűnt. És az eónok szétfoszlottak.

És mindazok, akik tudni fogják ezen dolgokat, melyeket ismertettek velük, áldottak lesznek. És kinyilvánítják számukra, és áldottak lesznek, mivel megtudják az igazságot. Ti pedig nyugalmat találtok a mennyekben.

Azután sokan fogják követni, és dolgozni fognak születési helyükön. Eszerint tesznek, leírják az ő szavait az (ő) kívánságuk szerint.

Lássátok meg, ezek az eónok elmúltak. Mekkora az eón vizének mérete amelyik feloszlott? Milyen dimenziói vannak az eónoknak? Hogyan készítse fel az ember saját magát, és hogyan telepedjen le, és hogyan váljon elpusztíthatatlan eónokká?

Először azonban, a prédikálása után – ő az aki kihírdeti a második eónt, és az elsőt. És az első eón megsemmisül az idő során. Ő alkotta az első eónt, gondját viselte, amíg meg nem semmisült, miközben prédikált százhúsz éven át szám szerint. Ez a tökéletes szám, mely magasan kiemelkedik. A nyugati határt elnéptelenítette, és elpusztította a keletit. Azután a magod és azok, akik követni akarják a nagy Logoszt, és az ő kiáltványát - […]

Azután az arkónok dühe elégett. Megszégyenültek széthullásuk miatt. És dúltak-fúltak és dühösek voltak az életben. A városok <felfordultak>, a hegyek széthulltak. Az arkón eljött, a nyugati régió arkónjaival, keletre, mivel ez volt az a hely, ahol a Logosz először megjelent. Azután a Föld megrázkódott, és a városok megrázkódtak. Továbbá, a madarak ettek és eltöltötte őket haláluk. A Föld gyászolt együtt a lakatlan világgal; elhagyatottakká váltak.

És amikor az idők beteljesednek, a gonoszság hatalmassá nő, egészen a Logosz végső végezetéig. Azután a nyugati régió arkónjai felemelkednek, és keletről ő munkálkodik, és ő utasítja az embereket a bűnösségében. És érvényteleníteni akarja az összes tanítást, a bölcsesség szavait, miközben szereti a hazug bölcsességet. Mivel megtámadta a régit, vágyva hogy elterjessze a bűnt és félretenni a magasztosságot. Tehetetlen volt, mert a ruhája igencsak elszennyeződött. Aztán dühös lett. Megjelent és vágyott arra, hogy felmenjen, hogy feladja azt a helyet.

Azután, a megjelölt idő jött és közeledett. És megváltoztatta a parancsokat. És az idő eljött, mielőtt a gyermek felnövekedett volna. Amikor felnőtté vált, az arkónok elküldték a megtévesztőt az emberhez azért, hogy megismerhesse a bennünk rejlő hatalmas erőt. És ők elvárták tőle, hogy adjon a számukra egy jelet. És nagyszerű jeleket teremtett. És az egész Föld felett uralkodott és mindazok felett, akik a mennyek alatt vannak. A trónját a Föld végén állította fel, mivel ’Megteszlek téged a világ istenévé’. Jeleket fog adni és csodákat tesz. Azután elfordulnak tőlem és eltévednek.”

Azután azok az emberek, akik követik őt körülmetélkedést mutatnak be. És ő ítéletet mutat be azok felett, akik nem metélkednek körül, akik az (igaz) emberek. Mivel igazából sok prófétát küldött maga előtt, akik prédikáltak az ő részéről.

Amikor kitöltötte a királyság alapításának idejét a Földön, a lelkek megtisztítása következett, mivel a gonoszság erősebb nálad. A tenger minden hatalmassága remegett és felszáradt (a víz). És az égbolt nem adott harmatot. A források elapadtak. A folyók nem hömpölyögtek alá forrásaiktól. És a föld forrásának vizei kiszáradtak. Azután a mélységek csupaszon maradtak és láthatókká váltak. A csillagok mérete megnövekedett, és a Nap elapadt.

És mindenkit magammal viszek, akik ismer engem. És belépnek ők a mérhetetlen fénybe, (ahol) senki sem létezik hús állapotban, semmiféle bujaság sem, ami megragadta volna őket. Korlátlanok lesznek (és) szent életűek, mivel semmi sem  ragadhatja őket alá. Én magam védem őket, mivel szent öltözetük van, melyet tűz nem érinthet meg, sem a sötétség, sem a szél, egy pillanatra sem, ami bárkit arra késztethet, hogy lehunyja a szemét.

Azután jött, hogy elpusztítsa valamennyiüket. És addig lesznek büntetve, amíg meg nem tisztulnak. Ezenfelül. Az időszakuk, melyet azért kaptak, hogy hatalmuk legyen, arányosan felosztották számukra, ezernégyszáz és hatvan évre. Amikor a tűz megsemmisítette valamennyiüket, és amikor semmit sem talál megégetni, aztán el pusztul majd a saját keze által. Azután a […] teljes lesz […] a második erő […] a kegyelem jött […] bölcsesség által […]. Azután az égbolt lezuhan a mélységbe. Azután az anyag fiai megsemmisülnek, nem léteznek majd ezentúl.

Azután a lelkek megjelennek, akik meg vannak szentelve a Hatalmasság fénye által,  aki minden hatalom felett áll, a mérhetetlen, az univerzális egy, én és mindazok, akik ismernek engem. A szépség eónjában lesznek, ítélet eónjában, mivel beteljesedtek bölcsességben, glóriát adnak neki, aki a felfoghatatlan egységben van, és meglátják őt az ő szándéka szerint, mely bennük van. És mindannyian az ő visszaverődéseivé válnak az ő fényében. Mindannyian ragyognak, és nyugalmat találnak az ő nyugalmában.

És kiszabadítja a büntetés alatt álló lelkeket, és megtisztulva jönnek elő. És meglátják a szenteket és együtt kiáltanak velük: „Kegyelem legyen nékünk, Óh, Hatalmas, aki minden hatalom felett állsz!” mivel […] és a gonoszság fájában mely létezik […] neki a szemeik. És ők nem keresik őt, mert ők nem keresnek minket, és nem is hisznek nekünk, ám a teremtés arkónjaival és más irányítóival összhangban cselekszenek. Mi azonban húsból való születésünkkel összhangban cselekszünk, az arkónok teremtésében, mely törvényt ad. Megjelenünk a megváltoztathatatlan eónban is.

 

Eón – 1. korszak, 2. a legfelsőbb létezőtől eredő isteni hatalom vagy isteni természet, mely az Univerzum működésében különböző formákban jelenik meg.

Anomoeanok – 4. századi ariánus eretnek szekta.

Sasabek – A Pokol folyóján lebegő gyűlöletes bogár (iráni eredetű szó?)

Arkón – irányító, törvényhozó

 

 

Fordította: Aranyi László
 

 

Vissza a nyitólapra