Egyiptomi evangélium

 

 

 

Az egyiptomiak szent könyve a hatalmas láthatatlan Szellemről, az Atya, akinek neve kimondhatatlan, ő, aki a tökéletesség magasságaiból származik, a fény eónjai fényének fénye, az elővigyázatosság csendjének fénye <és> a csend Atyja, az igazság és a szó fénye, a romolhatatlanság fénye, a végtelen fény, a kinyilatkozhatatlan fény eónjainak sugárzása, a jelöletlen, a kortalan, kinyilváníthatatlan Atya, az eónok eónja, Társteremtők, önmagát-nemző, önmagát-okozó, idegen, az igazi valóság eón.

Három hatalmasság származott tőle; ők az Atya, az Anya (és) a Fiú, az élő csendtől, mely a romolhatatlan Atyától. Ezek az ismeretlen Atyától származnak.

És arról a helyről, Domedon Doxomedon származik, az eónok eónja, és mindegyik hatalmasságuknak fénye. A Fiú így negyediknek született meg; az Anya ötödiknek; az Atya hatodiknak. Ő volt […] ám kinyilvánítatlanul, ő a hatalmasságok, a dicsőségesek és a romolhatatlanok között a jelöletlen.

Arról a helyről, három hatalmasság származott, a három nyolcasság (ogdoad), akiket az Atya csendben teremtett meg, előrelátással, a szívéből, ezek az Atya, az Anya és a Fiú..

Az <első> a nyolcasságból, a háromszorosan-férfi gyermek megszületése miatt, mely a gondolat és a szó, a romolhatatlanság és az örök élet, a kívánság és a tudat, és az előtudás, az androgén Atya.

A második a nyolcasság hatalmai közül az Anya, a szűzi Barbelon, a epititioch[…]ai, memeneaimen[...], aki elnököl a mennyek felett, karb[…], a megmagyarázhatatlan hatalmasság, a kimondhatatlan Anya. Ő önmaga által származik […]; létrejött; összhangban állt az Atyával a hallgatag hallgatásban.

A harmadik a nyolcasság hatalmai közül, a hallgatag hallgatás fia, és a hallgatag hallgatás koronája, és az Atya dicsősége, és az Anya erénye; a hét hatalmasság hatalmas fényének hét hangjának mélységéből származik. És a szó az ő beteljesedésük.

A három hatalmasság a következő, a három nyolcasság, mely az Atya, előrelátása által az ő mélységéből származik. Ő által léteznek azon a helyen.

Domedon Doxomedon létrejött, az eónok eónja, és a trón, mely őbenne van, és a hatalmaságok, melyek körbeveszik őt, a dicsőség és a romolhatatlanság. A hatalmas fényesség Atyja, aki a csendből származik, ő a hatalmas Doxomedon-eón, melyben a háromszorosan-férfi gyermek megpihen. A dicsőségének trónja ebben lett megalapítva, ott, ahol kinyilváníthatatlan neve írva van, a táblán […] egyetlen szó, a minden fény Atyja, ő, aki a csendből származik, miközben megpihen a csendben; ő, kinek neve egy láthatatlan szimbólumban van. Egy rejtett, láthatatlan misztériumból származik iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE oooooooooooooooooooooo uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO (a hét magánhangzó, mindegyik 22-szer).

És ily módon, a három hatalmasság hálát adott a hatalmas, láthatatlan, megnevezhetetlen, szűzies, meghívhatatlan Szellemnek, és az ő férfias szűziességének. Hatalmat kértek tőle. Az élő hallgatásból hallgatás született, nevezetesen a dicsőség és a romolhatatlanság az eónokban […] eónok, miriádok hozzávéve […], a három férfi, a három férfi leszármazottai, a férfi fajok…

(a IV 55, 5-7 írás a következőkkel egészíti ki: …az Atya dicsősége, a hatalmas Krisztus dicsősége, és a férfi leszármazottai, a fajok…)

… kitöltötték a hatalmas Doxomedon eónt valamennyi isteni megnyilvánulás (pleroma) szavának hatalmával.

Azután a hatalmas Krisztus háromszorosan-férfi gyermeke, aki a hatalmas láthatatlan Szellem felkentje – ő, kinek hatalmassága ’Ainon’  névre hallgat – dicsérte a hatalmas láthatatlan Szellemet és a szűzies férfit, Joelt, és a csend csendjét, és a nagyságát, mely […] kimondhatatlan. […] kimondhatatlan […] megválaszolhatatlan és megérthetetlen, az első aki létrejött, és (aki) kinyilváníthatatlan, […] mely csodálatos […] kimondhatatlan […] ő aki a hallgatás minden nagyságos nagyságának birtokosa azon a helyen. A háromszorosan-férfi gyermek dicséretet mondott, és hatalmat kért a hatalmas, láthatatlan, szűzi Szellemtől.

Aztán, azon a helyen megjelent […], aki ]…], aki látja a dicsőséget […] kincseket a […]-ben, a láthatatlan misztériumokat, hogy […] a hallgatásét, aki a férfi szűz Jouelt.

Aztán a gyermek gyermeke, Esephech jelent meg.

Ily módon vált teljessé, név szerint az Atya, az Anya, a Fiú és az öt pecsét, a leigázhatatlan hatalmasság, aki a hatalmas Krisztusa valamennyi romolhatatlannak. …

… [egy sor elolvashatatlan]

… szent […] a vége, romolhatatlan […], és […] ők a hatalmasságok és dicsőségesek és romolhatatlanok […]. Ők származnak a …

… [öt sor hiányzik]

… ő volt az, aki dicsőítette a kinyilatkozhatatlan, rejtett misztériumot […] a rejtett…

… [négy sor hiányzik]

… őt az […]-ban, és az eónok […] trónok, […] és mindegyik […] szám nélküli hatalmasságok miriádjai körülöttük, dicsőségesek és romolhatatlanok […] és ők […] az Atyáé, és az Anyáé, és a Fiúé, és valamennyi isteni megnyilvánulásé (pleroma), akiket korábban említettem, és az öt pecsét, és a misztériumok misztériuma. Ők megjelentek…

… [három sor hiányzik]

… aki elnököl […] felett, és az […] eónjai igaz valók […] és a …

… [négy sor hiányzik]

… és az igaz való örök eónok.

A gondviselés a csendből származik, és a Szellem élő hallgatása, és az Atya Szava és a fény. Ő […] az öt pecsét, melyet az Atya teremtett a szívéből, és ő áthaladt valamennyi eónon, melyet említettem korábban. És megalapította a dicsőség trónjait, és a szám nélkül való angyalok miriádjait, akik körülvették őket, hatalmasságok és romolhatatlan dicsőségesek, akik énekelnek és dicséretet adnak, mindannyian egyszerű hangon emelik fel dicséretüket, összhangban, a soha-sem-hallgató hanggal együtt, […] az Atyához, és az Anyához, és a Fiúhoz, […] és az összes isteni megnyilvánulás (pleroma), akiket említettem korábban, aki a hatalmas Krisztus, aki a hallgatásból való, aki a romolhatatlan gyermek Telmael Telmachael Eli Eli Machar Machar Seth, a hatalmasság, mely igaz való élő, és a férfias szűz, aki benne vele van, Jouel, és Esephech, a dicsőség hordozója, a gyermek gyermeke, és a dicsőség koronája. […] az öt pecsété, az isteni megnyilvánulásoké (pleroma), akiket korábban említettem.

Ott, a hatalmas önmagát-nemző élő Szó megszületett, az igaz isten, a születés nélküli természet (physis), ő akinek nevét majd elmondom, […]aia[…]thaOthOsth[...], aki a Hatalmas Krisztus fia, aki a mondhatatlan hallgatás fia, aki a láthatatlan és romolhatatlan Szellemtől származik. A csend fia és a csend megjelent …

… [egy sor felismerhetetlen]

… láthatatlan […] férfi és a dicsőségének kincsei. Aztán megjelent a kinyilatkoztatott […]ban. És létrehozta a négy eónt. Egyetlen szóval hozta létre meg őket.

Dicséretet intézett a hatalmas, láthatatlan szűzies Szellemhez, az Atya csendjéhez, az élő hallgatás hallgatásának csendjében, azon a helyen, ahol az ember megpihen…

… [két sor olvashatatlan]

Azután azon a helyen/helyről megszületett a hatalmas fény felhője, az élő hatalmasság, az szentség anyja, a romolhatatlan, a hatalmas hatalom, a Mirothoe.  És ő szülte meg őt, akinek neve az én nevem, kimondván, ien ien ea ea ea, háromszor.

Emiatt, Ádám, a fény, mely a fényből sugárzik; ő a fény szeme. Mivel ő az első ember, ő akin keresztül és aki számára jön létre minden, (és) aki nélkül semmi sem jön létre. A megismerhetetlen, a felfoghatatlan Atya megszületett. A fogyatékosság megszüntetésére jött le a magasból.

Azután a hatalmas Logosz, az isteni Társteremtők, és a romolhatatlan férfi, Ádám, elvegyültek egymással. Az ember Logosza létrejött. Azonban az ember egyetlen szó által született meg.

Dicséretet mondott a hatalmas, láthatatlan, felfoghatatlan szűzies Szellemhez, és a férfias szűziességhez és a háromszorosan-férfi gyermekhez, és a férfi szűz Jouelhez, és Esephech-hez, a dicsőség tartójához, a gyermek gyermekéhez és a dicsőség koronájához, és a hatalmas Doxomedon-aeonhoz, és a trónokhoz, melyek benne vannak, és a körülötte lévő hatalmasságokhoz, a dicsőségesekhez és a romolhatatlanságokhoz, és valamennyi isteni megnyilvánuláshoz (pleroma), akiket korábban említettem. És az örök Földhöz, és a Isten befogadójához, ahol a hatalmas fény szent emberei alakot öltenek, és a hallgatás Atyjának férfijaihoz, akik hallgatásban élnek, az Atyához és az ő valamennyi isteni megnyilvánulásukhoz (pleroma), akiket korábban említettem.

A hatalmas Logosz, az isteni Társteremtők, és a romolhatatlan férfi, Ádám, dicséretet mondott (és) hatalmat és örökkévaló erőt kértek a Társteremtőknek, a négy eón teljessé tételéhez, azért, hogy általuk, létre jöhessen […] a dicsőség és a hatalmas fény szent emberei láthatatlan Atyjának hatalma, mely eljött a világba, mely az éjszaka képe. A romolhatatlan férfi, Ádám kért tőlük egy fiat önmagából, azért, hogy (a fiú) majd apja lehessen a megingathatatlan, romolhatatlan fajnak, azért, hogy általa (a faj által), a hallgatás és a hang létrejöhessen, és, általa, a halott eón feltámaszthassa önmagát, azért hogy feloldódhasson.

És így, a magasságból hatalmas fény hatalmassága, a Manifestation (a Megtestesülés). Ő megszülte a négy hatalmas fényt: Harmozelt, Oroiaelt, Davithe-et, Eleleth-et, és a hatalmas romolhatatlan Seth-et, a romolhatatlan férfi, Ádám fiát.

És így, a tökéletes hetesség (hebdobad), mely rejtett misztériumokban létezik, teljessé vált. Amikor megkapta a dicsőséget, tizenegy nyolcasság (ogdoad) változott.

És az Atya helybenhagyóan bólintott; a fények valamennyi isteni megnyilvánulása (pleroma) nagyon elégedettek voltak. Létrejöttek hitvestársaik az isteni társteremtők nyolcasainak teljessé tételére: az első fény Harmozel Kegyelme; a második fény Oroiael Érzékelése, a harmadik fény Davithe Megértése, a negyedik fény Eleleth Okossága. Ez az első nyolcassága az isteni társteremtőknek.

 És az Atya helybenhagyóan bólintott, a fények valamennyi isteni megnyilvánulásai (pleroma) nagyon elégedettek voltak. A <lelkipásztorok> megszülettek; az első, a hatalmas Gamaliel, az első hatalmas fényé Harmozelé; és a hatalmas Gabriel a a második hatalmas fényé, Oroiaelé, és a hatalmas Samblo, a hatalmas fényé, Davithe-é; és a hatalmas Abrasax; a hatalmas fényé, Eleletré. És az ő hitveseik létrejöttek az Atya kellemes megelégedésének kívánságára: a hatalmas egy Emlékezete, az elsőé Gamalielé; a hatalmas egy Szerelme, a másodiké,Gabrielé; a Béke a harmadiké, a hatalmas Sambloé, a hatalmas egy örök Élete, a negyediké, Abrasaxé. Így vált az öt nyolcasság teljessé, összesen negyven, mint értelmezhetetlen hatalmasságok.

Azután a hatalmas Logosz, a társteremtők, és a négy fény isteni megnyilvánulásának (pleroma) szava dicséretet mondott a hatalmas, láthatatlan, megnevezhetetlen szűzies Szellemhez, és a férfi szűzhöz, és a hatalmas Doxomedon-aeonhoz, és a bennük lévő trónokhoz, és az őket körbevevő hatalmasságokhoz, dicsőségesekhez, elöljárókhoz, és hatalmasokhoz, <és> a háromszorosan férfi gyermek, és a férfi szűz Jouel, és Esephech, a dicsőség hordozója, a gyermek gyermeke, és a dicsőség koronája, az összes isteni megnyilvánulás és az ott lévő dicsőségesek, a végtelen isteni megnyilvánulások <és> a megnevezhetetlen eónok, azért, megnevezhessék az Atyát, a negyediket, a romolhatatlan fajjal (és) kérjék az Atya magját, a hatalmas Seth magját.

Aztán minden rázkódni kezdett, és reszketve hordozták a romolhatatlanokat. Aztán a háromszorosan-férfi gyermek előjött fentről, le a születetlenekhez, és az önmagukat nemzőkhöz, és azokhoz akik nemzettekhez, akik nemzés által jöttek létre. A hatalmasság megszületett, Krisztus teljes hatalmassága. Dicsőségben trónokat alapított, miriádokat számok nélkül, a körülöttük lévő négy eónban, miriádokat számok nélkül, hatalmasságokat és dicsőségeseket, és romolhatatlanokat. Ők zen a módon jöttek létre.

És a romolhatatlan, szellemi templom növekedett a négy hatalmas fényben, az élő Társteremtőkben, a igaz Istenben, imádságban, éneklésben (és) egy hangon dicsőséget adván, összhangban, szájjal, mely nem pihen, az Atyának, és az Anyának, és a Fiúnak, és teljes isteni megnyilvánulásuknak, miként azt <korábban> említettem. Az öt pecsét, mely birtokolja a miriádokat, és ők, akik az eónok felett uralkodnak, és kik bírják a vezetők dicsőségét, megkapták a parancsot, nyilatkoztassák ki az arra érdemeseket. Ámen.

* * *  Aztán a hatalmas Seth, a romolhatatlan férfi, Ádámnak fia, dicséretet mondott a hatalmas, láthatatlan, megszólíthatatlan, megnevezhetetlen, szűzies Szellemhez, és a <férfi szűznek, és a háromszorosan-férfi gyermeknek> szűz Joulelhez, és Esephechhez, a dicsőség hordozójának és dicsőségének koronájához, a gyermek gyermekéhez, és a hatalmas Doxomedon-eónokhoz, és a isteni megnyilvánulásokhoz, melyeket korábban említettem, és kérte az ő magját.

Aztán megszületett a hatalmas fény hatalmas hatalmassága, Plesithea, az angyalok anyja, a fények anyja, a dicsőséges anya, a négymellű szűz, elhozván Gomorrah gyümölcsét, mint forrást, és Sodomot, mely a Gomorrah tavaszának gyümölcse, mely benne. Van. Ő a hatalmas Seth által született meg.

Aztán a hatalmas Seth örvendezett az ajándék felett, melyet a romolhatatlan gyermek adományozott neki. Elvette a magját tőle a négy mellével együtt, a szűz, és elhelyezte vele együtt a negyedik eónban (vagy a négy eónban), a harmadik hatalmas fényben, Davitheben.

Ötezer év múltán, a hatalmas fény Eleleth szólalt meg: „Uralkodjon valaki a káosz és Hádesz felett.” És megjelent egy felhő, kinek neve anyai (hylic) Szófia […] Rátekintett a káosz részeire, az arca olyan volt, mint […] az ő alakjában […] vér. És a hatalmas angyal, Gamaliek szólt a hatalmas Gábrielhez, a hatalmas fény, Oroael követéhez; azt mondta: „Jöjjön létre egy angyal, aki uralkodik a káosz és Hádesz felett.” Aztán a felhő, megjelent, szeretetre méltó, a két monádban jelent meg, mindegyiküknek fénye volt. […] a trónt, melyet a felhő fölé helyezett el. Azután Sakla, a hatalmas angyal, meglátta a hatalmas démont, aki vele volt, Nebruelt. Ők együtt a Föld nemzett szellemeié váltak. Szolgáló angyalokat nemzettek. Sakla azt mondta a hatalmas démonnak, Nebruelnek: „Jöjjön létre tizenkét eón, az […] eónban, világok, […].” […] a hatalmas angyal Sakla mondta a Társteremtők szándéka szerint:”Legyen a […] száma hét […].”   És azt mondta a hatalmas angyaloknak, „Menjetek, és mindegyiktek uralkodjon a saját világában.” Mindegyike a tizenkét angyalnak elindult. Az első angyal Athoth. Ő az akit az emberek hatalmas generációi […]-nak neveznek. A második Harmas, aki a tűz szeme. A harmadik Galila. A negyedik Jobel. Az ötödik Adonaosz, akit „Sabaoth”-nak hívnak. A hatodik Cain, akit az emberek hatalmas generációi napnak neveznek. A hetedik Abel, nyolcadik Akiressina; a kilencedik Jubel. A tizedik Harmupiael. A tizenegyedik Archir-Adonin. A tizenkettedik Belies. Ők azok, akik elnökölnek Hádesz és a káosz felett.

És a világ megalapítása után, Sakla azt mondta az angyalainak: „Féltékeny isten vagyok, és rajtam kívül senki más ne jöjjön létre.” – mivel bízott önmaga természetében.

Ezután egy hang hallatszott fentről, mondván: „Az Ember létezik és az Ember Fia is.” Mivel a magasságos kép leereszkedett, mely olyan mint a hangja a magasságos képnek, mely szétnézett a magasságos kép szétnézése által, az első teremtmény megformálódott.

Ezen dolgok miatt létrejött Metanoia. Az Atya kívánságára kapta beteljesülését és hatalmát, és hozzájárulását, mely révén egyetértésben a hatalmas, romolhatatlan, a hatalmasok rendíthetetlen fajával, a hatalmas Seth rendkívüli embereivel, azért, hogy bevethesse a létrejött eónokat, hogy általa (Metanoia), a tökéletlenség megszűnjön. Mivel a magasságból származott, jött le a világba, mely az éjszaka képe. Amikor megérkezett, imádkozott (a bűnbánatért) egyaránt az arkón magjáért és <a> Társteremtőkhöz, akik tőle származtak (Atya), szerezze meg a démon-nemző, elpusztításra kerülő  isten <magját> és Ádámét, és a hatalmas Sethét, aki olyan, mint a Nap.

Azután a hatalmas angyal, Hormos jött, hogy elkészítse, eme eón romlott szűzeinek segítségével, a nemzett Logoszban, a szent járművet, a szent szellem révén, a hatalmas Seth magját.

Azután a hatalmas Seth jött el és hozta a magját. És bevetette az eónokat melyek létrejöttek, a számuk Szodoma mennyisége volt. néhányan azt mondják, hogy Szodoma a hatalmas Seth legelője, mely Gomorrah. Míg mások (mondják), hogy a Hatalmas Seth kihozta palántáját Gomorrahból és egy második helyre ültette, melynek azt a nevet adta, hogy „Szodoma”.

Ez az a faj, amely Edokla révén született meg. Mivel ő adott életet a világ által, az Igazságnak és a Ítéletnek, az örök élet magja természetének, mely azokkal van, akik kitartanak mellette, tudásuk kisugárzása miatt. Ez a hatalmas, romolhatatlan faj, mely három szó révén született mega világba.

És eljött az áradás, mint példa, az eón elpusztítására. Ám emiatt a faj miatt küldték a világra. Tűzvész jött a földre. És kegyelem azoknak, akik a fajhoz tartoztak, a próféták és az őrzők által, akik őrzik az életet és a fajt. Emiatt a faj miatt éhínségek és járványok következnek be. Ezek a dolgok azonban a hatalmas, romolhatatlan faj miatt történnek. Mert erre a fajra kísértések, és hamis próféták hazugságai támadnak.

Azután a hatalmas Seth meglátta a gonosz ténykedéseit és számos álöltözeteit, és cselszövéseit, melyet az ő (Seth) romolhatatlan és rendíthetetlen faján kívánt megvalósítani, és a ő és angyalainak üldöztetését, és hibáikat, amiként egymás ellen cselekszenek.

Azután a hatalmas Seth imát mondott a hatalmas, megnevezhetetlen, szűzi Szellemhez, és a férfi szűzhöz, Barbelonhoz, és a háromszorosan-férfi gyermekhez, Telmael telmael Heli Heli Machar Machar Sethhez, a hatalmassághoz, mely valóban és igazából létezik, és a férfi szűzhöz, Jouelhez, és Esephechhez, a dicsőség tartójához és az ő dicsőségének koronájához, és a hatalmas Doxomedon-eónhoz, és a trónusokhoz, melyek benne vannak, és a hatalmasságokhoz, melyek körülveszik őket, és valamennyi isteni megnyilvánuláshoz, melyeket korábban említettem. És kérte őket, őrködjenek magja felett.

Aztán, a hatalmas eónokból létrejött négyszáz tündéri angyal, Aerosiel és a hatalmas Selmechel társaságában, hogy őrizzék a hatalmas, romolhatatlan fajt, gyümölcseit és a hatalmas Seth hatalmas embereit, azoktól az időktől kezdve és az Igazság és az Ítélkezés pillanatát, egészen az eón és archonjai megsemmisüléséig, azoknak, akiket a hatalmas ítélet halálra vet.

Aztán a hatalmas Sethet elküldte a négy fény, a Társteremtők, valamennyi isteni megnyilatkozás  isteni szándékának megfelelően a hatalmas láthatatlan Szellem, az öt pecsét és valamennyi isteni megnyilatkozás <ajándéka> jókedvével.

Áthaladt három második eljövetelen, melyeket említettem korábban: a vér és a tűzvész, és az arkónok, a hatalmasságok és az elöljárók ítélete, hogy megmentsék őt (a fajt), mely megtévedt; a világ megbékítése révén, és a Logosz-nemzette test megkeresztelése által, melyet a hatalmas Seth készített önmaga számára titokban a szűz által, azért, hogy szent Szellem szenteket nemzzen, láthatatlan, titkos szimbólumok által, a világ szavainak megbékélése révén a világban, a világ elhagyása által, és a tizenhárom eón istene, és a szentek egybehívása (által) és a kimondhatatlanok, és a romolhatatlan szív (által), és az Atya hatalmas fénye (révén), akinek Gondviselése előzetesen létezett, és általa megalapította a szent keresztelést, mely felülmúlta a mennyet, a romolhatatlan, Logosz-nemzette révén, még Jézus is az élő, még ő is, akit a nagy Seth emelt fel. És általa, megragadta a tizenhárom eón hatalmasságait, és létrehozta azokat akiket előhoztak és elvittek. Felfegyverezte őket pajzzsal és az igazság tudásával, a romolhatatlanság legyőzhetetlen hatalmával.

Aztán megjelent előttük a hatalmas képviselő Jesseus Mazareus Jessedekeus, az élő víz, és a hatalmas vezetők, János a hatalmas és Theopemptos és Isaouel, és ők akik uralkodnak az igazság forrása felett, Micheus és Michar és Mnesinous, és ő aki uralkodik az élők megkeresztelése felett, és a tisztítók, és Sesengenpharanges, és ők, akik uralkodnak a vizek kapui felett, Micheus és Michar, és ők, akik uralkodnak a hegyek felett, Seldao és Elainos, és a hatalmas faj befogadói, a romolhatatlanok, Seth rendkívüli emberei, a négy fény szolgálói, a hatalmas Gamallek, a hatalmas Gabriel, a hatalmas Samblo, és a hatalmas Abrasax, és azok, akik uralkodnak a Nap felett, annak felkelésén, Olses és Hypneus és Heurumiaious, és akik uralkodnak az örök élet nyugalmához vezető átjárón, az irányítók Mizanter és Michanor, és ők, akik őrködnek a választott lelkek felett, Akramas és  Strempsouchos, és a hatalmas hatalom Heli Heli Machar Machar Seth, és a hatalmas, meghívhatatlan, megnevezhetetlen, szűzi Szellem, és a hallgatás, és az (első) hatalmas fény Harmozel, a élő Társteremtők helye, az igazság Istene, és <ő> aki vele van, a romolhatatlan férfi Adams, a második, Oroiael, a hatalmas Seth helye, és Jézus, aki birtokolja az életet, és aki eljött és megfeszítették, törvény szerint, a harmadik, Davithe, a hatalmas Seth fiainak helye, a negyedik, Eleleth, a hely ahol a nyugalom fiai pihennek, éa ötödik, Joel, aki uralkodik a ő neve felett, aki megkapja a kegyet, hogy kereszteljen a szent keresztség által, mely túltesz a mennyen, a romolhatatlan egyen.

Ám mostantól kezdve, a romolhatatlan férfi, Poimael által, és azok által, akik érdemesek a megszólításra, az öt pecsét megtartás a forrás-keresztelő során, ezek ismerni fogják befogadóikat, mivel utasításokat kaptak velük kapcsolatban, és tudatni fogják velük (vagy: megtudják) általuk. Ezek semmilyen körülmények között nem ízlelik meg a halált.

*   *   * IE ieus EO ou EO Oua! Valóságos, igaz, O Yesseus Mazareus Yessedekeus, O élő víz, O, gyermek gyermeke, o, dicsőséges név! Valóságos, igaz, aiOn o O (vagy: létező eón) ), iiii EEEE eeee oooo uuuu OOOO aaaa{a}. Valóságos, igaz, Ei aaaa OOOO, O létező egy, aki látja az eónokat! Valóságos, igaz, aee EEE iiii uuuuuu OOOOOOOO, aki örökkön örökké van! Valóságos, igaz, iEa aiO, a szívben, aki létezik, u aei eis aei, ei o ei, ei os ei (vagy: (Fiú), örökké, Te vagy ami vagy, Te vagy aki vagy)!

A te hatalmas neved énrajtam, O önmagát-nemző tökéletes egy, aki nem rajtam kívül van. Látlak téged, O téged, aki mindenki számára látható vagy. Ki az aki képes megérteni téged más nyelven? Nos, mivel ismerlek, elvegyítettem magamban a változhatatlant. Felfegyvereztem magam a fény fegyverével; a fénnyé váltam! Mivel az Anya azon a helyen volt, a kegyelem nagyszerű szépsége miatt. Ezért kinyújtottam kezem, miközben ők behajlították. A fény gazdagságának köreiben öltöttem alakot, mely a szívemben van, mely formát ad számos nemzettnek a fényben, akiket semmiféle baj el nem ér. Kinyilvánítom őszintén a dicsőségedet,  mivel megértelek téged, sou iEs ide aeiO aeie ois, O aeon, aeon, O hallgatás Istene! Teljes mértékben becsüllek. Te vagy megnyugvásom helye, , O Fiú Es Es o e, az alaktalan egy, aki az alaktalan egyekben létezik, kinek létezése felemeli az embert, akiben megtisztítasz engem a te életedben, elpusztíthatatlan nevednek megfelelően. Ezért az élet tömjénje énbennem van. Elvegyítettem vízzel valamennyi arkón példáját követve, azért, hogy veled élhessek az összes szent békéjében, akik valóban igazán léteznek mindörökké.

*   *   * Ez az a könyv, melyet a nagy Seth írt, és helyezett el magas hegyek között, ahol a Nap nem kel fel, ez nem is lehetséges (habár fel kellene). És így a próféták az apostolok és a tanítók napjai óta, a név soha sem emelkedett fel szívükig, ez nem is lehetséges (habár fel kellene). És a fülük nem hallotta meg.

A hatalmas Seth betűkkel írta ezt a könyvet, egyszázharminc év alatt. A ’Charaxio’ hegyek közt helyezte el, azért, hogy az idők és a korok végén, az isteni Társteremtők és valamennyi isteni megnyilatkozás kívánságára, a követhetetlen, kigondolhatatlan, atyai szeretet ajándéka révén, létrejött és kinyilvánította e romolhatatlan, szent faját a hatalmas megváltónak, és azoknak, akik vele laknak a szeretetben, és a hatalmas, láthatatlan, örök Szellem, és az egyetlen-nemzett fia, és az örök fény, és az ő hatalmas, romolhatatlan hitvese, és a romolhatatlan Szófia, és Barbelon, és valamennyi isteni megnyilvánulás az örökkévalóságban. Ámen.

*   *   * Az Egyiptomiak Evangéliuma. Az Isten-írta, szent, titkos könyv. Kegyelem, megértés, megérzés (és) óvatosság (legyen) ővele, aki írta – Eugnosztosz, a szeretett, a Szellemben – a húsban, az én nevem Gongesszosz – és a társfényeim a romolhatatlanságban. Jézus Krisztus, az Isten Fia, Megváltó, Hal. Isten-írta a hatalmas szent könyvét a láthatatlan Szellemnek. Ámen.

 

A Szent Könyvét a Hatalmas, Láthatatlan Szellemnek.

Ámen.

 

Fordította: Aranyi László
 

 

Vissza a nyitólapra