A tudás értelmezése

 

 

[13 sor hiányzik]

…azért jöttek, hogy higgyenek a jelekben és a csodákban és a tettekben. A lehetőség miatt, hogy mindez megtörténik, követték őt, ám szemrehányások és megalázások érték őket, míg megértették a látomást, megfutamodtak, mielőtt hallották volna, hogy Krisztust megfeszítették. Ám a mi generációnk is szerte szét van, hiszen még azt sem hiszik el, hogy Krisztus életben van. Azért, hogy hűségünk szent legyen (és) tiszta, nem bízván cselekvően önmagában, viszont fenntartva ezt és ő belé plántálva, ne mondd: „Honnan van a türelem, hogy a hűséget mérjük vele?” Mivel minden egyes ember aszerint van meggyőződve (a dolgokról), amint hisz. Ha nem hisz nekik, akkor nem lesz meggyőződve (a dolgokról). Ám nagyszerű dolog az ember számára a hit, hiszen így nem hitetlenségben van, miként a világ.

Most a világ a hűtlenség helye és a halál otthona. És a halál úgy létezik, mint… [14 sor hiányzik]… képmás és ők nem hisznek. Szent dolog a hűség és látni a képmást. Az ellentét a hűtlenség a képmásban. Azok a dolgok, melyeket ő adományoz nekik, segítségükre lesz. Lehetetlen volt számukra, hogy elérjék az elmúlhatatlanságot […] […] fognak válni […] meglazul […] azok, akiket küldtek […]. Aki csüggedt, nem fog hinni. Képtelen hatalmas egyházat alkotni, mivel jelentéktelen dolgok közül gyűjtöget.

Az út megnyilvánulásává vált. Mivel ugyancsak beszéltek a képmásról, mely ennek az útnak segítségével érthető meg. A szerkezetet a hasonlóság révén lehet megérteni, az Isten azonban a tagjai által jut a megértéshez. Ismerte még nemzésük előtt őket, és ők megfogják ismerni őt. És az, aki mindegyiket nemzette az elsőtől fogva, bennük lakozik. Irányítja őket. ezért szükséges mindannyiuk számára… [25 sor hiányzik]… a Megváltó elköltöztette önmagát, mivel (így) helyes. Valójában nem a tudatlanság, hanem az érzékiség, az az adott szó, mely férjül vette őt. És ő az, aki képmásként létezik, mivel az az egy is (férfi) létezik, miként az is (nő), aki létrehozott minket. És ő (nő) megismertette vele (férfi), hogy ő a Méh. Ez az egyik csodája, hiszen ő kelt bennünk felülmúlhatatlan türelmet. Ám ez a csoda: ő (férfi) szereti azt, akinek elsőként állt szándékában engedélyezni egy szüzet […]. Megfelelő ahhoz, hogy […] őt […] a halálhoz gyakorolni kíván… [23 sor hiányzik]. Ezért engedte (a nő) őt (a férfit) az ő (a nő) útjára (térni). Először azon volt (a férfi), hogy erre a szűzre tekintsünk, akit a keresztre erősítenek, mely azokban az otthonokban van. És az látjuk, ez az ő (a nő) vize, amelyet a legfelső hatalom adományoz annak, akiben ott a jel. Ez a halhatatlanság vize, amit a csodálatos hatalmasságok adományoznak neki, miközben ő (a férfi) alatta van az ő (a nő) fiatal fia képének. (A nő) nem hagyta abba a (férfi) kedvére tevést. Ő (a nő) […] a […] (a férfi) vált […]–ban […] az adott szó, mely úgy tűnik […]. (A férfi) nem… [13 sor hiányzik]…-ban […] át […] azokból az otthonokból. Néhányan az útra esnek. Mások sziklákra. Míg mások, akiket ő vetett el, a tövisbokrokba. Nézzük csak […] ő (a férfi). És ez az örök valóság, mielőtt azok a lelkek megszületnek, azoktól, akiket megölnek.

Azonban üldözésnek volt kitéve azon a helyen a Megváltó által bemutatott út miatt. És keresztre feszítették és meghalt – nem a saját maga okán halt meg, hiszen egyáltalán nem érdemelt halált, hanem a halandók egyháza miatt. És felszögelték őt, hogy az Egyházban tartsák őt. Lealacsonyító választ adott neki (az egyháznak), hiszen, ezért született, hogy ilyen módon szenvedje el a halált, ahogy elszenvedte. Hiszen Jézus számunkra a kép, ennek következtében… [14 sor hiányzik]… ez […] az egész felépítés és […] a legnagyobb keserűség a világon […] minket a […] által, rablók révén […] a rabszolgák […] le Jerikóba […] megkapták […]. […] érte, le azokhoz, akik várni fognak amíg a teljes tökéletlenség fogva tartja őket, amíg a végső valóság, mely a részük, hiszen ő lehozta számunkra, meg nem köt minket a hús fészkeiben. Mivel a test átmeneti lakhely, melyet az uralkodók és az elöljárók mint lakhelyet birtokolnak, benne az emberrel, mivel bele börtönözték a megalkotását követően, szenvedésbe taszították. És kényszerítvén őt, hogy nekik szolgáljon, rászorították, hogy szolgálja a hatalmasságokat. Megosztották az egyházat, hogy örököljék… [9 sor hiányzik]… hatalma, hogy […] és […] és […] megérintvén […] előtt […] ez az a szépség, mely majd […] akarta […] és vele lenni […] harcolva egyik a másik ellen […] miként mások […] szűz […] elpusztítani […] sebesülés […] de ő (a nő) […] összehasonlítja önmagát a […] őt, mivel ők megrekedtek […] romolhatatlan. Ez […] hogy ő (a férfi) megmarad […] szűz. Az […] ő (a nő) szépségét […] hűségét […] és ezért […] őt. Ő (a férfi) sietett […] nem nyugodott bele […] ők semmibe veszik […]. Ezért amikor az Anyának volt… [5 sor hiányzik]… az Anya […] az ő ellensége […] a tanítás […] az erőnek a […] természet […] észrevenni a hajadont […] ő (a férfi) képtelen […] hajadon […] az ellentéte […]. Ám hogyan van neki (a férfinek) […] hajadon […] képtelen volt […] vált […] megölte őt […] életben […] ő (a férfi) számított rá (a nőre) […] jobban mint az életet […] hiszen ő (a férfi) tudta, hogy ha […] a világ megteremtette őt […] neki, hogy felemelje őt […] fel a […] a vidék fölé […] azokat, akiket uralnak […]. Ám […] kiárasztották őt […] ő őbenne lakozik […] a Mindenség Atyja […] inkább neki (a nőnek), mint neki (a férfinak). Ő (a férfi)… [8 sor hiányzik]… hasonlít […] bele […] megvannak neki […] őket […] mindegyikük érdemes lesz […] megragadják őt és […] a tanítónak el kell rejtenie önmagát mintha isten lenne, aki magához öleli alkotásait, aztán elpusztítja őket. Mivel pedig az Egyházzal is beszélt és megtette önmagát a halhatatlanság tanítójának, és elpusztította az öntelt tanítót megtanítván őt (a nőt) a halálra.

És ez a tanító élő iskolát alakított, mivel annak a tanítónak másik iskolája volt: miközben ez halott iratokról tanított bennünket, ő – másrészről -, arra késztetett minket, hogy eltávolítsuk magunkat a világgal való megcsömörléstől; tanított bennünket az általuk való halálunkról.

Nos, ez az ő tanítása: Ne hívjatok apának senkit a földön. A ti Atyátok aki a mennyben van, az egyetlen. Ti vagytok a világ világossága. Ők az én felebarátaim és a társaim, akik teljesítik az Atya kívánságát. Így hát, mit értek el vele, ha összegyűjtitek a világot, de elvesztitek a lelketek? Így hát amikor sötétben voltunk, sok-sok „atyát” hívtunk, mert tudatlanok voltunk az igazi Atyát illetően. És ez a hatalmas felismerés az összes bűnt illetően … [8 sor hiányzik]… elégedettség. Mi valamennyien hasonlítunk… […] őt, hogy […] lélek […] férfiak, akik […] a lakóhely.

Mi is hát akkor a hitvallás, melyet a mester fektetett le, aki megszabadította magát a hatalmas tudatlanságból és a tudatlan szem sötétjéből? Emlékeztette őt az Atya jó dolgaira és a fajtájára. Ezt mondta neki: „Nos, a világ nem a tied, ne is tiszteld hát a formáját, melyben létezik mint előnyöst; inkább, (mint) hátrányost és (mint) büntetést.” Fogadd most el az egynek a tanítását, akit megvádoltak – előny és haszon a lélek számára – és fogadd el az ő alakját. Ez az az alak, mely létezik az Atya jelenlétében, a szó és a magasság, mely lehetővé teszi számodra, hogy megismerd őt, mielőtt eltévednél (a) hús marasztalása által.

Hasonlóképp, nagyon kicsivé váltam, így alázatosságom révén, fel tudtalak téged emelni nagy magasságba, amikor csak elbuktál. Ebbe a csapdába löktek téged. Ha most hiszel bennem, én vagyok az, aki felemel téged, ezen alak segítségével, amit látsz. Én vagyok az, aki elbírlak téged a vállaimon. Lépj be a bordázaton keresztül és amikor csak megjössz, rejtsd el magad a vadállat elöl. A teher, ami most rád nehezedik, nem a tied. Akárhogy is, te (a nő)… [14 sor hiányzik]… a dicsőségéből… […] kezdettől fogva.  A nővel egy gondolaton állva, alvás hozta a munkát és a szombatot, mely a világ. Az Atyával egy gondolaton állva, az alvás hozta a szombatot és a világból való kivonulást a vadállatokat. Mivel a világ vadállatoktól ered és maga a vadállat. Ezért az, aki eltévedt, a ravaszhoz tart, és ő pedig a vadállatoktól származik, melyek megszülettek. Felöltöztetik a megbélyegzés ruhájába, mivel a nőnek nincs más ruhája magzatjai számára kivéve azt az egyet, amit szombatra hozott. Mivel nem létezik vadállat az Eónban. Hiszen az Atya nem tartja a szombatot, inkább a Fiút ösztönzi, és a Fia által ellátja önmagát folyamatosan az Eónokkal. Az Atya értelmes összetevőkből álló életet él, melyeket úgy tesz tagjaimra, mint ruházatot. A Férfi… [11 sor hiányzik]… ez a név. Az […] ő kisugárzott önmaga és kisugározta a vádlót. Az, akit megvádoltak, megváltoztatta a nevét, és azzal együtt, aki szeretett volna vádlóvá válni, úgy jelent meg, mint hús. És a megalázott számára nem volt eszköz. Nem volt szüksége dicsőségre, mely nem az övé; meg volt neki a saját dicsősége, a névvel együtt, mely a Fiú. Ő eljött hát, hogy dicsőségesekké váljunk a megalázott által aki a megaláztatások otthonaiban lakozik. És ő általa akit megvádoltak megkapjuk a bűneink alól való megbocsátást. És ő általa, akit megvádoltak, és az által, akit kiszabadítottak, kegyelmet kapunk.

De ki az aki kiszabadította azt, akit megvádoltak? Ő a név kisugárzása. Mivel miként testnek, névre van szüksége, így a test is Eón, melyet a bölcsesség sugároz ki. Megkapta a magasztosságot mely alászállt, ezért az Eón belépett abba, akit megvádoltak, ezért mi megmenekülhetünk a halál szégyenétől, és újjászülethetünk testben és vérében a… [8 sor hiányzik]… sors. Ő […] és az Eónok […] elfogadták a Fiút, habár tökéletes rejtély volt […] minden egyes tagja […] kegyelem. Amikor felkiáltott, elválasztották az Egyháztól, mint a sötétség részeit az Anyától, miközben lábai nyomokat hagytak számára, és ezek megvilágították az Atyához felvezető ösvényt.

Ám mi az a módszer és viselkedés, melyben ő (a nő) a Vezetőjük lehet? Nos, úgy készíti el a (a nő) lakóhelyet, hogy az a fény szülőhelye legyen mindazok számára akik benne lakoznak (a férfiban), így ők megláthatják az alászálló Egyházat. Mivel pedig a Vezető (a Fej) felemeli önmagát a szakadékból; áthajolt a kereszt felett és lenézett Tartaroszra, hogy akik lent vannak, feltekinthessenek. Így tehát példának okáért ha valaki ránéz valakire, akkor annak az arca, aki lefelé tekint felnéz; így tehát ha egyszer a Vezető (a Fej) ugyancsak letekint és alápillant a magasságból a tagjaira, a mi tagjaink felmennek, ahol a Vezető  (a Fej) van. És ez, a kereszt, eszközként szolgált a tagok felszögelésére, és kizárólag így voltak képesek… [7 sor hiányzik] … birtokolni […] mert olyanok voltak mint a […] rabszolgák. A beteljesülés a következő: az, akit ő (a nő) megjelöl tökéletessé válik azáltal, aki megjelölte. És a megmaradt magok addig tartanak ki, amíg a Mindenség el nem különül és alakot nem ölt.

És ekképpen a rendeleteket végrehajtják, mivel miként a halálágig tisztelt nő birtokolja az idő előnyeit, ezért életet is ad. És az utód megkapja a számára kijelölt testet, és tökéletessé válik. Nagylelkű természete van, mivel az Isten Fia benne lakozik. És amikor csak kéri a Mindenséget, bármit birtokol is <elporlad> a tűzben, mert megvetett és gyalázatos az Atya számára.

Továbbá, amikor a hatalmas Fiút elküldték a kis felebarátai után, elterjesztette az Atya rendeletét és kihirdette azt, szembeszegülve a Mindenséggel. És eltávolította a régi adósság kötelékét, a megbélyegzéshez tartozót. És ez az a rendelet, mely (akkor) volt: Azok, akik rabszolgává teszik magukat, halálra ítéltekké válnak Ádámban. Fel lesznek emelve a halálból, bocsánatot nyernek bűneik, és megváltja őket a… [9 sor hiányzik] … mivel érdemesek vagyunk […] és […] de én azt mondom […] és ezek […]. Mivel […] érdemes, hogy […] Isten. És az Atya […] a Krisztus eltávolította magától mindezeket, mivel szereti tagjait teljes szívéből. Aki féltékeny, egyik tagját a másik ellen hangolja. Ha nem féltékeny, akkor nem lesz eltávolítva (a) többi tag közül és a jó lesz az, amit lát.

Miként a felebarát, aki figyel minket, merthogy ő is az, az ember dicsőíti azt, aki nekünk kegyelmet ad. Továbbá, mindannyiunk számára jó, ha élvezhetjük azt az ajándékot, amit ő kapott az Istentől, és hogy ne legyünk féltékenyek, hiszen tudjuk, hogy aki féltékeny az gátat jelent a (saját) útjában, mivel csak önmagát pusztítja el az ajándék által, merthogy figyelmen kívül hagyja az Istent. Örvendeznie kell és boldognak lenni, hogy részese lehet a kegyelemnek és az adománynak. Van valakinek prófétálási adománya? Ossza meg tétovázás nélkül. Ne közelíts féltékenységgel felebarátaidhoz és ne… [8 sor hiányzik] … választott amint ők […] üres, amint elszöknek […] aláhullva az ő […] tudatlanok, hogy […] ily módon nekik van […] bennük […] azért, hogy okvetlenül válaszoljanak azokra a dolgokra, melyekről azt szeretnéd, hogy gondoljanak, amikor rád gondolnak. A felebarátod ugyancsak bírja az ő kegyelmét: Ne ócsároljátok saját magatokat, de örvendezzetek és mondjatok köszönetet lélekben, és imádkozzatok érte, hogy megosszátok a kegyelmet, mely benne lakozik. Ne tekintsetek rá úgy, mint idegenre, inkább olyanra, mint aki a tiétek, mint akit mindegyik (társatok) befogadott. Szeretvén a Vezetőt, (a Fejet) aki birtokolja őket, ti ugyancsak birtokoljátok azt, akitől ezek az ajándék-áradatok érkeznek a testvéreitek között.

Ám tud-e valaki előre haladni a szavakban? Nem gátolják-e ilyesmik; ne mondjátok: „Miért beszél ő, ha én nem?”, mivel amit mond, az (is) a tiétek, és aki pedig meglátja a Szót és aki beszél róla, az ugyanaz a hatalom. A Szó… [13 sor hiányzik]… szem, vagy csak kéz, habár egyetlen testet alkotnak. Azok, akik hozzánk tartoznak, a Vezetőt  (a Fejet) szolgálják együtt. És minden egyes tag úgy tekinti, mint tagot. Nem tudnak valamennyien lábbá válni, szemmé, vagy mindannyian kézzé, mivel ezek a testrészek nem önmagukban léteznek, akkor ugyanis meghalnának. Tudjuk, valamennyien elpusztulnak. Akkor pedig miért szeretitek a tagokat, habár továbbra is halottak, ahelyett, hogy az élőket szeretnétek? Honnan ismeritek fel, hogy valaki nem törődik felebarátjával? Mivel tudatlanok vagytok, amikor gyűlölitek őket és irigyek vagytok rájuk, mivel nem kaptátok meg a bennük lakozó kegyelmet, mivel nem vagytok hajlandók összeegyeztetni mindezt a Vezető  (a Fej) nagylelkűségével. Köszönetet kell mondanotok tagjainknak és kérni, hogy ti is részesüljetek a kegyelemben, melyet ők kaptak. Mivel a Szó gazdag, nagylelkű és jószívű. Íme, ajándékokat ad embereinek irigység nélkül, összhangban … [11 sor hiányzik] … megjelent minden egyes tagban. […] önmaga […] mivel egyáltalán nem harcoltak egymás ellen különbségeik következtében. Inkább dolgozván együtt a másikkal, egymásért fognak munkálkodni, és ha egyikük szenved, vele szenvednek majd, és ha valakit megmentenek, együtt menekülnek meg.

Továbbá, ha várnának a kivonulásra a (földi) harmóniából, akkor eljutnának az Eónhoz. Ha alkalmasak lesznek az (igaz) harmónia megosztására, mennyivel inkább (alkalmasok) azok, akik a közönséges egységből származnak? Meg kell békülniük egymással. Ne vádoljátok a Vezetőtöket (Fejeteket), mert nem úgy mutatott rátok, mint szemre, hanem mint ujjra. És ne legyetek féltékenyek azokra, akiket a szem csoportjába, vagy a kézébe vagy a lábéba helyeztek, hanem mondjatok köszönetet azért, mert nem a Testen kívül léteztek. Ellenkezőleg, ugyanaz a Vezetőtök (Fejetek), aki révén a szem is létezik, miként a kéz és a láb is, és a további részek. Miért vetitek meg azt, aki rámutatott arra, miként […] vágyott rá, hogy […] ti megrágalmaztátok […] nem ölelitek meg […] vegyítetlen testet […] kiválasztva […] szétoszolva […]az Eónnak […] alászáll […] azonban kiszakított minket <az> Eónokból melyek azon a helyen léteznek. Néhányuk a látható Egyháznak tagja – akik az ember Egyházának tagjai – és egyhangúlag hirdetik egymásnak az Eónjuk isteni megnyilvánulását (Pleroma). Néhányan pedig a halál miatt tagjai az Egyháznak, azok nevében, akik miatt odamennek – őértük lesznek halottak – míg mások élni fognak. Ezért ők a gazdag életet szeretik. A maradék közül mindenki a saját gyökere révén tart ki. Gyümölcsöt teremnek, mely őrá hasonlít, hiszen a gyökerek egymáshoz kapcsolódnak, és a gyümölcseik oszthatatlanok, mind közül a legjobb. Ők birtokolják őket, értük vannak és egymásért. Tehát legyünk olyanok, mint a gyökerek, hiszen egyenlőek vagyunk […] az Eón […] azok, akik nem a mieink […] felette a […] megragadják őt […] hiszen […] a ti lelketek. Ő majd […] neki adunk titeket. Ha megtisztítjátok, megmarad bennem. Ha bezárjátok, az Ördöghöz tartozik. Még ha el is pusztítjátok erőit, melyek tevékenyek, veletek lesz. Mivel ha a lélek halott, miként azt a törvényhozók és a elöljárók lefektették.

Most pedig, mit gondoltok a szellemről? Vagy miért üldözik az ebből a fajtából való embereket halálra? Nem elégedettek azzal, hogy együtt vannak a lélekkel és kereshetik? Mivel minden hely el van zárva előlük az Isten emberei által, ameddig csak testben léteznek. És amikor nem láthatják őket, mivel (az Isten emberei) a szellem által élnek, széttépik ami feltűnik, mintha megtalálhatnák őket. és mi a hasznuk ebből? Esztelenül őrültek! Szétszaggatják környezetüket! Ássák a földet! […] őt […] elrejtette […] létezik […]megtisztít […] azonban […] utána Isten […] megragadott minket […]de mi elsétáltunk […]. Mivel a bűn tengernyi, mennyivel nagyobb a féltékenység a Megváltó Egyháza iránt. Mindegyikük képes volt elkövetni mindkét (típusú) vétket, nevezetesen a beavatottét és egy közönséges emberét is. Nagyon egyszerű képesség, amit birtokolnak. Ami pedig minket illet, mi a Szó beavatottjai vagyunk. Ha ez ellen vétkezünk, bűnösebbek vagyunk a nem-zsidóknál (Gentiles). Ha pedig leküzdünk minden bűnt, megkapjuk a győzelme koronáját, miként a mi Vezetőnket (Fejünket) megdicsőítette az Atya.

 

Fordította: Aranyi László
 

 

Vissza a nyitólapra