Marsanes

 

[…] 10 sor olvashatatlan

… és jutalom. Azért jöttek, hogy megtudják; tiszta szívűnek találták, (és) nem sújtotta őket gonoszságokkal. Azok, akik megkaptak titeket, megkapják a választásuk jutalmát kitartásukért, és ő elhárítja a gonoszságokat felőlük. De senki közülünk ne aggodalmaskodjon, és gondolja azt a szívében, hogy a hatalmas Atya […]. Mivel rálátása van a Mindenségre, és mindenkivel törődik. És megmutatta számukra az ő […]. Azokat, amelyek…

[…] 10 sor olvashatatlan.

… először

Ami a tizenharmadik pecsétet illeti, én alapítottam meg, együtt a tudás csúcspontjával, és a nyugalom bizonyosságával. Az első és a második és a harmadik evilági és anyagi. Már ismertettem veletek ezzel összefüggésben, hogy nektek kellene […] a testetekben. És a tudattal érzékelhető hatalmasság fogja […] azok, akik nyugalomban lesznek, és távol fogják magukat tartani a szenvedélytől és az egység megosztásától.

A negyediket és az ötödiket, melyek felül vannak, ezekkel már találkoztatok és megismertétek […] emberek feletti. Ő a […] után létezik és a […] természete, mely az, aki […] három. És tudattam veletek […]-ról, a háromban […] e kettő által. Tudattam veletek ezzel összefüggésben, hogy ez anyagtalan … [1 sor olvashatatlan] … és utána […] belül […] minden […] mely […] a tietek […]. Az ötödik, kapcsolódva azok megtéréséhez akik bennem vannak, és azokkal, akik azon a helyen lakoznak.

Ám a hatodik, az önmagát-nemzőhöz kapcsolódik, vonatkozik az anyagtalan létezőre, aki csak részben létezik, együtt azokkal, akik a Mindenség igazságában élnek […] megértés és biztonság végett. És a hetedik, kapcsolódva az önmagát-nemző erejéhez, mely a harmadik tökéletes […] negyedik, összefüggésben az üdvözüléssel és a bölcsességgel. És a nyolcadik, a tudattal kapcsolatban, mely férfi, aki megjelent a kezdetnél, és (összefüggésben) a létezővel, mely anyagtalan és érthető világ. A kilencedik, az erő […]-je, mely a kezdetben jelent meg. A tizedik, Barbeloval kapcsolatban, a szűz […] az Eónnak. A tizenegyedik és a tizenkettedik a Láthatatlan Egyről szól, aki birtokolja a három erőt, és a Szellemről, melynek nincs létezése az első nem-nemzethez (nőnem) tartozóan.  A tizenharmadik a Hallgatag Egyről szól, aki nem ismert, és annak felsőbbségéről, aki nem megkülönböztetett.

Mivel én vagyok az, aki megértette a valóban létező dolgokat, akár részlegesen (léteznek), akár teljes mértékben, a különbözőségeik és azonosságaik szerint, azt, hogy a kezdettől fogva léteznek az egész tartományban, mely végtelen, minden dolog, mely megszületett, akár létezés nélkül, akár létezéssel, azok, akiket nem nemzettek, és az isteni eónok, együtt az angyalokkal, és a lelkekkel, melyek alattomosság nélkül valók, és a lélek-ruházatokkal, és a egyszerűk képeivel. És ezek után, összekeverték őket […] velük. Ám továbbra is […] valamennyi létező […] melyek utánozzák az anyagtalan létezőt és az anyagit (nőnem). Gondolkodóba estem és elértem a érzékekkel megtapasztalható világ határát. <Megismertem,> egyik részletét a másik után,  az anyagtalan létező egész tartományát, és megismertem a megérthető világot. <Megismertem,> azután gondolkodóba estem, vajon valamennyi szempontból, az érzékekkel megtapasztalható világ, érdemes-e teljes egészében a megmentésre.

 Mivel nem hagytam abba beszédemet az Önmagát Nemző Egyről, O […] vált […] az egész tartomány egyik részlete a másik után. Leszármazott; ismét leszármazott a Nem-nemzett Egytől, akinek nincs létezése, aki a Szellem. Az pedig, aki mindenek előtt létezett elért az isteni Önmagát-nemző Egyhez. Az egyhez, akit keresnek […] és létezik […] és olyan, mint a […] és belőle […] elválasztván […] váltam […] sokaknak, hiszen megtestesülvén tömegeket mentett meg.

Ám mindezen dolgok ellenére, kutatom a Háromszorosan-Hatalmas Egy királyságát, melynek nincs kezdete. Honnan jelent meg és töltötte ki a teljes tartományt hatalmával? És mi módon jöttek létre a nem-nemzettek, hiszen nem nemzették őket? és mi a különbség az eónok között? Ami pedig a nem nemzetteket illeti, hányan vannak? És milyen szempontból különbözik egyik a másiktól?

Amikor kérdezősködtem ezen dolgok iránt, megértettem, hogy ő a csendből munkálkodott. Már a kezdettől fogva létezik a valóban létezőkkel, akik az Egyhez tartoznak, aki van. Van egy további, a kezdettől fogva létező, aki az Hallgatag Egyen belül munkálkodó Egyhez tartozik. És a csend […] őt munkálkodásra. Mivel pedig ő az […] aki csendességből munkálkodik, mely az eónok közé tartozó Nem-nemzett Egyhez kötődik, s kezdetektől fogva neki nincs létezése. Azonban annak az Egynek az energiája a Háromszorosan-Hatalmas Egytől ered, az Egytől, aki nem-nemzett, az Eón előtt, nincs létezése. És lehetséges, hogy meglássa a Hallgatag Egy hallgatásának fennhatóságát, pl. a Háromszorosan-Hatalmas energiájának fennhatóságát. És annak, aki létezik, aki hallgatag, aki a menny felett van […] kinyilatkoztatta a Háromszorosan-Hatalmas Első-Tökéletes-Egyet.

Amikor ő […] a hatalmasságokhoz, azok örvendeztek. Azok, akik énbennem vannak, együtt tökéletesedtek az összes többivel együtt. És valamennyien áldották a Háromszorosan-Hatalmas Egyet, áldották tisztaságban, mindenhol az Úrhoz imádkoztak, aki a Mindenség előtt létezett, […] a Háromszorosan-Hatalmas. […] az imádásuk […] én magam, és továbbra is érdeklődöm aziránt, miként váltak csendessé. Meg fogom érteni a hatalmasságot, melyet tiszteletben tartok.

A Háromszorosan-Hatalmas harmadik hatalmassága (nőnem), amikor megértette őt (hímnem), azt mondta nekem: „Légy csendes, azért, hogy megismerj, fuss és eljöjj hozzám. Azonban most ez az Egy csendes és hozzájut a megértéshez.” Ami a hatalmasságot illeti, eljön hozzám, elvezet engem az Eónba, aki Barbelo, a férfi szűz.

Emiatt a Szűz férfi lett, mert őt (nőnem) szétválasztották a férfitól. Az Ismeret tőle (férfi) kívül állt, mivel hozzá tartozott (férfi). És ő (nőnem), aki létezik, ő, aki kutatott, birtokolja, pontosan ugyanúgy, mint a Háromszorosan-Hatalmas Egy birtokolja (a tudást).  Ő (nőnem) visszahúzódott tőlük, hiszen a Hatalmas Egyen kívül létezik, mivel ő […] aki felette van […] aki hallgatag, aki  megkapta a parancsot a hallgatásra. Az ő (férfi) tudása és az ő személyisége (hypostasis) és az ő tevékenysége azok a dolgok, melyekről a Háromszorosan-Hatalmas beszélt, <mondván:> „Valamennyien visszahúzódtunk saját magunkhoz. Csendessé váltunk, és amikor megismertük őt (a férfit), mely a Háromszorosan-Hatalms, leborultunk; mi […], mi áldottuk őt […] felettünk.” […].

[…] a láthatatlan Szellem fel, az ő lakóhelyére. Az egész lakóhelyet felfedték; az egész lakóhelyet kinyitották, <amíg> el nem érte a magasabb régiókat. Amikor pedig eltávozott; az egész lakóhelyet kivilágította, és az egész lakóhely ki lett világítva. És ti kaptátok az Egynek, aki birtokolja a három hatalmasságot, hatalmassága szellemének harmadik részét. Áldott az […]. Ő mondta: „Óh ti, akik azokon a lakóhelyeken éltek, fontos számotokra, hogy megismerjétek, azokat, akik magasabbak ezeknél, és beszéljetek nekik a hatalmasságokról. Te pedig ki leszel választva a kiválasztottak által a végső időkben, miként a láthatatlan Szellem felszökik a magasba. És ti magatok is felszökelltek vele a magasba, hiszen ti vagytok a hatalmas korona, mely […].

Egy napon azonban […] odahívnak […] felszökellni a magasba […] és a tudattal érzékelő […] látható […] és ők …

… [két oldal hiányzik és további 14 sor a következő lap tetejéről]…

… az érzékelés. Ő örök, nem bír létezéssel, az Egyben, aki csendes, az Egy, aki kezdettől fogva létezik, akinek nincs létezése, […] részeként […] oszthatatlan. Az […] megfontolja egy…

 … [körülbelül 20 sor kivehetetlen]…

… az eónok között lakoztam, melyeket nemzette. Miként azt engedélyezték számomra, eljöttem azok közé, akiket nem nemzettek. Azonban a hatalmas Eónban lakoztam, mivel én […]. És […] a három hatalmasság […] az Egy, aki birtokolja a három hatalmasságot. A három hatalmasság […] A Hallgatag Egy és a Háromszorosan-Hatalmas Egy […] az, akinek nincsen lélegzete. Elfoglaltuk a helyünket […] a […]-ban…

… [körülbelül 23 sor teljesen kivehetetlen]…

… akinek nincsen lélegzete, és ő a […]-ban létezik teljes egészében. És láttam […] őt a hatalmas (nőnem) […] ők ismerték őt…

… [körülbelül 21 sor teljesen kivehetetlen]…

… tevékeny […] amiért, újra ismereteket (szerez) […] tudatlan, és […] megkockáztatja […] hogy váljon…

… [9 sor teljesen kivehetetlen]…

… azok […]. Azonban szükséges, hogy egy […] nincs formája (teste) […] ennek […] létezik mielőtt […] a gondolat […] a kezdettől fogva […] annak, aki…

… [körülbelül hat sor kivehetetlen]…

… ezek […] ránéztek […] kilencben […] a kozmikus hét (hebdomad) […] a napján a […]-nak örökké…

… [8 sor kivehetetlen]…

… és […] sok évvel később […], amikor megláttam az Atyát, eljöttem, hogy megismerjem őt, és […] sok […] elfogult […] örökké […] az anyagi (létezők) […] evilági […] felette […] továbbá …

… [körülbelül 18 sor kivehetetlen]…

… kívül […] azokban, akik […] őket bele […] megnevezve őket. és (mivel) elnevezésük miatt tanúsággal bírnak önmagukkal kapcsolatban, mivel alsóbbrendűek vagytok hozzájuk […] és az ő személyiségüket (hypostasis) (illetően).

Ám továbbá, amikor…

… [Körülbelül 18 sor kivehetetlen]…

Elrejtve […] a harmadik hatalmasság. Az áldott Elöljáró (nőnem) mondta […] közöttük és […], például, ő (a nő) aki nem rendelkezik […]. Ezért nincs dicsőség […] még annak számára sem, aki […]. Mivel valójában ő az, aki…

… [Körülbelül 18 sor kivehetetlen]…

… és az Állatöv jegyei […] és a […], és […] akik nem rendelkeznek […] érdeklődnek […] gyökeres átalakulás […] azonban a lélek […] ott […] ennek a testje(i) […] a menny lelke(i) […] körül […] alak […] mely…

… [Körülbelül 19 sor kivehetetlen]…

… valamennyi két […] őket […]az összes forma […] alak(ok), így ők […] és válnak […] önmagukat […], és a […] az állatok […], és a…

…[két oldal hiányzik]…

…ott. Azonban az ő hatalmasságaik, akik az angyalok, a vadállatok és az állatok formájában. Néhányan közülük több alakú (polimorf), míg mások, a természettel ellentétben, nevet viselnek, mely […]. Fel vannak osztva és […] összhangban a […] és […] formában […]. Ám ezek a hang szempontjai, a létezés harmadik eredetének megfelelően. És mindezekkel összefüggésben, valamennyi (megjegyzés) helyénvaló, hiszen (már) beszéltünk róluk.

Ez a megosztás pedig újra előfordult ezekben a régiókban, úgy, ahogyan már kezdetben említettünk. Azonban a léleknek, másrészről, különböző alakja(i) van(nak). A lélek alakja létezik ebben a formában, például (a lélek) a saját elhatározásából született meg. Az alak a második gömbi rész, miközben az első megengedi ezt, eEiou az önmagát nemzett lélek, aeEiouO. A második séma eEiou… azok által, akiknek kettős hangjuk van (diftong), az első lény azután elhelyezte, őutánuk…

…[3 sor kivehetetlen]…

… a fényt.

Ellenőrizzétek magatokat, vegyétek át a romolhatatlanság magját, és ne ragaszkodjatok tulajdonaitokhoz.

Mint tudjátok, a magánhangzók között vannak hangsúlyosak, és kettőshangzók vannak mellettük. A rövidek azonban alsóbbrendűek, és a […] vannak […] általuk. Azok, amelyek […] mivel közbeesőek […]. A csúsztatott hangok magasabb rendűek a hangtalanokhoz (mássalhangzókhoz) képest. És azok, amelyek kettősek, magasabb rendűek a csúsztatott hangoknál, melyek nem változnak. A hehezetes hangok jobbak a hehezet nélküli hangtalanoknál (mássalhangzók). És azok, melyek közbeesők, elfogadják a bennük lévő kombinációt; tudatlanok a jó dolgokkal kapcsolatban. A (magánhangzók) kombinálódnak a közbeesőkkel, melyek kevesebbek. Alakról alakra <megalapítják> az istenek és az angyalok nevezéktanát, nem azért, mert összekeverednek egymással, minden egyes formával kapcsolatban, hanem (mert) csak jó feladatuk van. Nem történt volna meg, hogy kívánságuk kinyilatkoztatásra kerüljön.

Ne ragaszkodjatok vétkeitekhez és ne merészeljétek a bűnt felhasználni.

Beszélek neked azonban a lélek három […] alakjának viszonyáról. A lélek harmadik alakja a […] gömbforma, utána téve az egyszerű magánhangzókat: eee, iii, ooo, uuu, OOO. A kettőshangzók a következők lennének: ai, au, ei, eu, Eu, ou, Ou, oi, Ei, ui, Oi, auei, euEu, oiou, ggg, ggg, ggg, aiau, eieu, Eu, oiou, Ou, ggg, ggg, aueieu, oiou, Eu, háromszor egy férfi hang számára. a harmadik alak gömbforma. A második alaknak, utána helyezvén, két hangja van. A férfi szellem harmadik alakja az egyszerű magánhangzókat (tartalmazza): aaa, eee, EEE, iii, ooo, uuu, OOO, OOO, OOO. Az az alak azonban különbözik az elsőtől, azonban hasonlít egyik a másikára, és néhány közönséges hangot formáznak ilyenféleképpen: aeEoO. És így (épülnek fel) a kettőshangzók.

Ugyanígy a negyedik és az ötödik. Hivatkozván rájuk, nem kaptak engedélyt, hogy kinyilvánítsák a teljes témakört, csak azokat a dolgokat, melyek láthatóak. Megtanították nektek ezeket, ezért meg kell értenetek, abból a célból, hogy ők is kutassanak és ismerjék fel kik ők, vagy egyedül saját maguk révén […] vagy egymás által, vagy a kezdetektől meghatározott sors kinyilatkoztatása által, vagy egyedül önmagukra hivatkozva, vagy egymásra hivatkozva, amiként mindegyikük hangban létezik, akár részben vagy formálisan.

Megparancsolták nekik, hogy hódoljanak be, hiszen az ő szerepük létrehozott és formális. (Megparancsolták nekik) mind a hosszú (magánhangzók), úgy azok is, melyeknek kéttős időértékük volt, de a rövid (magánhangzók) is, melyek kicsik […], a hangsúlyosak, a közbeesők és a baritonok.

 És a mássalhangzók a magánhangzókkal együtt léteznek, és egyénileg parancsolnak nekik és ők engedelmeskednek. Ők alkotják az angyalok nevezéktanát. A mássalhangzók önmagukban létezők, és mivel megváltoztatják őket, alárendeltjei a rejtett isteneknek, ütés, hangolás és hallgatás és lökés által. Megidézik a csúsztatott hangokat, valamennyi az alárendeltjük, egyhangúlag, mivel csak a változatlan kettősök (mássalhangzók) léteznek együtt a csúsztatott hangokkal.

Azonban a hehezetes hangok és a hehezet nélküliek és a közbeesők alkotják a hangtalanokat (mássalhangzók). Újból […] keverednek egymással, és el vannak választva egymástól. Őket utasítják és ők engedelmeskednek, és tudatlan nevezéktant alkotnak. És ők eggyé, vagy kettővé, vagy hárommá, vagy néggyé, vagy ötté, vagy hattá, vagy egészen hétté válnak, egyszerű hangot tartalmazván. <együtt azokkal> melyeket két hang alkot, […] a tizenhét mássalhangzó helye. Az első nevek között, néhány kevesebb. És mivel nincs létezésük, akár a létezésnek egy aspektusát hordozzák, akár megosztják a tudat természetét, mely férfias (hímnemű) és amely közbeeső.

És ti közbevetitek a hasonlókat egyiket a másik után a magánhangzókkal és a mássalhangzókkal. Néhány közülük: bagadazatha, begedezethe, bEgEdEzEthE, bigidizithi, bogodozotho, buguduzuthu, bOgOdOzOthO. És a maradék […]babebEbibobubO. A többi azonban különböző: abebEbibob, azért, hogy ti összegyűjtsétek őket, és elválasszátok őket az angyaloktól.

És lesz néhány következmény. Az első (nőnem), mely jó, és a triádból származik. Ennek […] szüksége van … [1 sor kivehetetlen] … az alakjukat. <A> kettős és az egy (monád) nem emlékeztet semmire, habár az elsők a létezés során. A kettő, révén megosztott, elkülönül az egytől, és a személyiségekhez tartozik. A négyesek azonban megkapták (az) elemeket, és az ötösök összhangot kaptak, és a hatosok önmaguk által tökéletesedtek. A hetesek szépséget kaptak, és a nyolcasok […] kaptak készen … [1 sor hiányzik]… hatalmasan. A tízesek pedig kinyilatkoztatták az egész helyet. A tizenegyesek és tizenkettesek azonban tagadták […] nem birtokolván […] a magasabb […] hét…

… [9 sor kivehetetlen]…

… ígéret, miszerint […] elkezdte elkülöníteni őket, megjelölve és megpontozva őket, az egy, mely vitázik az egyből valóval, aki ellenség.

Így […] a létezésnek … [1 sor kivehetetlen] … a betűk […] szentségben vagy a biztosítéknak megfelelően egymástól elkülönülve léteznek. És léteznek mindannyian vagy generációban vagy a születésben. És összhangban […] generáció, nekik nincs […] ezek …

…[10 sor kivehetetlen]…

… egy […] ismerteti a talányt.

Mert a tudattal érzékelhető világban ott létezik a templom, amely hétszáz köbláb méretű, és egy folyó, mely […] benne […] örökké, ők […] három […] a négynek […] megpecsétel […] felhők, és a vizek, és a viaszképek formái, és smaragd kép.

Ami a többi dolgot illeti, megtanítalak rá. Ez a nevek nemzedéke. Nem hozta létre (nőnem) senki […] a kezdettől fogva…

… [9 sor gyakorlatilag kiolvashatatlan]…

… idő(k), amikor bezárult(ak), amikor szétterjedt(ek), amikor lecsökkent(ek). De létezik a gyengéd szó, és létezik a másik szó, mely közeledik, lévén […] ebben a dologban … [1 sor kivehetetlen] … és ő […] a különbség […] és a […] a teljesség és a […] az osztatlan lények, és a hatalmasság […] megosztván az örömöt külön-külön és […] vajon …

… [7 sor kivehetetlen]…

Hatalmasság […] mindenhol (hímnem) létezik[…] őket mindig. A testtel bírókban és a testtel nem bírókban lakozik.

Ez a személyiség szava melyet mindenkinek fontos lenne […] ily módon […] az ő […]jükkel, segítvén azokat, akik felkavarják a […] testet ölt […]. ha valaki ismeri őt, ő meglátogatja majd.

Ám vannak szavak, néhányan köztük kettesével, míg mások egymástól elválasztva léteznek…

… [10 sor gyakorlatilag olvashatatlan]…

… vagy pedig összhangban azokkal, melyeknek hosszuk van. És ezek vagy el vannak választva tőlük, vagy mindegyik […] vagy […] vagy […] léteznek, mint […] léteznek […] a mássalhangzók […] egyénenként léteznek amíg meg nem osztottak vagy meg nem kettőzöttek. Néhányan hatalommal bírnak […] megfelelve a betűknek, melyek mássalhangzók…

… [8 sor gyakorlatilag olvashatatlan]…

… saját maguk által […] és három(szor) a magánhangzóknak, és kétszer a mássalhangzóknak, és egyszer az egész helynek, és tudatlansággal azok felé, akik alávetik magukat a változásnak […] mely válik […] együtt az egész hellyel […] végül.

És […] ők valamennyien […] ők elrejtve vannak, ám nyíltan kinyilatkoztatták őket. nem álltak meg, amíg felfedésre nem kerültek, és nem álltak meg addig sem, amíg meg nem nevezték az angyalokat. A magánhangzók egyesültek a mássalhangzókkal, akár kívül rajtuk, akár belül, […] azt mondták […] tanít téged […] most és mindörökké. Négyszer számolták meg őket, (és) háromszor nemzették őket, és váltak… [2 sor kivehetetlen]…

Ezen okok miatt, kellő mennyiségben megszereztük; mivel megfelelő minden egyes megszerzett hatalmasságnak önmagához, hogy gyümölcsöket hordozzon, és hogy soha se becsméreljük a rejtélyes dolgokat. […] a […]. Mivel […] mely […] a lelkek […] az Állatöv jegyei […] egy új személyiség.

És a jutalom pedig, amit elnyer egy ilyen (ember), a megváltás. Ám az ellenkezője történik azokkal, akik bűnt követnek el. Az, aki önmaga követ el bűnt […] benne lesz a […] a […]-van…

…[2 sor kivehetetlen]…

… azért pedig, hogy előtte megvizsgáld azt, aki <…>, az (illetőnek) beszélnie kell másoknak az emelkedett hatalmasságról, és az isteni tudásról, és az erőről, aminek nem lehet ellenállni. Te azonban megvizsgálod, ki érdemes, hogy megmutasd nekik, ismervén, hogy azok, akik bűnt követnek el […] le a […]miként ők […] az Atya […] hogy mi megfelelő. Ne vágyjatok rá, hogy hatalmat adtok az tudattal érzékelhető világnak. Nem tartoznátok tehát hozzá, akik megkaptátok a megváltást az érthető világtól? Ám <mivel> ezek <szavak> - figyeljétek magatokat – ne […] őket, mint egy …

…[3 sor kivehetetlen]…

…megérteni […] és fogja […] a maradékot, beszélni fogok róluk. A tökéletesség […] ezért, hogy növekedjen […] aki bűnt követ el … [1 sor kivehetetlen]… a testbe zárt lelkek nem értették őket. azok, akik a földön vannak, miként azok is, akik a testen kívül, ők a mennyben, többek, mint az angyalok. A hely, melyről beszéltünk minden egyes eszmecserénken, ezek […] csillagok …[1 sor kivehetetlen]… könyv(ek) […] vajon már […] bele a […]. Áldott az […], vajon nézi a kettőt, vagy a hét planétát nézi, vagy az Állatöv tizenkét jegyét, vagy a harminchat Dékánt…

…[9 sor gyakorlatilag olvashatatlan]…

… és ezek a számok, legyenek azok akár a mennyben, vagy azok a földön, azokkal együtt, melyek a föld alatt vannak, összhangban a rokonságukkal és a osztályozásukkal közöttük, és a maradék […] részek összhangban a fajtájukkal és fajukkal … [egy sor kivehetetlen]… ők engedelmeskedni fognak, mivel hatalommal rendelkezik (nőnem) […] felett […] külön léteznek…

[A további 26 oldalból 10 hiányzik, és a maradék 16 olyan mértékben elbomlott, hogy csak néhány szó és kifejezés ismerhető fel elszórtan.]

  

Fordította: Aranyi László
 

 

Vissza a nyitólapra