Melkizedek

 

 

Jézus Krisztus, az Isten Fia […]-ból…

… [2 sor kivehetetlen]…

… az eónok, hogy beszéljek az összes eónról, és, minden egyes eón (esetéről), és hogy beszéljek az eón természetéről, (hogy) mi az, és barátságot és jóságot öltsek magamra, mint ruhát. Óh, fivérem, […] és …

… [7 sor kivehetetlen]…

… a végük […]. És ki fogja nyilvánítani számukra az igazságot […]-ban…

…[3 sor kivehetetlen]…

… közmondás(ok)…

… [a 26. sortól a lap aljáig, és a következő lapon az első két sor kivehetetlen]…

… először példabeszédekben és rejtvényekben […] kihirdetni számukra. A halál reszketni fog és dühös lesz, nemcsak ő saját maga, de a világot irányító arkón társai is, és a fejedelemségek és az elöljárók, az istennők és az istenek, együtt az arkangyalokkal. És…

… [4 sor kivehetetlen]…

… ők mindannyian […] a világot irányítók […], ők mindannyian, és mindazok a […], és mindazok a […].

Azt mondják majd […] ami őt illeti, és […] vonatkozólag és…

… [2 sor kivehetetlen]…

… ők majd […] elrejtett misztériumok…

…[a 27. sortól a lap aljáig, és a következő lapon az első két sor kivehetetlen]…

… ki […]-ból a Mindenség. Ők majd […] ezt. Az ügyvédek majd gyorsan eltemetik őt. „Nem féli az istent” m ondják majd róla, „törvény nélküli”, „tisztátalan”. És a harmadik napon, felemelkedik a halálból…

…[a 12. sortól a lap aljáig, és a következő lapon az első három sor kivehetetlen]…

… szent tanítványok. És a Megváltó kinyilvánítja számukra a világot és életet ad a Mindenségnek.

Ám azok a mennyekben sok szót mondanak, együtt azokkal a földön, és azokkal a föld alatt…

…[a 11. Sortól a lap aljáig kivehetetlen[…]

… mely az ő nevében fog történni. Továbbá, azt fogják mondani róla, hogy nem nemzés által való, habár ő igenis nemzett, (hogy) nem eszik, holott igenis eszik, (hogy) nem iszik, holott igenis iszik, (hogy) nincs körülmetélve, holott igenis körül van metélve, (hogy) nem húsból van, holott igenis testben jött el, (hogy) nem szenvedni jött, holott <igenis> szenvedni jött, (hogy) nem támadt fel a halálból, <holott> igenis feltámadt a halálból.

Ám az összes törzs és valamennyi ember beszélni fog az igazságról akik megkapják tőled saját magadtól, Oh, Melkizedek, a Szent, Főpap, a tökéletes remény és az élet ajándéka. Én Gamaliel vagyok, akit azért küldtek, hogy […] Seth gyermekeinek gyülekezete, (Seth) aki az eónok ezrei és ezrei felett áll, és miriádjai és miriádjai (felett) […] az eónok lényege, aba[…] aiai abab […]. Oh, isteni […] a […]-nak természet […]! Oh, eónok anyja, Barbelo! Oh, eónok elsőszülöttje, ragyogó Doxomedon Dom[…]! Oh, dicsőséges, Jézus Krisztus! A fénylő égitestek legfőbb parancsnoka, te hatalmas Amozel, oroaiael, Daveithe, Eleleth, és te az ember-fénye, halhatatlan Pigera-Adamas eón, és te jóságos istene a jótékony világoknak, Mirocheirotheou, Jézus Krisztus, az Isten Fia által. Ő az, akit kinyilvánítottam, mivelhogy meglátogatta az Egyet, aki valóban létezik, azok között akik léteznek […] nem létezik. Abel Baruk – hogy te megkapd az igazság ismeretét […] hogy ő a Főpapi fajból való, mely az eónok ezrei és ezrei felett áll,, és miriádjai és miriádjai (felett). Az ellenséges szellemek tudatlanok vele szemben és (saját) pusztulásukat (illetően). Nemcsak (azért) jöttem (hogy) kinyilvánítsam számotokra az igazságot, mely felebarátotokban van. Ő belefoglalta magát az élő felajánlásba, együtt leszármazottaitokkal. Felajánlotta őket, mint felajánlást a Mindenségnek. Ezért nem marhát áldoztok hitetlenségből fakadó bűn(ei)tek miatt, és a tudatlanságotok, és gonosztetteitek miatt, melyeket el fognak követni […]. És nem fognak eljutni a Mindenség Atyjához. […] a hűség…

…[20 sor kivehetetlen]…

A vizek miatt, melyek fent vannak […] hogy megkapja a keresztelést […]. Hogy megkapja a keresztelést ama víz által, mely […], mialatt ő eljön…

… [3 sor kivehetetlen]…

… keresztelést, mivel ők…

…[18 sor kivehetetlen[…

… imádkozni az arkónok leszármazottaiért és valamennyi angyalért, együtt azokkal a magokkal, <melyek> a Mindenség Atyjától származnak […] a teljes […] abból […] isteneket és angyalokat nemzettek, és férfiakat […] a magból, mindent a természetből, azokat a mennyben és azokat a földön, és azokat a föld alatt…

…[14 sor kivehetetlen]…

… női természet […] azok között, akik benne vannak a […]. Meg vannak kötve […]-val. Ez azonban nem (az) igazi Ádám és nem is (az) igazi Éva.

Mivel akkor ettek a tudás fájáról, elűzte őket a Kerubin és a Szerafim lángoló karddal. Ők […] mely Ádámé volt […] a világ-felügyelők, és […] őket ki […] habár […]-tól származtak, az arkónok leszármazottja és az ő világi dolgaik, melyek hozzá tartoznak…

…[13 sor hiányzik]…

… fény […] és a nők és a férfiak, azok akik vele léteznek […]-val elrejtve minden természet elöl, és meg fogják tagadni az arkónokat […] akik megkapták tőle (hímnem) a […]. Mivel érdemesek a […] halhatatlan, és hatalmas […] és hatalmas f…] és hatalmas […] ember fiai […] tanítványok […] kép, és […] a fényből […] mely szent. Mivel […] a kezdettől […] mag…

…[a 13. Sortól a lap végéig kivehetetlen]…

Én azonban hallgatni fogok […] mivel testvérek vagyunk, akik az élő […]-ből származunk. Ők majd […] rajta …

… [1 sor kivehetetlen]…

… Ádámnak […] Ábel, Énok, Noé […] te, Melkizedek, a Legmagasabb Isten Papja […] azok akik […] nők…

… [a 14. sortól a lap végéig kivehetetlen]…

… az a kettő, aki kiválasztatott, sem időben sem térben sem nem ítéltetik, akármikor is nemzették őket, az ellenségeik által, barátaik által, de idegenek által sem, a (saját) rokonságuk által sem, az istent nem félők és által (sem), sem pedig az istenfélők által. Az összes ellenséges természet majd […]őket, azok akik megtestesülnek, és azok is melyek nem testesülnek meg, együtt azokkal, akik a mennyekben lakoznak és azokkal akik a földön és azokkal akik a föld alatt. Háborút fognak viselni […]mindenki. Mivel […] akár benne a…

… [3 sor kivehetetlen]…

… sok

… [2 sor kivehetetlen]…

És azok […]-ban mindenki majd f…]. ezek fognak […]minden lélegzettel […] gyengeség. Ezeket bezárják más formákba, és meg lesznek büntetve. Ezeket a Megváltó elviszi majd őket. és mindent legyőznek, nem a szájukkal, és a kardjukkal, hanem a […] jelentése által, mely értük lesz elrendezve. Ő (hímnem) elpusztítja a Halált.

Ezek (azok) a dolgok, melyeket megparancsoltam, hogy kinyilatkoztassatok, ezeket a dolgokat nyilatkoztassátok ki, (miként) én (tettem). Ám azt, ami rejtett, ne nyilatkoztassátok ki senkinek, amíg számotokra ki nem nyilatkoztattatik (hogy úgy tegyetek.”

És azonnal felemelkedtem. Én, Melkizedek, és elkezdtem […] Isten […] hogy örvendeznem kellene…

…[1 sor kivehetetlen]…

… miközben cselekszik […] él […] azt mondtam: „…

…[2 sor kivehetetlen]…

… és nem fogok megállni, sem most, sem soha, oh, Mindenség Atyja, mivel könyörületes vagy az emberekkel, és elküldted a fény angyalát […] az eónjaidból […] hogy kinyilatkoztassák […]. Amikor eljött, felemelt engem a tudatlanságból, és a halál termékenységéből az életbe. Mivel nevem van: én vagyok Melkizedek, a Legmagasabb Isten Főpapja; tudom, hogy én vagyok az, aki a Legmagasabb Isten Főpapja valóságos képe, és […] a világ. Mivel nem kis dolog, hogy az Isten […] vele a […] miközben ő (hímnem) […]. És […] az angyalok, melyek a földön lakoznak…

…[2 sor kivehetetlen]…

… az […] áldozata, akit megtévesztett a Halál. Amikor meghalt, megkötötte őket azokkal a természetekkel, melyek félrevezették őket. habár felajánlott ajándékokat […] barmot, mondván: „Halálra adtam őket, és az angyalokat, és a […] démonokat […] élő áldozat […]. Felajánlottam önmagamat neked, mint ajándékot, együtt mindazokkal, akik az enyémek, neked, tenmagadnak, (oh) Mindenség Atyja, és azok, akiket szeretsz, akik tőled származnak, akik szentek (és) élők. És a tökéletes törvények <szerint> kinyilvánítom a keresztelésben kapott nevem most (és) mindörökké, (mint a nevet) az élő (és) a szent nevek között, és (most) a vízben. Ámen.”

Szent vagy, Szent vagy, Szent vagy, óh Mindenség Atyja, aki valóban létezik […] nem létezik. Ábel Baruk […], örökkön és örökké, Ámen.

Szent vagy, Szent vagy, Szent vagy, eónok Anyja, Barbelo, örökkön és örökké, Ámen.

Szent vagy, Szent vagy, Szent vagy, eónok Első-szülöttje, Doxomedon […], örökkön és örökké, Ámen.

Szent vagy, Szent vagy, Szent vagy,…

…[két sor kivehetetlen]…

… örökkön és örökké Ámen.

Szent vagy, Szent vagy, Szent vagy,…

…[1 sor kivehetetlen]…

… első eón, Harmozel, örökkön és örökké, Ámen.

Szent vagy, Szent vagy, Szent vagy, parancsnok, eónok fénye. Oriael, örökkön és örökké, Ámen.

Szent vagy, Szent vagy, Szent vagy, eónok parancsnoka, ember-fénye, Daveithe, örökkön és örökké, Ámen.

Szent vagy, Szent vagy, Szent vagy, fő-parancsnok, Eleleth…

…[1 sor kivehetetlen]…

… az eónok…

… örökkön és örökké, Ámen.

Szent vagy, Szent vagy, Szent vagy, a jótékony szavak jóistene, … Mirocheirothetou, örökkön és örökké, Ámen.

Szent vagy, Szent vagy, Szent vagy, Mindenség Fő-parancsnoka, Jézus Krisztus, örökkön és örökké, Ámen.

… [1 sor kivehetetlen]…

… áldott […] hitvallás. És […] valljátok meg őt […] most […] azután válik [,,,] félelem és […] félelem és […] zavar […] körülöttük […] azon a helyen, ahol nagyon sötét van belül, és sok […] megjelenik […] ott […] megjelenik…

… [a 23. sortól a lap végéig kivehetetlen]…

És […] feleöltöztek […]-ba mindannyian és…

… [6 sor kivehetetlen]…

… zavar. Megkapták […] az ő szavaik […], és ők azt mondták nekem: „[…] Melkizedek, a Legmagasabb Isten Papja” […] ők mondták és gondolták […] a szájuk […] a Mindenségben…

… [7 sor kivehetetlen]…

… félrevezet…

…[a 25 sortól a lap végéig kivehetetlen]…

… az ő (hímnem) […]-vel, imádás, és […] hűség, és […] az ő imádságaik, és…

…[1 sor kivehetetlen]…

… azok akik az ő […] első…

…[2 sor kivehetetlen]…

… Ők nem törődtek a papsággal, melyet bemutatsz, mely […]-an ered…

…[1 sor kivehetetlen]…

… a […] tanácsaira Sátán […], az áldozat […] az ő útmutatásai…

…[2 sor kivehetetlen]…

… ennek az eónnak…

…[4 sor kivehetetlen]…

… mely(ek) […] létezik, félre vezet(nek)…

…[a 27. Sortól a lap aljáig kivehetetlen]…

… és néhány…

…[2 sor kivehetetlen]…

…odaadta nekik, hogy…

…[1 sor kivehetetlen]…

… és tizenhárom…

…[a 7. Sortól a lap aljáig kivehetetlen…

… megdobta őt […] azért hogy ti tegyétek…

…[1 sor kivehetetlen]…

… mivel hirtelen […] segítségével a […] a földön. A …

… [a 7. Sortól a lap végéig kivehetetlen]…

[a kódex 23. és 24. Lapja majdnem teljes egészében hiányzik]

… férfiak. És […] ti megütöttetek engem […] megdobtatok engem, […]test. És megfeszítettetek engem a szombat előeste harmadik órájától a kilencedik óráig. És mindezek után én feltámadtam a halálból, […] kijöttem […] bennem […] a szememmel láttam […] senkit sem találtak…

…[a 13. Sortól a lap végéig kivehetetlen.]…

… üdvözöltek engem […]. Az mondták nekem: „Légy erős, óh Melkizedek, a Legmagasabb Isten hatalmas Főpapja, az arkónok miatt, akik ellenségeid, háborút forraltak; (ám) győzedelmeskedtél felettük, és ők nem győzedelmeskedtek feletted, és kitartottál, és elpusztítottad ellenségeidet. […] az ő […]-uk, megmarad bármiben […] mely élő (és) szent […] azokat akik felmagasztalták magukat vele szemben […]hús…

…[a 15. Sortól a lap végéig kivehetetlen]…

„… felajánlásokkal, azon dolgozván, ami jó, böjttel böjtölve. Ezeket a kinyilatkoztatásokat ne hozzátok senki számára sem nyilvánosságra, aki húsban van, mivel testetlenek mindaddig, ami ki nem nyilvánítják nektek, (hogy így tegyetek)”.

Amikor a felebarát aki az élet nemzedékeihez tartozik, elmondta ezeket a dolgokat, felvitettek (a régiókba) valamennyi menny fölé. Ámen.

  

Fordította: Aranyi László
 

 

Vissza a nyitólapra