Silvanus tanításai

 

Töröljétek ki az egész gyermekkort azt életetekből, erősítsétek meg magatokat elmétekben és lelketekben, és keményítsétek meg a harcot a szerelem szenvedélyének könnyelműségével és a közönséges gonoszsággal, és a dicséret szeretetével, és a viszálykodás kedvelésével, és a féltékenységgel és a haraggal, és a dühvel és a kapzsiság vágyával szemben. Őrizzétek táborotokat és fegyvereiteket és dárdáitokat. Fegyverezzétek fel magatokat és az összes katonát, mely (fegyverek) a szavak, és a parancsnokokat, mely (fegyverek) a tanácsok, és a tudatotokat mint vezérelvet.

Fiam, dobj ki minden rablót a kapuidból. Őrizd az összes kapudat fáklyákkal, melyek a szavak, és mindezek segítségével nyugodt életre teszel szert. Ám az, aki nem őrzi ezeket a dolgokat, olyanná válik mint az elpusztított város, melyet elfoglaltak. Mindenféle vadállat végigtaposta, a gondolatok miatt, melyek nem voltak jók; gonosz vadállatok voltak. És a városod megtelik rablókkal és nem tudsz békére szert tenni, csak mindenféle haragos vadállatra. A zsarnok Gonosz, mindezek ura. Miközben irányítja ezt (a Gonosz), hatalmas sár alatt van. az egész város, mely a lélek, elpusztul.

Távolítsátok el magatoktól ezeket a dolgokat. Oh, boldogtalan lélek! Hozd el a vezetőd és a tanítód. Az elme a vezető, ám az ésszerűség a tanító. Ők kihoznak téged a pusztulásból és a veszélyekből.

Figyelj fiam a tanácsomra! Ne mutasd a hátad az ellenségnek és (ne) menekülj; ellenkezőleg, erős (emberként) űzzed őket. ne légy állat, azokkal a férfiakkal akik téged űznek: ellenkezőleg, légy férfi az üldözvén a gonosz vadállatokat, nehogy valamiként győzedelmeskedjenek feletted és halott férfiként megtapossanak téged, hogy elpusztulj a gonoszságuk végett.

Oh, boldogtalan férfi, mit fogsz tenni, ha a kezükbe hullasz? Védd magad, különben az ellenségeid kezére kerülsz. Bízd rá magad e két barátodra, ésszerűség és elme, és senki sem győzedelmeskedik feletted. Az isten lakozzon a táborodban, az ő Lelke védje kapuidat, és az Istenség elméje védje a falaidat. A szent ésszerűség legyen a lámpás a tudatodban, megégetve a fát, mely az összes bűn.

És ha megteszed ezeket a dolgokat, oh, fiam, minden ellenséged felett győzedelmeskedni fogsz, ők pedig nem lesznek képesek hadat viselni ellened, nem lesznek képesek ellenállni sem, és utadba sem lesznek képesek állni. Ha megtalálod őket, megveted őket, mint az igazság tagadóit. Beszélni fognak hozzád, simogatván és csalogatván (téged), mivel félnek tőled, mivel pedig félnek azoktól, akik benned lakoznak, nevezetesen az istenség és a tanítás őreitől.

Fiam, fogadd el a nevelést és a tanítást. Ne menekülj el a nevelés és tanítás elöl, hanem amikor tanítanak, örömmel fogadd (azt). és ha bármilyen ismeretre nevelnek, tedd azt, ami jó. A nevelés koronáját fonod majd meg a vezérelved segítségével. Öltsd magadra a szent tanítást, mint egy palástot. Tedd magad nemes lelkűvé, helyes életvitel révén. Szerezd meg a jó vezérelvek mértékletességét. Bölcs bíróként ítéld meg magad. Ne tévelyedj el a tanításomtól, és ne tanúsíts tudatlanságot, főleg pedig, ne vezess félre embereket. Ne menekülj el az isteni és a tanítás elöl, melyek benned vannak, hiszen, aki tanít téged, egyben nagyon szeret is téged. Mert örökségül fogja hagyni neked a nemes egyszerűséget. Vesd ki a benned lévő állati természetet, és ne adj gondolataidban alapot, hogy beléd hatolhasson. Hiszen… ismered az utat, amit tanítok neked.

 Ha tényleg jó dolog uralkodni néhányak felett, miként azt láthatod, mennyivel jobb akkor mindenki felett uralkodni, hiszen minden egyes gyülekezetnél és embernél magasabb rangú vagy, kimagasló minden szempontból, és isteni értelem (vagy), minden hatalmasság, mely megöli a lelket, feletti mesterré válván.

Fiam, akar bárki is rabszolga lenni? Akkor miért sodornád magad bajba ártatlanul?

Fiam, ne félj senkitől, kivéve az Istent egyedül. A Magasztost. Vesd el a Gonosz csábítását magadtól. Fogadd el a fényt szemed számára, és vesd el a sötétséget magadtól. Élj Krisztusban, és gyűjts kincseket a mennyben. Ne válj mindenféle haszontalan anyagból (készült) kolbásszá, és ne válj vak tudatlanságodban vezetővé.

Fiam, figyelj a tanításomra, hiszen az jó és hasznos, és véget vet a súlyosan rád települő álomnak.  Eltekintve a feledékenységtől, mely sötétséggel tölt el, azonban ha képtelen lennél bármit is tenni, nem mondtam volna el ezeket a dolgokat neked. Krisztus azonban azért jött el, hogy megadja neked ezt az ajándékot. Miért követed a sötétséget, amikor hozzájuthatsz a fényhez? Miért iszol poshadt vizet, amikor édes bor is rendelkezésedre áll? Köszöntsön rád bölcsesség, mivel az ostobaságot csodálod. Nem az önmagad csodálatára miatt teszed e dolgokat, a benned lakozó állati természet cselekszi ezeket.

A bölcsesség felszólít téged a maga jóságában, mondván: „Gyertek hozzám mindannyian, óh, ti balgák, hogy ajándékot kapjatok, a megértést, mely jó és kiváló. Adok nektek egy főpapi ruhát, melyet minden(féle) bölcsességből szőttek.” Mi más hasonlóan gonosz, mint a halál, a tudatlanságon kívül? Mi más hasonlóan gonosz, mint a sötétség, kivéve a feledékenységgel való bizalmaskodást? Vesd el a szorongást, Istent emeld fel egyedül. Ne vágyakozz az arany és az ezüst iránt, melyek haszontalanok, ám öltöztesd fel magad bölcsességgel, mint ruhával; viseld a tudásod mint koronát, és ülj fel az észlelés trónusára. Mivel ezek a tieid, és ismét megkapod őket rendkívüli esetben.

Hiszen a balga ember ölti magára rendszeresen az ostobaságot, miként a bánat ruháját is, a szégyent ölti fel.  És tudatlansággal koszorúzza meg önmagát, és butaság trónjára ül. Mivel értelem nélkül való, csak önmagát vezeti tévútra, hiszen a tudatlanság irányítja. A vágyakozás és mindenek birtoklása útján jár. Úszik az élet vágyaiban és elsüllyed. Hogy biztos legyen dolgában, úgy gondolja, haszonra tesz szert, amikor teljességgel haszontalan dolgokat tesz. Roncs ember, aki végigmegy mindezeken a dolgokon, végül meghal, hiszen nincs elméje, a kormányosa. Olyan ő mint egy hajó, melyet ide-oda dobál a szél, és olyan, mint egy lovas nélküli, elszabadult ló. Mivel ennek az (embernek) szüksége van lovasra, ami az ésszerűség. Hiszen a roncs eltévelyedett, mert nem akart tanácsot. Ide-oda dobálta az alábbi három szerencsétlenség: mint atyára, vágyott a halálra, a tudatlanságra, mint anyára, és a gonosz tanácsra – úgy vágyott rájuk, mint barátokra és fivérekre. Ezért, balga ember,  saját magadat kellene gyászolnod.

Mostantól kezdve tehát fiam, térj vissza az isteni természetedhez. Vesd el magadtól ezeket az ördögi dolgokat, a barátok megtévesztését! Fogadd el Krisztust, mint jó tanítót. Távolítsd el magadtól a halált, mely az atyáddá vált. Mivel a halál nem létezett, ezután sem fog létezni, a végig.

Mivel azonban eltávolítottad magadat Istentől, a szent Atyától, az igaz Élettől, az Élet tavaszától, ennélfogva a halált kaptad, mint atyát és megszerezted a tudatlanságot anyaként. Ők elrabolták tőled az igaz tudást.

Ám térjünk vissza fiam kezdeti atyádhoz, az Istenhez, anyádhoz, a Bölcsességhez, akiktől származol a kezdetektől fogva, hogy harcolj minden ellenségeddel szemben, az Ellenség hatalmasságaival (szemben).

Figyelj fiam a tanácsomra. Ne légy gőgös minden egyes jó gondolat ellenében, ellenkezőleg, helyezkedj az isteni ésszerűség oldalára. Tartsd meg Jézus Krisztust szentet, és a föld minden pontja felett uralkodni fogsz, és tisztelni fognak az angyalok és az arkangyalok.  Azáltal pedig barátaiddá válnak és szolgatársakká, és helyekhez jutsz a mennyben.

Ne hozz bánatot és bajt a benned lévő istenségre. Amikor azonban gondját viseled, törekszel rá, hogy megmaradjon tisztának, és ellenőrzöd magad testben és lélekben, akkor a bölcsesség trónjává válsz, és az Isten háza népe közé tartozol. Általa (bölcsesség) hatalmas fényt nyújt át neked.

Ám minden (egyéb) dolog előtt, ismerd meg születésed. Ismerd meg önmagad, ami azt jelenti, hogy milyen lényegből épülsz fel, milyen fajból való vagy milyen fajtából. Értsd meg, hogy a következő három fajból származol: a földből, a megformáltból és a teremtettből. A test a földből származik és földi lényeggel bír, ám megformált a lélek miatt, az Isteni gondolat által született meg. A teremtett azonban az elme, mely az Isten képének megfelelően született. Az isteni elme a lényegét az Istenitől kapta, a lelket azonban melyet az (Isten) formált meg a saját szívük szerint. Ezért azt gondolom, hogy (a lélek) annak feleségeként létezik, mely a képpel való hasonlóságképpen született, a kérdés azonban a test lényege, mely a földből jött létre.

Ha összezavarod magad, három részt fogsz megkapni, ahogy kihullasz az erényből, bele a kisebbrendűségbe. Élj a Tudat szerint. Ne gondolj a testtel kapcsolatos dolgokra. Szerezz erőt, hiszen a tudat erős. Ha kihullasz ebből a másikból, akkor férfi-nővé válsz. És ha kiveted magadból a tudat lényegét, amely a gondolat, akkor levágod a férfi összetevőt, és a női alkotódhoz fordulsz egyedül. Médiummá váltál, hiszen megkaptad a forma lényegét. Ha a kisebbik részét veted ki, azért, hogy ne szerezz újra emberi részt – ám elfogadod a magad számára az állati gondolatot és képet – akkor testivé válsz, hiszen állati természetet öltöttél magadra. Mivel azonban nehéz találni lelki embert, mennyivel nehezebb megtalálni az Urat?

Ám én azt mondom, az Isten szellemi. Az ember az Isten lényegéből kapott alakot. Az isteni lelke részben osztozik benne; továbbá, részben osztozik a testben. Az alaplélek nem szokott egyik oldaltól a másikhoz fordulni, […] mely az igazságot képezi le.

Ez jó a számodra, óh ember, hogy magad emberi mivolta felé fordulj, inkább mint az állati természet felé – úgy értem, a test felé. Annak a résznek a képét fogod magadra ölteni, mely felé önmagadat fordítod.

További dolgot is mondok neked. Megismétlem, miért leszel buzgó? Állattá akartál válni, amikor magadra öltötted ezt a természetet? Vagy inkább, osztozz az élet igazi természetében. Magad is láthatod, az állati mivolt a földi fajba vezet téged, az ésszerű természet, ésszerű utakra irányít. Fordulj az ésszerű természet felé, és vesd el magadtól a föld-nemzett természetet.

Óh lélek, örök egy, légy józan és rázd le a részegségedet, ami a tudatlanság munkálkodása. Amennyiben állhatatos vagy és testben élsz, a paraszti létformában élsz. Ha testi születésbe lépsz, azt jelenti, nemzett vagy. Jöjj világra a menyegzői szobában! Légy megvilágosodott tudatú!

Fiam, ne ússz akármilyen vízben, és ne engedd, hogy bemocskoljanak az idegenszerű ismeretek. Bizonyára tudod, hogy az Ellenség cselszövéseinek száma kevés, és (hogy) milyen különböző trükköket vetett be addig? Különösen, hogy az értelmes embert kirabolta a kígyó intelligenciája. Ezért fontos számodra, hogy egyetértésben légy a következő két intelligenciával: a kígyó intelligenciájával és a galamb intelligenciájával – nehogy (az ellenség) a hízelgő képében eljöjjön hozzád, mint igaz barát, azt mondván: „Jó dolgokat tanácsolok neked”.

Te azonban nem ismerted fel a csalárdságát, amikor igaz barátként fogadtad őt. Ezért gonosz gondolatokat ültetett el szívedben, melyeket jónak hiszel, igaz bölcsességként hiszed a képmutatás mögé bújó dolgokat, mohóságként jelentkezik a hagyományos takarékosság, a dicsőség szeretete a szépség képébe ágyazva, nagyképűség és büszkeség képében a nagy szigor, és istentelenség képében a mély kegyesség. Ezért aki azt mondja: „Sok istenem van” – az istentelen. És hamis tudást ültet a szívedbe rejtélyes szavak képében. Ki lesz képes megérteni különböző gondolatait és módszereit hiszen Hatalmas Elme azok számára, akik királyuknak kívánják elfogadni őt?

Fiam, hogyan leszel képes megérteni a módszereit, vagy lélekgyilkos tanácsát? A módszerei és a gonosz taktikája miatt számos van. És gondolj a bűbájosságára, ezáltal lép be a lelkedbe, és arra is, milyen öltözetben lép be hozzád.

Fogadd el Krisztust, aki képes téged megszabadítani, és aki magára vette a gonosz taktikákat, hogy ezek révén megtévesztve őt, elpusztítsa. Ezért ő a király, aki a tied, aki örökké legyőzhetetlen, aki ellen senki sem képes harcolni, de még csak egy szót sem mondani. Ő a te királyod és atyád, mivel senki nincs hasonlatos hozzá. Az isteni tanító mindig veled van. Segítő, és rendszeresen találkozik veled a benned lévő jó miatt.

Ne légy rosszindulatú a döntéseidben, minden rosszindulatú ember megbántja az ő szívét. Csak a bolond ember szeretné az ő pusztulását, a bölcs ember azonban ismeri az ő útját.

És a bolond ember nem fogja vissza magát a rejtélyes szavak kimondásakor. A bölcs ember azonban nem fecseg ki minden szót, mégis megismerik őt azok, akik hallgatják. Nem mondj el mindent azok jelenlétében, akiket nem ismersz.

Legyen nagy számú barátod, de ne tanácsadók. Először, vizsgáld meg a tanácsadód, hogy ne tisztelj senkit, akik hízelegnek. A szavaik, természetesen, édesek mint a méz, a szívük azonban tele van hunyorral. Mivel amikor arra gondolnak, hogy megbízható barátokká váltak, álnokul szembe fordulnak veled, és lelöknek a pocsolyába.

Ne bízz senkiben barátként, mert akkor az egész világ álnokká válik, és minden ember a hiábavalóság problémájába esik. A világ valamennyi dolga nem jövedelmező, ellenkezőleg, hiábavalóságból történnek. Senki sincs, még a fivér sem (aki megbízható), mivel mindenki a saját boldogulását keresi.

Fiam, senkit se fogadj barátodul, ha azonban mégis vágysz egyre, nem bízd magadat rá. Egyedül az Istenre bízd magad, mint atyádra és barátodra. Hiszen mindenki álnok módon cselekszik, miközben az egész föld megtelt szenvedéssel és fájdalommal – olyasmivel, amiben nincs haszon. Ha nyugalomban szeretnéd tölteni az életedet, ne csatlakozz senki társaságához se. Ha pedig mégis csatlakozol a társaságukhoz, tégy úgy, mintha nem tennéd. Mutass megelégedést az Isten felé és nem lesz szükséged senkire sem.

Élj Krisztussal és ő meg fog menteni téged. Mivel ő az igaz fény és az élet napja. Mivel pedig olyan mint a Nap, mely látható és minden testi szem számára fényt ad, Krisztus megvilágít minden tudatot és szívet. (Ha) pedig egy gonosz ember (aki) testben van, gonosz halállal (bír), mennyivel inkább igaz ez arra, aki tudatában vak. Mivel minden vak ember így jár, hogy úgy lát, mint az, akinek nem józan a tudata. Nem szerez neki örömet Krisztus világossága, mely az értelem.

Mivel minden ami látható, annak másolata, ami rejtett. Hiszen a tűz, úgy ég az egyik helyen, hogy az lekorlátozná azt, ugyanígy van az égen található Nappal is, melynek minden sugara széterjed a földi helyekre. Hasonlóképpen, Krisztus egyetlen lény, és fényt ad minden helyre. Ez az a mód, miként beszél a tudatunkhoz, mintha egy lámpás lenne, mely ég és bevilágítja a helyet. (Révén) a lélek egyik részében lakozik, minden résznek fényt ad.

Továbbá, beszélni fogok róla mi magasztosabb ennél: a tudat, vonatkozásában pedig az a lényeges, amit úgy értelmezünk, hogy a testben van; ám a gondolattal van összefüggésben, a tudat nem valamilyen helyen található. Miként lehetne egy bizonyos helyen, ha egyszer valamennyi helyről elmélkedik?

Azonban képesek vagyunk elmondani, mi még ennél is magasztosabb: ezért ne gondold azt, hogy Isten egyetlen helyen van. Amikor a mindenek Urát egyetlen helyre (teszed),  akkor ugye könnyű azt mondani, hogy az a hely magasztosabb, mint aki ott lakozik. Ezért ami tartalmaz, magasztosabb, mint a tartalom. Emiatt egyetlen hely sincs, melyet testetlennek hívunk. Tehát nem helyes azt mondanunk, hogy az Isten testi. A következtetés az (lehet), hogy növekvés és a csökkenés egyaránt testi tulajdonság (kell, hogy legyen), az (Isten) pedig, aki ezen dolgok alanya, nem marad meg elpusztíthatatlannak.

Nem bonyolult hát megismerni minden dolgok Teremtőjét, ám lehetetlen felfogni ezen Egynek a képét. Hiszen nemcsak az embernek bonyolult megérteni Istent, ez (ugyancsak) nehéz, minden isteni lénynek, az angyaloknak és az arkangyaloknak egyaránt. Szükséges tehát megismerni az Istent olyannak, amilyen. Nem ismerheted meg az Istent mindenki által, kivéve Krisztust, aki az Atyja képét hordozza, ez a kép pedig kinyilvánítja az igazi képpel összhangban, azzal, ami kinyilváníttatott. A királyt általában nem ismerik, eltekintve a képtől.

Vedd figyelembe ezeket a dolgokat Istenről: ő minden helyen ott van, más részről pedig, nincs egyetlen helyen sem. Ami pedig a hatalmat illeti, természetesen minden helyen ott van; ám ami az istenséget illeti, nincs egyetlen helyen sem. Így tehát lehetséges az Istent egy kissé megismerni. A hatalmát tekintve viszont kitölt minden helyet, ám ami istenségének felmagasztalását illeti, semmi sincs (ebből) belőle. Minden Istenben van, ám az Isten nincs semmiben sem.

Mit is jelent ismerni az Istent? Az Isten minden, ami az igazságban van. Ám ugyanolyan lehetetlen Krisztusra nézni, mint a Napba. Az Isten mindenkit lát; (viszont) senki sem nézheti őt. Ellenben Krisztus, anélkül hogy féltékeny lenne, kap és ad. Ő az Atya Fénye, amint fényt ad, anélkül, hogy féltékeny lenne. Így módon minden helyre juttat fényt.

És minden Krisztus, ő az aki mindent örökölt a Létező Egytől. Mivel Krisztus a romolhatatlanság eszménye, és ő a Fény, mely szeplőtelenül ragyog. Mivel pedig a Nap minden tisztátalan helyre (beragyog), habár ő maga nem tisztátalan. Ugyanígy van Krisztussal is: habár a tökéletlenségben van, ő maga mentes a tökéletlenségtől. És annak ellenére, hogy nemzett, mégis nem-nemzett. Így van ez tehát Krisztus esetében: ha egyrészről meg is érthető, másrészről viszont felfoghatatlan valódi lényét illetően. Krisztus a minden. Az, aki nem birtokol mindent, képtelen Krisztust megismerni.

Fiam, ne merészelj egy szót is szólni erről az Egyetlenről, és ne korlátozd be a mindenség Istenét tudati képekbe. Mert aki elítél, nem válik elítéltté az által, akit elítél. Valójában jó dolog Istenről kérdezni és megismerni ki ő. Az ésszerűség és a tudat férfi nevek. Igazából hagyd őt, aki meg szeretné ismerni ezt az Egyet, csendesen és tisztelet teljesen kérdezni. Hiszen nem rejtőzik veszély kicsit sem ha ezekről a dolgokról beszélünk, ugyanis tudnod kell, mindazok alapján leszel megítélve, amit mondasz.

És ezáltal értsd meg, hogy aki a sötétségben van, semmit sem lesz képes látni, amíg meg nem kapja a fényt és helyre nem áll a látása ennek következtében. Vizsgáld meg önmagad, (hogy lásd), vajon teljes egészében birtokodban van a fény, azért, hogy ha kérdezősködsz ezekről a dolgokról, megértsd, miként tudsz megszabadulni. Sokan keresgélnek a sötétségben, és tapogatóznak, vágyván a megértésre, ám nincs számukra fény.

Fiam. Ne engedd tudatodnak, hogy lefelé tekintsen, ellenkezőleg, engedd, hagy nézzen a fénybe és a fenti dolgokra. Hiszen a fény mindig felülről érkezik. Még akkor is, ha (a tudat) a földön van, engedd, hogy a fenti dolgok felé törekedjen, Világosítsd meg tudatod a mennyek fénye által, azért hogy a mennyek fénye felé fordulhass.

Ne fáradozz azzal, hogy az ésszerűség ajtaján kopogtatsz, és ne állj meg a Krisztus útján haladásban. Járj rajta, hogy pihenőt kapj a munkálkodásban. Ha másik útra lépsz, nem lesz haszon benne. Mivel pedig akik a széles úton járnak, az út végén a kárhozat sarába jutnak. Az Álvilág szélesre van tárva a lélek előtt, a kárhozat helye pedig hatalmas. Fogadd el Krisztust, a keskeny utat. Ő ugyanis elnyomott és hordozza a bűnödnek nyomorúságát.

Óh lélek, örök egy, milyen tudatlanságban létezel! Vajon ki a vezetőd a sötétben? Hány képmást vett magára Krisztus miattad? Habár Isten volt, mégis emberként járt az emberek között. Leszállt az Alvilágba. Kiszabadította a halál gyermekeit. A vajúdás állapotában voltak, amint az Isten írása mondja. És lepecsételte az (Alvilág) szívét. És ripityára törte (az Alvilág) erős íjait. És amikor az összes hatalmasság meglátta őt, elmenekültek, azért hogy elhozhasson téged, a nyomorultat, fel a Mélységből, és meghaljon érted a bűneid váltságaként. Megmentett téged az Alvilág erős karjából.

Ám a saját magad számára nehéz (elhatározás) odaadni neki alapvető hozzájárulásodat (még abban az esetben is) hogy örvendezve vigyen fel magával. Ami az alapvető választást illeti, mely a szív alázatossága, Krisztus adománya. A töredelmes szív elfogadható áldozat. Ha megalázod magad, igen magasztos leszel, ha pedig magasztalod magad, rendkívül megalázott leszel.

Fiam, őrizd meg magad a gonoszsággal szemben, és ne engedd a Gonoszság Szellemének hogy levessen téged a Mélységbe. Mert őrült és keserű. Rettenetes és mindenkit levet a sárgödörbe.

Nagyszerű és jó dolog nem rajongani a paráználkodásért és még jobb egyáltalán nem is gondolni erre a gonosz dologra, mivel ezen gondolatok halálosak. Egyetlen embernek sem jó dolog a halálba zuhanni. Ami pedig a lelket illeti, melyet a halálban találnak meg, értelem nélkül való lesz. Hiszen jobb dolog nem élni, mint állati életet kapni. Védd meg magad, nehogy a paráználkodás tüze égessen meg. Mivel sokan azok, akik alámerülnek a tűzben, a (paráználkodás) szolgái, akiket nem ismersz fel, mint ellenségeidet.

Óh fiam, dobd le magadról a paráznaság régi viseletét, és azt a ruhát öltsd magadra, amely tiszta és ragyogó, hogy gyönyörű legyél benne. Ám amikor meglesz ez a ruhád, jól védd meg. Szabadítsd meg magad minden kötöttségtől, hogy megszerezd a szabadságot. Ha elszakítod magad a vágyaktól, melyeknek számos eszköze van, megszabadítod magad a bujaság bűnétől.

Figyelj, óh lélek, a tanácsomra. Ne válj rókák és kígyók tanyájává, se kígyók és áspiskígyók üregévé, se oroszlánok lakhelyévé, se a baziliszkusz kígyók menhelyévé. Amikor ilyen dolgok történnek veled, óh lélek, mit fogsz majd tenni? Hiszen ezek a hatalmasságok az Ellenségéi. Minden ami halott, beléd hatol általuk (a hatalmasságok által). Mivel az életük minden olyasmi, ami halott, és minden tisztátalan dolog. Mikor pedig ezek a dolgok beléd jutnak, milyen élő dolog az, ami beléd kerül? Az élő angyalok megvetnek téged. Templom voltál, (ám) halotti sírrá tetted magad. Ne légy többé sír, és válj (újra) templommá, hogy a becsületesség és az isteni megmaradjon benned.

Sugározzon a fény benned. Ne oltsd ki! Természetesen senki sem gyújt lámpást vadállatoknak és kölykeiknek. Támaszd fel a halottakat, akik meghaltak, mivel éltek és meghaltak érted. Adj nekik életet. éljenek ismét!

Hiszen az Élet fája Krisztus. Ő a Bölcsesség. Mivel ő a bölcsesség;ő a Ige is, ő az Élet, a Hatalom, és az Ajtó. Ő a fény, az Angyal, és a Jó Pásztor. Bízd magad őrá aki mindenné vált érted.

Kopogj magadon, mint egy ajtón, és járt magadon, mint egyenes úton. Hiszen ha az úton jársz, lehetetlenség arról eltévelyedni. És ha kopogsz ezen az ajtón (Bölcsesség), rejtett kincseken zörgetsz.

Mivel pedig ő (Krisztus) a bölcsesség, a bolond embert bölccsé teszi. Ő (a bölcsesség) szent királyság és ragyogó öltözet. Ugyanis (a Bölcsesség) igazi arany, ami jelentős elismerést ad neked. Az Isten Bölcsessége egyfajta őrületté válik számodra, hogy felemeljen téged. Óh bolond ember, bölccsé tesz téged. És az Élet meghalt érted, amikor erőtlenné vált, hogy a halála által életet adjon neked, aki halott vagy.

Bízd magad rá az értelemre és tartsd magad távol az állatiasságtól. Ami az állatot illeti, nincs oka, hogy megnyilvánuljon. Mivel sokan hiszik úgy, hogy van értelmük, ám ha figyelmesen rájuk tekintesz, beszédük állati.

Szerezz magadnak örömet Krisztus igaz borából. Tégy kedvedre az igaz bor által, mely nem okoz sem részegséget sem eltévelyedést.  Mivel pedig (az igaz bor) jelzi az ivás végét, hiszen általában benne van, ami a léleknek és az elmének örvendezést okoz, az Isten Szelleme által. Először azonban tápláld az érvelési tudatodat, mielőtt iszol belőle (az igaz borból).

Ne szúrd magadba a bűn kardját. Ne égesd meg magad. Óh boldogtalan, a kéjsóvár tűzzel. Ne vedd magad barbárokkal körül, mint egy börtönlakó, sem pedig vadállatokkal, melyek szeretnének eltaposni téged. Mert olyanok ők mint az igen hangosan morgó oroszlánok. Légy ember! Lehetséges számodra, hogy az érvelés által meghódítsd őket.

Ám az az ember, aki nem tesz semmit, érdemtelen arra, hogy értelmes embernek (nevezzék). Az értelmes ember az, aki féli az Istent. Aki pedig féli az Istent, nem tesz semmi arcátlan dolgot. És aki őrködik önmaga felett, nehogy arcátlan dolgot tegyen, ő az, aki megtartja a vezérelvét. Habár, ő csupán egy ember, aki a földön él, olyanná teszi önmagát mint az Isten.

Ám aki olyanná teszi önmagát mint az Isten, egyben az is, aki semmi Istenhez méltatlant nem tesz, összhangban Pál kijelentésével, aki olyanná vált mint Krisztus.

Hogyan is lehetne tiszteletet mutatni Isten iránt, miközben semmi olyant nem tenni, ami kedves számára? a jámborság az, ami a szívből való, és a szívből való jámborság (jellemez) minden, Istenhez közel álló lelket.

A lélek, aki tagja Isten háztartásának, olyan, aki megmarad tisztának, és az a lélek, amit Krisztusnak ajánlanak fel, tiszta. Lehetetlen számára bűnt elkövetni. Ahol Krisztus van, ott a bűn tétlen.

Engedd meg Krisztusnak, hogy belépjen a világodba, és engedd neki, hogy megsemmisítsen minden rajtad uralkodó hatalmasságot. Engedd meg neki, hogy belépjen a templomba, mely benned van, hogy kivethesse onnan a kereskedőket. Engedd meg neki, hogy a templomban lakozzon, mely benned van, és hogy a papjává váljál, és Levitává, tisztaságban lépvén be.

Áldott vagy te óh lélek, ha megtalálod ezt a te templomodban.

Még inkább áldott vagy, ha az ő szolgálatát látod el.

Ám aki tisztátalanná teszi az Isten templomát, azt az Isten elpusztítja. Ami téged illet, tartsd magadat nyitva. Óh ember, ha kivetnéd ezt a templomodból. Hiszen amikor az ellenségeid nem látják benned Krisztust, akkor eljönnek beléd felfegyverkezve, azért, hogy szétzúzzanak.

Óh fiam, utasításokat adtam neked számos alkalommal ezekkel a dolgokkal összefüggésben, hogy mindig őrizd a lelked. Nem te vagy az, aki kiveti őt (Krisztust), hanem ő az, aki téged kivet. Hiszen ha menekülnél előle, súlyos bűnbe esnél. Még egyszer tehát, ha menekülnél előle, eleséggé válnál ellenségeid számára. mivel alapvetően minden ember menekül az urától, és az (ember) aki erényes és bölcs Krisztustól. Azonban minden ember, aki különválik (tőle) vadállatok karmai közé kerül.

Ismerd meg, kicsoda Krisztus, és kérd meg, legyen a barátod, hiszen a barát az, aki hűséges. Ő Isten és Tanító. Az isteni alakja emberré vált teérted. Ő volt az, aki széttörte az Alvilág vasrácsait. Ő volt az, aki megtámadott és legyőzött minden gőgös zsarnokot. Ő az, aki megszabadította magát a láncoktól, melyek fogva tartották. Felhozta a szegényeket a Mélységből és a gyászolókat az Alvilágból. Ő volt az aki megalázta a gőgös hatalmasságokat; aki megszégyenítette a gőgösséget alázattal; aki legyőzte az erőset és a hencegőt gyengeséggel; aki lenézettségében, megvetettségében, ami egyébként megtiszteltetés volt, hogy az Isten felé mutatott alázat igen magasztos legyen; (és) aki elhozta mindezeket az emberiségnek.

És mégis, az isteni Ige az Isten, aki mindig türelmesen viseltetik az ember iránt. Emberséget akart mutatni a magasztosságban. Ő (Krisztus) aki felmagasztalta az embert, olyanná vált mint Isten, nem azért, hogy lehozza az Istent az embereknek, hanem hogy az embert tegye olyanná, mint Isten.

Óh, az Isten hatalmas jósága! Óh Krisztus, aki kinyilvánítottad az embernek a Fenséges Istenit, Királya minden erénynek és Királya az életnek, Királya a koroknak és a mennyek Hatalmasa, halld szavam és bocsáss meg nekem!

Továbbá, nagy buzgalommal nyilvánul meg az Isteni felé.

Hol van az az ember, (aki) bölcs vagy hatalmas intelligenciájú, vagy az az ember, akinek sok eszköz áll rendelkezésére, mert ismeri a bölcsességet? Hagy szóljon bölcsességet; hagy büszkélkedjen a legteljesebb módon! Mivel minden ember bolonddá válik és (saját) tudásából beszél. Ami (Krisztust) illeti, összezavarta a ravasz emberek tanácsait és meggyőzte azokat a bölcseket saját bölcsességükben.

Ki lesz képes felfedezni a Mindenható tanácsát, vagy beszélni az Isteni természetről, vagy helyesen hirdetni azt? Ha nem leszünk képesek megérteni még társaink tanácsát sem, ki lesz képes értelmezni az Isteni természetet, vagy a mennyek istenségeit? Ha alig találunk valamit a földön, akkor ki fog kutatni mennyei dolgok iránt? Nagy hatalom és hatalmas dicsőség tette a világot ismertté.

És a Menny Élete mindent meg akar újítani, hogy kivesse azt aki gyenge, és minden fekete alakot, hogy mindenki felragyogjon mennyei öltözetben azért, hogy megvalósítsa az Atya akaratát, (aki) rendkívül ragyogó, és hogy ő (Krisztus) megkoronázza azokat, akik a jóra kívánnak törekedni. Krisztus, a versengés bírója révén, ő az aki mindenkit megkoronáz, tanítván mindenkit a törekvésre. Az, aki elsőként versengett, megkapta a koronát, uralmat szerzett, és megjelent, fényt adva mindenkinek. És minden újjáalakítás a Szent Szellem és Tudat segítségével történt.

Óh, Mindenható Úr, mekkora dicsőséget adjak Neked? Senki sem képes az Istent megfelelően dicsőíteni. Te vagy az, aki dicsőséget adtál a Te Szavadnak, azért, hogy mindenkit megments, óh, Kegyelmes Isten. Ő (az) aki a Te szádból származik és a szívedből emelkedett fel, az Első-szülött, a Bölcsesség, a Mintapéldány, az Első Fény.

 Mivel ő az Isten hatalmából való fény, és a Mindenható tiszta dicsőségének kisugárzása. A tevékenykedő Isten szeplőtelen tükre, és az ő jóságának képe. Az Örök Világosságnak is fénye. Ő a szem, mely a láthatatlan Atyát nézi, mindig szolgál és alakul az Atya kívánsága által. Egyedül az Atya örvendetes gyönyörűsége által nemződött. Hiszen ő a felfoghatatlan Ige, és a Bölcsesség és Élet. Életet ad, és táplál, minden élő dolgot és hatalmasságot. Miként ahogy a lélek életet ad minden tagnak, ő irányít mindenkit hatalmasságával és életet ad nekik. Mivel ő a kezdet és a mindenek vége, mindent figyel és felölel. Mindenkinek bajában osztozik, és örvendezik és gyászol is. Egyrészt gyászolja azokat, akik osztályrészük miatt a büntetés helyére jutottak, másrészről, osztozik bajukban azoknak, akiknek fáradhatatlanul útmutatást ad. Viszont mindenkivel együtt örvendezik, aki tisztaságban van.

Aztán vigyázz, nehogy valamilyen módon a rablók kezére kerülj. Ne engedd, hogy álom jöjjön a szemedre, s hogy elnehezüljenek szempilláid, mert akkor megmenekülhetsz, mint gazella a hálóktól és a madarak a csapdából.

Vívd meg a hatalmas harcot, amíg a küzdelem tart, mialatt az összes hatalmasság mereven figyel téged – nemcsak a szentek, hanem valamennyi hatalmasság az Ellenség részéről is. Jaj neked, ha legyőznek a téged figyelők gyűrűjében! Ha megvívod a harcod és győzedelmeskedsz az ellened forduló hatalmasságok fölött, sok-sok örömet hozol minden szent részére, és hatalmas bánatot ellenségeidre. Ítéleted teljes egészében segít (téged), hiszen ő akarja, hogy győzedelmeskedj.

Hallgass ide fiam és ne legyen lassú a füled. Emeld fel magad, mint amikor hátrahagytad magad mögött öreg ember mivoltodat sasként. Féljed az Istent minden cselekedeteddel, és dicsőítsd őt jó munkád által. Tudod, minden ember, aki istennek nem tetsző, a kárhozat fia. Az Alvilág mélységeibe fog lemenni.

Óh, eme isteni türelem, mellyel mindenki rendelkezik, mely arra vágyik, hogy mindenki, aki bűn alanyává válik, legyen megváltása!

Ám semmi sem akadályozza meg őt (az Istent), hogy azt tegye, amit szeretne. Hiszen ki erősebb nála, hogy gátolja őt? Bizony ő az, aki megérinti a földet és megrázkódtatja és ő készteti a hegyeket is füstölgésre. Ő (az) aki összegyűjtötte a hatalmas tengereket egy bőrtáskába és megmérte az összes vizet a mérlegén. Az Úr keze teremtette meg az összes ilyen dolgot. Mivel az Atyának ez a Krisztus és ez (a kéz) formált mindent. Általa született meg minden, s ezáltal mindennek anyja lett. Hiszen örökké az Atya Fia.

Fontold meg ezeket a dolgokat a Mindenható Istenről, aki örökké létezik: ez az Egy nem volt mindig király, attól való félelmében, hogy isteni Fiú nélkül marad. Mivel minden az Istenben lakozik, a dolgok, melyek a Ige által születtek meg, aki a Fiú, mint az Atya képe.

Mivel az Isten a közelben van, nincs messze. Minden isteni korlát az Isten háztartásához tartozik. Ezért, ha az isteni bármiben is részben egyetért veled, tudnod kell, hogy a teljes Isteni való melletted áll. Ám ez az isteni lényeg semmiféle gonosz dolognak nem örül. Ezért pedig tanít minden embert arra, mi a jó. Ez az amit az Isten adott az emberi fajnak, emiatt az ok miatt minden ember kiválasztatott még valamennyi angyal és arkangyal előtt.

Az Isten számára szükségtelen, hogy bármelyik embert próbára tegye. Minden dologról tudomása van, mielőtt még megtörténne, ismeri a szív rejtett titkait. Minden kiderült számára és könnyűnek találtatott az ő jelenlétében. Ne engedd senkinek, hogy az Istent nemtörődömnek tartsa. Hiszen nem helyes a Teremtőt minden teremtmény nemtörődömségébe helyezni. Ugyanis minden, még a sötétségben lévő dolog is előtte fényben való.

Így hát nincs más rejtett, csak az Isten egyedül. Ám kinyilatkoztatásra került mindenki számára, mégis mélyen rejtett. Kinyilatkoztatásra került, mert Isten mindent tud. És ha nem akarják mindezt megerősíteni, majd kijavítja őket a szívük. Mostanság el van rejtőzve, mert senki sem érzékeli az Isten dolgait. Mert felfoghatatlan és kifürkészhetetlen megismerni az Isten tanácsát. Továbbá, nehéz megérteni őt, s nehéz megtalálni Krisztust. Hiszen ő az, aki minden helyen lakozik, és az is ő, aki sehol sincs. Mert senki sem, aki szeretné, lesz képes megismerni az Istent annak tényleges mivoltában, miként Krisztust, vagy a Szellemet sem, az arkangyalok kórusát, de még az arkangyalokat sem, ahogy a szellemek trónusait, és a magasztos felsőbbségeket, és a Hatalmas tudatot sem. Ha nem ismered önmagad, nem leszel képes mindezeket se megismerni.

Nyisd ki az ajtót önmagad számára, hogy megismerd az Egyet, ki is ő. Kopogj önmagadon, hogy az Ige megnyíljon neked. Mert ő a Hit Irányítója, és az Éles Kard, ami mindenné válik mindenki számára, mert kegyelmet kíván gyakorolni mindenkin.

Fiam, készítsd fel magadat, hogy megszabadulj a sötétség világ-uralkodóitól és ettől légtértől, mely tele van hatalmasságokkal. Ám ha birtoklod Krisztust, meg tudod hódítani ezt az egész világot. Amit megnyitsz önmagad számára, te nyitod meg. Ahol kopogsz önmagad számára, te kopogsz, az előnyöket magadnak szerzed.

Segíts magadon, fiam, nem folytatván olyan dolgokat, melyek nem hoznak hasznot.

Fiam, először tisztítsd meg önmagad a külső élet irányában, azért, hogy képes legyél megtisztulni belül.

És ne légy olyan, mint (akik) az Isten Igéjével kereskednek.

Minden szót ellenőrizz, mielőtt kimondod őket.

Ne kívánj elismerést szerezni önmagadnak, mely bizonytalan, és büszkeséget sem, ami pusztulást hoz számodra.

Fogadd el Krisztus bölcsességét (aki) türelmes és jóindulatú, és őrködik efelett, óh fiam, abban a tudatban légy, hogy az Isten útja mindig kifizetődő.

 

Fordította: Aranyi László
 

 

Vissza a nyitólapra