Seth három sztéléje

 

 

Dositheos kinyilatkoztatása Seth, az élő és megingathatatlan faj Atyjának, három sztéléjéről, melyeket (Dositheos) látott és megértett. És miután olvasta őket, emlékezett rájuk. És odaadta nekik, a választottaknak, pontosan úgy, miként azt leírták ott. Sokszor csatlakoztam, boldogságot adván, a hatalmasságokkal, és méltóvá váltam a mérhetetlen felségekhez. A (sztélék) pedig a következők:

 

Seth első sztéléje

Áldalak téged Geradama(k) Atya, én, mint a saját Fiadat, akit nemzés nélkül nemzettél, mint Isten áldását; mivel én vagyok a te (saját) Fiad. És te az én elmém, óh Atyám. És én, én vetettem és nemzettem, és te megláttad a felségeket. Elpusztíthatatlanul létezel. Áldalak Téged Atya. Áldj meg engem Atya. Miattad van az, hogy én létezem; az Isten miatt van az, hogy te létezel. Miattad vagyok az igazival. Fény vagy, mert látod a fényt. Te nyilatkoztattad ki a fényt. Te vagy Mirotheas; te vagy az én Mirotheosom. Megáldalak téged mint Istent, áldom a te istenségedet. Hatalmas a jóságos Ön-nemző, aki állhatatos, az Isten, aki régóta állhatatos. Jóságban jöttél el, megjelentél, és jóságot nyilatkoztattál ki. Kimondom a neved, mert tied az első név. Nem-nemzett vagy. Ezért jelentél meg, hogy kinyilatkoztasd a végtelen egyet. Te vagy az, aki ő. Ezért azokat nyilatkoztattad ki, akik valóban léteznek. Te vagy az akit kimondanak hangosan, ám az elme által dicsőítenek, te, aki mindenhol uralkodik. Ezért az érzékelhető világ is ismer téged, megad és a magod miatt. Irgalmas vagy.

Te másik fajból való vagy, és ennek helye magasabban van egy másik fajnál. És most te másik fajból való vagy, és ennek helye magasabban van egy másik fajnál. Másik fajból való vagy, mivel nem vagy hasonlatos. És irgalmas vagy és örök. És a te helyed felette van a fajnak, mivel te okoztad mindezek növekedését; és a te magodért. Mert te vagy az, aki ismeri ezt, hogy ennek helye van a nemzésben. Ám ők más fajokból vannak, mivel nem hasonlók. Ám az ő helyük más fajok felett van, mivel az ő helyük az életben van. te vagy Mirotheos.

Áldom a hatalmasságát, mely megadatott nekem, aki a férfiasságot okozta, hogy valóban férfivá váljanak háromszor; ő, akit ötösökre osztottak, az, akit nekünk adtak háromszoros hatalomban, az egy, akit nemzés nélkül nemzettek, az egy, aki abból származik, ami választott; az alázatos miatt, a középből származik.

Atya vagy az Atya által, és ige a parancsból. Áldunk téged. Háromszorosan férfi, mivel egyesítetted a mindenséget a mindenség által, mivel megerősítettél minket. Az egyből emelkedtél fel; az egyből születtél, eggyé váltál. Megmentettél, megmentettél, megmentettél minket. Óh, korona-hordozó, korona-adományozó! Örökké áldunk téged. Áldunk téged, hiszen egyszer megmentést kaptunk, mint a tökéletes személyiséget, a tökéletességed miatt, azokat, akik tökéletessé váltak veled, aki teljes vagy, akik teljesek. Az egy tökéletes az összes által, aki mindenhol hasonlatos.

Háromszorosan férfi, állhatatos vagy. Régóta állhatatos vagy. Mindenhova osztottak. Folyamatosan létező vagy. És azokat, akiket akartál, megmentetted. Ám azokat fogod megmenteni, akik megérdemlik.

Tökéletes vagy! Tökéletes vagy! Tökéletes vagy!

Seth első sztéléje

 

 

Seth második sztéléje

Hatalmas vagyok én az első eón, a férfias szűzies Barbelo, a láthatatlan Atya első dicsősége, ő (nőnem) akit „tökéletesnek” neveznek.

Te (nőnem) láttad először azt, aki valójában elő-létezik, mivel ő (hímnem) nem-létező. És tőle és rajta keresztül örökké elő-létezel, a nem-létező az oszthatatlantól, hármas hatalmasság, te a hármas hatalmasság, a nagyszerű monád a tiszta monádból, te a választott monád, a szent Atya első árnyéka, fény a fényből.

Áldunk téged, a tökéletesség termelőjét (nőnem) az eon-adományozót (nőnem). Láttad az örök egyeket, mert ők az árnyékból valók. És megszámolhatóvá váltál. És találtál, folyamatosan léteztél (nőnem); megszámolható osztályúvá váltál, háromszoros vagy. Valóban háromszoros vagy, egy (nőnem) az egyből (hímnem). És az ő árnyékából vagy, a Rejtett Egyéből, te, a világ megértése, ismervén ezeket az egyről, hogy az árnyékból származnak. És ezek a tieid a szívben.

Az ő kedvükért hatalommal ruháztad fel az örök egyeket a létezésben; hatalommal ruháztad fel az istenségeket a létezésben; hatalommal ruháztad fel a jóság ismeretét; a kegyelem állapotában hatalommal ruháztad fel az egyből áradó árnyékokat. Hatalommal ruháztad fel ezt az (egyet) tudásban; hatalommal ruháztad fel a másikat a teremtésben. Hatalommal ruháztad fel azt, aki egyenlő és azt aki nem egyenlő, őt, aki hasonlatos és őt, aki nem hasonlatos. Hatalmat ruháztak rád a nemzésben, és formákat (kaptál) melyekben másokért létezel. […] Hatalommal ruháztad fel ezeket. – Ő a szívekben Rejtőző Egy. – És miattuk születtél és tőlük. Meg vagy osztva közöttük. És te váltál a nagyszerű férfi noetikus Első-Megjelenéssé.

Atyai Isten, isteni gyermek, a sokféleség nemzője, a mindenség egy részlete szerint, akik valójában. te (hímnem) jelentél meg valamennyiük számára egy igében. És te (hímnem) birtoklod őket valamennyiüket, nemzés nélkül és örök elpusztíthatatlanságod (nőnem) miatt.

Az üdvösség eljött hozzánk, tőled az üdvösség. Bölcs vagy, te vagy a tudás, te vagy az igazmondás. Általad van élet, tőled van az élet. Általad van a tudat, tőled van a tudat. Te vagy a tudat, te vagy az igazmondás világa, te vagy a háromszorosan hatalmas, te vagy a háromszoros. Valóban te vagy a háromszoros, az eónok eónja. Te vagy az, aki tisztán látja az első örökké lévőket és a nem-nemzetteket.

Ám az első felosztás során te lettél felosztva. Egyesíts minket, ahogy te egyesítve lettél. Taníts minket azon dolgokra, melyeket láttál. Hatalmazz fel minket, hogy megváltassunk az örök életre. Mivel mindannyian az árnyékaid vagyunk, miként te az elő-létező árnyéka vagy. Hallgass meg minket először. Örök egyek vagyunk. Hallgass meg minket, mint tökéletes egyéneket. Te vagy az eónok eónja, a teljesen tökéletes egy, a létrehozott.

Te meghallottad! Te meghallottad!

Te megváltást kaptál! Te megváltást kaptál!

Köszönettel szolgálunk neked! Mindig áldunk téged! Dicsőítünk téged!

Seth második sztéléje

 

Seth harmadik sztéléje

Örvendezzünk! Örvendezzünk! Örvendezzünk!

Megláttuk! Megláttuk! Megláttuk a valódi elő-tétezőt, aki valóban létezik, hiszen ő az első örökké való.

Óh, nem-fogant, tőled származnak az örökkévalók és az eónok, a teljesen-tökéletesek, akik létrehozottak, és a tökéletes egyének.

Áldunk téged, nem-létező, a létezés előtt létező, a létezők előtt létező, az isteniség és élet Atyja, a tudat teremtője, jóság adományozója, áldás adományozója!

Mindannyian áldunk téged, dicsőítő áldással, mert akik miatt [mindezek miatt. … valóban, …] akik ismernek téged. Egyedül általad. Mert senki sincs, aki tevékeny előtted. Te vagy az egyetlen és élő szellem. És te ismered őt, azt, aki hozzád tartozik minden oldalról. Nem vagyunk képesek kifejezni őt. Hiszen a te fényed ragyog ránk.

Adj parancsot számunkra, hogy lássunk téged, és hogy megmeneküljünk. A te ismereted szolgál számunkra mindannyiunknak üdvözülésként. Adj parancsot! Ha parancsot adsz, meg leszünk mentve! Valójában megmenekülünk! A tudat által láttunk meg téged! Te vagy valamennyiük, mivel valamennyiüket megmentetted, azt, aki nem volt megmentve, és általuk sem kapott megmentést. Hiszen te adtál parancsot nekünk.

Te vagy az egy. Te vagy az egy, miként az az egy (aki) az mondja majd neked: te vagy az egy, te vagy az egyetlen élő szellem. Miként adjunk neked nevet? Nincs meg nekünk. Mert te vagy mindenek létezője. Te vagy mindenek élete. Te vagy mindenek tudata. Mivel te vagy akiben valamennyien örvendeznek.

Te parancsoltad mindezeket, hogy megmeneküljenek az igéd által […] dicsőség, aki előtte van, Rejtett Egy, áldott Senaon, aki önmagát nemzette, Asineu(s), […]epheneu(s), Optaon, Elemaon a hatalmas erő, Emouniar, Nibareu(s), Kandaphor(os), Aphredon, Deiphaneus, aki Armedon számomra, hatalmas-nemző, Thalanatheu(s), Antitheus, aki önmagában létezik, te, aki önmagad előtt vagy – és utánad senki sem lépett a cselekvés útjára.

Miként áldjunk téged? Nem vagyunk hatalommal felruházva. Ám köszönetet mondunk, hiszen alázatosak vagyunk feléd. Mivel megparancsoltad nekünk, hogy az, aki kiválasztott, dicsőítsen téged képességeinek mértéke szerint. Áldunk téged, mert megmentést kaptunk. Mindig dicsőítünk téged. Emiatt dicsőítünk téged, ugyanis örök üdvösségre vagyunk megmentve. Áldunk téged, mert felhatalmazást kaptunk rá. Megmentést kaptunk, miként mindig akartad, hogy valamennyien ezt tegyük.

Mindannyian ezt tettük […] nem által [… eon …] az aki volt […]mi és azok, akik […]. Ő, aki emlékszik majd mindezekre és mindig dicsőít tökéletessé válik azok között, akik tökéletesek és járhatatlanok minden dolgon túl. Mivel ők valamennyien áldottak egyenként és együtt is. És ezek után elcsendesülnek. És amint felszentelik őket, felemelkednek. A csendet követően alászállnak a harmadikból. Áldják a másodikat, ezek után az elsőt. A felemelkedés útja az alászállás útja.

Tudjátok meg ezért, azok akik élnek, hogy megvalósítottátok. És megtanítottátok magatokat a végtelen dolgokra. Csodáljátok a bennük lévő igazságot és a kinyilatkoztatást.

Seth három sztéléje

Ez a könyv az atyasághoz tartozik.

A fiú az, aki írta.

Áldj meg engem óh, atyám, áldalak

Téged, óh, atya, békében.

Ámen.

 

Fordította: Aranyi László
 

 

Vissza a nyitólapra