A Mennydörgő, tökéletes tudat


A hatalomból születtem,

                    és azokhoz jöttem, akik rólam elmélkednek,

                    és azok között találtak meg engem, akik kutattak utánam

Nézzetek rám, akik rólam elmélkedtek,

                    és ti hallók, hallgassatok engem,

                    ti, akik vártok rám, vegyetek magatokhoz.

És ne száműzzetek engem a pillantásotok elől,

És ne emeljétek a hangotokat gyűlölködésre ellenem, sem a hallásotok.

                    Ne legyetek tudatlanok rólam sehol és semmikor. Legyetek résen!

                    Ne legyetek tudatlanok rólam.

 

Mivel én vagyok az első és az utolsó.

Én vagyok a megtisztelt és a megvetett.

Én vagyok a szajha és a szent.

Én vagyok a feleség és a szűz.

Én vagyok <az anya> és a lány.

Én vagyok az anyám tagjai.

Én vagyok a meddő

                    és sokan az ő fiai.

Én vagyok az, akinek nagyszerű a menyegzője

                    és nem vett férjet.

Én vagyok a bába és ő az aki nem szül.

Én vagyok a vigasza a szülési fájdalmaimnak.

Én vagyok a menyasszony és a vőlegény,

                    és ez a férjem, aki nemzett engem.

Én vagyok az apám anyja

                    És a férjem nővére

                    És ő (a férjem) az én utódom.

A rabszolgája annak, aki felkészített engem.

Én vagyok az uralkodója utódomnak.

                    Ám ő az (hímnem), aki nemzett engem idő előtt a születésnapon.

                    És ő az én utódom a (múló) időben,

                    és a hatalmam tőle származik.

 Én vagyok hatalmasságának támasza az ő fiatalságában,

                    és ő a bot öreg koromban.

                    És amit csak ő akar, megtörténik velem.

Én vagyok az érthetetlen csend

                    és a képzet, melynek emléke gyakori.

Én vagyok az a hang, kinek hangja megsokszorozódik

                    és az ige, kinek megjelenése sokszoros.

Én vagyok a nevem kimondása.

 

Miért (van az), hogy ti, akik gyűlöltök engem, szerettek engem,

                    és gyűlölitek azokat, akik szeretnek engem?

Ti, akik megtagadtok engem, elismertek engem,

                    és ti, akik elismertek engem, megtagadtok engem.

Ti, akik elmondjátok az igazat rólam, hazudtok rólam,

                    és ti, akik hazudtok rólam, elmondjátok az igazat rólam.

Ti, akik ismertek engem, legyetek tudatlanok rólam,

                    És azok, akik nem ismertek meg engem, ismerjenek meg engem.

 

Mert én vagyok a tudás és a tudatlanság.

Én vagyok a szégyen és a bátorság.

Szégyentelen vagyok; meg vagyok szégyenülve.

Én vagyok az erő és én vagyok a félelem.

Én vagyok a háború és a béke.

Adjatok figyelmet nekem.

Én vagyok, aki kegyvesztett és a hatalmas.

Adjatok figyelmet a szegénységemnek és a gazdagságomnak.

Ne legyetek fennhéjázóak velem, amikor kiáradok a földre,

                    És meg fogtok találni engem azokban, akik el kívánnak jönni.

És ne nézzetek rám a trágyadombon

                    ne menjetek el és ne hagyjatok engem szétfolyni,

                    és megtaláltok engem a királyságokban.

És ne nézzetek rám, amikor szétáradok azok között, akik

                    kegyvesztettek és akik a legutolsó helyeken vannak,

                    és ne is nevessetek rajtam.

És ne vessetek azok közé, akik gyilkos erőszakban vannak.

Ám én, én könyörületes vagyok és kegyetlen vagyok.

Legyetek résen!

 

Ne gyűlöljétek az engedelmességemet

                    és ne szeressétek az önfegyelmem.

Gyengeségemben ne hagyjatok el,

                    és ne féljetek a hatalmamtól.

 

Miért fitymáljátok le a félelmemet

                    és átkozzátok büszkeségemet?

Ám én vagyok ő (nőnem) aki minden félelemben benne van

                    és erős a remegésben.

Én vagyok ő (nőnem), aki gyenge,

                    és jól érzem magam a kellemes helyen.

Értelmetlen vagyok és bölcs.

 

Miért gyűlöltetek meg engem a tanácskozásaitokon?

Hiszen hallgatni fogok azok között, akik csendben vannak,

                    és megjelenek és beszélek,

 

Akkor miért gyűlöltetek meg engem, ti görögök?

                    Mert barbár vagyok a barbárok között?

Mivel én vagyok a görögök bölcsessége

                    és a barbárok tudása.

Én vagyok a görögök és a barbárok ítélete.

Én vagyok az, akinek a képe hatalmas Egyiptomban

                    és az, akiről nincs képe a barbároknak.

Én vagyok az, akit mindenhol meggyűlöltek

                    és akit mindenhol megszerettek.

Én vagyok az, akit az Életnek neveznek,

                    és akit ti halálnak hívtok.

Én vagyok az, akit Törvénynek neveznek,

                    és akit ti törvénytelennek hívtok.

Én vagyok az, akit üldöztök,

                    és én vagyok az, akit megragadtatok.

Én vagyok az, akit szétszórtatok,

                    és összegyűjtöttetek engem.

Én vagyok az, aki előtt megszégyenültetek,

                    és szégyentelenek vagytok hozzám.

Én vagyok ő (nőnem) aki nem tart ünnepet,

                    és én vagyok ő (nőnem), akinek sok az ünnepe.

 

Én, én istentelen vagyok,

                    és én vagyok az, akinek Istene hatalmas.

Én vagyok az, akiről elmélkedtek,

                    és akit megvettek.

Tanulatlan vagyok,

                    és ők tőlem tanulnak.

Én vagyok az, akit megvettek,

                    és elmélkedtek rólam.

Én vagyok az, aki elöl elrejtőztetek,

                    és megjelentek nekem.

Ám amikor csak elrejtitek magatokat,

                    én magam jelenek meg.

Hiszen amikor csak megjelentek,

                    én magam rejtőzök el előletek.

 

Azok, akiknek van […] ehhez […] értelmetlenül […].

Fogjatok engem […megértés] a gyászból.

                    és vegyetek magatokhoz a megértésből és gyászból.

És vegyetek magatokhoz azokról a helyekről, melyek csúfak és romokban vannak,

                    és raboljatok el azoktól, akik jók, még akkor is, ha csúnyák.

A szégyenből, vegyetek magatokhoz szégyentelenül;

                    és a szégyentelenségből és szégyenből,

                    szidjátok meg a tagjaimat magatokban.

És jöjjön oda hozzám, aki ismer engem,

                    és ti, akik ismeritek az én tagjaim

                    és honosítsátok meg a hatalmasokat a kicsiny első teremtmények között.

Vegyétek elő a gyermekkort

                    és ne vessétek meg, mert kicsiny és rövid.

És ne forduljatok el a hatalmasságtól, néhány részletben a kicsinységtől,

                    hiszen a kicsinység a hatalmasságból ismert.

 

Miért átkoztok és tiszteltek engem?

Megsebesültetek és irgalmasságot nyertetek,

Ne válasszatok el engem az elsőktől, akiket megismertetek.

Ne vessetek senkit sem ki és ne forduljatok el senkitől

                    […] forduljatok el és [… ismer] ő nem.

                    […]

                    Mi az enyém […].

Ismerem az elsőket és azok utánuk ismernek engem.

Ám én vagyok a tudat […] és a […] maradéka.

Én vagyok az érdeklődésem ismerete,

                    és azok keresésének (eredménye) akik kutatnak utánam,

                    és azok parancsolata, akik kérnek engem,

                    és a tudásom hatalmasságainak hatalma

                    az angyalokról, akiket az én világomba küldtek,

                    és az istenekről, az ő korszakaikban, a tanácsom által,

                    és a minden ember szellemeiről, akik velem léteznek,

                    és a nőkről, akik bennem lakoznak.

Én vagyok az, akit tisztelnek, és akit dicsérnek,

                    és akit gúnyosan megvetnek,

Béke vagyok,

                    és a háború jön miattam.

És idegen vagyok és városlakó.

 

Én vagyok az anyag és az, akinek nincs anyaga.

Azok, akik nem egyesülnek velem, tudatlanok rólam,

                    és azok, akik az én anyagomban vannak, azok, akik ismernek engem.

Azok, akik közel állnak hozzám, tudatlanok rólam,

                    és azok, akik távol vannak tőlem, azok, akik ismernek engem.

azon a napon, amikor közel vagyok hozzátok, távol vagytok tőlem,

                    és azon a napon, amikor távol vagyok tőletek, közel vagyok hozzátok.

 

[Én vagyok…] benne.

[Én vagyok…] a természete.

Én vagyok a teremtés és a lelket […].

[…] a lelkek kívánsága.

Én vagyok az irányítás és az irányíthatatlanság.

Én vagyok az egyesülés és a szétoszlás.

Én vagyok a maradandó és a feloszló.

Én vagyok alant,

                    és ők feljönnek hozzám.

Én vagyok az ítélet és a felmentés.

Én, én bűntelen vagyok.

                    és a bűn gyökere tőlem származik.

Én vagyok a (külső) megjelenés vágya,

                    és a belső önkontroll bennem létezik.

Én vagyok a hallás, mely elérhető mindenki számára

                    és a beszéd, mely nem ragadható meg.

Én vagyon a néma, aki nem beszél,

                    és hatalmas a szavaim sokasága.

Hallgassatok engem szelídségben és tanuljatok tőlem keményen.

Én vagyok az, aki felkiált,

                    és én vagyok az, akit kiárasztottak a föld felszínén.

Én készítem elő a kenyeret és az én tudatom van benne.

Én vagyok az én nevemnek ismerete.

És vagyok az, aki felkiált,

                    és én hallgatok.

Megjelenek és […] sétálok a […]-ban, pecsét az én […].

Én vagyok a […] a védelem […].

Én vagyok az, akit Igazságnak neveznek.

                    és gonoszság […].

 

Ti tiszteltek engem […] és ellenem sugdolóztok.

Ti, akik legyőzöttek vagytok, ítéljétek meg őket (akik legyőztek benneteket)

                    mielőtt ők ítélkeznek ellenetek,

                    mert az ítélet és részrehajlás bennetek lakozik.

Ha elítéltetnek benneteket általa, akkor ki fog titeket felmenteni?

                    és ha felmentenek benneteket általa, akkor ki lesz képes fogva tartani titeket?

Hiszen ami bennetek van, az kívületek van,

                    és aki megformálja a ti külsőtök

                    az, aki bennetek ölt formát,

                    És amit rajtatok kívül láttok, azt magatokon belül látjátok;

                    látható, és ez a ti öltözetetek.

Hallgassatok engem, ti hallgatók,

                    és tanuljatok a szavaimból, ti, akik ismertek engem.

Én vagyok a hallás mely elérhető mindenki számára;

                    én vagyok a beszéd, mely nem ragadható meg.

Én vagyok a hang neve

                    és a név hangja.

Én vagyok a betű jele

                    És én vagyok az osztás megjelölése.

És én […].

…[3 sor hiányzik]…

[…] fény […].

[…] hallgatók […] tinéktek

[…] a hatalmas erő.

És […] nem mozdítjátok meg a nevet.

[…] annak, aki alkotott engem.

                    És én kimondom az ő nevét.

 

Azután nézzétek az ő szavait,

                    és valamennyi írást, melyet befejeztek.

Adjatok figyelmet azután, ti hallgatók

                    és ti is angyalok és azok, akiket elküldtek,

                    és szellemek, akik a halálból támadtatok fel.

Mivel én vagyok az egyedül, aki létezik,

                    és senkim sincs, aki megítélne engem.

mivel sokan vannak a kellemes formák, melyek számos bűnben léteznek,

                    és mértéktelenségek,

                    és szégyenletes szenvedélyek,

                    és múlandó örömök,

                    melyet (a férfiak) addig ölelnek, míg ki nem józanodnak

                    és felmennek a pihenőhelyükre.

És megtalálnak engem ott,

                    és élni fognak,

                    és nem halnak meg újra.

 

Fordította: Aranyi László

 

 

Vissza a nyitólapra