Zosztrianosz

 

 […]-nak a […] a szavak […] él örökké, ezek […] Zosztrinosz […] és […] és Iolaosz, amikor a világban voltam, ezekért, mint én, és [azokért] én utánam [az] élő választottak. Miént Isten él, […] az igazság az igazsággal és a tudás az örök fénnyel.

Miután elváltam a bennem lévő testi sötétségtől, és a lelki káosztól elmémben, és a női vágytól […] a sötétségben, nem használtam azt újra. Miután megtaláltam az én anyagom végtelen részét, azután megfeddtem a halott teremtést bennem és az érzékelhető (világ) isteni Kozmokrátorát, a Mindenség erőteljes hirdetésével mindazoknak, akik idegen részekkel bírnak.

 Habár kipróbáltam az útjukat egy rövid ideig, miután a nemzés szükségessége elvitt engem a kinyilatkoztatásig, soha nem voltam velük elégedett, ám mindig elkülönítettem önmagamat tőlük, mivel egy szent által jöttem létre […], habár elkeveredve. Amikor lenyugtattam an én bűntelen lelkem, aztán megerősítettem az értelmem […] és én […] a […]-ban az én Istenemtől […] […] elvégeztem […] megerősödve a szent szellemben jobban, mint Isten.

És [akkor történt] velem, amikor lenyugtattam magam, [és] megláttam a tökéletes gyermeket […] […]. Őbenne, aki […] sokszor sokféleképpen [ő] megjelent nekem mint szerető atya, amikor kerestem mindenek atyját kutattam (aki) a gondolatban, az érzékelésben, a formá(ban), a fajban [régió…] a Mindenség(ben) van, mely megtartja és korlátozott a test(ben), habár test nélküli, lényegé(ben) anyag és [azok] mindezekhez tartoznak. Velük van és a születés-nélkül-való Kalyptos Istene és a hatalmasság ő[bennük] mindannyiukban, melynek létezése keveredett.

A létezés(ről): hogyan léteznek azok, akik azok láthatatlan, oszhatatlan és ön-nemző szellemtől származó eónjától erednek? Ők a három születés-nélkül-való kép, jobb eredettel bírván, mint a létezés, régebb óta létezvén [ezeknél], a [világ…] válván? Hogyan vannak azok, ezzel szemben, és mindazok […] jó, ő és a mentség. Mi az egy helye? Mi az eredete? Az őtőle származó egy miként létezik érte és mindezekért? Miként [jött létre] mint egyszerű dolog, különbözvén saját magá[tól]? Úgy létezik mint létezés, forma, és boldogság? Erőt adva ő éli az életet? Hogyan van a létezésnek, mely nem létezik megjelenése létező hatalmassságból?

Amikor elgondolkoztam ezeken a dolgokon, hogy megértsem őket, az én fajom szokása szerint, folyamatosan felhoztam atyáim Istenének. Állandóan dícsértem őket, az ősatyáimat és az atyáimat, akik kerestek (és) találtak. Ami engem illet, nem szűnök meg keresni a nyughelyet méltó lelkemnek, hiszen még nem kötött meg az érzékelhető világ. Azután, ahogy súlyos bajban voltam és zaklatott, az engemet körülvevő csüggedés miatt, merészeltem cselekedni és kiszolgáltatni magam a sivatag vadállatainak erőszakos halálra.

Ott állt előttem az örök fény tudásának angyala. Azt mondta nekem, „Zosztrianosz, miért őrültél meg, mintha tudatlan lennél a hatalmas örökkévalók tekintetében, akik fent vannak? […] te […] […] is mondja […] hogy ti most megmenekültök […] […] az örök halálban, sem […] […] azok, akiket ismertek, azért, hogy […] megmenteni másokat, [nevezetesen] az én atyám választott választottait? [Te] [feltételezhető] hogy az atyja vagy [a te fajodnak…] vagy hogy Ioalosz a te atyád, az […] Isten angyala […] téged a szent emberek révén? Jöjj és menj át mindegyikükön. Vissza fogsz térni hozzájuk más [időben] hogy hirdesd az élő [fajt…] és hogy megmentsd azokat, akik érdemesek, és hogy megerősítsd a választottakat, mert az eón harca hatalmas, ám az ember ideje ebben a világban rövid.”

Amikor ezeket mondta [nekem] nagyon és nagyon boldogan felment vele a hatalmas fényfelhőbe. Levetettem a testem a földre, hogy dicsőségek által legyen őrizve. Megszabadítottak az egész világtól és a tizenhárom eontól benne és az ő angyali lényeiktől. Ők nem láttak minket, ám az ő arkónjaik összezavarodtak [a mi] áthaladásunkon, a fényfelhő miatt. […], ez jobb, mint minden [világi…] dolog. Szépsége kimondhatatlan. Erejével fényt ad, [őrizvén] a tiszta szellemeket, mint szellem-mentő és értelmes szó [nem] hasonlóan a világban lévőkhöz […] változható anyaggal és felkavaró szóval.

Azután megtudtam, hogy a bennem lévő hatalmasság a sötétség fölé van rendelve, mert a teljes fényt tartalamzta. Engem ott megkereszteltek, és megkaptam a dicsőségek képét. Olyanná váltam, mint egy közülük. Elhagytam a légies-[földet] és elhaladtam az eónok másolatai mellett, miután hétszer megmosakodtam az élő [vízben], egyszer mindegyik eón[ért]. Nem hagytam abba, amíg nem [láttam] az összes vizet. Alászálltam a Számkivetetthez, aki valóban létezik. Megkereszteltek és […] világ. Felemelkedtem a Bűnbánathoz, aki valóban létezik [és] megkereszteltek négyszer. Elhaladtam a hatodik eón mellett, a […]-hoz. Ott álltam, látván a fényt az igazságból, mely valóban létezik, az ő ön-nemzette gyökeréből, és hatalmas angyalokat és dicsőségeket […] szám.

Megkereszteltek engem az isteni Autogenes [nevében] azok a hatalmasságok, akik az élő vizeken vannak. Michar és Micheus. Megtisztítottak engem [..] hatalmas Barpharanges révén. Ezután ők [kinyilatkoztatták] önmagukat nekem és írtak nekem dicsőségben. Lepecsételtek azok, akik ezeken a hatalmasságokon vannak, [Michar] Mi[ch]eus, Seldao, Ele[nos] és Zonogenethlos. Gyökér-látó angyal lettem és álltam az első eónon, mely a negyedik. A lelkekkel megáldottam az isteni Autogenest és az ősatyát, Geradamast, az Autogenes [szemét], az első tökéletes [embert] és Seth Emm[acha Sethet], Adamas fiát, a mozdíthatatlan faj…] atyját és a [mi] [fényeinket…]

[1 sor kiolvashatatlan]

Mirothea, az anya […] […] és Prophania […] a fényé és de-[…] […]

[Megkereszteltek] másodszor az isteni Autogenes nevében ugyanezek a hatalmasságok. A férfi faj angyala lettem. A második eónon álltam, mely a harmadik, Seth fiaival áldottam mindegyiküket.

Megkereszteltek harmadszor az isteni Autogenes nevében mindezek a hatalmasságok. Szent amgyallá váltam, a harmadik eónban álltam, amelyik a második. Mindegyiküket áldottam.

Megkereszteltek negyedszer, [mind]ezek a hatalmasságok. Tökéletes [angyallá] váltam, a negyedik [eónban] álltam, [amelyik az első] és [mindegyiküket áldottam].

Azután sóhajtottam […] azt mondtam […] én […] […] közül én

[1 sor kiolvashatatlan]

[…] miért […] […] hatalommal […] róluk és más módon az emberekről szóló beszámolóban? Vagy pedig, ezek azok, ám az ő nevük különbözik egymástól? Vannak lelkek, melyek különböznek a lelkektől? Miért különböznek egmástól az emberek? Mitől és mi módon emberek?”

A magasan lévő hatalmas uralkodó, Authrounios, mondta nekem: „Azokról kérdeztek, akik mellett elhaladtatok? És erről a levegős-földről, miért lett kozmikus modell? És az eón-másolatokról, hány van, és miért […] nincsenek fájdalomban? És a Számkivetettről és a Bűntudatról, és az [eónok] teremtéséről, és a világról, amely […] valóban […] ti, arról […] engem, őket […] sem […] ti […] láthatatlan […] szellem…] és a […] közül […]

[3 sor kiolvashatatlan]

és […] […] amikor én […]

A magasan lévő hatalmas uralkodó, Authrounios, azt monda nekem: „A légies-föld egy ige által jött létre, habár, a nemzettek és a romlandók, akiket kinyilatkoztatott, elpusztíthatatlansága révén. Tekintettel az eljövendő hatalmas bírákra (ők eljöttek) azért, hogy ne kóstolja meg az érzékelést és hogy bezáruljon a teremtésbe, és amikor rájöttek és meglátták az ige munkálkodásában, halálra ítélték az uralkodóját, mert a világ modellje volt, a […] és az anyag kezdete, az elveszett sötétség nemzése.

Amikor Szófia ránézett […] őket, létrehozta a sötétséget, amint ő […ő(nőnem)] mellette a […ő (hímnem)] modell […] lényege […] forma […] egy képnek […] én […] a Mindenség

[2 sor kiolvashatatlan]

[…] sötétség […] […] mondják […] hatalmasságok […eónok] a [teremtésből…] látni bárkit az öröklétűek közül. Látta (hímnem) a tükröződést. A tükröződéssel kapcsolatban, melyet ő látott, megalkotta a világot. A tükröződés tükröződésével munkálkodott létrehozván a világot, és akkor a látható valóság tükröződését elvették tőle. Ám Szófiának odaadták a nyugalom helyét a bűnbánatáért cserébe. Így benne nem volt elsődleges tükröződés, tisztán önmagában előre.

Miután már létrejöttek őáltala, ő használta az ő képzeletét (és) megalkotta a fennmaradót, Szófia képe mindig elveszett mert az ő képmása félrevezető volt. ám az Arkón […] és testet készített, mely […] vonatkozóan a hatalamsabb […] le […] amikor megláttam […] a szívhez […]

[1 sor kiolvashatatlan]

őneki, birtokolván

[4 sor kiolvashatatlan]

tökéletes általa […]

[1 sor kiolvashatatlan]

[…] őáltala, miként ő [kinyilatkoztatta] a világ elpusztítását az ő [állandósága] által. Ez pedig a következő módon, ahogy az eónok másolata létezik. Nem engedelmeskedtek az egyszerű hatalmasság alakjának. Ez örök dicsőség, mellyel ők rendelkeznek, és minden egyes hatalmasság ítélőszékében lakoznak.

Ám amikor a lelkek megvilágosodtak a fény által őbennük és a modell (által), mely gyakran jött létre bennük szenvedés nélkül, ő (nőnem) nem gondolta, hogy ő látta […] és az örök […]áldottban […] minden egyes […] mindegyik […] fény […mind], és ő […] az egész, és ő […] és a […] és ő […] ő, aki

[4 sor kiolvashatatlan]

A bűnbánat. [Lelkek] megtalálhatók a bennük lakozó hatalmassság szerint, […] az alacsonyabbakat a másolatok hozták létre. Azok, akik modellt kaptak az ő lelkeikről, még mindig a világban vannak. Az eónok távozását követően jöttek létre, egyesével, és egyenként távolították el őket a Számkivetett másolatából a Számkivetetthez, aki valójában létezik, [és az ] Autogenes másolatából [az Autogeneshez] mely valóban létezik. A maradék […] a lelkek […]léteznek a […] minden […] eónok közül […]

[1 sor kiolvashatatlan]

és […] általa […] a […]

[3 sor kiolvashatatlan]

közül […] ezek […] [áldott a] Isten fent, a hatalmas eónok, a születés-nélkül-való Kalyptos, a hatalmas férfi Protophanes, a tökéletes gyermek aki nagyobb Istennél, és az ő szeme Pigeradamas.

Hívtam a Gyermek Gyermekét, Ephesechet. Elém állt és azt mondta: „Óh, Isten angyala, Óh, az Atya fia, […] a tökéletes ember. Miért hívsz engem és kérdezel azon dolgok felöl, melyeket ismersz, mintha te volnál [a tudatlan] közöttük?” És én azt mondtam: „Azért kérdeztelek a keverékről […] ez tökéletes és ad […] hatalmasság van, mely [birtokolja … azokat] amelyekben mi megkapjuk a keresztséget […] ezek a nevek [különbözők…] és miért […] tőle […] benne […ból] mások […]emberek […különböző]

[3 sor kiolvashatatlan]

Azt mondta: „[Zoszt]rianosz, figyeld ezeket a dolgokat […] első alkalommal […] ered az három, mert Barbelo eónjának egyetlen eredetében jelentek meg, nem úgy mint néhány eredet és hatalmassság, sem úgy, mint egy eredet vagy hatalmasság. Ez mindennek az eredete, hogy ők megjelentek, megerősítettek minden hatalmasságot, és megjelentek abból, ami messze jobb önmaguknál. Ezek (hárman) a Létezés, az Áldottság és az Élet […] […] az ő társaik […] benne […] és összefüggésben a […] birtokolván nevet  - […] inkább, mint […] és […] a tökéletes […] belőle

[6 sor kiolvashatatlan]

És mindegyikük vize […]; ezért […] vizek a tökéletesek. Ez az élet vize, mely a Vitalitáshoz tartozik, amelyben megkereszteltek most benneteket az Autogenesben. Ez az Áldottság (vizében) van, mely a Tudáshoz tartozik, amelyben meg lesztek keresztelve a Protophanesban. Ez a Létezés vize, [mely] az Istenséghez tartozik, Kalyptoshoz. Most az Élet vize [… viszonylatában létezeik] hatalmasság; mely az Áldottsághoz tartozik, a lényeggel összafüggésben; mely az [Istenséghez] tartozik, kapcsolódva a [Létezéshez…]. Ám mindezek […] elöljáróság és […] azok, akik […] víz, amely [megtisztul…] […] összhangban a […amikor ők] eltávoznak

[4 sor kiolvashatatlan]

[…] Létezés, miként [ő (hímnem)] benne van. [Ő] nemcsak [lakozott] a Gondolatban, hanem ugyancsak […] őket, azaz ő az, aki [Létezik] a következő módon. Azért, hogy ez a világ ne legyen végtelen és alaktalan, elhelyezett egy […] föléje; ám azért, hogy [ő] váljon valamivé, az igazán fiatal kereszteszte ezt, azzal, ami övé, [így] a Létezés. Ez a [fiú]-val, aki el van helyezve, ővele, akit ő keres, őt aki körülvesz […] mindenhol […] az igazságtól […] viszi őt, aki […] létezik […] tevékenység […] élet […] az ő igéje szintén […] ezek vannak miután […] ők válnak […]

[5 sor kiolvashatatlan]

[…] és a hatalmasság, a Lényeggel és a Létezés Létezésével, amikor a víz létezik. Ám a név, melyben ők mosnak, a víz igéje. Azután az első, a háromszorosan-hatalmas Autogenes tökéletes vize a tökéletes lélek élete, mert ez az ige a tökéletes Istené, miközben létrejön […] hiszen a Láthatatlan Szellem a mindenség forrása. Így, a többi pedig a [tudásból…] mint az ő képe. [Ám] ő ismeri önmagát […] miféle és mi […] életben egy időben […] él vele […] ő a […] élet, benne […] válik [korlátlan…] az ő […] [saját…] a név

[4 sor kiolvashatatlan]

[…] ő valóban létezik. Ez ő, mert korlátozza saját magát. Ők megközelítik a vizet összhangban ezzel az egyetlen hatalmassággal és a rend képe.

A nagyszerű férfi láthattlan Tudat, a tökéletes Protophanes rendelkezik a saját vizével, miként azt ti [látjátok majd] amikor megérkeztek az ő helyére. Ugyanez a helyzet a születés-nélkül-való Kalyptos esetében is. Összhangban mindegyikkel, létezik egy részleges entitás, az első formával, azért, hogy tökéletessé váljanak ezen a módon, hiszen az ön-nemzett eónok négy tökéletes entitás. [A] teljes egészében tökéletesek személyei […] őket, mint tökéletes személyeket. És a […] eón […] az Autogenesnek […] mivel mindegyik […] [tökéletes] férfi […] mindegyikért […] [tökéletes Isten … a háromszorosan]-férfi […] [tökéletes] személy […] benne […]

[5 sot kiolvashatatlan]

 Tökéletes, akik léteznek, összhangban a formával, a fajjal és a Mindenséggel és a részleges különbséggel. Szintén ugyanez a helyzet a felemelkedés útjával amely magasabb a tökéletesnél és Kalyptosnál.

Az Autogenes a fő arkón az ő saját eónjai és angyalai közül, mint az ő részei, mivel azok, akik a négy személyiség, őhozzá tartoznak; az ötödik eónhoz tartoznak együttesen. Az ötödik az egyben létezik; a négy [az] ötödik, részről-részre. Ám ezek [négyen] tökéletesek személyiségben [mert ők] rendelkeznek egy […] ez ugyancsak […] [a háromszorosan férfi] személyiséggel […] mivel ő a […] közül […] Isten, a láthatatlan [Protophanes] […férfi] tudat […] mely létezik

[6 sor kiolvashatatlan]

Élő és tökéletes részek.

A Mindenség[ről] és a teljesen tökéletes fajról és arról, aki nagyobb a tökéletesnél és az áldottnál. Az ön-nemző Kapyptos elő-létező, mert az egyik eredete az autogenesnek, egy Isten és egy ősatya, oka a Protophanesnek, az atyja a részeknek, melyek az ővéi. Mint isteni atya, ő előre-tudás: ám ismeretlen, mivel hatalmasság és önmagától származó atya. Ezért ő [apátlan]. A Láthattlan Háromszorosan Hatalmas Első Gondolat-[a] mind[ezeknek], a Láthatatlan Szellem […] van a […] és Lényeg, amely […] és Létezés […] vannak [létezésük] a […] áldott […]a […] mindezek […] a […]

[3 sor hiányzik]

Bennük léteznek, [és] ők […] másokban […] mindannyiuk által sok helyen. Minden helyen vannak, melyet ő szeret és vágyik rá, habár nincsenek bármelyik helyen. Van képessége a szellemre, mivel ők testetlenek, habár jobbak a testetlennél. Ők osztatlanok, élő gondolatokkal és az igazság hatalmával, azokkal a tisztábbakkal, mint ezek, hiszen vele szemben tisztábbak és nem olyanok, min a testek, melyek egy helyen vannak. Mindenek felett, rendelkeznek szükségességgel a Mindenség viszonylatában, illetve a részhez. Ezért a felemelkedés útja […] az tiszta […] mindegyik […] önmagát (nőnem) és

[1 sor kiolvashatatlan]

[…] őket

[3 sor kiolvashatatlan]

[…mindenek felett]

[1 sor kiolvashatatlan]

bizonyos eónok.

Ezután [azt mondta]: „Hogyan tartalmazhatja ő akkor az örök modellt? A fő értelem megoszlott, amikor az ön-nemző víz tökéletessé vált. Ez ismeri őt és mindezeket, a protophanikus víz. Ha csatlakozik önmagához mindezekkel, az a víz, mely Kalyptoshoz tartozik, akinek képe még az eónokban van. Hogy személyesen megértsük az ő valamennyi részüket, ők […] mindazok a Mindenségből, ahol a tudás van. Ők [elkülönültek] az egytől, akit ismertek és az egymással való társaságtól. A Mindenség és ezek mindannyian, amikor ők […] megmoskodtak a [mosása az] [Autogenes] ő […] közül […]

[5 sor kiolvashatatlan]

Ő megjelent [számára], azaz, amikor az egy megismerte, miként létezik ő, őérte és (hogyan) rendelkezik a társasággal az ő közösségükkel, az egy megmosakodott Protophanes mosakodásában. És ha ezek eredetének megértésében, hogyan jelennek meg valamennyien egyetlen eredetből, miként lesznek azok mindannyian, akik egyesültek, megosztottak, (majd) újra csatlakozottak, és hogyan [csatlakoznak] a részek az összességgel és a fajok és [a fajták – ha] az egy megérti ezeket a dolgokat, az egy megmosakszik Kalyptos mosakodásában.

Minden egyes helyet tekintetbe véve, az egynek része van az örök egyekből [és] felszáll […] és ő […] tiszta és egyszerű, ő mindig […] egyik közülük […] [mindig] ő tiszta az egyszerűségért. Őt eltölti […] […-ban] Létezés és a szent szellem. Semmi sincs őrajta kívül. Ő [láthatja] az ő tökéletes lelkével moindazokat, akik az Autogeneshez tartoznak; az ő tudatával, azokat, akik a Háromszoros-férfihez, és az ő szent szellemével azokat, akik a Protophaneshez. Megismerheti Kalyptost a szellem hatalmasságain keresztül, akiktől ők létrejöttek a Láthatatlan Szellem sokkal jobb kinyilatkoztatása révén. És a gondolat által, mely most hallgatásban van és az Első Gondolat által (ő megismeri) a Háromszorosan Hatalmas Láthatatlan Szellemet, hiszen azután ott van a jelentés és a hallgatás hatalmassága, mely megtisztíttatott az életadó szellemben. (Ez) tökéletes és […] és teljesen-tökéletes.

Dicsőségek, ezért, melyek felállították ezeket, [élet-adók], akik meg lettek keresztelve igazságban és ismeretben. Azok, akik érdemesek rá, őriztetnek, ám azok, akik nem ebből a fajból valók […] és mennek […] ezek, akik […] […] az ötödikben, ő, révén […] […] másolat […] az eónoknak […] nevezetesen a mosakodás, ám ha [ő] lekopasztja a világot és félreteszi a [tudást], és (amennyiben) ő az, akinek nincs lakhelye azon a helyen és hatalmas, akkor, mivel mások útját követi, ő ugyancsak egy jövevény, ám (ha) ő az, aki vállalta a bűntelenséget, mert a tudás elegendő volt számára, ő nem aggódó, amikor bűnbánatot tart, és amikor mosakodások kijelöltetnek ezeknek ezen kívül.

(Az útra) (vonatkozóan) az ön-nemzők, azok. Akikben meg lettél most keresztelve, mindenkor, (az út) melyet érdemes látni a [tökéletes] személyeknek: a Mindenség tudásaként szolgál, hiszen azért jött létre az ön-nemző hatalmasasságoktól, attól, akit megszereztek, amikor áthaladtok a teljesen tökéletes eónokon. Amikor megkapjátok a harmadik mosakodást […], meg fogjátok tanulni a […] valóban […] azon [a] helyen.

Ezekről a nevekről, miként az következik: mivel ő (hímnem) egy, őt […] olyan, mint […] miközben ő [létrejött…] létezik és […] egy szó, ők [mondták…]. Ez olyan név, mely valóban létezik együtt [ezek]-kel, őbenne (nőnem). Ezek, léteznek, úgy tesznek benne […] hasonlít. Az ő (hímnem) természetbeni hasonlatossága azon belül van, ami az ő sajátja. Ő látja ezt, érti és elfogadja, (és) hasonlatosságot vesz belőle. [Ők] pedig tudnak hangosan beszélni és hangokat hallani, ám képtelenek engedelmeskedni, mert érzékelhetőek és testiek. Ezért, ahogy ők képesek tartalmazni őket, őket tartalmazván, így ő egy kép, amely […] ily módon, létrejövén az érzékelésben egy szó [által] amely jobb, mint az anyagi természet, ám alacsonyabb, mint az értelmi lényeg.

Ne csodálkozzatok a lelkek közötti különbségeken. Amikor azt gondolják, hogy különbözőek és [nem hasonlítanak] […] azokra, akik […] és hogy […] hangos […] ő elveszvén […] az ő [lelkük] […] test, és hogy […az ő] ideje, ő […] vágy, az ő lelkük létezik, amint […] az ő testük. Ami azokat illeti, akik tökéletesen tiszták, van négy […] mellyel ők rendelkeznek, ám azok, az idő[ben] kilencen vannak. Mindegyiküknek megvan a saját faja és szokása. Az ő képük különbözik, révén elkülönült, és ők kitartanak.

Más halhatatlan lelkek csatlakoznak ezekhez a lelkekhez, Szófia miatt, aki letekintett rájuk, mivel három faja van a halhatatlan léleknek: elsők azok, akik a Számkivetetten vetettek gyökeret, mivel nem rendelkeznek a nemzés képességével, (olyasmivel) ami csak azoknak van meg, akik követik mások által birtokolt utat, az egy, aki az egyetlen faj, amely […]; lévén a második, azok, akik a Bűnbánat[…] állnak, mely […] bűn, lévén elegendő […tudás…] lévén új […] és őneki van […] különbség […] ők vétkeztek a többiekkel, [és] megbánták a többiekkel […] tőlük egyedül, mivel […] a fajok, melyek léteznek benne […] azokkal, akik elkövették az összes bűnt és megbánták. Ők vagy részek, vagy vágynak a saját összhangjukra. Ezért az ő többi eónjuk hat, összhangban a hellyel, mely mindegyiküknek (nőnem) jutott. A harmadik (faj) az ön-nemzők lelkei, mert rendelkeznek a kimondhatatlan igazság igéjével, azzal, mely a tudásban és a [hatalomban] őtőlük egyedül és az örök [élettől]. Négy különbségük van, mint az angyalok fajának, akik azokkal léteznek, akik az igazságot szeretik; azokkal, akik a reményt; azokkal, akik hisznek a […] birtoklásában; azokkal, akik […]. Ők léteznek, lévén ő […] az ön-nemzettek […] ő az, aki a [tökéletes… élethez] tartozik; a második a […] a […] tudás […] a negyedik az, aki a halhatatlan [lelkekhez…] tartozik].

A négy Fény […] lakozik a következő módon. [Armozelt] az első eónra helyezték. (ő az) Isten ígérete, […] az igazságból és örvendezés a lélekből. Oroiael, a hatalmasság (és) az igazság látnoka, a másodikra helyeztetett. Daveithe, a tudás látomása, a harmadikra tétetett. Eleleth, a mohó vágy és az igazságra való felkészülés, a negyedikre helyeztetett. Ők léteznek, habár nem tartoznak Protophaneshez, hanem az anyához, mivel ő a fény tökéletes tudatának gondolata, azért, hogy a halhatatlan lelkek megkapják a tudást önmaguk számára. […] ezekben, az Autogenes […]rse[oas], az élet […] minden, ő (hímnem) az ige […] kimondhatatlan […] igaz, ő, aki mondja [… kinyilatkoztatás] vonatkozván a […] hogy létezik, mint […] fent létezik a […]-ban, […csatlakozott] ennek igájában, fényben, és gondolat, belül az ő […].

Hiszen Adamas, a tökéletes férfi, az Autogenes szeme, ez az ő tudása, mely megérti, hogy az isteni Autogenes az igazság tökéletes tudatának egy szava. Ádám fia, Seth, eljön minden egyes lélekhez. Hiszen a tudás elegendő számukra. Ezért, [az] élő [mag] belőle jött létre. Mirothea a […] az isteni Autogenes, a […] őtőle (nőnem) és […], ő révén a tökéletes tudat gondolata, a létezés miatt, ami az övé. Mi ez? Vagy, ő létezett? […] ő létezik? Ezért az isteni Autogenes az ige és a tudás, és az ismeret […ige]. Ezért Ádám a [s…] [az egyszerűek] közül, amikor ő (nénem) megjelent […] egy változás [a] […] lelkeiben, ő önmaga a […] […] tökéletes.

 A [tökéletes egy …]-gyel kapcsolatban angyali lények […] [válnak amikor] [lelkek] meghal…] […a világ…] […] a másolatok […] valóban […] mely [létezik] […] megtérés […] az ő helyére […] mely létezik […] eónok, ha […] és ő szereti […] ő kitart […] eón birtokolván a Fény [Ele[leth […] válnak a […] isten-látó. [Ám] ha ő reméli, akkor ő érzékeli. És a […] faj […] ő kitart

[8 sor kiolvashatatlan]

[…] ő kiválasztatott

[2 sor kiolvashatatlan]

[…] fény Ar[mozel]

[…] egy [áldás] a [hatalmason…] ti kitartotok […] a fény, amely […] és mérték nélküli […] az eón hatalmas […] […] azok egyedül […] a tökéletesből […] a hatalmasság […] képes, és […] és […] képes […] az ő (hímnem) lelkéből […] érzékelhető, […] nem […]-val […, ám] ti vagytok […] személyenként […] nem létezik semmi […] őt (hímnem) […] mely ő […]

[3 sor kiolvashatatlan]

[…-ban] és […] mindenkin […] minden […] […] alaktalan […] […] és ez az egy […] és ez a [modell] […] és néhány […] örök, sem […] és minden […] növekszik ebből […] ő fény […] mert ő híján van […] a tökéletes tudat […] osztatlan […] tökéletes fény […] és ő benne van […] Adamas […az] Autogenes […] és ő megy […]tudat […]az isteni Kalyptos […] ismeret […] ám […] lélek

[5 sor kiolvashatatlan]

[…] létezés […] ő (nőnem) bírván

[1 sor kiolvashatatlan]

[…] néhány másodlagos hatalmasság és […] és néhány harmadlagos […] megjelenik […] amely […]

[1 sor kiolvashatatlan]

lélek […]

És az eónok […] lakozván hely […]lelkek és […] istenek […] nagyobbak az istennél […] az ön-nemzőknek a […] Autogenes […] első […] angyal […] láthatatlan […] néhány […] lélek és […] eónok […] és a lelkeknek […] angyal […]

[4 sor kiolvashatatlan]

ő (nőnem) […] örök […] idők. […]. És […]

[1 sor kiolvashatatlan]

és ha […] nevezetesen a lélek […] válik [angyallá…] , és […] világ […] angyalok és […] hogy a szent […] és eón, mely […Autog]enes rendelkezik […] őket, a […] […] arkón […] őnekik van […] különbözőség, amely […] ő nem, beszélni

[1 sor kiolvashatatlan]

[…] és […] isteni Autogenes […] mely létezik […] hall […] Autogenes […] közül

[5 sor kiolvashatatlan]

[…] bír […] létezés […] élet […] léteznek, vonatkozólag [a] […] szó […] a gyermek […] férfi a nemzetségért […]

[1 sor kiolvashatatlan]

láthatatlan szellem […] a tökéletes […]-ben

[1 sor kiolvashatatlan]

és az eredet […] szeretet és […] Barbelo […] és a […] a […] tudat […]

Ezek ketten […] gondolat […] tőle a […] Barbeloban […] és Kaplyptosban […] mindezek […] a szűz […] ő [megjelenik] […]-ban és […]

[3 sor kiolvashatatlan]

abban […] hatalmasság

[1 sor kiolvashatatlan]

[ő (hímnem) nem] ő[tőle, hanem…] (van) a annak a hatalmasságától […valóban…létezik], ő (nőnem) […] az ő (hímnem) […] ők révén elsők […] annak a […] és ő a […] ő egyedül […] ad neki (himnem) eleget […] őneki […] minden, ő ad […] általa […] mivel ő[miatta] néhány […] azért, hogy ő tegyen […] és az, amely […], őt […] osztatlan […] Barbelo […] azért, hogy ő tegyen […] áldottság

[1 sor kiolvashatatlan]

[…] minden […] ő eljön

[4 sor kiolvashatatlan]

a […] tökéletes [tudat…] és ő (hímnem) […] tökéletes szellem […] tökéletes, ő örökké él […] őt, és […] ő létezik […] a […] közül ő a [szó] a […]-ból mely van […]-ban mindannyiukból […] örök […] […] a háromszorosan [hatalmas a […]-ban […] azok, amelyek [tökéletesek […] a Protophanes […] tudat, ám […] tiszta […] és ő […] egy képnek […] megjelenik […] és a […]

[1 sor kiolvashatatlan]

őt […]

[5 sor kiolvashatatlan]

[…] […] nevezetesen

[2 sor kiolvashatatlan]

[…] őmiatta ők […] én megjelölöm ezt […] ő egyszerű […] mivel ő […] amint ő létezik […] amint mások […] hogy ez van […] szükség.

Vonatkozólag a […] háromszorosan-férfi […] valóban létezik […] közül, tudat ismeret […] azok, akik léteznek […], amelyet ő birtokol […] valóban létezik […] és a […] […] és ő […] második […] tökéletes, amely […] megjelenik […] őbenne, ők […] Kalyptos

[3 sor kiolvashatatlan]

[…faj…]

[2 sor kiolvashatatlan]

[4 sor kiolvashatatlan]

Mmásodik faj […] a tudás […] [Protophanes…] [férfias…] ő birtokolja […] létezés […] születés-nélkül-való, ők […] harmadik […] […ő] rendelkezik […] ismeret és […] léteznek együtt […] teljesen-tökéletes […] áldott, hiszen nincs […]

[2 sor kiolvashatatlan]

Isten […] ővele […]

[1 sor kiolvashatatlan]

Tökéletes […] közül […] Kalyptos

[4 sor kiolvashatatlan]

[…] tud […] közül […] […Protophanes] […] a tudat […] a hatalmasságok […] az összes […] és ő [létezik] […] ez a tudás.

[…] isteni, Autogenes. [Az] isteni [Autogenes] […] a gyermek  […] háromszorosan-férfi, ez a férfias  […] van  […] és a faj  […] tökéletes, mert nem rendelkezik  […] […]-ban a tudás, miként az a másik  […] révén  […] a személyiségek létezése [és] a személyiségek közönséges tudása  […] összhangban az összessel  […] tökéletes. Ám a férfias  […] tudat, a Kalyptos, [ám] a  […] isteni Kalyptos  […] és a hatalmasság  […] mindezeknek […valóban…]

[3 sor kiolvashatatlan]

[Protophanes]

[1 sor kiolvashatatlan]

[Protophanes…  […] tudat

[2 sor kiolvashatatlan]

Ő, aki az összees  […]-hez tartozik, születés-nélkül-való […] férfi  […] ők  […] azzal, aki  […] és ő, aki  […] ő aki lakozik  […] […] az érzékelhető [világban…] ő él a halottal […] […] minden […] üdvösséget szerezzen […] a halott.

És valamennyiüknek nem volt szüksége üdvösségre […] első, ám ők biztonságban vannak és nagyon alázatosan léteznek. Most pedig (arról) az emberről, aki a halottak [közül] való: az ő lelke az ő tudata és az ő teste mind [halottak]. Szenvedések […] az apja a […] anyag […] a tűz […]

[4 sor kiolvashatatlan]

átkeresztezi. És a második férfi a halhatatlan lélek azokban, akik halottak. Amennyiben nyugtalan önmaga miatt, akkor [amikor keresi]  azokat a dolgokat, melyek jövedelmezőek [vonatkozóan a…] mindegyikük, [akkor ez{ megtapasztalja a testi szenvedsét. Ők […] és ő […mert] örök Istene van, összekapcsolja őt a démonokkal.

Most pedig, a Számkivetettségben lévő emberrel kapcsolatban; amikor ő felfedezi az igazságot önmagában, akkor távol van mások cselekedeteitől, akik léteznek [helytelenül] (és) megbotlanak. Arra az emberre (vonatkozólag) aki bűnbánatot tart: amikor lemond a halálról és azon dolgok iránti vágyakról, melyek a halhatatlan tudatuk és az ő halhatatlan lelke miatt, először ő […] megvizsgálja ezt, nem a magatartásukkal kapcsolatban, hanem a tetteikről, hiszen őtőle ő […] […] és […] megszerzi […] és az ember, aki megmenthető, az, aki kereső őt az ő tudatával és aki mindegyiküket megtalálja közülük. Óh, milyen hatalmas ereje van! És az ember, aki megváltásra kap, az, aki nem ismerte meg, ezek hogyan […] léteznek, ám ő önmaga, [a] szó által, miként az létezik […] megkapta mindegyiket […] minden helyen, egyszerűvé válván, és eggyé, hiszen akkor ő megváltást kap, mert áthaladhat mind[ezeken]. Ő válik a […]mindezek. Ha ő [vágyakozik] ismét, akkor ő eltávozik mindannyiuktól, és visszahúzódik önmagába [egyedül] hiszen úgy válhat istenivé, ha menedéket talál Istenben.”

Amikor meghallottam ezt, áldást hoztam az élő és születés-nélkül-való Istennek igazságban és a születés-nélkül-való Kalyptosnak és a Protophanesnek, a láthatatlan, férfias, tökéletes Tudatnak, és a láthatatlan háromszorosan-férfi Gyermeknek [és az] isteni Autogenesnek. Azt mondtam Ephesek gyermekének, aki velem volt: „A te bölcsességed utasíthat engem az emberek szétszórására, akik megváltást kaptak, és azokkal (kapcsolatban), akik elkeveredtek ővele, és azok, akik osztoznak ővele, azért, hogy a élő választottak megismerjék?”

Ezután Ephesek gyermeke azt mondta [nekem…] nyiltan: „Ha ő visszavonul saját magába egyedül, számos alkalommal és létrejön mások tudására való hivatkozással, a Tudatot és a halhatatlan [Eredetet] nem fogja megérteni. Aztán hiánya van, […] mivel kiderül, semmije sincs és nem választja el tőle, és kitart […] és létrejön idegen [ösztönzésre …] én, ahelyett, hogy egyikké válnék. Ezért sok formát visel. Amikor félre fordul, létrejön, keresvén azokat a dolgokat, melyek nem léteznek. Amikor lehull hozzájuk, gondolatban, és más módon ismeri meg őket, mivel ő erőtlen és talán megvilágosult, a természet alkotása lesz. Így lejön a születésre, emiatt és szótlan lesz a fájdalmak és a végtelen anyag miatt. Habár örök és halhatatlan erőt birtokol, meg van kötve a test [mozgásához]. Élővé [tették] és [mindig] megkötött a kegyetlenséghez, elvágván a köteléket minden egyes gonosz lélegzettel, amíg ő nem [cselekszik] ismét és kezd el újra érzékelni.

Ezért hatalmasságokat választottak ki az ő megváltásukra, és mindegyikük a világban van. Az ön-nemzők körében, minden egyes [eónhoz] kapcsolódóan, dicsőségesek állnak, azért, hogy akik a [világban] vannak, biztonságban legyenek mellettük. A dicsőségesek tökéletes gondolatok, megjelennek a hatalmasságokban. Nem tpusztulnak el, mert az üdvözülés modelljeként szolgálnak, [mivel] mindegyikük megváltást kapott. Ő modellt kap (és) erőt mindegyiküktől, és a dicsőséggel, mint segítő, így távozik a világból [és az aónok…]

Ők a halhatatlan lélek őrzői: Gamaliel és Strempsouchos, Akramas és Loel, és Mnesinous. [Ő a] halhatatlan szellem. Yesseus-Mazareu[s]-Ye[s]sedekeus. Ő a […] gyermeke a […] vagy, a gyermek gyermeke, és […]. Ám Ormos a […] az élő magon és Kam[…]el a szellem-adó. Ő[előttük] állnak Seisauel és Audael and Abrasax, a mirriád-Phaleris, Phalses, [és] Eurios, az őrzői [a] dicsőséges-Stetheusnak, Theo[pe]mptos, Eurumeneus és Olsen. Az ő mindenben segítőik Bal[…]mos, […]son, Eir[…]n, Lalameus, Eidomeneus és Authrounios.A bírák, Sumphthar, Eukrebos és Keilar. Az örökös, Samblo. Az angyalok, akik irányítják a felhőket, felhők, Sappho és Thouro.”

Amikor mindezeket a dolgokat elmondta, beszélt nekem mindazokról az ön-nemző eónokban. Ők mindannyian örök Fények, tökéletesek, mert személyenként tökéletesek. Láttam a valamennyi eónnnak megfelelő élő földet, élő vizet, [levegőt, készült] fényből és a tüzet [mely] nem tud égetni, mert [ők…] valamennyien egyszerűek és megváltoztathatatlanok, egyszerűek és örökök, [élő lények] birtokolván […] sokfélét, sokféle fát, melyek nem pusztulnak el, [ugyancsak] konkolyt ebből a fajtából és mindezeket: elpusztíthatatlan gyümölcsöt, élő embereket és minden fajt, halhatatlan lelkeket, minden formából és a tudat fajait, igaz isteneket, angyalokat, létezvén hatalmas dicsőségben, az oszolhatatlan testet, a születés-nélkül-való születést, és a mozdulatlan érzékelést. És ott volt az egyikük is, aki szenved, habár képtelen szenvedni, mivel a hatalmasság hatalmassága.

[…] […] változnak […] oszolhatatlan […] ezek […] mind […] ők […mindenek által] közülük […léteznek] [-ban…léteznek] létrejönnek

[1 sor kiolvashatatlan]

[a 12. sortól a lap végéig nem maradt fent]

Közül […] [egyszerű…] tökéletes […] örök […] eónok […] és a […] hatalmat kap […] és az ő […]-k […]-ban, mivel […] […] nem  […]

[a 12. sortól a lap végéig nem maradt fent]

[…]-ban […]thorso[…]s […] csend […] ő (hímnem) a […] […] ő isten […] áldottak vagyunk […] Geradama[s] […anyja] a […] […] ő (nőnem) a dicsőség […] a mi […] anya […] és Pleisha [az anyja] az angyaloknak [a fiával] Ádámnak, Se[th]-nek, [Emma]cha Seth az atyja a mozdulatlan [faj…] és […] a négy Fény, Ar[mosel], [Oroia]el, Daveithe, Eleleth. [Mindegyikük] név szerint áldott. [Mi] láttuk az ön-szabályozó [dicsőséget], a háromszorosan […] háromszoros férfi […] fenség, amint azt mondtuk: „Te vagy az egy, te vagy az [egy],  gyermeke a [gyermek]-nek, Yato[…] léteznek […]

[1 sor kiolvashatatlan]

[…te vagy] az egy, te [...] Semelel [...] Telmachae[...] omothem[...] férfias [...] [...] ő nemzi [...az] ön-szaválízó [dicsőség…] vágyhat rá, aki [...] teljesen-tökéletes [...] minden. Akron [...] a háromszorosan-férfi, a a [...] o o o o o b + i r e i s e [...] szellem vagy a szellemből; fény vagy a fényből; te vagy [csönd…] a csöndből; [te vagy] gondolat a gondolatból; az [Isten]fia, az Isten; hét … [...] … had beszéljünk [...]

[3 sor kiolvashatatlan]

[...] szó [...] a [...] [...] és a [...]

[1 sor kiolvashatatlan]

[...] nem egyszerre [...] láthatatlan Barbelo [...] a [...] a háromszorosan-férfi Prones, és ő (nőnem) aki az összes dicsőségeshez tartozik, Youel.

[Amikor engem] megkereszteltek ötöd[szörre] az Autogenes nevében, ezen hatalmasságok mindegyike, istenné lettem. [Én] az ötödik eónban álltam, felkészülésként mind[ezekre], (és) láttam mindazokat, akik az Autogeneshez tartoznak, (és) valóban léteznek. Ötször kereszteltek meg [...] és [...] a közül [...] zareu[s] tőle [...] hogy [...] tökéletes [...] és a hatalmas [...] dicsőség, ő (nőnem) aki tartozik a [...]-hoz

[1 sor kiolvashatatlan]

Isten, a [...] megjelenik [...] tökéletes, amely kettős [...] ő (nőnem), aki valamennyi fajhoz tartozik [...] férfias, az ön-szabályzó dicsőség, az anya [...] [a] dicsőségesek, Youel, és a [négy] Fénye [a] [hatalmas] Protophanesnek, A Tudatnak, Selmennek, [és azoknak], ővele (hímnem), az isten-[kinyilatkoztatóknak], Zach[thosnak] és Yachthosnak, Sethe[us]nak és An-tiphan[te]snek, [Sel]-daonak és Ele[n]nos-nak [...] [...] [...] megy [...] a [...] az ő […]-jük [...] képmás […létezik] mint [...] közül [...], mivel [...] néz [...] [...] eón [...] több [...] Fényy [...] több dicsőséges [...] a következők összhangban [minden egyes] eónnal: az élő [föld] és az [élő] víz, és a fényből készült levegő, és a lángoló tűz, amely nem tud [égetni], és élőlények és fák és lelkek [és] tudatok és emberek [és] mindazok, akik [velük vannak], ám [ott] nincsenek istenek [sem] hatalmasságok, vagy angyalok, mindezek miatt [...] és [...] létezik [...] mind [...] mind [...] [...] mind [...] [...] ők lévén [...] és ők lévén [...]

[...] és [...] [és] azok [...] őt (hímnem), az Autogenes. [ÉN] megkaptam a képmást [mind]ezektől. Az Autogenes eón[jai] kinyíltak (és) [hatalmas fény] jött létre [...] a [háromszorosan-]férfi eónokból, és ők [dicsőítették] őket. A négy eón vágyakozott belül a [...] eón a [...] mintázat [...] egyetlen létező [...]. Ezután E[phesek], a gyermek gyermeke [...]

[4 sor kiolvashatatlan]

[…Yesseus] Maza[reus Yessede]keus [...] [...] közül […pecsét…] és Gábriel

[1 sor kiolvashatatlan]

[...] pecsét [...] négy faj

Előttem járt ő (nőnem) aki a [dicsőségesekhez]tartozik, a férfias és [szűzies…] Yoel. [Én] tanácskoztam a koronákról, (és) ő azt mondta nekem: „Miért tanácskozott a te szellemed a koronákról és a [pecsétekről] rajtuk […] a koronák, melyek megerősítenek minden [szellemet…] és minden lelket, és [a] pecséteket, melyek a háromszoros fajon vannak és […] a láthatatlan szellem vannak […]

[3 sor kiolvashatatlan]

és […] szűz…] […] és […] […] keres […] […] benne […] ő[bennük] […] […] és […] […] ő (hímnem) [erősítette] és a pecsétek […] faj azok az Autogeneshez tartoznak és a Protohaneshez és a Kalíyptoshoz.

 A [Láthatatlan] Szellem [egy] lelki és szellemi hatalmasság, tudó és elő-tudó. Ezért ő [Gábriellel] van, a szellem-adóval, [azért, hogy] mikor a szent lelket adja ő megpecsételje őt a koronával és megkoronázza őt, [révén] istenek […] […] […] a

[2 sor kiolvashatatlan]

[…] a

[1 sor kiolvashatatlan]

[…] […] szellem […] számára (nőnem)

[1 sor kiolvashatatlan]

[…] ők léteznek […] és ők nem voltak ő[bennük]  azért, hogy egyszerűvé [váljanak] és ne kettőssé [megfelelve] bármilyen mintának. [Ezek] azután az egyszerű, tökéletes személyiségek. […] és mindezek […] az eónok közül […] őt (hímnem), mindezek, […] akik léteznek a helyen […] teljesen-tökéletes, kéri a hatalmas […] hogy lássák őket, mivel […]

[3 sor kiolvashatatlan]

tökéletes […]

[2 sor kiolvashatatlan]

[…] minden […] léteznek  [...] ő (hímnem) van  [...] [hallják] őt  [...] [...] és  [...] gondolatban  [...] az első gondolat  [...] hiszen  [...] van a hatalmasságban, ő (nőnem) tökéletes  [...] megfelelő számotokra, hogy  [...] mindenről, és  [...] azok, akiket  hallgattok azok gondolata révén, akik nagyobbak a tokéletesnél és azok révén, akiket meg fogtok [ismerni] a tökeletesek[nek] a lelkében.”

[Amikor ezeket mondta (nőnem), ő [megkeresztelt engem

[6 sor kiolvashatatlan]

[…] az első […és] én megkaptam a hatalmat

[1 sor kiolvashatatlan]

[…én] megkaptam a formát [...] magkaptam [...] [...] létezvén az én […] megkapták a szent lelket [én] létrejöttem [valóban] létezvén. Ezután, ő (nőnem) belevitt engem a hatalamas [eónba], ahol a tökéletes háromszorosan-férfi (van). Láttam a láthatatlan gyermeket a láthatatlan Fényben. Ezután [ő(nőnem)] újra megkeresztel engem […]-ban

[4 sor kiolvashatatlan]

[...] őt (nőnem) [...]

[1 sor kiolvashatatlan]

[és] én [...] én képes voltam [...] [...] a hatalmas egy [...] és tökéletes [...]

Yoel, aki az összes [dicsőségeshez] tartozott, azt mondta nekem: „Te [megkaptad] valamennyi [keresztelést] melyben rendjén [való] megkeresztelkedni, és [tökéletes] [...] váltál, a hallása a […]-nek minden. Most pedig [hívd] újra Salamexet és [...] és a teljesen tökéletes Ar[…]-t Barbelo [eón] Fényét és a mérhetetlen tudást. Ők ki fogják nyilatkoztatni [...] [...] láthatatlan

[3 sor kiolvashatatlan]

[...] amely [...] [...szűz] Barbelo [és] a Láthatatlan [háromszoros] hatalmas Szellem.”

[Amikor] Youel, aki az összes dicsőségeshez tartozik, [ezt mondta] nekem, ő [letett engem] és a Protophanes elé állt. Ezután én voltam [...] az én szellemem felett, [miközben] lelkesen imádkoztam a hatalmas Fényekhez gondolatban. Elkezdtem hívni Salamexet és Se-[...]en-t és a teljesen-tökéletes [...]e-t. Láttam a dicsőségeseket akik nagyobbak a hatalmasságoknál, [és] ők felkentek engem. képes voltam [...] az én [...] és [...]

[2 sor kiolvashatatlan]

ő (nőnem) befedett [...] minden [...] Salamex [és] azokat, akik kinyilatkoztattak mindent [nekem] mondván, „Zosztrianosz, [tanuld] meg azokat a dolgokat, melyeket kérdeztél.

[1 sor kiolvashatatlan]

és [ő] (hímnem) egyetlen egy, [aki] [mind]ezek előtt létezik, akik valóban léteznek a mérhetetlen és oszthatatlan Szellem[ben] [...] [...] a Mindenség, mely [létezik] őbenne és a [...] [...] és az, aki [...] őutána. Ő az, aki keresztezi ezt [...]

[4 sor kiolvashatatlan]

[...] mindezek [...] ő (hímnem) van [...] [...] első [...] […] gontolatnak [...] minden hatalmasságnak [… lefelé] [...] megalapította [...] kitart, ő [áthaladt] az úton arra a helyre [...] és végtelen. Ő messze nagyobb az összes elérhetetlennél, mégis ő ad [...] nagyobb, mint bármely test (és) tisztább, mint minden testet-nem-öltött, behatolván minden gondolatba és minden testbe, [mivel ő] hatalmasabb mindennél, minden fajnál és fajtánál, miként az ő Mindenük [...] létezik

[4 sor kiolvashatatlan]

Részlegeshez [...] [...] rész [...] [léteznek] egy [...]-ben [...] ismerik őt (nőnem) [...] [...ő (hímnem) van] őtőle (hímnem) aki valóban létezik, aki (van) a Szellemtől, aki [valóban] létezik az egyedüli [...] mivel ők hatalmasságai a [...] a Létezésnek [...] és az Életnek és az Áldottságnak.

A Létezésben létezik ő, [mint] egyszerű fő, az ő [szava] és faja. Hagyjuk, hogy aki meg fogja őt találni, létrejöjjön. Létezés az Életben, ő él […]

[2 sor kiolvashatatlan]

[ő birtokolván] tudást [...] ismeri mindezeket [...] őt egyedül [...] mivel Isten [...] amíg nem [...] [...] egyedül, és ő [...] [...] őbenne [...] [...] az egyetlen [...] [...] mivel ő ltezik, mint [...] mely[ben] az övé, aki létezik mind a forma formája, [...] egysége a [...]. Úgy létezik ő, mint [a] [...] hiszen ő [a] tudatban van. őbenne van, nem jött egyetlen helyre sem, mivel ő az egyetlen tökéletes, egyszerű szellem. [Mivel] ez az ő helye és [...], ez őbenne van, és ő a Mindenség, ahogy ő létrejön. Ez ő, aki tétezik, ő, aki [...] [...] és a [...] és a [védő] őbenne.

Élet [...] és az anyagtalan tevékenysége [...] a [...] aki létezik őbenne [létezik] őbenne [...] létezik [ő…] miatta, áldott és egy [...] tökéletes, és [...] aki létezik benne [...] aki valóban létezik. A tevékenység formája, amely létezik, áldott. A Létezést megkapván, ő hatalmat kap, a [...] a tökéletesség [...] elkülönülnek örökké. Ezután ő úgy létezik, mint a tökéletes egy. Ezért, úgy létezik, mint a tökéletes egy, mert ő osztatlan a saját régiójában, mivel semmi sem létezett őelőtte, kivéve a [tökéletes] egységet.

[A 69-72. Oldalak üresek; valószínűleg számozottak.]

létezés [...] [...] ő (nőnem) az üdvösség  [...] [minden...] és ő (hímnem) [...] [...] képes, ő (hímnem) sem  [...] [...] őt, ha ő  [...] őt, neki, mindezek  [...] [...] mivel ő [aki] [...] létezésben  [...] őt, ő teljes mértékben [létezik] mint Élet, és az Áldottságban őneki tudása van. amikor megérti a [dicsőségeseket], ő tökéletes; ám ha [kettőt] vagy egyet ért meg, ő részeg, amiként az ő[tőle] kapta. Ez [ő]miatta van, hogy azok léteznek lelkekkel és azok lelkek nélkül; őmiatta (léteznek) azok, akik megváltást kapnak; mert őmiatta (léteznek) akik elpusztulnak, hiszen nem [kaptak] tőle; [ő]miatta létezik anyag és test; őmiatta (létezik) nem-[...] mert ő[miatta] [...] minden  [...] miatta  [...] [...] ez [...] aki [elő-] létező és ő  [...] [...] az [egyszerű] fő, az egyetlen szellem  [...] ő van  [...], és  [...] létezés, forma  [...] [...] őtőle.

Ez, [összhangban a] Tevékenységgel, azaz [...] az Élet, és összhangban a tökéletességgel, azaz a tudati erővel, hogy ő (nőnem) a Fény. Egy alkalommal (ők) hárman állnak, másik alkalommal ők mozognak. Minden helyen ott van, de nem pármelyik helyen, hogy a kimondhatatlan, megnevezhetetlen egy [...] és létrehozza valamennyiüket. [...] léteznek őtőle [...] megpihenve őbenne [...] az ő (nőnem) tökéletességében ő (hímnem) nem kapott meg [minden] formát, őmiatta.

[2 sor kiolvashatatlan]

[...] bármi [...]

[két sor kiolvashatatlan]

[...] létezésben [...] lakoznak benne a [...] életnek. Ám tökéletességben és [tudásban] (van) az Áldottság.

A Létezésben létezik ő, [mint] egyszerű fő, az ő [szava] és faja. Hagyjuk, hogy aki meg fogja őt találni, létrejöjjön. Létezés az Életben, ő él […]

Mind[ezek] a Szellem láthatatlanságá[ban] lakoznak. A tudás miatt […] van [isteni] és […] és […] áldottság és élet és tudás és jóság és egység és egyetlenség. Röviden, mindezek  a meddőség tisztaságai […] elő-létezik őt (hímnem) […] mindezek és a […] az ő […] […] […]-ban

[4 sor kiolvashatatlan]

Eón, a […] a […]-ban, meddőség, ő […] ő mindig […] őt, amikor ő látta őt […]. Azért van ez, mert ő [van] az, aki egyszerű. Mert ő az Áldottság a tökéletességben […] egy, tökéletes és [áldott]. Ez azért van, mert őneki (nőnem) szüksége volt az ő (hímnem) […] őneki (nőnem) szüksége volt erre őtőle (hímnem), mert ő (hímnem) követteő őt (nőnem) tudással. Őrajta (hímnem) kívül van, ahol az ő tudása lakozik, azzal lakozik, aki megvizsgálja önmagát, egy tükröződés és egy […] […] szükségben van […]

[1 sor kiolvashatatlan]

[…] egyszerű

[1 sor kiolvashatatlan]

[…] és […] ő (hímnem) […] […] ez, ő (nőnem) […][…] a Pleroma […] melyet ő (nőnem) nem vágyott önmagának.

Ő (nőnem) rendelkezik […] őt (hímnem) kívül a [tökéletességen], ő (nőnem) felosztotta, mivel ő [a] teljesen-tökéletes […] tökéletesség, gondolatként létezik. Tekintettel rá (hímnem) ő (nőnem) nemző, aki őt (hímnem) követi, és mint egyike az ő (hímnem) kimondhatatlan hatalmassága, az első hatalmassággal bír és az első meddősséggel őutána (hímnem), mert tekintettel az összes többire az első eón

[3 sor kiolvashatatlan]

[minden …]

[1 sor kiolvashatatlan]

[…] […]-nak a […] és őt (hímnem) […] ismerik őt, ő valóban tézetik, mint egy eón […] és a Tevékenységben […] hatalmassság és a […] ő (nőnem) nem kezdte el, […] idő, ám ő [megjelent] az örökkévalóságból, megállván őelőtte (hímnem) az örökkévalóságban. Elsötétítette őt (nőnem) az ő fensége […]. Ő (nőnem) állt, őt (hímnem) nézve és örvendezett, mert eltöltötte őt (nőnem) az ő (hímnem) kedvessége, […] ám amikor ő (nőnem) bírtokolta

[5 sor kiolvashatatlan]

[…] ő […] első létezés […] testetlen és hogy […]. Az osztatlan egy[ből] való, mely a Létezés felé mozog tevékenységben és [értelmi] tökéletességben és értelmes életben, mely az Áldottság volt és az Isteni.

Az [egész] Szellem, tökéletes, egyszerű és láthatatlan, egységessé vált a Létezésben és a tevékenységben és az egyszerű háromszoros [hatalmasságban], a láthatatlan szellem, a képe annak, ami valóban létezik, az egy

[5 sor kiolvashatatlan]

A valóban [létező] egy [...] [ő (hímnem)] létezik a [...]-ban, ő (nőnem) révén egy kép [...] fordulópont [...] hatalom, hogy csatlakozzon az ő (hímnem) [...] ő (nőnem) meglátván a [...] mely létezett [...] teljesen-tökéletes [...] hogy az, mert ő (hímnem) [...] elő-létező és [...] megpihennek mindezeken, ő [...] elő-létező lényként ismert, mint háromszorosan hatalmas.

A Láthatatlan Szellem soha nem [volt] tudatlan. Ő (hímnem) mindig tudott, ám ő volt a mindig tökéletes [és] áldott [...]. Ő (nőnem) tudatlanná vált és ő [...] megpihent és [...] ígéret [...] fény [...] [...] ő létezik [...][...] azért, hogy ő ne jöjjön többé létre, se ne jöjjön a létezésbe eltekintve a tökéletességtől. Ő ismerte önmagát és őt (hímnem). Megállítván önmagát, nyugalomban volt őmiatta (hímnem), hiszen ő[tőle] (hímnem) volt, aki valóban létezik, és mindazoktól. (Így) ő (nőnem) ismeri önmagát és őt (hímnem) aki elő-létező.

Követvén őt (hímnem) a létezésbe jöttek és megjelentek azoknak [akik elő-]létezők. És [...] keresztül a [...] ők megjelenvén [...] két [...] ők megjelentek […az egy], aki ismeri őt korábbról, mint örök teret, mivel ő az ő második ismeretévé vált, újra tudássá az ő tudásából, a születés-nélkül-való Kalyptos. [Ők] ragaszkodtak őhozzá (hímnem), aki valóban létezik, mivel ő (nőnem) ismerte őt (hímnem), azért, hogy azok, akik követik őt (nőnem) létrejöjjenek, egy helyet birtokolván, és hogy azok, akik létrejönnek (tőle – nőnem) ne legyenek őelőtte, hanem szentek (és) egyszerűek legyenek. Ő (nőnem) az Isten, aki elő-[létező] megértése. [Ő] pihent [...] az egyszerűhöz [...] megváltás, megváltás [...] [...] ő (hímnem) [...] [...] fény, mely elő-[ismert] volt. Őt (nőnem) Barbelonak hívták, mert (létező) gondolata miatt, a háromszoros [faj] (mely) férfias, szűzi (és) tökéletes és az ő (nőnem) tudása miáltal ő létrejött, azért, hogy ők ne [...] őt le és hogy ő ne jöjjön létre többé azok által őbenne és azok (által) akik követik őt. Inkább, ő egyszerű, azért, hogy ő képes legyen megismerni az Istent, aki elő-létező, mert ő létrejött, mint jó (teremtmény) tőle (hímnem), hiszen ő (nőnem)

[1 sor kiolvashatatlan]

[…] meddőség [...] harmadik  [...] két  [...] ezen a módon  [...] [...] és férfias  [...]

[1 sor kiolvashatatlan]

[...] és a  [...] meddőség  [...] [...] ő (nőnem) a második  [...] ő kitart  [...] első a valóságból [aki] valóban létezik  [...] [...] az áldottság  [...] a láthatatnak [Szellemnek], az ismeret  [...] az első létezés a Láthatlan Szellem egyszerűségében, az egységben. Abban a tiszta egyszerűségben van, melyhez ő (hímnem) hasonló és  [...] fajta.

[6 sor kiolvashatatlan]

[...] és ismeri  [...] és a  [...] és a [tökéletesség] és  [...] terem és  [...] az első Kalyptos  [...] őket mindannyiukat, létezés és tevékenység, istenség, faj és fajta.

Ám a hatalmasságok egyek? Miféle módon (van ez), hogy ő (hímnem) egy, azaz nem részleges egy, hanem (egyike) azoknak a Mindenségből? Mi az egység, ami az egység? Onnan való [...] tevékenység [...] élet és [...] [...]-ból? És [...]

[7 sor kiolvashatatlan]

Hatalmasság [...] mint [...]

[...] érzékelhető [...] [...] teljesen-tökéletes [...] [...] ő (nőnem) megmondván, [...] „Hatalmas vagy Aphr[edon]. Tökéletes vagy, Neph[redon].” Az ő (hímnem) létezéséhez ezt mondja ő (nőnem): „Hatalmas vagy, Deipa[…]. Ő (nőnem) az ő (hímnem) tevékenysége és élete és isteni (valója). Hatalmas vagy, Harmedon [...], aki az összes dicsőségeshez tartozik, Eqiph[a-] és az ő (hímnem) áldottsága és a tökéletessége a magányosok[nak] [...] minden [...]”

[6  sor kiolvashatatlan]

[...] örökké [...] értelmi [...tökéletes] [a szűz Barb]elo, a háromszorosan hatalmas Láthattlan Szellem áldottságának egyszerűsége által. Ő (nőnem), aki megismerte őt (hímnem), megismerte önmagát. És ő (hímnem), lévén az, aki mindenhol ott van, lévén osztatlan, rendelkezvén [...] bírván [...] és ő (nőnem) megismervén [önmagát, miként] az ő (hímnem) tevékenységét, és ő (hímnem) megismerte [...] ismeretet [...] bellül [...]

[7 sor kiolvashatatlan]

Áldás [...] [...] Be[ritheus, Erignaor] Or[imeni]os, Ar[amen, Alphl[ege]s, Elilio[upheus], Lalamenu[s], Noetheus [...] hatalmas a te neved [...] ez erős. Ő (hímnem), aki ismeri (ezt) ismer mindent. Te egy vagy, te egy vagy Siou, E[…], Aphredon, te vagy a tökéletesen hatalmas egy  [eónjai]nak eónja, az első Kalyptosa a […]-nak, tevékenység, és [...] az ő (hímnem) az ő képe [...] az övé, ő [...]

[7 sor kiolvashatatlan]

[…létezés] [...] és ő (hímnem)

[2 sor kiolvashatatlan]

[...] [... a dicsőség]ben dicsőségesek [...] a [...] …-ban

[...] eón

[3 sor kiolvashatatlan]

[8 sor kiolvashatatlan]

léteznek [...]

[2 sor kiolvashatatlan]

[és]

[3 sor kiolvashatatlan]

[áldott…]

[1 sor kiolvashatatlan]

[tökéletes…]

[8 sor kiolvashatatlan]

[...] Isten

[3 sor kiolvashatatlan]

[...] első [...] és a hatalmasságok […teljesen-tökéletes] ők vannak [...] mindezek közül és [mindezek] okozói, a [...] Barbelo

[...] őt (hímnem) és [...] mindezeket [...] ő, nem rendelkezvén [...] és az ő [...] válnak [...] ám [...]

[8 sor kiolvashatatlan]

közül [...]

[1 sor kiolvashatatlan]

[és…]

[2 sor kiolvashatatlan]

És egy [...] benne a [...] összhangban a [gondolattal], mely valóban [létezik…] mely létezik, mint [...]

[1 sor kiolvashatatlan]

Kalyptos [...] a [...] háromszorosan [...]

[1 sor kiolvashatatlan]

ám [...] nevezik őt (hímnem)

Mindezek eljönnek, mintha őtőle (hímnek) származnának aki tiszta. Ha dicsőséget adsz őmiatta, és ha te [...] létezés [...] az ő [...] a [...] egyszerű

[2 sor kiolvashatatlan]

[...] ő majd

[1 sor kiolvashatatlan]

[...] azt (őt) […ismerik] őt

[1 sor kiolvashatatlan]

[...] tökéletes, révén ő [...tökéletes] és [...] [...] tökéletes

[1 sor kiolvashatatlan]

[...] az ő

[1 sor kiolvashatatlan]

[...] őt [...] mivel

[1 sor kiolvashatatlan]

ő (hímnem) nem volt képes látni őt (nőnem). Ezért lehetetlen megkapni őt (hímnem) ezen a módon, fenséges tisztaságban, mint a tökéletes főt [az övét, aki], benne van [...] [...] akik […ismerik] őt kapcsolódva

[...] mondják ez [...]

[2 sor kiolvashatatlan]

amely [...]

[2 sor kiolvashatatlan]

amely [...] érte

[1 sor kiolvashatatlan]

[…léteznek]együtt [...] és [...]

[5 sor kiolvashatatlan]

sem [...] különböznek ezek és az angyalok, és különböznek ezek és az emberek, és különböznek ezek és a létezés. És [...]

[1 sor kiolvashatatlan]

[...] és [érzékelés]

[2 sor kiolvashatatlan]

[...] valóban

[1 sor kiolvashatatlan]

mivel [...] az [érzékelhető] világ [...] olyan

[1 sor kiolvashatatlan]

Létezés [...] mivel [...] és [...]

[1 sor kiolvashatatlan]

[a 22. sortól nem maradt fenn a szöveg]

meg fogja közelíteni őt (hímnem) tudásban. Ő hatalmat kap, ám ő, aki messze van tőle, megalázást.”

És azt mondtam: „Akkor miért jöttek létre a bírók? Mi [...] van a [szenvedése] a  [...]-nak mivel

 [ 1 sor kiolvashatatlan]

és  [...]

[2 sor kiolvashatatlan]

hanem  [...]

[1 sor kiolvashatatlan]

által  [...] aki  [...] szenvedés  [...] által  [...] a  [...][...] létezik  [...] ő (nőnem) lakozik  [...]

[2 sor kiolvashatatlan]

[a 22. sortól kb. négy sor nem maradt fent] férfias, hiszen ő (npőnem) az ismeret[e] a háromszorosan hatalmas láthatatlan hatalams Szellemnek, a képének [az első] Kalíptosnak, az [áldottnak] a [láthatatlan] Szellemben [...] a

[1 sor kiolvashatatlan]

[...] mivel  [...] ő (hímnem) ismeri

[3 sor kiolvashatatlan]

[...] kitöltik  [...] ő (nőnem) megjelenik  [...] ismeret  [...] ő áll  [...]

[3 sor kiolvashatatlan]

[a 21. sortól kb 6 sor elveszett] [...] a teljes egység tökéletes egysége, és amikor ő (nénem) megosztotta a Mindenséget  [...] a Mindenségből  [...] létezés és  [...][...] a gondolatok  [...]

[2 sor kiolvashatatlan]

[érzékelés]

[2 sor kiolvashatatlan]

[a 22. sortól kb 5 sor nem maradt fent] [...] [létezés…] [...] [...]-ban, amely

[1 sor kiolvashatatlan]

ismeret

[3 sor kiolvashatatlan]

[...] ő (nőnem) megáldja

[4 sor kiolvashatatlan]

[...] amely

[1 sor kiolvashatatlan]

[...] és

[4 sor kiolvashatatlan]

[a 21. sortól kb. 6 sor nem maradt fent]

[5 sor kiolvashatatlan]

Arm[ozel]

[2 sor kiolvashatatlan]

van a [...] [által…] hatalmasság [...]

[3 sor kiolvashatatlan]

amely [...]

[6 sor kiolvashatatlan]

[ a 22. sortól kb. 4 sor nem maradt fent] [...] láthatatlan [...] [...] az (egy) [...] [...ez] van a [...]

[1 sor kiolvashatatlan]

[...]-ból

[2 sor kiolvashatatlan]

[...] belőle a

[3 sor kiolvashatatlan]

[...] Kalyptos [...] osztatlan

[6 sor kiolvashatatlan]

[a 20. sortól kb. 4 sor nem maradt fent] [...] amelyek léteznek [...] [...] a [...]

[1 sor kiolvashatatlan]

és [...]

[4 sor kiolvashatatlan]

ő (hímnem)

[3 sor kiolvashatatlan]

És [...] azok [...] a [...]

[3 sor kiolvashatatlan]

néhány [...]

[2 sor kiolvashatatlan]

[a 22. sortól kb. 4 sor nem maradt fent] [...] eredet [...] [amely] valóban létezik [...] [...] létezik [...lényeg] [...] [...eb]-ben van [...] a

[5 sor kiolvashatatlan]

[...] ők [...] nem

[1 sor kiolvashatatlan]

[...] ezt

[4 sor kiolvashatatlan]

[a 20. sortól kb. 6 sor nem maradt fent]

[...] ő (nőnem) megjelenik [...] azoknak, akik [...][...] közül a [...] és [...] ez [...] a [...]

[1 sor kiolvashatatlan]

nézik [...]

[5 sor kiolvashatatlan]

ő (hímnem) [...] valóban [...]

azt [...] valóban [...]

[5 sor kiolvashatatlan]

[a 24. sortól kb. 4 sor nem maradt fent] azok aki [állnak…] [...]-nak az eónja feljönnek a [...]-hoz [...] akik léteznek a [...]-ban, ő (hímnem) másrészről [...][...] ő [...] az (egy) [...] az eredet

[1 sor kiolvashatatlan]

[...] és [...] ő [...] anyag [...] egyetlen

[1 sor kiolvashatatlan]

[…léteznek]

[2 sor kiolvashatatlan]

[...] amely [...] és

[1 sor kiolvashatatlan]

[a 22. sortól kb. 4 sor nem maradt fent] [...] és ő (hímnem) létezik [...] ő van [...] és [...] megjelöli a [...] [...] a [...] sem [...] közül [...] ő [...] amely [...]

[2 sor kiolvashatatlan]

és [...]

[1 sor kiolvashatatlan]

szám [...] élnek [...] összhangban a [...] amely [...]

[4 sor kiolvashatatlan]

amely [...]

[2 sor kiolvashatatlan]

[a 23. sortól kb 4 sor nem maradt fent] őket [...][...] és [...] létezés [...] [...] és a [...] léteznek mint [...] tükröződés [...] első

[1 sor kiolvashatatlan]

[...] ő (hímnem)

[9 sor kiolvashatatlan]

[a 22. sortól kb 6 sor nem maradt fent] [...] nem, ők adván [...] [...] ő, aki létezik [...] [...] minden és ő [...] a sokaság [...] teremtés

[1 sor kiolvashatatlan]

és [...]

[2 sor kiolvashatatlan]

a [...]

[1 sor kiolvashatatlan]

[...]-ban ezek [...] a [...] [...]-ból életben (van/vannak) [...]

[4 sor kiolvashatatlan]

[...]-ban

[1 sor kiolvashatatlan]

[a 109-112. oldal nem maradt fent]

és angyalok és démonok és tudatok és lelkek és élőlények és fák és testek és azok, akik előttük vannak: azok az egyszerű eredetű közönséges elemek, és azok, amelyek vannak [...]-ban és elvegyületlen rendetlenségben, levegő [és] víz és föld és szám és rabság és mozgás és [...] és rend és lélegzet és az összes többi.  Ők a negyedik hatalmasság, melyek a negyedik eón[ban] vannak, azok, akik a [...]-ban vannak tökéletesek [...]-ben hatalmasságok [...] közül [...] közül [...] angyalok az angyalok [közül], lelkek a lelkek [közül] élőlények az élőlények [közül] fák a fák [közül] [...] és [...]

[2 sor kiolvashatatlan]

a sajátja (hímnem)

Vannak azok, akik mint nemzettek, és azok, akik születés-nélküli nemzettségben vannak, és azok, akik szentek és örökkévalók és a megváltozhatatlanok a halálban és pusztítás az elpusztíthatatlanságban, és vannak azok, akik úgy léteznek, mint a Mindenség; vannak azok, [akik] fajok és azok, aki a világ[ban]vannak és rendben; vannak azok az [elpusztíthatatlanság]ban, és vannak az elsők, [akik állnak] és a másodikok, valamennyiük[ben]. [Mind]azok, [akik] őtőlük vannak és [azok, akik] ő[bennük]vannak, és ezek[től] akik [követik] őket […]

[1 sor kiolvashatatlan]

ezek [...] és [a] negyedik eónok álltak [...][...] ők létezvén [...]

[2 sor kiolvashatatlan]

bennük,ő (hímnem) lévén szétszórva idegen földön. Ők nem törekedtek egymás ellen, éppen ellenkezőleg, ők életben vannak, önmagukban létezvén és megegyezvén egymással, mivel egyetlen eredetből származnak. Ők kibékültek, mert valamennyien Kalyptos egyetlen eónjában vannak, […] megosztván a hatalomban, mivel valamennyi eónnal összhangban léteznek, rokonságban állnak azzal, aki elérte őket.

Ám Kalíyptos [az] egyetlen eón; négy különböző eónnal rendelkezik. Sorban, az egyes eónok mindegyike rendelkezik hatalmasságokkal, nem úgy, miként az első és a második (hatalmasság), mivel mindezek [vannak] örökkévalóságok, [ellenkezőleg], ők különbözőek  […] és rend és dicsőség  […] amely létezik […-ban] négy eón és  […] akik elő-létezők  […] Isten  […] […] ők vannak  […]

[1 sor kiolvashatatlan]

Mindannyian egyben léteznek, együtt lakozván és tökéletes személyiségek, közösségben, eltöltve az eónnal, mely valóban létezik. Vannak közöttük azok, (akik állnak) miként a lényegben lakoznak és azok, (akik állnak) mint lényeg a vezetésben vagy [szenvednek], mert ők a másodikban vannak, mivel a létre-nem-hozottak előidézhetetlensége az, aki valójában létezik közöttük. Amikor a létre-nem-hozottak létrejöttek, az ő hatalmasságuk megáll; van egy anyagtalan lényeg [az] elpusztíthatatlan [test]-tel. A [megváltoztathatatlan egy] van [ott] aki [valóban] létezik. Mert átalakul a változás [által], a […] pusztító tűzben megáll [mind] [ezek]-kel […] egy […] ő (hímnem) megáll. Ott, ahol minden élőlény lakozik, létezvén személyesen, mindannyian egymáshoz csatlakoznak. A tudás ismerete ott együtt van a tudatlanság felépítményével. Káosz van ott és tökéletes hely mindannyiuknak, és ők idegenek. Igaz Fény (van ott), ugyancsak bevilágítván a sötétséget együtt azzal, aki valójában nem létezik – [ő (hímnem)] valójában nem létezik […] a nem-létező, aki egyáltalán nem létezik. Ám ő az, az Isten, akitől a jó származik és ami kellemes és az isteni; (ő az( [akitől] az Isten származik, és ő aki […], ő, aki hatalmas. Mivel […] részben […] az Istentől, hogy [...] és az egy [...] [...] az Isten [...] [...] mindezek [...][...] sötétség [...]

[1 sor kiolvashatatlan]

és a faj. Ő nem keveredett el semmivel, ellenkezőleg, megmaradt egyedül önmagában és megpihen önmagában az ő korlátlan határán. Ő [az] Istene azoknak, akik valóban léteznek, a látó és az Isten kinyilatkoztatója.

Amikor ő (nőnem) megerősítette őt, (hímnem) aki [ismerte őt (nőnem)], az eónt, Barbelot, a Láthatatlan Háromszorosan Hatalmas Tökéletes Szellem ismeretét, azért, hogy […] őt (nőnem), így szólt: „Ő (nőnem) az élet. Én élet a […]-ban, Te, az Egy, élsz. Ő (hímnem) és, [ő], aki a három. Te vagy az, aki [a] három, aki a három [kettős…] e e e. Az első a hétből […] a harmadik  […] a második  […] e e e e a a a a a a a  […] […] két, ám ő (hímnem) [négy…]  […] tudás  […]

[1 sor kiolvashatatlan]

[1 sor kiolvashatatlan]

egy részét? Miféle tudat, és miféle bölcsesség? Miféle megértés, miféle tanítás? Az ő Fényeit a (következőképpen) hívják: az első [Arme]don és ő (nőnem) aki vele (hímnem) van […]; a második Diphane […és] ő (nőnem) az, aki vele (hímnem) van, Dei-ph[a…]; a harmadik  [Malse]on, és ő (nőnem) az, aki vele (hímnem) van […]; a negyedik […]s és ő (nőnem) az, aki vele (hímnem) van, Olmis

Kalyptos létezik, birtokolván  […] az ő (hímnem) Formájával. Ő láthatatlan mindezek számára, azért, hogy ők valamennyien megerősödjenek általa  […] […] ő létezik a  […]-ban teljesen-tökéletes, mert [őneki van] négy létezése

[1 sor kiolvashatatlan]

[…] sem, összhangban a  […] egyedül  […B]arbelo  […]

[2 sor kiolvashatatlan]

Ismerik őt és az is, akit a második fölé helyeztek. Az első az eónok közül Harmedon, az atya-dicsőség. A második Fény az, akit [ő] nem [ismer], ám valamennyi [személyiség], bölcs  […] léteznek a negyedik eónban, aki kinyilatkoztatta [önmagát] és a dicsőségeseket [a harmadik] Fényt ő  […] nem őt, miként az összes [forma] szava, és más [dicsőséges], megértvén, [ki van]a harmadik [eón]-ban. Van négy Malsedonban és  […]nios. A negyedik Fény az, aki  […] minden létező formát  […] tanítás és dicsőség  […] és a [négy eón]igazsága], Olmis, […] és a  […]

[2 sor kiolvashatatlan]

Az első (az), aki a második, azaz a teljes-egészében tökéletes Kalyptos, akiért a négy Fény létezik. Kalyptos az, aki újra osztotta, és ők együtt léteznek. Mindenki, aki ismeri azokat, akik mint dicsőségesek léteznek, tökéletes. Emez […] mindent tud mindannyiukról, tökéletes. Tőle származik minden hatalmasság, minden egye és az ő teljes eónjuk, mert mindannyian hozzá jöttek és ők mindannyian tőle származnak, mindannyiuk hatalmassága (és) mindannyiuk eredete. Amikor tudomást szerzett [róluk], ő vált a […] eón és a létrehozhatatlan  […] a többi eón  […]-ban a […]

[2 sor kiolvashatatlan]

Barbelová vált, ő (hímnem) az első eónná válik, a Láthatatlan Szellem örökkévalósága miatt, a második létrehozhatatlan.

Ezek mindannyian a dicsőségesek: a korlátlan Aphredons, [...] a kimondhatatlan, a kinyilatkoztató, mind a [...] változtathatatlanok, a dicsőség-kinyilatkoztatók, a kétszeres-kinyilatkoztató Masedons, a korlátlan Solmines, az ön-kinyilatkoztatók akik [eltelve] vannak dicsőséggel, a határok, [...] a határokon [...] azok, akik léteznek [...]

[3 sor kiolvashatatlan]

[a 24. sortól 1 vagy két sor nem maradt fent] tízezer dicsőséges bennük.

Ezért, ő a tökéletes dicsőség, azért, hogy bármikor csatlakozhasson (egy másikhoz) és érvényesülhessen, mint tökéletes létezik. Így, még akkor is, ha belép egy testbe és a halál az anyagból (jön), ők nem kapnak nagyobb elismerést, teljes-tökéletességük miatt, akiktől mindezek származnak, lévén tökéletesek, együtt azokkal, akik ővele vannak. Valójában minden egyes eónban tízezer eón van önmagában, azért, hogy együtt létezvén, ő tökéletes eónná váljon.

A Háromszorosan [Hatalmas] Tökéletes Láthatatlan [Szellem…] [Áldottságában] létezik, csend […] aki elsőként jött […] és az ismeret

[3 sor kiolvashatatlan]

egész, a  második ismeretének csendje, az első gondolat a Háromszorosan Hatalmas szándékában, mert ő (hímnem) azt parancsolta, hogy ismerje meg őt, azért hogy ő teljesen-tökéletessé váljon és tökéletessé önmagában. Az egyszerűség és az áldottság által ő ismert. [megkaptam] a jóságot Barbelo eonjának követője révén, aki létezést ad önmagának. […] nem a hatalmasság, hanem ő (nőnem), az, aki őhozzá (hímnem) tartozik.

Az eónok, melyek valóban léteznek, csendben teszik. A létezés tevékenységmentes, és az ön-létrehozó Kalyptos ismerete kimondhatatlan volt. Létrejövén a negyedik[ből], a […] gondolat, a Proto[phanes], mint (a) Tökéletes Férfias [Tudat]

[2 sor loolvashatatlan]

ő (hímnem) az ő (hímnem) képe, egyenlő vele hatalomban és dicsőségben, ám utalván a rendre, mely magasabb nála, (habár nem magasabb) az eónban. Miként ő, ő birtokolja valamenyit birtokolja ezen (részek) közül, együtt lakozván az egyben. Együtt az eónnal az eónoban, négyszeres különbséggel bír az összes, ott lévő maradékhoz képest.

Ám Kalyptos valóban létezik, és vele együtt helyezkedik el ő (nőnem), aki az összes dicsőségeshez tartozik, Youel, a férfias szűzi dicsőséges, aki által láthatók a teljesen-tökéletesek. Azok, akik előtte állnak a háromszoros […] gyermek, a háromszoros […], az Autogenes […]. Ő rendelkezik […] egyben […az egy] ismét, aki uralkodik a […] felett, léte[…]-ban tízezerszeres.

Az első eón őbenne (hímnem), akitől az első Fény, Solmis és az Isten-kinyilatkoztató, hiszen ő a végtelen, összhangban a típussal Kalyptos eónban és Doxomedonban. A második eón Akremon, a kimondhatatlan, együtt a második fénnyel Zachthosszal és Yachtosszal. A harmadik eón Ambrosios, a szűz, együtt a harmadik Fénnyel, Setheusszal és Antiphanesszal. A negyedik eón az áldó […] faj [a] negyedik Fénnyel [Seldao]-val és Elenosszal.

A […] őt (hímnem] […] Arm[edon]

[1 sor kiolvashatatlan]

phoe zoe zeoe ze[...] zosi zosi zao zeooo zesen zes- en – a személyiségek, és a négy, aki nyolcszoros, élők. eoooo eaeo – ti, akik előttük vagytok, és ti, akik mindannyiukban. Ők mindazok tökéletes férfias Armedon Protophanesában vannak, akik együtt lakoznak. Mivel valamennyi személyiség úgy létezett, mint tökéletes, az összes személyiség Tevékenysége megjelent ismét, mint az isteni Autogenes.

Ő egy eónon belül áll, mert négy ön-nemző eón van őbenne. Az első eón őbenne mint az első Fény [Harmozel]-Orneos-Euthrou-nios. [Őt] úgy hívták,

[1 sor kiolvashatatlan]

[…A] második [eón mint] [a második Fény] Oraiael…]-udas[…]os, Ap[…] Arros […]. A harmadik (eón) a harmadik Fényből Daveithe-Laraneus-Epiphanios-Eideos.A negyedik eón, mint a negyedik Fény, Eleleth-Kodere-Epiphanios-Allogenios. Ám ami az összes többit illeti, akik anyagban vannak, őket (ott) hagyták. Ez a hatalmasság, a bátorság és a hatalom ismerete miatt volt így, hogy ők létrejöttek és vígasztalták magukat. Mivel ők nem ismerték Istent, ők el fognak múlni. Íme Zosztrianosz, meghallgattad ezeket a dolgokat a tudatlan istenekről, és (ez) végtelennek tűnik az angyalok számára.”

Bátorságot vettem és azt mondtam: „[Még] mindig a Háromszorosan Hatalmas Láthatatlan Tökéletes Szellemről tűnődőm, hogyan létezik önmagáért, [miként okoz] mindent […] aki valóban létezik […] mi a […] […] és […] […] közül […] nagyon […] ők letettek [engem] (és) távoztak.

Apophantes és Aphropais, a Szűzies-fény, előttem jöttek és elhoztak engem Protophanesba, (a) hatalmas, férfias Tudatba. Láttam őket valamennyiüket, amint egyben léteznek. Csatlakoztam valamennyiükhöz (és) áldottam Kalyptos eónt, a szűz Barbelot és a Láthatatlan Szellemet. Teljesen-tökéletessé váltam és hatalmat kaptam. Dicsőséggel írtak engem és megpecsételtek. Tökéletes koronát kaptam ott. A tökéletes személyiségekhez jöttem tovább, és valammnyien kérdeztek engem. Hallgatták tudásom emelkedettségét. Örvendeztek és hatalmat kaptak. Amikor ismét lejöttem Autogenes eónjaihoz, megkaptam az igaz képet, tiszta, (mégis) megfelelő, az érzékelhető (világnak).

Lejöttem az eón másolatokhoz és lejöttem ide, a levegős-földre. Írtam három táblát (és) mint tudást otthagytam azoknak, akik utánam fognak jönni, az élő választottaknak. Aztán lejöttem az érzékelhető világba és felvettem a képem. Mivel tudatlan voltam, megerősítettem azt, (és) elmentem az igazságot prédikálni mindenkinek. Sem a világ angyali lényei, sem az arkónok nem láttak engem, mivel tagadtam a [döntések] sokaságát, melyek majdnem a halálba vittek engem.

Ám egy tévelygő sokaság miatt felébredtem és így szóltam: „Ismerjétek meg azokat, akik élnek és Seth szent magját. Ne [mutassatok] engedetlenséget nekem. [Ébresszétek fel] isteni részeteket Istennek, és ami a ti bűntelen, kiválasztott lelketeket illeti, erősítsétek meg. Íme, haljatok meg itt és keressétek a változtathatatlan, létrehozhatatlant, a minden dolog [Atyját]. Ő meghív titeket, miközben ők megdorgálnak titeket. Habár ők rosszul kezelnek titeket, ő nem fog elhagyni benneteket.

Ne kereszteljétek meg önmagatokat halállal és ne bízzatok azokban sem, akik alábbvalóak hozzátok képest, ahelyett, hogy jobbak lennének. Szabaduljatok meg az őrülettől és nőiség kötöttségétől és válasszátok magatoknak a férfiasság megváltását. Nem a szenvedésre jöttetek; sokkal inább a kötöttségektől való megszabadulásra jöttetek.

Engedjétek el magatokat, és az, ami megköt benneteket, szétbomlik. Mentsétek meg magatokat, hogy a lelketek megmeneküljön. A kedves Atya elküldte nektek a Megváltót és erőt adott nektek. Miért haboztok? Keressetek, és amikor keresnek titeket; amikor hívnak titeket, figyeljetek, mert az idő rövid.

Ne hagyjátok magatokat tévútra vezetni. Az élők eónjainak eónja hatalmas, mégis (így is van) [büntetés] azoknak, akik kételkedők. Sok kötelék és büntetés vesz körül benneteket. Szabaduljatok meg gyorsan, mielőtt a halál elér benneteket. Nézzetek a Fénybe. Szabaduljatok meg a sötétségtől. Ne hagyjátok félrevezetni magatokat a pusztulásotokba.

 

Zosztrianosz

Zosztrianosz Igazságának Orákulumai

Az Igazság Istene

Zoroaszter tanításai

 

Fordította: Aranyi László

 

 

Vissza a nyitólapra