Hol van Petőfi sírja?

 

Sajtótájékoztató a Mikroszkóp színpadon

 

Morvai Ferenc nagyrédei vállalkozó, kazánkészítő kisiparos, a Petőfi-kutatás anyagi támogatója az újságíróknak - a Mikroszkóp színpadon tartott sajtótájékoztatón - elmondta, hogy évente öt-hatmillió forintot fordít különböző, általa fontosnak ítélt ügyek támogatására. Ilyennek tartja a Petőfi-legenda tisztázását. Tudomást szerzett arról, hogy a szovjetunióbeli levéltárakban olyan dokumentumokat őriznek, amelyek bizonyítják, hogy Petőfi Sándort Szibériában, közelebbről Barguzinban temették el. Ennek tisztázására a Szovjetunióba utazott, ahol Balajthy András filmrendezővel és egy operatőrrel, valamint a Chemokomplex Külkereskedelmi Vállalat két munkatársával igyekezett megismerni e dokumentumokat, annak érdekében, hogy a költséges exhumálást megkezdhessék. Az ott tapasztaltak alapján úgy véli, hogy legkésőbb fél éven belül tisztázódik, ki fekszik abban a sírban, amelyről még csak feltételezik: Petőfi Sándor nyughelye.

Morvai Ferenc beszámolt arról is, hogy rendelkezésére bocsátották a szabadságharcban részt vett, majd hadifogságba került katonák névsorát. Dokumentumfilmet készítettek Kossuth és Bem tábornok megtalált leveleiről is. Mindezek alapján a tájékoztatók úgy vélik: bizonyított, hogy Petőfi Sándor valóban a mai Szovjetunió területén élt a szabadságharc leverése után, és ott temették el 1856-ban, Alexander Sztyepanovics Petrovics néven. Az ügy végleges tisztázására 1989 nyarán kerülhet sor. Ekkor tárják fel a vélt Petőfi-sírt. A barguzini tanács elnökétől ehhez az engedélyt már meg is kapták.

 

*     *     *     *     *

 

Fekete Sándor, az Új Tükör főszerkesztője, a téma egyik szakértője az MTI munkatársának a sajtótájékoztató után elmondta: a hosszú évek óta folyó vitát most már csakugyan lezárhatja, ha feltárják a sírt, amelyről úgy vélik, ott nyugszik Petőfi. Véleménye szerint a bizonyítékul szolgáló iratok nem meggyőzőek. a vitához a dokumentumok nem adnak többletinformációt, az állítások történelmietlenek, bizonyítatlanok. Most már valóban csak az segít, ha exhumálják a sírt. Fekete Sándor elmondta azt is, hogy - mivel tárgyilagos kutatás folyik - ő maga is javasolta: a Soros Alapítvány részesítse ösztöndíjban Balajthy András filmrendezőt.

Az ösztöndíjat azonban nem ítélték meg Balajthynak.(MTI)

 

Forrás: Népszabadság, 1988.

 

 

Vissza a nyitólapra