Morvai kontra APEH

 

Másfél évig egy forint adót sem fizetett

 

Morvai Ferenc feltaláló, „vállalkozó”, Petőfi-kutató stb., volt kisiparos tevékenysége a közvélemény, a kisvállalkozói szféra előtt közismert volt eddig is, újabban a tudományos élet figyelmének is előterébe került. Ilyen és hasonló esetekben a közvélemény reális tájékoztatása különösen szükséges.

 

Megnyilatkozásai során minden esetben elmarasztalólag szólt az adóhatóságról. Így a Népszabadság 1989. augusztus 1-jei számában is. A vele készített interjúban a „Petőfi-kutatás” költségeiről a következőket mondta: „Pontosan 10 millió 125 ezer forintba került eddig, és képzelje el, kijött hozzám az APEH, hogy meg fog büntetni. Ugyanis a kazángyáram fejlesztési irodájának költségeiből finanszírozom az expedíciót és a hitetlenkedők meggyőzését.”

 

Ezek után úgy hisszük, hogy a másik fél, azaz az adóhivatal álláspontjának megismerése sem haszontalan. Az adóhatóság egyik legfontosabb feladata, hogy ellenőrizze, miként teljesítik az állampolgárok az állammal szemben fennálló adókötelezettségeiket. E kötelezettségének Morvai Ferenc 1986-ban részben, az azt követő időszakban, 1988. közepéig nem tett eleget. Ez azt jelenti, hogy másfél évig egy forint adót sem fizetett, és adóbevallást sem készített. Ellenőrzés során hivatalból kellett tehát adókötelezettségét megállapítani. A „Petőfi-kutatás” költségeinek APEH-„büntetésként” való említését szándékos félremagyarázásnak, hangulatkeltő és alaptalan megjegyzésnek tekintem.

 

Mik a valós tények? Morvai Ferenc ez év tavaszán levélben kereste meg az adóhatóságot, tájékoztatást kérve - a többi között- a Petőfi-kutatással kapcsolatos költség-elszámolási lehetőségekről. Kérdésére az adóhatóság a hatályos jog rendelkezéseiben foglaltak alapján a részletes választ írásban megadta, a költségelszámolás lehetőségéről, feltételeiről.

 

A cikkből idézett mondat, azaz büntetéssel való fenyegetés az APEH képviselőitől nem hangzott el. Ezt a teljes körű tájékoztatás érdekében tartom szükségesnek közölni.

 

Dr. Sütő Dezső

Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal elnöke

 

Forrás: Népszabadság, 1989.08.17.

 

 

Vissza a nyitólapra