Petőfi rokonait ne háborgassák!

 

 

A Megamorv Petőfi Bizottság a Budapesti Főpolgármesteri Hivataltól Petőfi Sándor Magyarországon eltemetett szüleinek és fiának kihantolására kértek engedélyt. (Erre azért lenne szükség, hogy a maradványok elemzésével segítsék a Barguzinban kihantolt csontváz azonosítását.) A Főpolgármesteri Hivatal az Akadémia állásfoglalását kérte, melyet Kosáry Domonkos, az MTA elnöke csütörtökön juttatott el a városházára:

 

„A Magyar Tudományos Akadémia tartja magát az általa kiküldött Petőfi Bizottság nyilatkozatához – szögezi le az állásfoglalás. Eszerint – a szakértők legjobb tudása szerint – Barguzinban nem Petőfi csontjait találták meg. Mindeddig semminemű reális és hitelt érdemlő bizonyíték nincs arra nézve, hogy Petőfi egyáltalán Barguzinba kerülhetett.

 

Az MTA új Petőfi Bizottságának (az új bizottság elnöke Bökönyi Sándor akadémikus, a Régészeti Intézet igazgatója) feladat az, hogy mindazok – beleértve a Megamorv Bizottságot is -, akik bárminemű adattal vagy feltételezéssel rendelkeznek Petőfi állítólagos Szibériába kerülését illetően, nyújtsák be igazi vagy vélt bizonyítékaikat, hogy azokat teljes szakmai alapossággal ellenőrizni lehessen.

 

Amennyiben a Megamorv Bizottságnak bármilyen adat áll rendelkezésére, azt előbb nyújtsa be az MTA Petőfi Bizottságához, és csak a bizonyítási eljárás lefolytatása után kerülhet sor a kérdés esetleges felülvizsgálatára. Mind e pillanatig ugyanis egyetlen hitelt érdemlő adat sem került elő – a Megamorv részéről sem -, amely Petőfi barguzini tartózkodását igazolná. Mindaz a hivatkozás, amivel egyesek ebben az irányban próbálkoznak, kritikátlan koholmánynak bizonyult.

 

Mindaddig, amíg az MTA Petőfi Bizottsága a fent körülírt álláspontján nem változtat, a Magyar Tudományos Akadémia minden további exhumálást nyomatékosan ellenez…”

 

(J.ZS.)

 

Forrás: Mai Nap, 1991.05.19

 

 

Vissza a nyitólapra