Az amerikaiak Petőfit látják

 

Pestre jönnek * Örökre elveszhet a bizonyíték

 

Megérkezett annak az amerikai tudóscsapatnak a szakvéleménye, melyet Morvai Ferenc kért meg a Barguzinban talált csontmaradványok értékelésére. Tekintettel arra, hogy a tengerentúliak az ügy következő lépése a Petőfi család Budapesti sírjának kihantolása, s belőle csontminták vétele lenne, szakvéleményükkel az engedély megadására illetékes fővárosi önkormányzat helyettes polgármesteréhez Marschall Miklóshoz fordultak. A következőkben részleteket közlünk e szakvéleményből, melynek kiindulópontja szerint a Barguzinban talált csontok Petőfi földi maradványai.

 

Expedíció keretében a Cleavelandi Természettudományos Múzeum két munkatársa, Clyde Simpson és Bruce Latimer tárták fel a csontvázat. Csatlakozva az ők és Kiszely István megállapításához, feltárt csontváz és Petőfi Sándor között egyértelmű azonosságot állapítottunk meg. Ezen azonosság ismérvei a következők:

 

1. A csontvázon végzett mérések – termetre, nemre és az életkorra vonatkozó megállapítások – megfelelnek azoknak, amelyek részben a Petőfi Sándorénak tartott ruhából következnek, részben azoknak, amelyeket a Petőfi testalkatára vonatkozó írások tartalmaznak.

 

2. A hiányzó térdkalács megfelel azon testtartási (járási) leírásoknak, amelyeket Petőfi Sándorról ismerünk.

 

3. A csontváz méretei és sajátosságai azt a balkezességet bizonyítják, amely Petőfi Sándor sajátja volt.

 

4. Az erősen előrefelé álló, bal felső szemfog azonosítható részben a dagerrotypiával, részben pedig Petőfi Sándor kortársainak a leírásával.

 

Ezen ismérvek egyértelmű bizonyító ereje ellenére sem mondható ki a kizárólagos azonosítás a pontos és megcáfolhatatlan azonosítási módszerek elvégzése nélkül.

 

Petőfi Sándor földi maradványainak azonosítása a magyar történelem és a magyar emberek számára igen nagy jelentőséggel bír, ezért minden olyan kutatási módszert alkalmazni kell, amely megcáfolhatatlan hitelességhez juttathat. Jelenleg a DNS-analízis az egyetlen olyan tudományos módszer, amely lehetővé teszi történeti korokból származó csontvázak egyértelmű azonosítását. Ezt a módszert igazságügyi patológusok és igazságügyi szakemberek olyan esetekben alkalmazzák, amikor a lágyrészek már nem állnak a szakemberek rendelkezésére. A DNS-módszer arra is alkalmas, hogy teljes bizonyossággal meghatározhassuk az emberi csontvázmaradványok nemét. Ahhoz, hogy Petőfi Sándor csontvázmaradványait egyértelműen identifikálhassuk, szükségünk van Petőfi Sándor rokonainak –elsősorban édesanyjának és fiútestvéreinek – csontvázmaradványaiból származó mintára. Ezen minta nélkül egyértelmű azonosítás nem lehetséges, és a csontanyag örökre elveszettnek tekinthető, csakúgy, mint a magyar kultúrtörténet számára igen fontos bizonyítás lehetősége is.

 

Az önök segítsége nélkül mindannyiunk eddigi kutatásainak nincsen jelentősége, és ez csak fölösleges időtöltésnek bizonyul.

 

Amerikai kutatókból álló küldöttség érkezik december 7-én Budapestre, hogy Petőfi hozzátartozói szükségességét kifejtse… A küldöttség tagjai:

 

Mark A. Stoneking Ph. D. antropológusprofesszor, a Pennsylvania Állami Egyetem Embertani Tanszékének vezetője, Debby Fischer M. S. igazságügyi szakértő, a Fegyveres Erők Patológiai Intézete, James T. McMachon, Ph. D. clevelandi klinikai alapítvány patológiai osztálya elektron-mikroszkópiai laboratóriumának vezetője, Steven I. Reger Ph. D. Clevelandi Klinikai Alapítvány rehabilitációs osztályának vezetője.

 

 

Forrás: Mai Nap, 1991.12.03.

 

 

Vissza a nyitólapra