Kardos Lajos, a Petőfi Bizottság elnökének levele a Magyar Köztársaság Külügyminisztériumához

 

[2007.03.15.]

 

 

                                                           Hiv.Üisz.:3578/Adm/KÜM/2oo7

                                                             Tárgy: Petőfi Sándor

 

 

Horváthné dr. Fekszi Márta Úrhölgy!                                    

A Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma

Tisztelt Államtitkára részére!

 

Tisztelt Államtitkár Asszony!

 

 

Engedje meg, hogy ezúton is tiszteletemet fejezzem ki Ön és kedves munkatársai iránt!

 

Köszönöm azt a megtisztelő figyelmet, amit legutóbbi megbeszélésünk alkalmával a témát és személyemet érintően tapasztaltam.

 

Hivatkozott számú levelére és a megbeszélésen elhangzottakra válaszolva, szíves tájékoztatásul az alábbiakat közlöm.

 

1. A barguziniakat félrevezető sajtótájékoztatóval ellentétben, a Burját Egészségügyi Minisztérium Egészség- és Járványügyi Állomása az ásatás helyszínén vizsgálta a kiásott csontokat és a talajból vett 8 db mintát. Megállapításuk szerint, kórokozó tenyészetet nem találtak! Ennek figyelembevételével kaptunk engedélyt Petőfi Sándor földi maradványainak szállításához is. A hivatalos okirattal rendelkezünk. Az MTA, már a Moszkvai konferencia alkalmával tudott erről, mert odaszállítani is csak ez alapján lehetett. Illett volna az elhangzott ellentétes véleményeket a valós tényekkel szembeállítani, és eloszlatni a lakosság félelmét.

 

2. Teljességgel érthetetlen, minősíthetetlen  az MTA képviselőjének állítása, hogy jogtalanul hoztuk ki Petőfi Sándor földi maradványait. A jelenlévők tudatos félrevezetése, mert ha Kovács László az MTA-n belül ilyen kérdéskörrel foglalkozik, akkor tudnia kell, hogy országhatárokon keresztül csak a megfelelő engedélyek birtokában szállíthatók leletek. Egyébként a kifogás 2oo4 előtt több fórumon felmerült, és a sajtó is többször, részletesen foglalkozott vele.  A barguzini hatóságoktól a csontokat 1989. július 27-én kelt iraton vettük át. A Burját SzSzK Minisztertanácsa moszkvai állandó képviseletén Krjucskov úr, a Burját Minisztertanács Elnöke 1991. február 6-án keltezett jegyzőkönyvben engedélyezte számunkra a külföldi kiszállítást az azonosítás elvégzéséhez.

A jegyzőkönyv a M. Petőfi Bizottságot jogosítja fel a földi maradványok kiszállítására, visszavitelére. Ez utóbbira konkrét határidőt nem jelöl meg. Két kikötést tartalmaz: ha Petőfi, ha nem, mindkét esetben, az azonosítás végén vissza kell vinni Burjátiába.

 

 

3.         Ami a temetőben okozott erkölcsi károkozást illeti, a helybelieket emlékeztetni kellett volna arra, hogy a feltárások előtt, néha alatta is, tehenek legeltek az említett sírokon. Ha egy évvel később megyünk, már talán temetőt se találunk, mert kézilabda pályát terveztek oda építeni. A feltárást követően rendezett temetőt hagytunk hátra. Többek között Mihail Karlovics Küchelbecker dekabrista vezér valódi sírját (4o-5o m-re a síremlékétől) és egy eredeti sámán sírt segítettünk feltárni a burját régészek nagy elismerésére és örömére. Mindezek az expedíció által készített filmeken, melyet a barguziniaknak is megküldtünk, megtekinthetők.

      Büszkén és meleg szeretettel emlékezünk az ott töltött időszakra, mert igaz barátokat, vendégszerető házigazdákat ismerhettünk meg a barguziniakban. Mi 2oo-25o (nem 37fő) helyi lakos részvételével tartottunk sajtótájékoztatót, és könnyes szemű búcsúzókat hagytunk ott a busz indulásánál. Erről is szívesen bemutatjuk filmfelvételeinket. 

      Természetesen a visszaszállításra vonatkozó megállapodásunkat is, maradéktalanul be kívánjuk tartani, de nem az MTA jogosult ennek időpontját meghatározni.

  Azért sem, mert az elmúlt évek arról győztek meg bennünket, hogy az MTA nem az ügy nemzeti jelentőségéhez méltóan, a valódi tények megállapítására, hanem a tudományos vizsgálatok akadályozására törekszik. Az MTA ragaszkodik a DNS vizsgálatokhoz, de Petőfi szülei sírjának feltárását, és a mintavételt nem támogatja. Sajnálatosnak tarjuk, hogy esetenként olyan erkölcsileg elitélendő eszközöket is alkalmaznak, ami nem csak bizottságunknak, hanem az MTA és az ország megítélése szempontjából is káros. Jól mutatja ezt a 2oo4. évi közpénzen tett barguzini kirándulásukról készített primitív jegyzőkönyv és levél, vagy az Odze György, MTA sajtófőnök által 1991-ben írt sportszerűtlen és tudománytalan levél. Ez utóbbiban az amerikaiakat akarta az MTA meggyőzni, hogy „Petőfi meghalt Segesvárnál, ne jöjjenek Magyarországra az általunk kezdeményezett azonosítási konferenciára, mert felesleges”. (Amerikai barátaink a levelet megküldték nekünk, és eljöttek, mert nagyobb hitelünk volt náluk, mint az MTA-nak! )

Mindkét eset kapcsán hangsúlyoznunk kell, hogy az MTA-t Morvai úr költségviselése mellett meghívtuk a barguzini ásatásokra ( nem tudtak részt venni!), és az azóta tartott, valamennyi rendezvényünkre, sajtótájékoztatónkra. Sajnálatos, hogy ebben viszonosságot nem tapasztaltunk.

Míg a Petőfi expedíció az orosz, a burját és a magyar nép barátságát ápolta, erősítette, addig az MTA-nak sikerült ezt - a jkv. tanúsága szerint - tönkre tenni.

 

A sajnálatosan csak most tudomásunkra jutott 2oo4. évi barguzini MTA-sajtótájékoztató hatására MMPB úgy döntött, hogy a közeljövőben felveszi a kapcsolatot a barguziniakkal, és tájékoztatjuk őket az azonosítás jelenlegi helyzetéről. Nehezünkre fog esni, bemutatni hazánk sajnálatos, politikai, társadalmi, tudományos és a tájokoztatásban uralkodó viszonyait, de kénytelenek leszünk közölni, mert rákényszerítenek, hogyan gátolják az azonosítás befejezését, és szándékos félretájékoztatást folytatnak.

Számunkra érthetetlen például, hogy miért keres az MTA egy olyan általuk nőnek minősített, jelentéktelen csontvázat, amilyenből tízezer számra fekszenek múzeumi raktárak dobozaiban, osszáriumokban, és senki sem szándékozik visszatemetni őket. Gyanítjuk, hogy az egész ”visszatemetési” kísérlet csak a lelet megsemmisítésére irányul. Ugyanis - ahogy fentebb írtuk - a MMPB mindig hangoztatta, hogy az azonosítás tisztességes elvégzése után a földi maradványokat, ígéretéhez híven, visszaviszi Barguzinba, majd a burját és a magyar nép méltó tiszteletadása mellett kívánja ismét hazaszállítani Magyarországra. Természetesen a Parlament és az egész nemzet egyetértésével és támogatásával.

   Ami az azonosítás jelenlegi helyzetét illeti, bizottságunk a Barguzinban feltárást végző nemzetközi szakértői vizsgálatokat tartja elsődlegesnek, hitelesnek. A jegyzőkönyv tanúsága szerint, a Barguzinban megtalált csontváz jellegzetességeinek Petőfi Sándoréval való egyezése és a sír helyére utaló információk, olyan magas korrelációt mutatnak, hogy semmi kétségünk nincs a Petőfi Sándorral való azonosságot illetően! Az amerikai szekértők véleménye szerint „…egyetlen ismérv sincsen, amely ellentmondana annak, hogy az általunk megtalált csontváz Petőfi Sándoré”. (Bruce Latimer) 

    „15o-éve 8 Mrd embernek kellett volna élnie ahhoz, hogy ennyi adat véletlen egyezést mutasson.”(Simpson Clyde)

 

    Az általunk elvégeztetett DNS vizsgálat alapján a barguzini csontváz neme: férfi!

 

   Bizottságunk kész a további együttműködésre, ha az MTA, vagy a kormány részéről felkért hiteles szervezet további, az azonosságot bizonyító, vizsgálatokat akar elvégezni. Ha az MTA mégis ragaszkodik a Petőfi családi sírból vett mtDNS mintákkal történő összehasonlító vizsgálatokhoz, azokban részt kívánunk venni. Vállaljuk, hogy a vizsgálatokhoz szükséges mintákat hivatalosan átadjuk.

 

   Az azonosítást akkor tartjuk lezártnak, ha a mindkét részről szükségesnek tartott vizsgálatok hitelesen befejeződtek. Addig nem, amíg csak hiteltelen politikai vagy egyéb kapcsolatok által befolyásolt hamis, egyoldalúan értelmezett eredmények alapján, politikai döntéssel vagy média-erőfölénnyel kívánnak egy tudományos kérdést rendezni.

 

 

    Bizottságunk továbbra is tisztességesen politikamentesen, tudományos alapon, a feladat nemzeti jelentőségének megfelelően kíván részt venni a közös munkában.

    

     Tudjuk, hogy a rendszerváltás óta hazánk felsőszintű vezetői nagyon leterheltek. Úgy véljük, hogy kizárólag „ellenérdekelt” beosztottjaik véleményére utaltan foglalnak állást ebben a nemzetünket 157 éve mélyen érintő kérdésben. Ez az állapot egyeseknek kiváló lehetőséget biztosít állami pénzből szibériai „nyaralásra”. A baj azonban, már nem csak a pazarlás, hanem a színvonaltalanság, az ország lejáratása! Véleményünket, a bennfoglaltakon túl jól példázza a barguzini jkv. és levél! Javasoljuk, hogy levelünkhöz mellékelve küldjék meg az MTA t. Elnökének és t. Miniszterelnök Úrnak is.

 

További támogató, szíves intézkedését köszönettel véve

 Lakihegy, 2oo7. március 15.

 

                                        Tisztelettel

                                                         Kardos Lajos    

                                             M. Petőfi Bizottság elnöke

  

 

 

 

Vissza a nyitólapra