Kardos Lajos, a Petőfi Bizottság elnökének levele a Burját Köztársaság Kulturális Miniszteréhez

 

[2007.09.21.]

 

 

                                                                                        Hív. Üisz. : o143-oo2553

 

  

V. B. Prokopjev Úr!                                                                         

A Burját Köztársaság Kulturális Minisztere

                                                        részére!

 

 

Tisztelt Miniszter Úr!

 

 

Tisztelettel értesítem, hogy 2007. 08. 20-án kelt, Morvai Ferenchez, bizottságunk tiszteletbeli elnökéhez címzett levelét, illetékességből, megkaptam.

 

Engedje meg, hogy mindenek előtt legmélyebb, megkülönböztető tiszteletemet fejezzem ki Ön és munkatársai iránt.

 

Én,1989-ben a Barguzini expedíció rádiósa voltam, majd a M. Petőfi Bizottság titkára, 2006. májusától az elnöke vagyok.

1989-óta életem meghatározó része az a két hét, amit az Önök gyönyörű országában töltöttem.

Amíg élek, hálával fogok gondolni burját és orosz barátainkra, testvéreinkre, akik olyan feledhetetlen szeretettel fogadtak bennünket, és minden segítséget megadtak számunkra, hogy megtalálhassuk legszeretettebb költőnk, Petőfi Sándor földi maradványait.

Az elmúlt időszakban, már többször megkíséreltem, hogy a Barguzini önkormányzattal, barátainkkal közvetlen kapcsolatba kerüljek, de sajnálatomra internettel még nem rendelkeznek.

Továbbá, szeretném arról is biztosítani Önt, hogy Morvai úr nem bizottságunk megbízásából, hanem magánsérelmeivel kapcsolatban kereste meg levelével Önöket. Ennek tartalmát nem is ismerjük, mert a Petőfi Bizottsággal nem  közölte. Amennyiben ez Önöknek bármi nemű kellemetlenséget okozott volna, ezúton kérjük szíves elnézésüket.

Bizottságunk egyik legfőbb működési alapelve, hogy nem politizálunk. Céljainkat kizárólag tudományos eszközökkel kívánjuk elérni. Való igaz, hogy több alkalommal érzékeltük a politika érdeklődését, de elhárítottuk.

 

Petőfi Sándor minden magyar embernek a lelkében él, de önmaga, mindig egyetemlegesen, a népek szabadságáért kívánt harcolni. A „világszabadság”-volt eszményeinek célja, ezért is tudott összekötő kapocs lenni egymástól távolélő népek között.

 

Ez volt a közös alap a Burját és Orosz barátainkkal történt találkozásunkkor, amikor M. K. Küchelbecker és Petőfi Sándor földi maradványainak megtalálásakor, egy életre szóló barátság, testvériség alakult ki közöttünk.

 

Ilyen testvéri szeretettel gondolunk NY. I. Krucskov, V. D. Ricsinkó, A. A. Petrunyin és A. V. Tyivanyenko urakra, akik támogatták munkánkat, és Moszkva 1991. 02. 06-án kelt engedélyükkel hozzájárultak, hogy az azonosítások befejezéséig elhozzuk Petőfi Sándor megtalált földi maradványait.  

 

Ezzel kapcsolatban tisztelettel emlékeztetem, hogy az Önök szakértőivel kiegészült nemzetközi bizottság egyértelműen megállapította, az exumált csontváz Petőfi Sándorral való azonosságát. A további, hosszadalmas vizsgálatokra azért van szükség, hogy bárki kételyeit eloszlassuk. A MTA azonban eddig elzárkózott attól, hogy nyitott, nemzetközi konferencián vitassa meg véleményét a Magyarországra utazott burját, orosz, svájci, amerikai és magyar tudósokkal.

 

A Petőfi- Petrovics azonosságát állítók közül, a nemzetközileg is nagy tekintélynek örvendő burját és orosz tudósokat, szakértőket nem szükséges Önnek bemutatnom. Talán Dr. Kiszely István antropológus professzor urat sem, aki a Burját és Magyar nép génvizsgálatokon alapuló ősi testvériségét a világon először publikálta, 1985-ben. Több mint 3o könyve jelent meg a világon, az antropológia, Petőfi kutatás, őstörténet témakörben. Több egyetemen tanít. Számtalan nemzetközi kitüntetéssel /Francia Becsületrend, USA Albert Eistein bronz medál, stb./ ismerték el szakmai munkásságát.

Az USA szakértőivel kapcsolatban kérem, hogy szíveskedjenek az internetről tájékozódni. Bruce Latimer és Clyd Simson urak tudományos eredményeiről, sok-sok oldal található. Mint a Clewlandi Természettudományi Múzeum igazgatója, illetve helyettese, több nemzetközi hírű egyetemen tanítanak, a Natur illetve a National Geografic tudományos folyóiratok elnökségi tagjai. Szakmai tekintélyük megkérdőjelezhetetlen.

A szakértői bizottság tagjai, a hivatalos jegyzőkönyvekben, melyekkel Önök is rendelkeznek, aláírásukkal hitelesítették a talált lelet Petőfivel való azonosságát. Mindazonáltal nyitottak voltak minden kontrol vizsgálattal kapcsolatban is, mint például a legkorszerűbb DNS azonosítási eljárás. Sajnálatos azonban, hogy azok, akik ezt szükségesnek tartották, minden eszközzel igyekeznek megakadályozni az ehhez szükséges mintavételezést Petőfi Sándor szüleinek sírjából. Valószínűleg eddigi hibás alapokra épített munkásságuk téves eredményeit féltik. Egyoldalú, az azonosságot tagadó, tudományos vizsgálatokkal nem igazolt, nyilatkozatukat nem fogadhatjuk el, mert ezzel elárulnánk Önöket, barátainkat és az egész ügyet

 

Egyetértünk Önökkel, ez nem lehet politikai kérdés. Indokoltnak tartjuk, hogy a korábban szükségesnek tartott, de eddig el nem végzett vizsgálatokat, hiteles laboratóriumokban végezzék el, és az eredményeket hozzák nyilvánosságra. Részünkről mindaddig folytatjuk, a vizsgálatokat, amíg a legújabb tudományos módszerekkel, új adatokkal is megkérdőjelezhetetlenül bizonyítani tudjuk, hogy a nemzetközi szakértőkből álló bizottság, említett jegyzőkönyvekbe foglalt, azóta számtalan adattal kiegészített véleménye, helytálló. Ezzel tartozunk Önöknek, barátainknak, mert a kezdetektől támogattak, az egész művelt világnak, és elsősorban Petőfi Sándornak. Hiszen senki számára nem fogadható el, hogy 15o-éve hazájától távol, jeltelen sírban, koporsó nélkül feküdjön a Világszabadság költője.  Elfogadhatatlan, hogy hazája, szeretett népe ne adhassa meg neki a végtisztességet.

 

Szíves tájékoztatásukra, mellékletként csatolok egy rövid összefoglalót az azonossági vizsgálat eddigi eredményeiről. Egy jelentős részük ismert Önök előtt is, hiszen végig részt vettek a tudományos munkában.

 

Az azonosságot tagadók egyik fő ellenérve, hogy a talált csontváz neme nő. Ezt hangoztatva, a moszkvai konferencián még szükségesnek tartott vizsgálatok 80 %-át a mai napig nem végezték el, mert „felesleges”. Ezzel kapcsolatban szíves tájékoztatásul csatolom Dr. Mark G. Thomas úr (The Centre for Genetic Antropologi. Biology Department. University College London) szakértői véleményét a lelet kromoszóma vizsgálatáról. A talált csontváz neme férfi!

Tekintve, hogy a Petőfi család sírboltjának mintavételi célból történő felbontását ennek ellenére sem hajlandók engedélyezni (az MTA „kegyeletsértés”-re hivatkozva nem támogatja), a vizsgálatok ezen iránya átmenetileg szünetel.

Elvégeztettük azonban a koponya CT vizsgálatát, és a világhírű Michael Tsharnaly professzor (USA Colorádói Állami Egyetem törvényszéki antropológusa) módszerével a CT képet Petőfi Sándor hiteles dagerrotípiájára másolva is egyértelmű azonosság állapítható meg. (A kép mellékelve.)

Bizakodásra ad okot, hogy az elmúlt években jelentősen fejlődött a DNS kutatás is. Jelenleg laboratóriumi szinten már egyetlen sejtből is megállapíthatók: a nem, kor, egészségi állapot, testalkat, szem és hajszín, stb.

 

Az elektronikus arcrekonstrukció 80-85%-os hitelességgel állítja elő az arcot a koponyából. Ilyenirányú vizsgálatokat kezdeményezünk. Amennyiben további előrehaladást érünk el az azonosításban, soron kívül fogjuk Önöket és kedves Barguzini barátainkat tájékoztatni.

 

Megjegyezni kívánom, hogy az ilyen jellegű azonosság vizsgálatok esetében nem ritka, hogy a teljes körű azonosításig jelentős idő telik el, a végső, senki által nem megkérdőjelezhető eredmény kimondásáig. Ennek megfelelően, 1991-ben konkrét határidő meghatározása nélkül kértük az Önök szíves kihozatali engedélyét.

Mindazonáltal, köszönettel vennénk, ha Önök is szíveskednének közölni velünk, hogy milyen fokú egyezést tartanak szükségesnek, az Önök szakértőjének részvételével működő, nemzetközi orvos szakértői, és antropológiai bizottság által Barguzinban, már Petőfi Sándorral azonosított csontváz, végső azonosításához, ami lehetővé tenné, hogy véglegesen átadják számunkra a földi maradványokat. Legfőbb vágyunk, hogy Küchelbeckerhez hasonlóan Petőfi Sándort is mielőbb méltóképpen eltemessük hazájában, Magyarországon.

Az azonosítást közvetve is jelentősen segítené továbbá, ha másolatban rendelkezésünkre tudnák bocsátani az Ulan-Ude-i néprajzi levéltárból L. J. Eliaszov professzor Barguzini gyűjtéséből az Alexander Stepanovics Petroviccsal foglalkozó anyagokat.

 

Ami engedélyüket, megállapodásunkat illeti, természetesen, be fogjuk tartani. Erről a sajtót, a nyilvánosságot több esetben tájékoztattuk. A vizsgálatok befejeztével vissza kívánjuk szállítani Petőfi Sándort, mert Önökkel, burját és orosz barátainkkal akarjuk méltó képen búcsúztatni és utána ismét, ünnepélyesen Magyarországra szállítani. Reméljük, hogy ennek az ideje hamarosan eljön. Addig is kérjük további áldásukat, segítségüket közös ügyünk sikeréhez.

További, támogató, szíves intézkedésüket köszönettel véve.

Budapest, 2oo7. szeptember 21.

                                                             

                                     Tisztelettel, baráti üdvözlettel

 

                                                                                           

                                                                                               /Kardos Lajos/

M. Petőfi Bizottság elnöke

 

                                                        

 

 

Vissza a nyitólapra