Kardos Lajos, a Petőfi Bizottság elnökének levele a Magyar Köztársaság Elnökéhez

 

[2007.12.07.]

 

               Tárgy: M Petőfi Biz. kérelme

                                                                                  Mell.: 3

Sólyom László Úr!

A Magyar Köztársaság Elnöke

                                      részére!

 

 

 

Tisztelt Államelnök Úr!

 

Tisztelettel tájékoztatom, hogy 2007. 08. 20-án levelet kaptam V. B. Prokopjev úrtól, Burjatia kultuszminiszterétől, melyben felszólítja bizottságunkat az 1989-ben Barguzinban feltárt, és Petőfi Sándorénak azonosított csontváz visszaszállítására.

 

Kultuszminiszter Úr levelében arra hivatkozik, hogy a SZTA és a MTA vizsgálatai alapján a lelet nő, tehát nem lehet azonos Petőfi Sándorral.

Tekintettel arra, hogy 1989-ben a feltárásokat a burját, orosz, amerikai és magyar szakértők közösen végezték, és az azonosítási jegyzőkönyvben egyértelmű azonosságot állapítottak meg Petőfi Sándorral, valamint az 1990-es moszkvai konferencia további vizsgálatokat tartott szükségesnek, melyeket a mai napig még 20%-ban sem végeztek el, a megállapítást, mint végleges állásfoglalást, nem tartjuk megalapozottnak.

Egyértelműen megállapítható, hogy a moszkvai konferencián, és az óta is, az MTA alkalmazottak által kezdeményezett koncepciós hadjárat folyik a Barguzinban feltárt Petőfi csontváz ünnepélyes hazaszállítása és eltemetése ellen. Az MTA médiamonopóliumának és nemzetközi kapcsolatainak kihasználásával igyekszik meggátolni az igazság érvényesülését. Nem átallják a tudtunk nélkül tudományos partnereinket felszólítani, hogy „ne vegyenek részt az általunk szervezett nemzetközi konferencián, mer Petőfi Sándor Segesvárnál meghalt”. Ez, amennyire tudománytalan, annyira erkölcstelen is. Mindenképen méltatlan egy MTA-hoz. Nem is beszélve arról, hogy meghívásunk ellenére nem vettek rész a konferencián, ahová azért utaznak Szibériából és Amerikából a szakértők, tudósok, hogy válaszoljanak az MTA által felvetett azonosítási kételyekre, és ismertessék az általuk kidolgozott DNS azonosítást.

Az 1989 évi ásatáson a meghívás ellenére sem képviselték az MTA-t, pedig a helyszínen azonnal megtehették volna észrevételeiket, akár a jegyzőkönyvekben is. Ugyanakkor 2004-ben előzetes tájékoztatásunk nélkül elmentek Barguzinba „sajtótájékoztatót” tartani, ahol tudománytalan és valótlan véleményüket közölték a lakósággal és a település különböző szervezeteinek vezetőivel. Kérem, szíveskedjen meggyőződni a Barguzinban felvett, minden színvonalat alulmúló „jegyzőkönyv” tartalmáról. Mellékletként csatoltam.

 

Az ebből származó nemzetközi kapcsolatromlás helyreállítása érdekében levélben adtunk részletes tájékoztatást a külügyminisztériumnak. A levél másolatát mellékeltem.

 

Bizottságunk az elmúlt időszak alatt természetesen folytatta politikamentes tudományos kutatási tevékenységét, de csak erősen korlátozott anyagi és média lehetőségeinek keretein belül. Vártunk egy jobb kort, amikor állami vezetőink rendszerváltásból adódó leterhelése valamelyest csőken, a tudomány szovjet típusú politikai irányítása (melyet nemrég még a nemzetközi hírű, Nature c. folyóirat is elitélt) kedvezőbb fordulatot vesz.

Érthetetlennek tartottuk, de kényszerből együtt éltünk a helyzettel.

A legújabb események azonban egy nemzeti tragédia irányába fejlődnek! Az antropológusok véleménye szerint az oxigénnel feldúsult csontok visszatemetése azok rövid időn belüli pusztulását okozzák, és minden további kutatást, és a hazánkban történő temetést is ellehetetlenítik.

Eddig is elfogadhatatlannak tartottuk, hogy Petőfi Sándor szent földi maradványai egy szibériai, jeltelen sírban legyenek, és tehenek legeljenek a sírján. Elég szégyen, hogy ez több mint 150 évig megtörténhetett.

Miután feltártuk és nemzetközi hírű tudósokból álló szakértői bizottság – igazságügyi orvos szakértők, antropológusok, régészek – jegyzőkönyvbe foglalt véleménye;

 

- „A barguzini 7. sz. sírban talált koponya és a Petőfiről készült dagerrotípia arányai között nincsen olyan érték, amely ellentmondana egymásnak, ill. nem találtunk olyan méretet, ill. méretarányt, amely ne felelne meg egymásnak. Ez, pedig csak igen kevés koponya és fénykép között lehetséges. (Erről előfordulási arány adataink nincsenek)”

 

- Petőfi Sándor és Alekszandr Styepanovics Petrovics testméretei az atilla méretei alapján is megegyeznek. Pedig sem az atilla, sem a csontváz nem szokványos méretű.”

 

- felelőségünk tudatában kijelentjük, hogy az 1989. július 17-én, a barguzini 7-es számú sírban talált csontváz azonos Petőfi Sándoréval. Barguzin, 1989. július 23. Aláírások: Bruce Latimer, Clyd Simpson, Burajev Alekszij, Kiszely István antropológusok.”                                                                                 

 

alapján egyértelművé vált az azonosság. Nemzetünk ország-világ előtt megmagyarázhatatlan szégyene, hogy egy ellenérdekelt kis csoport megakadályozhatja a végtisztesség megadását.

 

Annak érdekében, hogy mindenki, aki nem juthat hozzá közvetlenül az azonossággal foglalkozó könyvekhez, dokumentumokhoz, mégis közvetlenül tudjon a legfontosabb adatokkal megismerkedni, készítettem egy rövid összefoglalót.

A tanulmányt mellékletként csatoltam és az Interneten kívánom közzétenni, hogy mindenki számára elérhető legyen.

Tisztelt Államelnök Úr! Kérem, hogy tisztelje meg szíves figyelmével a csatolt mellékleteket, és kérem, segítsen ezt a görög tragédiákat is megszégyenítő nemzeti ügyünket megoldani.

 

Szeretném, ha a szovjet minisztériumi vezető kérdésére: „Hát nem kell a magyaroknak az ő Puskinjuk?” végre megadhatnánk az egyetlen erkölcsös, keresztyéni és nemzeti választ: De kell! Nagyon köszönjük!

Támogató szíves intézkedését köszönettel véve.

Lakihegy, 2007. 12. o7.

 

 

                                                    Tisztelettel

 

                                                                        

                                                                                /Kardos lajos/

                                                                       M. Petőfi Bizottság elnöke

 

                                                        

 

 

Vissza a nyitólapra