140 év szibériai száműzetés után 20 éve karanténban vannak Petőfi földi maradványai? - 2.

Barikád, 2010.11.04.

 

Húsz évvel ezelőtt nagy port kavart egy vállalkozó csoport bejelentése, miszerint Szibériában megtalálták Petőfi Sándor földi maradványait. Hosszú éveken át küzdöttek, hogy elfogadtassák bizonyítékaikat a tudományos világgal, mégsem hittek nekik. A vita tárgya az volt, hogy lánglelkű költőnket elhurcolták hadifogolyként Barguzinba, ahol néhány évvel később meghalt, és jeltelen sírba került.

 

Sokan kérdezik, mi történt azóta. Hol tart ma a kutatás? Bekerült a gyanúsan agyonhallgatott ügyek közé. Felvetődik, hogy folytatni kellene a nemtelen eszközökkel eltussolt szibériai Petőfi-ügy becsületes kivizsgálását. Elhatároztuk, utánajárunk, hol tartanak a vizsgálatok, milyen bizonyítékok vannak a kutatók birtokában. Olvasóink emlékeznek, néhány hónapja Kardos Lajossal beszélgettünk (BArikád 36. szám, 2010. szeptember 9.), aki az expedíció rádiósa volt, majd a Petőfi Bizottság titkára, később elnöke lett, amíg le nem mondott. Ő arra vár, hogy folytatódjon a vizsgálat, és végre hazai földbe temethessük a költő porhüvelyét. Megkérdeztük Dr. Kiszely Istvánt is, aki az expedícióban antropológusként vett részt, de kérdéseinkre nem akart válaszolni. Egy nyílt levelet küldött helyette.

 

 

Nyílt levél kételkedőknek

 

 

Mint a Petőfi Bizottság szakmai elnöke, jelenleg nem tartom aktuálisnak újra belemenni azokba a fölösleges szócséplésekbe, amelyek nem vezetnek eredményre, amellett 21 év alatt szövődtek igaztalan, az ügynek ártó fantáziaszülemények. Ma is állítom, és biztos vagyok benne, hogy a költő sírját tártuk föl, de a magyar tudományosságra szégyent hozó, etikátlan magatartású, idegen érdekeket kiszolgáló, azonosításhoz nem értő, ránk uszított emberek tevékenysége nyomán a vizsgálat befejezése még várat magára. Az elmúlt több mint két évtized alatt senkii sem segített előrevinni az ügyet, ugyanakkor a Magyar Tudományos Akadémia szovjetbarát, oroszul jól tudó, szovjet kapcsolatokkal rendelkező Petőfi-témával soha nem foglalkozó kutatói állandóan a nyomunkban jártak, és hazudtak reggeltől-estig, hogy "klasszikusokat" is idézzek. Kovács László régész, Harsányi László orvosszakértő, Tigyi József akadémikus, Farkas Gyula antropológus és sorolhatnám tovább, az Akadémia felkérésére többször kiutaztak Moszkvába és Barguzinba meghamisítani a nyomokat és lehetetlenné tenni az expedíció munkáját. Az expedíció tagjait pedig az akkor még működő KGB kezére játszották, csak a szerencse mentett meg. Ezért is kellett a költő földi maradványait életünk veszélyeztetése árán is kivinni - engedéllyel! - Amerikába. A szükséges vizsgálatokat ismert amerikai szakemberek végezték, eljöttek Magyarországra bemutatni az eredményt, de a meghirdetett konferenciára az Akadémia képviselői még el sem jöttek; ellenérveikkel nem hozakodtak elő. Petőfi Sándor szüleinek - édesanyjának - csontjából nem adtak mintát a vizsgálat elvégzéséhez, pedig akkor már akár így, akár úgy, vége lenne egy olyan tudományos vizsgálatnak, amilyet szerte a világon így végeznek el, minden akadékoskodás nélkül.

Rövidre fogva: az ügy befejezéséhez egy vizsgálatra van szükség, ha az megtörtént, az egész nemtelen történetet - dokumentumokkal együtt - könyv alakjában közreadom. Petőfi földi maradványai méltó módon kellően biztonságos helyen vannak elhelyezve, nem "megfelezve", hanem együtt az egész csontváz. Az őrzési hely eltitkolására azért volt szükség, mert a nemzet ellenségei mindent elkövettek, hogy megtudják, hol van a tetem, megszerezzék és megsemmisítsék. Ez eddig nem sikerült és ezután sem fog; a költő biztonságban van egy európai kolostorban.

Nem látom értelmét újra felkorbácsolni az indulatokat, a vizsgálat befejezése után a nyilvánosságot tájékoztatjuk. Az általam nem ismert, nem szakemberektől származó írásoktól elhatárolom magam, azért is, mert egyre többen tülekednek a magyar szabadságot jelképező, nagy költő koporsója mellé. Ki temetni akar, ki arcrekonstrukciót készíteni, ki pártszimbólumnak akarja kisajátítani, ki jólértesültnek akar látszani és így tovább.

A költő visszatér - remélem hamarosan.

 

barikád

 

 

 

Vissza a nyitólapra