Barguzintól - Amerikáig

 

1991

 

 

 

 

 

 

MEGAMORV

 

PETŐFI BIZOTTSÁG

jelentése

 

BARGUZINTÓL - AMERIKÁIG

Szerkesztő:

KARDOS LAJOS

1991.

 

 

 

Tisztelt Olvasó !


Címlapja alapján a Megamorf Petófi Bizottság közleményét tartja kezében. Valonaban azonban sokkal többet!

Petőfi segesvári eltűnésének, későbbi sorsának, majd megtalálásának és azonosításának történetéről olyan dokumentumok is bekerültek a kötetbe, amelyek a Petőfi-ügy kapcsán szemléletesen mutatják meg a rendszerváltást megelőző évektől napjainkig a politikai, társadalmi , tudományos , erkölcsi viszonyokat.

A közleményt eredetileg olyan céllal készítettük, hogy segítsünk az országgyűlési képviselőknek a kérdés áttekintésében, egyszersmind felhívjuk figyelmüket a tudományos életben, a tájékoztatásban fennálló visszásságokra.

Reménykedtünk abban. hogy a képviselők mellénk állnak, és segítséget adnak ügyünk Petőfihez méltó rendezésében. Majd látva az érdektelenséget, szenvedve tovább a sajtó, a Rádió, a Televízió pártosságát, nem maradt más mint tovább gyűjteni az időközben elért eredményeket bemutató anyagokat. Volt mit. Mert minden rosszban van valami jó is. A Magyar Tudományos Akadémia (MTA) Petőfi Bizottsága, a hivatalos szervek elutasító magatartása miatt arra kényszerültünk, hogy az egzakt tudományos vizsgálati lehetőséget biztosító csontleleten. régészeti, antropológiai és irodalmi eredményeken túl újabb irodalmi, történeti vonatkozású levéltári dokumentumokat kutassunk fel.

A MTA Petőfi Bizottságának követelésére bizonyítanunk kellett, hogy Ferenc József és Miklós cár között megkötött Varsói Egyezmény ellenére vittek foglyokat magukkal az oroszok, akik Petőfihez hasonlóan Szibériába kerülhettek.

Vállalkozásunk. a rendkívüli, szinte polgárháborús szovjet körülmények ellenére, sikerrel zárult. Nehéz Mihály műfordító, irodalom-történész. és Csank Csaba történész Petőfi kutató a Burját Petőfi Bizottság . elsősorban A.J. Tyivanyenkó kutató segítségével 19S1. áprilisában számtalan olyan dokumentumot talált, amely azt bizonyítja, hogy az oroszok vittek magukkal foglyokat Szibériába. Igaz. hogy nem magyarokként, hanem „uralkodójuk ellen fellázadt osztrák alattvalókként" kezelték őket. A nevüket eloroszosították, de így is felismerhetőek a Baran Antonok. Huszarovok, Hász Károlyok, stb.
Az ezzel kapcsolatos írásművek közül nemcsak azokat vettük be a kötetbe, amelyek valamelyik napilapban megjelentek, hanem azokat is, amelyek hónapokig feküdtek a szerkesztőségek fiókjaiban, de mégsem közölték őket. Jól jellemzi a jelenlegi viszonyokat, hogy pl. Nehéz Mihály: Petőfit megölni nem lehet c. háromrészes cikkéből két hónap után az elsőt és a másodikat közölték, de a harmadikat . ami a leglényegesebb információkat tartalmazta, azt a mai napig nem . Teljes terjedelemben csak mostani közleményünkben olvasható.

Az írásművek hitelességének bizonyítására egy-két szibériai levéltárból származó dokumentum másolatát is csatoltuk a kötetbe.
Természetesen valamennyi dokumentum feldolgozására még nem kerülhetett sor, mert a speciális nyelvi , irodalmi. történészi, műfordítói tudást igénylő munkával csak egyedül Nehéz Mihály foglalkozik.

Különleges értékűek a már „elkészült" versfordítások, amelyek szinte magukért beszélnek- Remélhetőleg még a közeljövőben sikerül Nehéz Mihálynak könyvben megjelentetni Petőfi Sándor valamennyi Szibériában írott, eddig megtalált versét, elemzéssel együtt. Bízunk abban, hogy addigra talán már az egész szibériai Petőfi kérdés is bizonyítva lesz.

Jelenleg azonban még ott tartunk, hogy a MTA Petőfi Bizottsága újabb és újabb álproblémákat vet fel a rendezés akadályozására. Módszereik között továbbra is kiemelt helyen szerepel, hogy az egyoldalú tájékoztatási lehetőséget kihasználva eltitkolják az MTA elnöke, az ország vezetői, és a magyar nép előtt a valódi eredményeket.

A Fővárosi önkormányzat szintén a MTA -ra való hivatkozással elzárkózik a szülők sírjának felbontásától, mivel „kegyeletsértés" indok nélkül megbontani egy nemzeti kegyeleti helyet." Az nem kegyeletsértés, hogy az Amerikai Egyesült Államok, a Szovjetunió, Magyarország elismert szakértői által bizonyítottnak tekintett, Petőfi Sándornak tulajdonítható földi maradványokat méltatlan körülmények között, lopva, kell menekíteni a megsemmisítés elől.

Közel két éve független hazánk. A hatalom azonban még mindig nincs minden területen a demokratikus erők kezében. Úgy tűnik a tudomány még mindig nem független! Még mindig létezik hivatalos tudomány-politika, amelynek nem célja egy ilyen, egész nemzetet jelentősen érintő kérdés tisztességes kezelése.

Reméljük, hogy a Petőfi ügy rendezése kapcsán ezek a problémák is meg fognak oldódni.
A Megamorf Petőfi Bizottság bízik, dolgozik és a siker nem marad e1!

„Talán nem véletlen, hogy éppen most adta meg a jó Isten a lehetőséget a magyar népnek, hogy szeretett költője és vele a szabadság szelleme örökre hazatérjen Magyarországra."Tisztelettel ajánljuk minden olvasónknak:Dr.Kiszely István                    Morvai Ferenc

MPB.alelnök                         MMPB elnöke
 

 

 

Vissza a nyitólapra