Tartalomjegyzék

 

 

I.

 

Levél a parlamenti képviselőkhöz - 1991.11.20.

Nehéz Mihály:  A szibériai Petrovics  (Petőfi)  legendák

Nehéz Mihály:  A feltámadott

Borzák Tibor:  Miért hazudnának a memoárírók

Nehéz Mihály fordításai: A titokzatos száműzött L. E. Eliaszov bajkáli gyűjtése

Mikolás Miklós:  Segesvártól - Barguzinig

Együd Eva - Szuromi Lajos:  Két, ismeretlen szerzőjű orosz nyelvű vers Petőfiről

Szuromi Lajos:  Két orosz nyelvű vers Petőfiről

Dr.Kun Ferenc:  A Szuromi-teória igazsága

Jurij Vinokur:  Levél Vaszilij Vasziljjevics Pagirjának

Részletek a Barguzin-i expedició jegyzőkönyvéből:

Végső következtetések Petőfi sújtásos attilája

Daguerotípiai megfigyelések Petőfi Sándor életében észült éhány hiteles ábrázolásról Petőfi Sándor kiálló bal felső szemfoga

Morvái Ferenc távirata a Magyar Tudományos Akadémia /MTA/ elnökéhez  1989.VIII.1.

Magyar Televízió /MTV/ levele Morvái Ferenc részére /az expedíció filmjének közvetítésétől elzárkóznak/

A Szovjetunió Miniszter Tanácsának 1815. sz.  rendelkezése

„Női medence" teória

MTA nyilatkozat:  földminta kell

MTA jelentés a Magyar Tudomány c.  folyóiratban

Dr.  Kiszely István:  Véleményünk nem változott

Pécsi István: Szerintünk gyanús sietség

Csank Csaba:  Petófi Sándor 1823-1849?

Borzák Tibor:  Régészpárbaj

Szabó Géza:  Egy vizsgálat nyitva hagyott kérdései

Borenich Péter:  A bonckés Paganinije  II.rész 

M. I. Salenik: Nvilt levél a szovjet Tudományos Akadémiához

Megamorf Petófi Bizottság /MMPB/ levele Göncz Árpád köztársasági elnökhöz

MMPB levele Beke Kata Művelődési és Közoktatási Minisztérium politikai államtitkárához

Kiss József:  Véleményem a „Szibériai Petőfi sír kérdéséről

V. K. Agalov levele Morvái Ferenchez /MTA levél a visszatemetésre..., de ők vizsgálatra a MMPBnak átadnák.../

Átadás - átvételi jegyzőkönyv a csontmaradványokról

 

 

II.

 

MTA Elnökség Petófi Bizottságának nyilatkozata a Petófigyról

MMPB    válaszlevél-tervezete  (Nem .jelentették meg!)

MMPB    válaszlevél 12 soros kivonata a Magyar Hírlap-ból

 

 

III.

 

MMPB levele Demszky Gábor főpolgármesterhez

* MTA  (Kosáry/ Domokos")  ellenzi a Petófi hozzátartozók exhumálását

MMPB sajtóközleménye,  válasz a MTA Elnökének (Nem jelent meg!)

Nehéz Mihály:  Petőfit megölni nem lehet

Borzák Tibor:  Osztrák nevek szibériai  listákon

Kardos Lajos:  Mozaikok a szibériai Petőfi-kutatásból

 

 

IV.

 

Bernáth Attila:  Hol „domborodjék"?

* MTA közlemény:  Csakugyan:  hol domborodjék?

("MTA elnöke.  Kosáry Domokos soha nem foglalt állást a sírfelbontásban. Erre Demszky Gábor illetékes.")

Filep Tibor:  Interjú Kosáry Domokos történésszel,  az MTA elnökével.   („Kizárt dolog,  hogy Petőfi Sándort elvitték az oroszok Szibériába!)

MTA level Morvái Ferenchez  (adják át a gyújtott irodalmi adatokat…)

Borzák Tibor:  Honvédhuszárok Szibériában

Márkus Csaba:  Magyar honvédtiszt cári fogságban

(„a magyar szabadságharc okmányai még ma sem hozzáférhetőek Moszkvában.")

Csank Csaba:  Vittek-e foglyokat a cári csapatok?

Hadtörténeti Napló.  Grotenhielm tábornok...

(látta: Váradi Steinberg a MTA Petőfi Bizottságának tagja 1965.03.18-án)

 Szibériai  levéltári anyagok.  Lista az 1855.évi téli ellátmányt felvevőkről!

Kuznyecov család gyónási könyve Barguzinból

 

 

V.

 

Mikolás Miklós:  Újabb szempontok. . .

Osztrák összekötő tiszt .jelentése. . .

Mellékletek                                                                                       

Iharos Ibolya:  Petőfi Amerikában

Nehéz Mihály:  Egy száműzött    gróf Károlyi Szibériában?

L. Károlyi  levele

Nehéz Mihály:  Petőfit megölni nem lehet  (III)

Címnélkuli                                                                                      

Erős az én lelkem                                                                         

Láttam én

Az álmaim                                                                                       

Hattyúdal                                                                                        

Rózsaszirmok                                                                               

A szökevény

Szomorú volt az életem

Libisch Győző:  Petőfi harmadik halála?

Koponya fotó

Daguerotípia

 

                                                           

 

 

Vissza a nyitólapra