Levél a Megamorv-Petőfi Bizottságtól

1990.

  

            Levelet kaptunk a Megamorv Petőfi Bizottságtól, melyben kifogásolják az Akadémia sajtótitkárával készített korábbi interjúnk tartalmát. A téma természetesen a Petőfi-affér, melyet Megamorvék természetesen ébren akarnak tartani. Hogy ne essünk az elfogultság bűnébe, hajlandók vagyunk még egyszer helyet szentelni e szerintünk lefutott ügynek. A bizottság levelét mindenesetre elküldtük a Magyar Tudományos Akadémiának, ahol azonban legnagyobb sajnálatunkra nem tartották érdemesnek, hogy válaszoljanak rá.  

 

A Magyar Hírlap március 29.-i számában jelent meg a MTA sajtótitkárának,  Odze Györgynek a nyilatkozata  az Akadémiai antropológus csoport 28-i ülésérő, az eddigi vizsgálatok részeredményéről, a Petőfiének feltételezett barguzini csontvázzal kapcsolatban.

 

Ez három tényt közöl, melyeket a TV ápr.8-i Hét műsorában is megismételtek:

1. A csontváz 23-25 évesnél idősebb, de fiatalabb egyéné. A Petőfi Bizottság 1856-os sírfelirat-adata alapján 33 éves volt ekkor a költő, s Kiszely István – (aki a napokban kapott a washingtoni Albert Einstein Tudományos Akadémiától UNESCO-kitüntetést antropológusi munkásságáért.) -, valamint a két amerikai (Latimer és Simpson) és a leningrádi antropológus (Burajev) – 30-35 évesnek állapította meg írásbeli nyilatkozatában a személy korát. Ez tehát nem mond ellent az Akadémia megállapításának.

2. A csont citráttartalmát vizsgálva „olyan súlyszázalékot“ találtak, mely „hasonló korú csontokon női nemre jellemző“ - mondja Odze György, az Akadémia sajtótitkára. Ez a vizsgálatok mai stádiumában tudományos szempontból nem elfogadható, kontroll-anyag vizsgálata nélkül! Nem ismerjük a helyi testlebomlási körülményeket,nem áll az Akadémia rendelkezésérea kontrollcsontváz, amelyhez hasonlítani lehetne a citráttartalmat, és így nem lehet megállapítani sem az abszolút kort, sem a nemiséget. Tudvalevő, hogy Szibériában a lebomlási folyamat a nagy hidegek miatt lényegesen lassúbb, mint a Kárpát-medencében. A csontkontroll-anyag szükségességét január 4-i, a Népszabadságnak adott, a moszkvai út előtti nyilatkozatában maga az akadémiai bizottság elnöke, Harsányi László is hangsúlyozta: „Feltétlenül kell földminta és úgynevezett kontrollcsontváz, hiszen az ottani körülmények különböznek a magyarországiaktól, így az emberi test lebomlása is másként történik, mint nálunk. Emiatt egy csontváz korát csak egy másik, ismert korú kontrollcsontváz segítségével tudjuk megállapítani. Erre a vizsgálatra július hónapja látszik megfelelőnek “ – nyilatkozta Harsányi professzor. Hasonlót írt le az Akadémiai Bizottság másik tagja, Farkas Gyula professzor, nemrég megjelent cikkében (Jel), az „összehasonlító kontroll csontanyag“- ról: „Ezek nélkül – figyelembe  véve a szibériai éghajlati és talajviszonyokat – megtévesztő eredményre (!) juthatunk.

3. A vizsgálatok szerint a tetem száz évnél fiatalabb“, azaz 1890 előtt nem temethették el – szól az Akadémia jelentése.De ez ugyanolyan elfogadhatatlan megállapítás tudományos szempontból  -  kontrollcsontváz vizsgálata nélkül, a hatalmas arányú hideg és lassúbb lebomlás miatt - , mint a nemre vonatkozó citráttartalom-vizsgálat eredményének mai közzététele! A Petőfi-expedíció legenda- és sírtábla-fotó adata: 1856 májusa. Szükséges a szibériai kontrollcsont, melyre Kiszely István azért nem gondolt, mert álmában nem gondolta, hogy a négyük által egyértelműen férfinak megállapított (ezt írásban rögzítették!) csontváz nemiségét később megkérdőjelezik.

 

Tehát Odze György kijelentését Ennek ellenére a minták értékelhetők voltak“... „ezt a megállapítást már nem cáfolhatják és a címadó kategorikus – egyben megalapozatlan – kifejezést: Női csontváz“ – a kontrollvizsgálatok befejezése előtt tudománytalannak tartjuk!

Azt is sérelmezzük, hogy a moszkvai – amelynek felvételére a Petőfi-expedíciónak nem adtak módot, csak az Akadémia rögzíthette Szabó Árpád hangjával, Kiszely egyedüli jelenlétében a csontváz adatainak, méreteinek gyors felsorolását – a mai napig nem kapott a Petőfi Bizottság példányt!!!

Az alaki, morfológiai vizsgálatoknál nem vették figyelembe az egyik legfontosabb, nemet meghatározó csont, a „csecsnyúlvány“ (processus mastoiedus) rendkívül férfias jellegét, és valószínűleg hangszallagra sem rögzítették! Mivel a méréseknél száz adatból több mint a felét a női jelleg felé kerekítették – kétségeink vannak az akadémiai bizottság tárgyilagossásával kapcsolatban!

Ragaszkodunk a júliusi szibériai kontroll-csontvizsgálathoz!  Úgy gondoljuk, az Akadémiának is el kell kerülni az elfogultság, sőt az esetleges manipuláció látszatát!  Adós az Akadémia a koponya alaki elemzésének közlésével is! Állkapocs, csecsnyúlvány, szemöldökív, szemgödörszél, járomív stb. férfias jellegének elismerésével!  Fotók tömkelege igazolja!   Alapos, lelkiismeretes vizsgálatokat kér a Petőfi Bizottság az Akadémiáról!

 Petőfiről van szó!!! Ránk, az expedíció tagjaira mondta Váradi-Sternberg ungvári professzora Magyar Hírlap munkatársának augusztusban, de most mi érezzük:   „Gyanús a sietség!!! 

                                                                                              

Pécsi István

A megamorv-Petőfi Bizottság

Szóvivője

 

 

Kiszely István

 

(A témában lapunk nem kíván vitát indítani.)

 

 

 

Vissza a nyitólapra