Levél Beke Kata politikai államtitkárhoz

 

 

Beke Kata

Politikai államtitkár

Művelődési és Közoktatási Minisztérium

 

Tisztelt Államtitkárnő!

 

Bizonyára Ön előtt is ismeretes, hogy a Megamorv Petőfi Bizottság expedíciója által 1989. Júliusában a szibériai Barguzinban talált, és a rendelkezésünkre álló jellemző ismérvek alapján Petőfi Sándorral azonosított földi maradványok vizsgálatára a Magyar Tudományos Akadémia 1990. január 6 és 11 között bizottságot küldött a Szovjetunióba. Az MTA még a vizsgálatokat megelőzően munkatervi pontokat határozott meg,m és közölt a sajtó útján, melyek végrehajtását szükségesnek tartotta az egyértelmű végeredmény kialakításához.

A moszkvai azonosítás alkalmával az MTA bizottsága részéről tapasztalt, videón és hangszalagon rögzített vizsgálati módszerekről, szakmai, etikai és tudományos követelményekkel összeegyeztethetetlen munkastílusról ezúton nem kívánok külön szólni. Bízunk benne, hogy bizottságunkat a jövőben sem kényszeríthetik ilyen méltatlan eszközök igénybevételére, melyeket ugyanakkor gátlástalanul alkalmaztak velünk szemben különböző fórumokon. A munkatervi pontokat emlékeztetőül felsorolom:

1.    A feltárás helyszínének vizsgálata Barguzinban.

2.    A 7.sz. sírban, a feltételezett Petőfi-csontváz alatt levő fiatal mongoloid férfi csontvázának vizsgálata, abból összehasonlító minta vétele.

3.    A barguzini temetőből származó, biztos eltemetési idejű sírból férfi- és női csontváz mintavétele.

4.    Az előbb említett sírokból földminta vétele.

5.    A barguzini 7.sz. sír vitatott leletének antropológiai, patológiai, igazságügyi orvostani vizsgálata, mérése, röntgenfelvételek készítése, stb.

Az MTA több szempontból is kifogásolható hivatalos véleményét másolatban mellékeltük, ezért nem szükséges külön bizonyítani, hogy a nagy sietségben ebből négy és fél pontot nem hajtottak végre.

Nyilvánvaló, hogy a csak részben elvégzett vizsgálatok kétes eredményei és a kontroll lehetőségek kizárásával hozott döntés nem alkalmas arra, hogy egy országot vagy népet érintő jelentős kérdésben megnyugtató választ adjon.

Azonban, ha figyelembe vesszük Kiss József tudományos kutató expedíciónkkal kapcsolatban 1989. áprilisában az MTA részére írt tanulmányát, melyet másolatban csatoltunk, valamint azt a tényt, hogy az MTA sajtótitkára a tényleges moszkvai vizsgálatokat két nappal megelőzően a Magyar Rádió számára olyan közleményt adhatott le, hogy a vizsgálatok alapján a lelet nagy valószínűséggel nő, joggal feltételezhetjük, ez egy előre megtervezett politikai döntésnek felel meg.

A Megamorv Petőfi Bizottság meggyőződése, hogy hazánkban az időközben folyamatosan demokratizálódó politikai légkörben megengedhetetlenek a már nemzeti és tudományos kérdésekben a koncepciós politikai döntések. Országos érdeknek tartjuk, hogy ebben a nemzeti és kegyeleti kérdésben tisztán tudományos alapon, semmilyen szakmai, politikai szempontból nem kifogásolható szakértőkből álló bizottság, esetleg nemzetközi bizottság, alkosson véleményt.

Ennek megfelelően tisztelettel megkérjük Önt, akiben politikai, emberi megnyilatkozásai, pártbeli hovatartozása alapján bízunk, hogy legyen segítségünkre ennek a 140 éve húzódó kérdésnek a becsületes, tisztességes lezárásában. Az ügy jelenlegi fázisában legfontosabbnak tartott kérdéseket, melyekben úgy gondoljuk, Ön tudna segíteni, az alábbiakban foglaljuk össze:

1.    Sürgős intézkedés szükséges a Szovjetunió illetések társadalmi és politikai szervezetei felé a lelet biztonságos megőrzésére, további tudományos vizsgálatokra történő hozzáférhetőségének biztosítása érdekében, mert félő, hogy az MTA véleményét követően, jelentőséget vesztett tárgyként, egy nemzeti ereklyénk semmisülhet meg.

2.    Szükséges lenne, ezért javasoljuk, hogy a minisztérium jelöljön ki egy irányítása alá tartozó intézményt, amely a félbehagyott tudományos vizsgálatok lefolytatására megszervez egy független szakértőkből álló bizottságot. Összeállítja a bizottság munkatervét, az ezzel kapcsolatos költségvetést. A Megamorv Petőfi Bizottság a munkaterv és a költségvetés ismeretében javaslatot tesz Morvai Ferenc úr részére a Bizottság szakértőinek közreműködésére, dokumentumain átadására, ls a költségek vállalására vonatkozóan.

3.    Kérjük és javasoljuk, hogy a Megamorv Petőfi Bizottság felkérése külföldön elkezdett kontroll vizsgálatokat (DNS print, stb.) a minisztérium az alakítandó bizottságon belül, vagy azzal párhuzamosan, kontroll anyagok és egyéb feltételek biztosításával támogassa.

4.    Javasoljuk, hogy a hiteles tájékoztatás és a feladat kiemelt jelentőségének megfelelően a bizottság munkájáról videó és hangfelvétel formájában dokumentumok készüljenek, melyet az eljárás befejezésekor a nyilvánosságra hoznak.

Az 1989. júliusi expedícióról készült részletes jelentést korábban a minisztérium részére Drexler Gábor úrnak átadtuk. Most szíves tájékoztatásul megküldjük Csank Csaba, bizottságunk amatőr Petőfi kutatója által készített rövid összefoglaló tanulmányát, és a témakörhöz tartozóan rendelkezésünkre álló 1-2 érdekesebb dokumentumot.

 

Támogató szíves intézkedését köszönettel várjuk.

 

Tisztelettel:

 

Morvai Ferenc                    

Megamorv Petőfi Bizottság nevében

 

 

    Vissza a nyitólapra