Levél Demszky Gábornak

(Magyar Hírlap, 1991.02.17.)

  

Demszky Gábor úr

Budapest Főváros Polgármestere

Részére

 

Tisztelt Főpolgármester úr!

 

            Szíves tájékoztatásul közöljük Önnel, hogy bizottságunk Petőfi Sándor földi maradványainak felkutatásában és azonosításában – a magyar és külföldi tudósok közreműködésével – örömteli eredményeket ért el.

Az ezzel kapcsolatos – eddigi eredményeinket és nehézségeinket tartalmazó – összefoglaló anyagot a napokban juttattuk el minden országgyűlési képviselőnek, és ezúton szeretnénk az Ön részére is megküldeni.

Egyúttal szeretnénk kérni, hogy a DNS print eljárással történő azonosítás elvégzéséhez szíveskedjen támogatást adni.

Ennek, az Egyesült Államok hadserege által kifejlesztett 100%-os azonosítási eljárásnak az elvégzéséhez szükséges Petőfi Sándor szüleinek és fiának csontmaradványaiból 1-1 gr. Kontrollminta. A földi maradványok a Kerepesi temető közös családi kriptájában találhatók.

Kérjük Önt, hogy szíveskedjék felhatalmazást adni Dr. Kiszely István antropológus részére, hogy a temető igazgatóságának felügyelete mellett a kriptát kinyissa és a mintákat a nemzetközi előírásoknak megfelelően biztosítsa.

Hazánk elismert antropológusát, Dr. Kiszely Istvánt, bizonyára Ön is ismeri, mégis szeretném megemlíteni, hogy ő végezte 1977-től 1987-ig a Budavári nádori kripta feltárását. A feltárás története a közelmúltban jelent meg könyv alakban. Legutóbb a Kerepesi temető vandál módon feldúlt Batthyány kriptáját állította helyre. Kiszely professzor 1990-ben kapta meg antropológiai és tudományos munkásságáért az Amerikai Egyesült Államok Albert Einstein Tudományos Akadémiájának Bronz érmét vörös vállszalaggal.

Tekintettel arra, hogy a komplex vizsgálat már 1990. év elején elkezdődött és az Egyesült Államok tudós csoportja már csak az említett DNS print vizsgálat elvégzéséhez szükséges kontrollanyagokra vár, kérem, hogy a Petőfi család felnyitásához és kontrollanyagok vételéhez az engedélyt a lehetőségekhez képest soron kívül szíveskedjék megadni.

Az eljárással kapcsolatos költségeket természetesen bizottságunk vállalja. A temető igazgatóságával felvettük a kapcsolatot és Főpolgármester úr szíves engedélye esetén az együttműködésre készek.

 

Támogató intézkedését előre is köszönöm.

 

Budapest, 1991. Február 27.

/Morvai Ferenc/

MPB elnöke

(

 

    Vissza a nyitólapra