Bökönyi Sándor levele Morvai Ferenchez

 

    

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA

RÉGÉSZETI INTÉZETE

1250 BUDAPEST i. Úri u. 49.

Budapest, 1991. július 2.

Telefon: 175-9011

 

Morvai Ferenc úrnak,

A MEGAMORV Petőfi Bizottság elnökének

3214 Nagyréde, Kossuth út 4. sz.

 

Tisztelt Morvai Úr!

 

1991. június 28-i megbeszélésünkre hivatkozva, az MTA Petőfi Bizottságának ülését követően az alábbiakat közlöm:

1. Az MTA Petőfi Bizottsága átveszi az Önök által a Szovjetunió levéltáraiban gyűjtött dokumentumok másolatát és kész azokat szakértőivel megvizsgáltatni abból a célból, hogy a legkisebb nyoma is felbukkan-e annak, ami Petőfi Sándor szibériai tartózkodását, vagy 1849-es magyar hadifoglyok oroszországi deportálását bizonyítaná.

2. Az MTA Petőfi Bizottsága elvárja, hogy az Önök által felkért külföldi biológus-kémikus szakértők vizsgálati módszereinek leírását és eredményeiket bocsássák az MTA 1990. évi vizsgálataiban részt vett magyar szakértők rendelkezésére, és a két csoport mindezt szakmai fórumon vitassa meg.

3. Amennyiben a levéltári anyag alátámasztja azt a feltételezést, hogy Petőfi Sándor Szibériába kerülhetett, és egyszersmind a természettudományos szakértők közös nevezőre tudnak jutni abban, hogy a barguzini 7.sz. csontváz férfi, az 1850-es években került eltemetésre és 33 év körüli életkorú volt, akkor javasolni fogjuk az MTA Elnökségének, hogy járuljon hozzá a Petőfi-családtagok Kerepesi-temető-beli sírjának felbontásához.

4. hajlandóak vagyunk hozzájárulni, hogy Önök a saját költségükön – szakértőinkkel való megbeszélést után – antropológust küldjenek ki Barguzinba, a további vizsgálatokhoz szükséges kontroll csontminták vétele céljából.

5. A sajtó számára készülő közleményüket a leadás előtt látni kívánjuk!

 

Üdvözlettel:

(Bökönyi Sándor

Akadémikus)

Az MTA Petőfi Bizottságának elnöke

    

 

Vissza a nyitólapra