Rózsaszirmok

 

 

Hullanak a sápadt rózsaszirmok,

S kertünkben nem szól a csalogány.

Kedvesem, csak véled virrasztok,

Beteg vagyok s arcom halovány.

 

Ágyamon fekszem betegen, gyöngén,

S szívemben tűz már nem lobog.

Ah! miért kedveltelek meg én?

Hisz’ szívem már soká nem dobog.

 

Itt van! itt jő az a napkelet,

Hol szél támad, föl a bérceknek

S visz feléd majdan bús éneket,

 Mert akkor már engem temetnek.

 

Tudom, régi barátim közül

Nem kísérhet oda senki sem,

Csak te, te magad egyedül,

Aki megsiratol édesem.

 

Te csókolod majd a búcsúzót,

S rám zárják koporsófedelem.

És te mondod majd a búcsúszót;

Isten legyen véled, kedvesem.

 

 

A fordítás az Eliaszov kézirat-hagyatékában talált népdal szövegéről készített fényképfelvételről történt. A vers szövegét Razuvájeva Anna kézírásával őrizték meg.

A verset fordította: Nehéz Mihály

 

 

 

Vissza a nyitólapra