Szomorú volt az életem...

 

 

Szomorú volt az életem

Beléje még nem szüremlett fény.

Elhangzott hattyú énekem,

S a síromhoz is közelgek én.

 

Előjönnek a leélt évek.

Fölsejlik már számos árnyalak.

Elbúsít, a képekre nézek,

A rámák üresen állanak!

 

Belül tettem nincsen énnekem,

Csak álmok, vágyak, töprengések.

Keserűen tőlt el a szégyenem,

Meddők voltak a szenvedések.

 

Miért vert bennem úgy a szívem?

Szeretteimért m’ért lobogott?

Miért a sok ébren éjjelem,

Ha jótettekre valék hivatott?

 

M’ért roskadok a kereszt alatt,

Amelyet én dőrén fölkaptam?

S mit leltem én? Csak a síromat

A hideg és zord pusztaságban.

 

 

A.V. Gurjevics dalszövegként jegyezte le 1927-ben Barguzinban. Megjelent A.V. Gurjevics és L.E. Eliaszov szerkesztésében 1939. évben Ulan-Udéban „Sztárij Folklor Pribajkálja” című gyűjteményes kötetben.

 

 

 

Vissza a nyitólapra