Rejtői fordulat Petőfi-ügyben

Miért kellett a csontvázat Amerikába csempészni?

 

 

Csank Csaba jelentése Budapestről

 

A Magyar tudományos Akadémia felkérte a moszkvai tudományos akadémiát Petőfi Sándor földi maradványainak azonnali megsemmisítésére. A 696/90. sz. körlevélből kitűnik, hogy a Magyar Művelődésügyi Minisztérium politikai államtitkárai nem akarnak szembekerülni az igazság kiderítése kapcsán a Magyar Tudományos Akadémiával.”

 

            Az idézett mondatok abból a meghívóból származnak, amelyet a MEGAMORV Petőfi-bizottság küldött a sajtó képviselőinek az 1991. Február 15-épn Budapesten a Mikroszkóp Színpadon megtartandó sajtótájékoztatóra.

A visegrádi találkozó napján mintegy ötven újságíró várta érdeklődve Morvai Ferencet, a MEGAMORV Petőfi-bizottság képviselői mellett jelen voltak a Magyar Televízió, a Magyar rádió, tudósítói. A nézőtéren helyet foglaltak olyan ismert személyiségek is, mint Beke Kata, volt minisztériumi államtitkár, Sass József, a Mikroszkóp Színpad igazgatója.

- Csak olyan dolgokról lesz itt szó, amelyeket bizonyítani is tudunk – kezdte a tájékoztatót a mecénás. Összefoglaló hangzott el a bizottság megalakulása óta eltelt időszakról, a Petőfi-kutatásról.

- A bizottság megalakulása óta, 1989. Januárjától, magam és kollégáim huszonötször jártuk meg Szibériát és nyolcszor voltunk az USA-ban. A kutatások költségei húszmillió forint körüliek, pedig a bizottság tagjai munkájukat önzetlenül, térítés nélkül végzik.

- Ismertek önök előtt is a tények, hogy 1989. Július 17-én a Burját Köztársaság területén Szibériában, Barguzinban expedíciónk rábukkant, két azonosítási eljárás alkalmával, Petőfi Sándor földi maradványainak később hitelesített csontvázára. Sajnos a Magyar Tudományos Akadémiának hónapokig kellett könyörögni, hogy egyáltalán bekapcsolódjon a vizsgálatokba…

Az 1990. januárjában Ulan-Udéba tervezett, de végül Moszkvában megtartott harmadik azonosítási vizsgálaton Németh Miklós akkori miniszterelnök írásos megkeresése nyomán vettek végül is részt az Akadémia képviselői. Azt Ny. Rizskov szovjet miniszterelnök is írásban szorgalmazta.

- Bizottságunk nem fogadja el az említett azonosítási vizsgálaton született eredményt, -  mondta Morvai úr -, mely szerint a csontváz nagy valószínűséggel „női”, mivel az eredményt Magyarországon a vizsgálatok megkezdése előtt! már nyilvánosságra hozták, továbbá az MTA egyik jeles tudósa a csontok mérését […] eredményeket a női nem irányába torzította.

- Sajnálatos, hogy Alekszejev akadémikus, a Szovjet Tudományos Akadémia képviselője cinkosságot vállalt ebben a gazemberségben – emelte ki Morvai Ferenc -, holott korábbi nyilatkozataiban ő is elismerte, hogy a csontok Petőfié. Érdekes momentumként az amerikai szakemberek nem kaptak beutazási engedélyt, a burját tudósokat pedig az asztal közelébe sem engedték!

- Az említett okok miatt talán érthetően kételyek merültek fel bennünk a vizsgálatok tisztességét illetően. Magam is hoztam onnan csontmintákat, s azokon a szükséges vizsgálatokat elvégeztettem az USA-ban a nemi hozzátartozás meghatározása érdekében. Sajnos,az Akadémia öt pontból álló, évekre tervezett vizsgálatokat nem végezte el, és pár hónap elteltével kijelentette, hogy a csontváz női! Ezzel ellentétben az amerikai hadsereg patológiai intézetének szakemberei a csontminták laboratóriumi vizsgálataiból arra a következtetésre jutottak, hogy a csontváz egyértelműen férfié. Ezt az idén, január 5-én hoztuk nyilvánosságra.

- Ezt követően sürgős telexet kaptam Agalov úrtól, a Burját Köztársaság elnökének első helyettesétől, hogy a Moszkvai Tudományos Akadémia utasította a Burját tudományos Akadémiát a csontváz elszállítására és visszatemetésére, de ők ennek ellenére a további […] zárkóznak el. Azt is megtudtam, hogy a Szovjet Tudományos Akadémia a csontok visszatemetését szolgáló döntését a Magyar Tudományos Akadémia sürgető kérésére hozta. Nehezményezték azt is, hogy a „MEGAMORV emberei szovjet levéltárakban kutatnak”!

Így történt, hogy szégyenszemre, a magyar hivatalos utat megkerülve, ám rendelkezve a Burját SZSZK illetékes szerveinek engedélyivel – a csontvázat Svájcon keresztül kellett kilopnom az Amerikai Egyesült Államokba.

Az ottani szakemberek az első vizsgálatok alapján, most már a teljes csontváz birtokában, megerősítették, hogy az férfié, ezt támasztotta alá az eddig figyelmen kívül hagyott gégeporc-vizsgálat is. Sajnálattal állapították meg, hogy a koponyáról erőszakos módszerrel eltávolították a csecsnyúlványokat, melynek szintén szerepe van a nem meghatározásánál, ha az nem laboratóriumi körülmények között történik. A vizsgálatok során szükséges lesz még a DNS print eljárás alkalmazása is, melyhez szükség van kontroll-anyagra. Ezért szükséges a szülők sírjának felbontása is.

- Hibáztatom a Magyar Televíziót, hogy az ügyről folyamatosan egyoldalú tájékoztatást nyújt! Sajnálattal kell bejelentenem, hogy a televízió elnöke ismét elodázta az ásatásokról készült dokumentumfilm vetítését! […] a filmet. Nem kérek érte semmit, sőt, ha kell, fizetem a műsoridőt. Cserébe szeretnénk, ha a televízió az újabb vizsgálatok befejezését követően lehetőséget adna a svájci, amerikai és japán tudósok szakvéleményének ütköztetésére az MTA szakembereinek véleményével.

- Uraim! Embertani oldalról száz százalék, hogy a csontváz férfié, és mintegy kilencven százalékban bizonyos az is, hogy Petőfié.

A vizsgálatok befejezése után követelni fogjuk, hogy az MTA Petőfi-ügyben érintett áltudósait a nemzetközi etikai bizottság előtt vonják felelősségre! – hangsúlyozta Morvai Ferenc. – Kizárólag, mert a nemzetet félrevezették. Mert megpróbálták az igazságot eltussolni! Szégyen, hogy a jelenlegi „író-történész” magyar kormány sem volt képes felismerni, hogy itt valóban komoly dologról van szó!

A több mint kétórás sajtótájékoztatón sok minden elhangzott még: különböző megvilágításba kerültek például költőnk eltűnéséről írt ellentmondásai. Nehéz Mihály műfordító elemezte az orosz nyelven rögzített, és a költőnek tulajdonított verseket. Megállapításait megerősítette Dr. Kun Ferenc, debreceni irodalmár is.

A „titokzatos idegen”, a magyar őrnagy  a levéltárban talált folklorisztikus elbeszélések szerint 1851-ben került Barguzinba erős fegyveres kísérettel, mint „különösen veszélyes személy”. Két évig tartott kifelé az útja. A mai korszerű közlekedési körülmények között ez az út visszafelé máris hosszabb!

 

 

 

Vissza a nyitólapra