Sabrag, Magyar Főmágus szól Hozzátok

Jézus származása

 

Drága magyar testvéreim! A történelemben oly sok hamisítás történt, hogy nagyon okos, odafigyelő magyar tudósoknak van szükségük arra, hogy megtanulják, hogy mit és hogyan hamisítottak meg a hamisító történészek az emberiség történelme folyamán. Példát hozok föl, figyeljetek, drága magyar testvéreim!

A régi mágus-tanítások szerint a mai magyar Szent Koronával Jézus urunkat Úr városában királlyá koronázták. Ebből származik az, amit most a keresztény hitben is mondanak: Krisztus király. Nem Krisztus királynak kellene mondani, hanem Jézus királynak. Úr városának királyává tették Jézus urunkat Úr városa, Úr népe azzal, hogy királlyá koronázták. Jézus urunk a Pártus Birodalomban született. Ugyanolyan születési emlékezés és leírás van róla, mint Mithrászról. Jézus urunk születése Ada-beli-Máriától, Adiabene családból származik, a Bene családból. Atyja Bene, AdiaBene, tehát a Mária atyja, édesatyja Bene, pártus főúr volt. Mária pedig a magyar faj fönntartójának a szent templomában volt elhelyezve, mert az ősmagyarok, a magyar faj tisztaságának fönntartására magyar szüzeket hatalmas templomba, kitűnő körülmények között tartották, és egyszer egy esztendőben ezek a hölgyek általuk nem ismert, de szintén kiválasztott, tiszta magyar fajú fiatal, magyar férfiakkal érintkezve estek teherbe, és ezek a megszületett gyermekek olyan különös nevelést kaptak, mint Jézus urunk is kapott tizenkét éves koráig. Ezért a legbölcsebb farizeusok sem tudták Jézus urunknak a tudását. Jézus urunk tizenkét éves gyermekként tanította a templomban a papságot. Majd látva a papság Jézus urunk hatalmas tudását, a szeretet-vallás terjedésétől félve őt hamis váddal keresztre feszíttették. Jézus urunk a Pártus Birodalom egyik nagyon nagy tudású fiatal főpapja volt. Jézus urunk halála után Mani, a Pártus Birodalom főpapja azt mondta: Jézus követői az én barátaim, Jézus ellensége az én ellenségeim. Így Mani ellenségévé vált azoknak, akik Jézusnak is ellenségei voltak. Jézus születésével kapcsolatosan az 1200-as évek befejezése után, az 1300-as évek elején Giotto olasz festő megfestette a képet Jézus születéséről. A képnek a címe az: A három királyok köszöntik a mágust. Tehát Giotto idejében Jézus urunkat még mágusnak ismerték, és Giotto úgy festette a képet, hogy a három királyok köszöntik a mágust, születésekor. Drága magyar testvéreim! Ezeket mind elhallgatták előttetek.

Mondom a további hamisítást, hogy hogyan is volt a Pártus Birodalom része az, amit ma Jeruzsálemnak neveznek? Ennek a városnak a neve a Pártus Birodalomban Sólyma volt, mint A Sólymok Városa. Ez a Sólyma aztán Hierro Sólymává változott, amikor a keresztény hadak támadták a muzulmán hadakat. A Hierro Sólymából aztán a további nyelvtorzulás folyamán lett Jeruzsálem. Mert tudni kell azt, hogy a magyar népnek a magyar nyelvre minden egyes hangzóra megvolt a rovásírás jele, írásjegye. A másik népeknek alig csak kétharmada, a magánhangzókat nem jelölték, ezért a más nyelveknek a fordításánál elkövették azt a torzítást, elkövetődött az a torzulás, hogy a Sólymából Hierro Sólymát csináltak, Hős Sólymok Városát, aztán további nyelvtorzulás folyamán Jeruzsálem lett belőle.

Drága magyar testvéreim! Manapság olyan hírek keringenek a világban, hogy az angolok a zsidó nép tizenharmadik törzse. Hogy ez mennyire nem igaz, bizonyíték rá: az angolok Britannicus vezetésével éppen a szemita népek üldözés folytán menekültek a távoli, ködös Albionba, a mai Angliába. Angol tudósok föltették a kérdést: hogyan létezik az, hogy az angol nyelvben oly sok magyar tőszó van, amelyikből szavakat képeznek? Sajnos a Britannicus népe által beszélt magyar nyelv a történelmi idők és üldözések folyamán az idegen behatásra torzult, mivel nagyon kevés mássalhangzójuk közé sem iktattak be magánhangzókat, ezért az angol nyelv a latin nyelv hatására, a szláv nyelvek hatására, a germán nyelv hatására alapos torzuláson ment keresztül. Hiszen egy francia tudós, amikor az angol tudóssal beszélgetett, azt mondta: Te John! Hogyan lehet az, hogy azt a gyönyörű francia nyelvet ilyen csúnyán elrontottátok? Tudni kell azt, hogy minden más nép csak vett a magyar nyelvből, csak kapott a magyar nyelvből, és ezekre a tőszavakra épült a német Haus szó, az angol House szó, vagyis ami magyar: ház. Így torzult el a magyar nyelv, így vette észre Sir John Bowling, hogy a magyar nyelv minden más nyelvet megelőzve létezett a Földön, amikor még egyetlen nyelv sem létezett.

Drága magyar testvéreim! Sok rejtély van az életben, sokat kell tanulnunk, nagyon sokat.

Ezért, drága magyar testvéreim, búcsúzóul azt mondja nektek Sabrag mágus, hogy tanuljatok, hogy taníthassatok. Tanuljatok, hogy taníthassátok a drága magyar népet. Tanuljatok, hogy az egy igaz Teremtő Isten szeretetére, a szeretet hitére, a szeretet megvallására tanítsátok a drága magyar népet, gyermekeinket. Szabadítsátok ki az ördög szellemi köréből a magyar népet. Ez pedig csak a szerető Teremtő Úristen szeretetével, népünk szeretetével, az igazság ismeretével – amelyet csak akkor ismerhetünk meg, ha tanulunk, tanulunk és tanulunk – lehet.

A Teremtő Úristen áldásával búcsúzom tőletek.

 

 

Vissza a nyitólapra