Sabrag, Magyar Főmágus szól Hozzátok

A keresztről - 2008. február

 

Testvéreim! Egy kis ismeret újra, tanuljátok meg, hogy az ismeretek, azok gazdagítanak, hogy életünk ismeretekből áll. A múltunk ismeretéhez hozzátartozik a múlt ismerete. Nos, beszélgettem egyik barátommal, egyik mágus-társammal, amelyik azt kérdezte tőlem, tudod-e hogy a kereszt pogány eredetű? Nos, erre azt feleltem, tények igazolják, hogy a kereszt, amelyet ma kizárólag a keresztények imádnak, már évszázadokkal Krisztus előtt használatban volt. Megemlékezik erről a Katolikus Enciklopédia is, 1909-ben kiadott, 4. oldal, „a kereszt pogány eredetű”. "A templom -  az ősidőktől” című cikk alatt írja – „a keresztimádat Egyiptomban és Szíriában ősi szokás volt. Úgyszintén a keleti buddhistáknál is. A pogányok misztikus szokása volt a homlokra rajzolt kereszt.” Az Ószövetségben semmi nyoma annak, hogy a keresztények ünnepelték volna a Húsvét ünnepet. Enciklopedia Britannica, 1910. 8. kötet, 828. oldal, amint ezt a hittudományi tanulmányaimban fölfedeztem. Dr. Alex Hislop írja a húsvéti szokásokról: „Azok az általános húsvéti szokások, amelyek az ünnep, Húsvét ünnepéhez kötődnek, amelyek a Húsvét ünneplésében nagy jelentőségűek, káldeai-babilóniai eredetűek és ugyanaz a jelentőségük, mint a mai húsvéti ünnepeinkben.” Nos, jegyezzétek meg jól. Ha papot láttok, aki Húsvétról prédikál, jusson eszetekbe, hogy a káldeai-babilóniai őseink jóval Jézus Urunk előtt már ünnepeltek úgy, miként ma a Húsvétot ünnepeljük.

Aztán a kereszt eredetéről is beszélgettünk. An Expiritory Dictionary of New Testament’s Words, 1. kötet, 256, oldal mondja, hogy „kapcsolat van a kereszt és a babiloni vallás között", és hogy „Tamuza istent szimbolizálja, gondolati, fogalmi jelkép,” stb. így ír róla. Ugyanaz a szimbolizmusa,ugyanazt szimbolizálja, a „T” misztikus jele, betűje. Vagyis a keresztet.

A kereszt tisztelete, mint Jézus bitófája – ellentmond az értelemnek. Keresztet úgy használni, mint most a katolikus egyház, azt a júdeo-keresztény, a júdeo-krisztián egyház, amint azt minden tudományos konferencián használnunk kell, ez a júdeo-krisztián egyház, a mai római katolikus egyháznak nevezett egyház, azt a gyilkolás eszközét fogadtatta el, a gyilkolás szerszámát tisztelte, imádtatja a híveivel. Pedig a gyilkolás eszköze, tárgya. Imádság, tisztelet tárgya nem lehet.

Gondoljátok el: lelövik egy anyának a gyermekét, pisztollyal. Akkor ezt a pisztolyt az anya a nyakába akasztja tisztelet jeleként? Gondoljátok el, hogy a kard, mellyel leszúrnak, leölnek egy embert – lehet a tisztelet jele? Nem. A bitófa, melyre Jézus Urunkat szegezték, ugyanúgy nem lehet a tisztelet jele. Annak imádata a pogányság tárgyi jele. Ezt tanítja Szibák mágus is, aki pedig nagy valláskutató és nagy tudósa ennek a témának.

 

 

Vissza a nyitólapra