Sabrag, Magyar Főmágus szól Hozzátok

 

Üzenet testvéreimnek

 

Magyarnak maradni bár mily legyen sorsod,

Hontalan életed meggörnyedve hordod,

Ott ahol most erény a pokoli gazság

Ott ahol számodra nincsen ma igazság

Magyarnak maradni – Testvér, az kiváltság!

 

Magyarnak maradni rónán, bércen, völgyön,

Szörnyű kínok között fetrengve a földön,

Véres cafatokra ha vernek is bottal

bosszúért lihegve vicsorító foggal,

Magyarnak maradni – ezer éves joggal!

 

Magyarnak maradni ha nincs is mit enned,

Mindenhol megvetnek, nincsen hová menned,

Ha minden hazafinak bitó lesz a bére

S gúnyos kacagással ha megölnek érte,

Magyarnak maradni – akkor is megérte!

 

Magyarnak maradni tűzzel, vízzel vassal,

Föltépett sebekkel, lelket maró jajjal,

Meghajszolt dúvadként vörös pokol mélyén

Avagy szabad földön, világ túlsó szélén,

Magyarnak maradni – szent örökség lévén!

 

Magyarnak maradni koldus bottal járva,

Idegen népek közt boldogulást várva,

Ha rongyos szegényen szíved marja kétség

Mert itt nyugaton is ma még bűn és vétség,

Magyarnak maradni .- mégis csak dicsőség!

 

Magyarnak maradni ha támadnak orvul,

Megsebzett lelkedből ezer könny is csordul,

A Hazádtól távol, elhagyatott árván

Sötét éjszakában magyar hajnalt várván,

Magyarnak maradni – ha kell, véred árán!

 

Magyarnak maradni a világ minden táján,

Ha guruló arannyal kísért is a sátán,

Mikor a csábítás oly gyönyörű mesés

És ha ellent állsz majd sorsod a megvetés,

Magyarnak maradni – Isteni küldetés!

 

Magyarnak maradni szörnyű kínok között,

Mikor egész pokol a földre költözött,

Ahol gúny tárgyává lett most a Feszített,

Fajodat szeretni szabadon nem lehet,

Magyarnak maradni – mert ez a becsület!

 

Magyarnak maradni egy egész életbe,

Bölcsőtől a sírig szenvedéssel telve,

Nemzethű maradni – bár vannak más eszmék

S Tiedet mindenhol gúnyosan nevessék,

Magyarnak maradni – az szent kötelesség!

 

Magyarnak maradni, mert annak születtünk,

Bármily keserű sors járjon mifelettünk,

Tíz körömmel küzdve, hogy jöjjön Feltámadás,

Lesz még újra megint Nagy Magyar Áldomás,

De, Magyarnak maradni – Testvér, csak kitartás!

 

 

 

Vissza a nyitólapra