Arany László: Az első nő a világűrben

Az egykor lezajlott rádióbeszélgetések nemrég nyilvánosságra hozott átirata új szempontokat tár fel a Vosztok-6 repülése kapcsán.

 

 

Sok dolgot leírtak már Valentyina Vlagyimirova Tyereskova kiválasztásáról, Kiképzéséről és repüléséről, aki első nőként jutott fel a világűrbe több mint 45 évvel ezelőtt, 1963 Júniusában, három napot töltve a Vosztok-6 megjelölésű űrhajó fedélzetén. A hidegháború idején a szovjet média hatalmas mennyiségű információt adott közre róla, miközben repüléséről alig tudhattunk meg bármi konkrétumot.

Habár a szovjet források Tyereskova küldetése kapcsán a női űrhajós példátlanul szakszerű tevékenységéről számolnak be, már azokban a napokban szóbeszédek terjedtek el repülés közben tanúsított, állapotában jelentkező súlyos problémákról, ezek a hírek pedig igencsak beárnyékolták érdemeit. Elsősorban nyugaton. A szovjet hivatalos szervek részéről történt részletes beismerés tulajdonképpen csak tovább táplálta ezeket a szóbeszédeket. Példának hozhatjuk fel Alekszandr Babijcsuk vezérőrnagy, a Szovjet Légierő orvosi szolgálatának egykori vezetője, 1979-ben megjelent visszaemlékezéseiben összehasonlítja Tyereskova világűrbeli tevékenységét Valerij Bikovszkijéval, a Vosztok-5 űrhajón Tyereskovával páros repülést végrehajtó másik kozmonautáéval, ez az összevetés pedig igen kedvezőtlen a világ első női űrhajósára nézve.  „Bikovszkij repülésének valamennyi szakaszát jól teljesítette, semmiféle rendellenességet nem tapasztalt. Ugyanezt nem mondhatjuk el Tyereskováról. Az egészségügyi szolgálat az űrhajósnő egyensúlyi rendszerének fokozott működéséről számolt be.”

 

Valentyina Tyereskova

 

A glasznoszty idején az addig csak szivárgó információk hirtelen hatalmas áradatokká terebélyesedtek. 1987-ben a szovjet hatóságok lehetővé tették a hivatalos sajtó számára, hogy nyilvánosságra hozza a Tyereskova mellett 1962-ben ugyancsak kiválasztott további négy női űrhajós nevét, akiknek aztán soha nem volt elég szerencséjük ahhoz, hogy kijussanak az űrbe. Azóta számos könyv  és újságcikk jelent meg a Vosztok-6 küldetésének korábban ismeretlen vonatkozásairól, valamint magának a repülésnek az előkészületeiről is, különös tekintettel a női kozmonauta csoport történetére. Ezen munkák tekintélyes része Nyikolaj Kamanyin vezérőrnagy, a Szovjet Légierő harci kiképzésért felelős, a kozmonauta csoportok felkészítésére 1960-1971 között teljes rálátással bíró, egykori parancsnokhelyettese naplófeljegyzéseiből tartalmaz kivonatokat. Kamanyin naplóját forrásként felhasználva, a legrészletesebb és legterjedelmesebb beszámoló angol nyelven Tyereskova kiválasztásáról és kiképzéséről a NASA Történelmi Hivatal által támogatott formában jelent meg 2000-ben, Az Apolló-kihívás: A Szovjetunió és az űrverseny - 1945-1974.

Mostanában megjelent írásokban további részleteket olvashatunk a női kozmonauták  kiválasztásáról és a kiképzéséről, azonban továbbra is jelentős hiányossággal találkozhatunk: magának a repülésnek a részleteivel. Egészen mostanáig, Tyereskova repülése során lezajlott beszélgetései átiratainak nyilvánosságra hozataláig, nem nyílt lehetőség küldetésének tanulmányozására. Nemrégiben, a moszkvai székhelyű, Tudományos-Technikai Dokumentumok Állami Archívuma (RGANTD) közzétette ezeket az átiratokat és azok így elérhetővé váltak a kutatók számára.

 

A világ első női űrhajósa kiképzés közben.

 

Ugyancsak mostanában jelent meg a szigorúan titkos anyagnak számító, a Vosztok-5 és -6 páros repüléséről szóló „Többnapos páros űrrepülés” – címet viselő dokumentumfilm, ebben ugyancsak található néhány kulcsfontosságú információ. A film 1963-ban készült a Mosznacsfilm, a szovjet tudományos filmügynökség közreműködésével, s csupán belső használatra lehetett elérni az igen magas posztot betöltő párt- és kormánytagoknak, illetve nagy tiszteletnek örvendő tervező-mérnököknek.

Ebben a beszámolóban felhasználjuk az említett átiratokat, számos elsődleges fontossággal bíró dokumentummal ötvözve, Kamanyin naplóját, vezető élettani szakemberek memoárjait, a többi női kozmonauta írásait, e jelenleg elérhető dokumentumfilmeket, és más forrásokat is, hogy megkíséreljük a lehető legpontosabb képet nyújtani a Vosztok-6 repüléséről, különös tekintettel Tyereskova állapotára és repülés közbeni tevékenységére.

 

 

A Vosztok-5 és Vosztok-6 űrhajó alap- és tartaléklegénysége látható egy találkozójuk során az Állami Bizottság tagjaival, nem sokkal a Vosztok-5 indítása előtt, mely alkalommal az egyes legénységeket hivatalosan is elfogadták. Első sor, balról: Valentyina Ponomarjova, Irina Szolovjova, Valentyina Tyereskova, Borisz Volinov, Valerij Bikovszkij és Nyikolaj Kamanyin. A második sorban látható Andrian Nyikolajev kozmonauta (vastag szemöldökkel), a Vosztok-3 fedélzetén repült, tőle jobbra Jevgenyij Karpov, az Űrhajóskiképző Központ igazgatója. A harmadik sorban, egészen jobbról és éppen ásítva Vlagyimir Jazdovszkij, a Repülési- és Űrorvoslási Intézet orvosa, aki a kezdetektől fogva ellenezte Tyereskova beválogatását. (Christian Lardier)

 

 

Páros űrrepülés

Mint az jól ismert, a Vosztok-6 repülésére páros küldetés keretében került sor, a Vostok-5-tel közösen. Számos, különböző álláspont mérlegelését követően a szovjet kormányzat 1963. áprilisában fogadta el a végső terveket a páros repülés kivitelezését illetően, eszerint egy férfi űrhajóst küldenek fel nyolc napra, s időközben egy női kozmonautát 2-3 napra.

A Vosztok-5 űrhajó pilótáinak Valerij Bikovszkijt és Borisz Volinovot jelölték ki, június elején, mindösszesen néhány héttel a kilövés előtt, Bikovszkijt megjelölve első számú pilótának, mivel a kiválasztott kozmonauták csoportjában ő volt a legkönnyebb, a Vosztok-5 űrhajó viszont a 8K72K hordozórakéta csúcsterhelhetőségét közelítette.

 

Női kozmonauta-jelöltek, Valentyina Ponomarjova és Tatjana Kuznyecova. Ez utóbbi volt az egyetlen, aki nem volt jelen az öt kiképzett női űrhajósjelölt társaságában Tyuratamban (Bajkonur) a Vosztok-6 indításánál.

 

A Vosztok-6 női kozmonautájának kiválasztása közben a végsőkig elkeseredett harc folyt, különböző, jelentős hatalommal bíró frakciók vetettek be minden rendelkezésükre álló eszközt Valentyina Tyereskova, illetve Valentyina Ponomarjova mellett. Tyereskova első számú kozmonautává választása (május 21.) szűk körben született és hatalmas érzelmeket váltott ki, mivel a szovjet űrprogram két óriását állította szembe, az OKB-1 főkonstruktőrét Szergej Koroljovot (aki Tyereskovát favorizálta) és a Tudományos Akadémia elnökét, Msztyiszláv Keldist (aki Ponomarjovát kedvelte). Végül Ponomarjeva részt sem vett a küldetésben mint tartalék kozmonauta, mást állítottak helyére. A valódi tartalék Irina Szolovjova volt.

 

 

Valentyina Ponomarjova látható kiképzése során. Habár eredetileg ő volt az első számú kedvezményezett a Vosztok-6 repülésére, végül is csak „második tartalékként” vették számításba, Irina Szolovjova mögött. Jelenleg a Szovjet Tudományos Akadémián tudomány- és technológia történelemmel foglalkozik.

 

 

A startot megelőző tevékenységek

A kozmonauták elrepültek Moszkvából és megérkeztek a Tyuratami starthelyre június 1-én. A repülőgép fedélzetén a 35 utas között négy női kozmonauta is helyet kapott az ötből. A „Többnapos páros űrrepülés” – című dokumentumfilmen láthatjuk Tyereskovát, Zsanna Jorkinát, Valentyina Ponomarjovát és Irina Szolovjovát, amint lefelé lépdelnek az AN-10-es repülőgép lépcsőjén. Az Állami Bizottság elnöke fogadja őket, Georgij Tyulin, és a főkonstruktőr, Szergej Koroljov.

Június 4-én reggel, a teljes Állami Bizottság (ideiglenes szervezet, minden egyes űrrepülés alkalmával felállították, általában egy magas beosztású kormánytisztviselő, vagy katonatiszt vezette) összegyűlt, hogy megadja a végső indítási engedélyt. Több, mint 60 ember vett részt a találkozón. Később, a nap folyamán, este hatkor, a bizottság újból összegyűlt, de csak azért, hogy a történelemkönyvek számára lefilmezzék őket. A nyilvánosságra hozott filmrészleteken láthatjuk a kozmonautákat, Bikovszkijt, Volinovot, Tyereskovát, Szolovjovát és Ponomarjovát közvetlenül Kamanyin mellett. Később megnevezték a parancsnokokat, illetve a tartalékokat. Ami a Vosztok-6 esetét illeti, Kamanyin Tyereskovát nevezte meg parancsnoknak, s Szolovjovát és Ponomarjovát pedig egyaránt tartaléknak. A kamerák részére mind Bikovszkij, mind Tyereskova rövid, ám annál lelkesebb beszédet tartott, őket Tyulin, Koroljov és mások követték, (köztük az első kozmonauta, Jurij Gagarin). A szovjet média-forrásokból hat hivatalosan delegált újságíró vehetett részt ezen a megrendezett találkozón.

 

 

A fotón a Vosztok-6 elsőszámú, valamint tartalék legénységei láthatók, Tyuratamba érkezésük alkalmával. Balról: Valentyina Ponomarjova, Irina Szolovjova és Valentyina Tyereskova. A Ponomarjova és Szolovjova között álló férfi Georgij Tyulin, a Vosztok-5, -6 küldetésre felállított Állami Bizottság vezetője.

 

 

A kommunikáció

Az éppen esedékes űrrepülések során a rádiókapcsolat mind rövidhullámon, mind VHF sávon zajlott. A VHF állomások mindegyikét Zarja (hajnal) néven ismerték. Minden egyes Zarja állomás helyét beazonosították a Szovjetunió területén, mint a szárazföldi hálózat részelemeit (Parancsnoki Hálózat, azaz KIK néven hivatkoztak rá). A Zarja-1 Tyuratamban volt, a Zarja-2 Kolpasevóban, a Zarja-3 Jeliszovóban, és így tovább. A szóbeli kommunikáció mellett a Vosztok-6 űrhajón ugyancsak helyet kapott egy rövidhullámú távíró-rendszer, Veszna (tavasz) hívójellel. Különleges személyek, akik szorosan kapcsolódtak a kommunikációs rendszerhez, ugyancsak rendelkeztek saját hívójellel, ezek segítségével lehetett őket beazonosítani a kommunikációs szakaszok során.

A Vosztok-6 esetében használtak közül ezek a következők:

 

Hívójel

Jelentés

Személy

Csajka

Sirály

Valentyina Tyereskova

Jasztreb

Héja

Valerij Bikovszkij

Kedr

Cédrus

Jurij Gagarin

Szokol

Sólyom

Andrian Nyikolajev

Orel

Sas

German Tyitov

Berkut

Aranysas

Pavel Popovics

1.

Első

Nyikita Hruscsov

20.

Huszadik

Szergej Koroljov

 

 

Ezen a tablóképen 13 tagját láthatjuk az eredeti, 1960-as csoportnak, továbbá hármat a női kozmonauta-jelöltek közül. Hátsó sor, balról: Georgij Sonyin, Pavel Beljajev, German Tyitov, Andrian Nyikolajev, Grigorij Nyeljubov, Jevgenyij Hrunov, Vlagyimir Komarov, Jurij Gagarin, Borisz Volinov, Viktor Gorbatko és Alekszej Leonov. Az első sorban, ülnek: Ivan Anyikejev, Zsanna Jerkina, Pavel Popovics, Valentyina Tyereskova és Irina Szolovjova. A fotó mindenképpen egyedi, hiszen számos, az űrben nem járt kozmonautát is ábrázol, köztük Nyeljubovot és Anyikejevet, akiket elbocsátottak a kozmonauták csoportjából nem sokkal a felvétel elkészültét követően.

 

 

Kilövés

A Vosztok-5 kilövését többször is elhalasztották június 7 és június 11 között, végül 14-ét jelölték meg. A küldetést eredetileg nyolcnaposra tervezték, a pontatlan orbitális  manőverezhetőség, s a szokásosnál alacsonyabb pályamagasság miatt, lecsökkentették öt napra.

A Vosztok-6 fellövését június 16-ra időzítették, arra az időszakra, amikorra Bikovszkij befejezi első világűrben töltött napját. Azon a reggelen Tyereskova és Szolovjova 7.00-kor keltek, félórányi csuklógyakorlatot végeztek, mielőtt elkezdődött a beöltözési procedúra.

A startig hátralévő időszakban Kamanyin eltöltött némi időt a kilövési parancsnokságon, mielőtt elindult volna megtekinteni a kozmonauták beöltözését. Mind Tyereskova, mint Szolovjova simán haladtak a tervek szerint, semmiféle késés nem jelentkezett. Kamanyin mellett a beöltözési eljárásnál jelen voltak az alábbi kozmonauták: Jurij Gagarin, Tyitov és Nyikolajev, valamint Koroljov a főkonstruktőr, az Állami Bizottság elnöke Georgij Tyulin, és a Szovjet Légierő főparancsnoka, Szergej Rudenko marsall. Mindannyian sok sikert kívántak Tyereskovának.

Moszkvai idő szerint hajszál pontosan 9.15-kor a Tyereskovát szállító busz megérkezett a kilövőpadhoz. A dokumentumfilmben részletet láthatunk arról, amint Tyereskova és Szolovjova, mindketten beöltözve, vidáman mosolyognak. Nyikolajev mikrofont tart Tyereskova elé, hogy rögzítse utolsó benyomásait.

A buszt elhagyva Tyereskova Tyulin felé indult, majd határozottan kijelentette: „Elnök elvtárs (az Állami Bizottság részéről), Tyereskova kozmonauta kész a repülésre.” Néhány szál virágot is kapott, Koroljov nyújtotta át neki.

A film számos operatőrt mutat, akik filmfelvételeket készítenek (mások hangfelvételeket), miközben Tyereskova elbúcsúzik Koroljovtól, Nyikolaj Krilov marsalltól, a Stratégiai Rakétafegyverek főparancsnokától, és más rangos katonatiszttől. Rendkívül izgatott volt (és talán ideges): közben segítettek elhelyezkedni a Vosztok űrhajó katapultülésében, (nyugalmi állapotba mért) szívverése meghaladta a 140-et percenként. Nagyjából 10-15 perc múlva beszélgetést kezdeményezett a közeli parancsnoki állással és beszámolt a fedélzeti berendezések ellenőrzéséről. Az átirat ezen része különlegesen érdekes bepillantást enged az űrhajózás korai időszakának start-előkészületi szakaszába.

 

Tyereskova orvosoktól körülvéve. A felvétel a Szovjetek a világűrben című dokumentumfilmből való. (Ria Novosti)

 

Tyereskovával a kapcsolatot főleg négy ember tartotta – Gagarin, Nyikolajev, Koroljov és Kamanyin. Miként az átirat, és egyéb források is beszámolnak róla, a kilövésig vezető eljárás során semmiféle hiba sem lépett fel.

 

Zarja-1 [Gagarin]: Ellenőrizze a KV [rövidhullámú] kommunikációt és a távíró kapcsológombjának állapotát.

Csajka [Tyereskova]: Elfoglaltam a helyem a kabinban. Ellenőrzöm a berendezéseket… az űrruha jól működik. A beáramló levegő rendben. Az űrruha szellőzése automatára állítva.

Zarja-1 [Gagarin]: Ellenőrizze a KV kommunikációt és a távíró kapcsológombjának állapotát.

Csajka [Tyereskova]: Már ellenőriztem a KV kommunikációt és a távíró kapcsológombjának állapotát. A megerősítést megkaptam. Veszna, milyen a vétel? Kész vagyok a kilövésre.

Zarja-1 [Gagarin Nyikolajevhez beszél]: Szokol, üdvözlet Berkutból [Popovics].

Zarja-1 [Gagarin]: Csajka, hogy érzi magát? Esetleg adjunk zenét? Valamennyi rendszert ellenőriztünk és mindent rendben találtunk.

Csajka [Tyereskova]: Kitűnően érzem magam. Igen, adjanak zenét. Jó lenne.

Zarja-1 [Gagarin]: Megkérem őket, adjanak valami  zenét, a legjobbat Csajkának; kívánságára, a legjobb zenét adjuk.

Csajka [Tyereskova]: Köszönet.

 

Jelentős idő telik el, miközben semmiféle hang-kapcsolat nincs.

 

Csajka [Tyereskova]: Zarja-1, még mindig semmi, semmi jel.

Zarja-1 [Gagarin]: Azt mondják, a legjobbat akarják adni, nekünk pedig dolgunk van, pedig már egy félóra eltelt. Adják már gyorsabban azt a zenét!

Zarja: Egy perc és adjuk, ezen dolgozunk.

Zarja-1 [Gagarin]: Az „egy perc” már félórára nyúlt. Szokol azt mondja, „inkompetensek”.

 

Végül a zene megszólal, az orosz nemzeti kórus énekel.

 

Huszadik [Koroljov] Tökéletesen használják a kommunikációt, úgy mint akiknek húszéves gyakorlata van. Nagyon jól dolgoznak. Kitűnően. Pontosan ez az, amire a világűrben szükségünk van. Kérem adják át nagy-nagy köszöntésemet Bikovszkijnak.

 

Ezek után lágy zene hangjai folytatódnak a háttérben.

 

Csajka [Tyereskova]: Várni [kellene] a dicsérettel. A megfelelő időben továbbítani fogom Bikovszkijnak az üzenetet.

Szokol [Nyikolajev]: Hogy érzi magát, milyen a légzése, milyen a szívverése?

 Csajka [Tyereskova]: Minden normális. Emlékszem a megállapodásunkra – jobban, mint bármi másra, nem vagyok elpuhult nőszemély. Minden normális a fedélzeten. A műszerek kijelzői változatlanok: a hőmérséklet 25 fok, a páratartalom 30%. A zene nagyon jó. Kész vagyok a kilövésre.

 

A parancsnokságról a „50 perc a startig” és a „30 perc a startig” bejelentés hallható.

 

Csajka [Tyereskova]: Zarja-1 [Gagarin], itt Csajka, a hőmérséklet 25 fok, a páratartalom 25%. Felveszem az indítási pozíciót.

Zarja-1 [Gagarin]: Bejelentették az egy percet. Minden normális. A startig [kevesebb] mintegy perc. Az indítást sugározni fogják. Itt Zarja, kilép.

Csajka [Tyereskova]: Kitűnően érzem magam.

Zarja-1 [Gagarin]: Indítás.

Csajka [Tyereskova]: Értettem – indítás.

Zarja-1 [Gagarin]: A kábel-torony rendben levált.

 

A Vosztok-6 űrhajó moszkvai idő szerint 1963. június 16-án, 12.29-kor és 51 másodperckor emelkedett fel az 1-es számú indítóhelyről Tyuratamban.

 

Zarja-1 [Gagarin]: Főhajtómű – indítás! Sok szerencsét Valjuska, jó utat! Mindannyian Önnel vagyunk.

 

Tyereskova első szavai a kilövést követően: „Elindultunk, drága szülőföldem, elindultunk, később találkozunk!”

 

Zarja-1 [Gagarin]: A legjobbakat kívánjuk. Viszontlátásra!

Csajka [Tyereskova]: Az űrhajó egyenletesen halad. Az űrhajó egyenletesen halad. Később találkozunk!

Zarja-1 [Gagarin]: Minden rendben.

Csajka [Tyereskova]: Kitűnően érzem magam. Az űrhajó jól működik.

Zarja-1 [Gagarin]: A repülés rendben halad, az űrhajó kitűnően működik. Jó utat!

Csajka [Tyereskova]: A terhelés fokozatosan növekszik, jól érem magam.

Zarja-1 [Gagarin]: Az űrhajó jól halad, a repülés kitűnően halad. Minden rendben van.

Csajka [Tyereskova]: a terhelés növekszik. Jól érzem magam.

Zarja-1 [Gagarin]: A repülés nagyon jól halad, az űrhajó kitűnően működik. A pálya tökéletes. Érezze jól magát! Jó utat!

 

 

Tyereskova a Vosztok-6 kabinjában 1963. június 12-én. (Ria Novosti)

 

Kicsit később a következőket hallhatjuk:

 

Csajka [Tyereskova]: Látom a Földet a kémlelőnyíláson.

Zarja-1 [Gagarin]: Értettem. Látja a Földet. A gyönyörű Földet? Az űrhajó kitűnően tartja a pályát.

Csajka [Tyereskova]: Jelentéktelen a terhelés, kitűnően érzem magam. A Föld csodálatos. Látok egy kis folyót. Mondják meg mindenkinek, teljes erőmmel azon leszek, hogy a tudásuknak és megbízatásuknak eleget tegyek.

Zarja-1 [Gagarin]: Értettem. Valamennyien biztosak vagyunk benne, hogy kitűnően végrehajtja a feladatot, e repülést a legnagyobb rendben teljesíti. Mindannyian várjuk vissza a Földre és jó repülést kívánunk.

Csajka [Tyereskova]: az űrhajó egyenletesen halad. Látom a Földet a kémlelőnyíláson, kissé takarják a felhők.

Zarja-1 [Gagarin]: Csajka, itt Zarja-1. Vettem, értettem. Tudom, milyen gyönyörű. És nagyon boldog vagyok, hogy önnek is tetszik. Minden kitűnően működik. A repülés rendben halad.

Csajka [Tyereskova]: Köszönöm a kedves szavakat.

Zarja-1: Csajka, itt Huszadik. Mi a helyzet?

Csajka [Tyereskova]: Huszadik. Huszadik. Kitűnően hallom. Kitűnően hallom. A hajón minden rendszer tökéletesen működik, nagyszerűen érem magam. Hamarosan találkozunk… Jasztreb [Bikovszkij] szívélyes üdvözletét küldi mindannyiuknak. Itt minden rendben van. Kitűnően érzem magam. Minden erőfeszítésemmel azon leszek, hogy tökéletesen teljesítsem a feladatot. Mindenkit ölelek…

 

Pályára állás, Gagarint hallhatjuk:

 

Zarja-1 [Gagarin]: A szétválasztás megtörtént. Minden rendben van. Az űrhajó hibátlanul működik, tökéletesen tartja a pályáját. Érezze jól magát. 300 km, rendben van.

 

A Vosztok-6 (3KA no. 8 jelű űrhajó) elérte az eredetileg tervezett pályáját (ellentétben a Vosztok-5-tel, amely nem), a 180,9 x 231,a km-es magasságot és 65 fokos pályahajlást. Az űrhajó tömege 4713 kg volt.

 

 

Nyikita Hruscsov (jobbról), szovjet vezető a Vosztok-6 fedélzetén a világűrben tartózkodó Valentyina Tyereskova kozmonautával beszélget. Balról Leonyid Brezsnyev, aki 1964-ben követte Hruscsovot a Kommunista Párt Központi Bizottságának elnöki posztján 1964-ben. (Ria Novosti)

 

 

A repülés első 24 órája

Közvetlen a pályára állást követően a földi irányítóközpont számos alkalommal hívta Tyereskovát, azonban semmiféle válasz nem érkezett. A beszélgetések átirataiból is kiderül, a kommunikáció meglehetősen rossz volt és gyakran megszakadt. Például, Gagarin és Tyitov egyaránt többször is megkérdezte Tyereskovát, vajon megfigyelte-e a 8K72K űrhajó utolsó fokozatát. Tyereskova nyilvánvalóan egyszer sem hallotta meg ezeket a kérdéseket. Miután jó néhány kísérlet történt az irányítóközpont részéről, egyértelműen hallhatjuk bosszúságukat a válasz elmaradása miatt.

 

Csajka [Tyereskova Tyitovhoz]: Orel, nagyon Milyen a vétel. …Ne aggódjon. Minden szükségest megteszek. Itt Csajka. Vége.

Orel [Tyitov]: Csajka, itt Orel. Rendben, Mindannyian gratulálunk Önnek. Itt ülünk együtt, az összes fiú, és nagyon boldogok vagyunk, hogy kitűnően érzi magát. Kérjük, tájékoztasson bennünket arról, miként figyelte meg az utolsó fokozatot.

Csajka [Tyereskova]: Zarja-1, itt Csajka. Nagyon jó a vétel. Vége.

Zarja-1 [Gagarin]: Itt Zarja-1. Mondja el nekünk, vajon látta-e az utolsó fokozatot.

Zarja-2: Látta az utolsó fokozatot?

Csajka [Tyereskova]: Milyen a vétel? Ismételjék, nem értem. Itt Csajka. Vége.

Zarja-2: Látta az utolsó fokozatot? Csajka, látta az utolsó fokozatot?

 

A Zarja-2 hétszer is megismétli ezt a kérdést, a legutolsó alkalommal minden egyes szót külön-külön is hangsúlyozva, köztük szüneteket tartva, ideges és aggódó hangsúllyal kiejtve. Közvetlen ezután megszakító parancs hallható: „Kapcsolat vége.” Hosszú szünet következik, végül Tyereskova beszámolója jön az utolsó fokozatról.

 

Csajka [Tyereskova]: Nem látok semmit. Itt Csajka. A leválasztás 12.47-kor történt. Súlytalanság állapota van. Kitűnően érzem magam. 12.43-kot láttam az utolsó [fokozatot] a jobb oldali kémlelőnyíláson át. Vége. 12.50-kor az űrhajó tökéletesen működött. A glóbusz működik, az óra jár. Látom a horizontot a megfigyelő az ablakon át. Látom a Földet a megfigyelő ablakon át.

Zarja-1 [Gagarin]: [Bikovszkijhoz beszél] Jasztreb! Forró üdvözlet mindannyiunktól, a földi személyzettől és az ország minden lakosától. Mindannyian büszkék önre. Kitűnően érzem magam. Dolgozzunk együtt barátom.

 

 

Befagyott tavon, korcsolyázás közben láthatók az alábbi hölgyek (balról): Tatjana Pitskhelauri, Irina Szolovjova, Valentyina Tyereskova és Valentyina Ponomarjova. (Ria Novosti)

 

Bikovszkij válasza szaggatott. Habár a szöveges átirat szerint Tyereskova az első napon többé-kevésbé jól tejesített, más, nem megerősített források azt tükrözik, Tyereskova problémái már a repülés kezdetén jelentkeztek. Például az egyik, 1988-ban az orosz médiában megjelent cikk arról tudósít, hogy Tyereskova „nem érezte túl jól magát az első néhány keringés során. Az [Állami] Bizottság mérlegelte a Vosztok-6 repülésének félbeszakításának lehetőségét, a tervezettnél jóval korábban. [Tyulin] rádión beszélt Tyereskovával erről. Az űrhajósnő kérte, erre ne kerüljön sor, mert már sokkal jobban érzi magát (állítását a telemetrikus adatok elemzésének segítségével ellenőrizték), egyúttal megerősítette az Állami Bizottságot, mindent el fog követni „amit a program szerint végre kell hajtania” és „mindent véghezvisz, amit együtt tanultak.”

Az átírások azonban arról tanúskodnak, hogy a repülés első napján semmi különösebb baj sem jelentkezett. A következő részlet megerősíti, a földi irányítás tévé-képeket kapott Tyereskováról nem sokkal az orbitális pályára állást követően.

 

Zarja-4: Csajka, Csajka, itt Zarja-4, milyen a vétel? Gratulálunk önnek. Csajka, Csajka, itt Huszadik [Koroljov]. Milyen a vétel? Vége.

Csajka [Tyereskova]: Huszadik! Tökéletesen hallom… Az űrhajó fedélzetén minden rendszer tökéletesen működik. Hamarosan találkozunk. Mindenkit ölelek.

Huszadik [Koroljov]: Csajka. Rendben. Látjuk a televíziós rendszeren át, látjuk, hogy mosolyog. Tökéletes repülést kívánunk. Mindannyian üdvözöljük. Itt Huszadik. Vége.

Csajka [Tyereskova]: Huszadik! Itt Csajka. Minden kitűnő. Tökéletesen hallom.

Huszadik [Koroljov]: Tökéletesen végre fogja hajtani a feladatát. Mindannyian üdvözöljük. Vége.

Csajka [Tyereskova]: Köszönöm a kedves szavakat… Minden erőfeszítésemmel azon leszek, hogy a kijelölt repülési feladatokat végrehajtsam. Puszilok mindenkit. Hamarosan találkozunk.

 

Ekkor hívás érkezik Negyvennyolcadiktól egy másik csatornán át. A beszélgetés szövege alig hallható.

Zarja-4: Csajka, Csajka, itt ZArja-4. Milyen a vétel? Gratulálunk önnek.

Huszadik [Koroljov]: Csajka, Csajka, itt Huszadik. Milyen a vétel? Vége.

 

Ezek után Tyereskova válaszolt mind a Veszna-2-nek (táviratot küldött), mind a Zarjának (szóban). A kommunikációs problémák ellenére látható, hogy Bikovszkij és Tyereskova sikerrel vette fel egymással a kapcsolatot már az orbitális pályára állás kezdetén.

 

Csajka [Tyereskova]: Tökéletesen hallom, kitűnően érzem magam. Jól alkalmazkodtam a súlytalansághoz. Itt Csajka.

Huszonegyedik: Mi a helyzet Jasztreb?

Jasztreb [Bikovszkij]: Hallottam a beszélgetését Csajkával. Tökéletesen hallom. Csajka felé hívást kezdeményeztem. Csajka nem válaszol. Engedélyt kérek Csajka hívására, Zarja-2 hívja őt.

Huszonegyedik: Hívja. Az ön ideje – egy óra.

Negyvenkilencedik: Jasztreb, hívja folyamatosan Csajkát.

Jasztreb [Bikovszkij Tyereskovának]: Nincs esetleg túl meleg az űrkabinban?

Csajka [Tyereskova]: És hogy alakulnak a dolgok önnél?

Jasztreb [Bikovszkij]: Mennyi, mennyi a hőmérséklet?

Csajka [Tyereskova]: Kitűnően érzem magam, kitűnően. Önnél mennyi?

Jasztreb [Bikovszkij]: Nálam 11 [Celsius fok].

Csajka [Tyereskova]: Ne engedje alacsonyabbra. Értette?

Jasztreb [Bikovszkij]: Rendben, rendben.

Csajka [Tyereskova]: A Horn-fok felé közeledem. A külső gyűrűn… esetleg ön az Valerijka? A kis csillag eltűnt, nem ön volt az?... Jó utat. Ne menjen túl távolra tőlem, barátom.

 

Ezt követően kisebb szünet állt be a kommunikációban.

 

Csajka [Tyereskova Bikovszkijnak]: Utam során nem látom a Holdat. A csillagok magasan felettem. A horizont – először egy sötétkék szalag, aztán sárga szalag, majd világoskékre vált, s végül ismét sötétkékre. Látok egy nagyon fényes csillagot. De nem hasonlít igazából egy csillaghoz, mert valahogy hosszúkás…

 

 

Tyereskova (balról) az indiai miniszterelnökkel, Javaharlal Nehruval folytat megbeszélést indiai látogatása alkalmával. (Ria Novosti)

 

 

Hibás manőver

Az átiratok azt mutatják, az eredeti terveknek megfelelően, Tyereskovának a második keringése során pálya-ellenőrzési feladatokat kellett volna végrehajtania, valamint egy pályamódosítást, amit nem tudott elvégezni. Pedig repülésének ez volt az egyik legfontosabb célja. Mivel képtelen volt a kísérlet kivitelezésére, a földi irányítóközpont természetesen csalódott volt.

A kitűzött cél végrehatása kudarcának okát akkoriban nem fedték fel. Azonban, igen sietősen, a földi irányítás átütemezte a kísérlet időpontját a 38. keringésre (ezt a megoldást a kezdetekkor betervezték, mint tartalék lehetőséget). Amint az olvasható az alábbi átiratban, Gagarin továbbítja az utasításokat az átütemezett kísérlettel kapcsolatosan rádiótáviraton.

 

Csajka [Tyereskova a földi irányításnak]: Az űrhajó tökéletesen reagál, tökéletesen. Beállítom az űrhajó helyzetét.

 

Ekkor hosszú szünet következik. Hamarosan kiderül, nem tudta végrehajtani a feladatot.

 

Orel [Tyitov]: Miért nem tudta befejezni a helyzetbeállítást a második keringés során? Nem volt elég ideje, vagy túl későn fogott hozzá?

Csajka [Tyereskova]: Nem hajtottam végre a helyzetbeállítást. Miközben az űrhajót irányítottam, az túlságosan előrebukott. Nem hajtottam végre [a helyzetbeállítást] és lekapcsoltam.

Orel [Tyitov]: Ezek szerint, ha helyesen értelmezem, pontatlanul állította be az űrhajó mozgását a kézi vezérlőn, így van?

 

Újabb szünet a kommunikációban.

 

Orel [Tyitov]: Mielőtt elkezd dolgozni a fotométerrel a 38. keringés során, a feladatnak megfelelően, először is be kell állítania a hajó helyzetét. Ha nem sikerül megbirkóznia ezzel, ne hajtsa végre a fotóméterrel kapcsolatos teendőket.

Csajka [Tyereskova]: Rendben.

Orel [Tyitov]: Itt arra vagyunk kíváncsiak, hogyan próbálta elvégezni a Föld keresését; az űrhajó sebességének változtatásával, kézi beavatkozással? A második keringése során?

Csajka [Tyereskova]: Itt Csajka. Az űrhajó orientációja a második keringés során energia-takarékos állapotban volt…

Orel [Tyitov]: Csajka, hajtsa végre a helyzetbeállítást a 38. keringés során, kézi vezérléssel. Nem kell takarékoskodnia, van elég gáz.

Csajka [Tyereskova]: Rendben. A 38. keringés során, helyzetbeállítás kézi vezérléssel.

Orel [Tyitov]: A 38. keringés során kapcsolatban lesz Huszadikkal [Koroljov]. Figyeljen, nehogy újra elaludjon. Kapcsolja be az UKV [VHF] módon kézzel.

 

Ennél a pontnál Zarja-8 figyelmeztette Tyereskovát, készüljön rádiótávirat fogadására Gagarintól.

 

Kedr [Gagari]: [rádiótávirat Tyereskovának] A 38. keringés során vegye fel a leszállási helyzetet. Ha sikerül, folytassa a munkát a fotométerrel. Ha nem sikerül, hajtson végre egy fordulatot és kapcsolja ki a kézi vezérlést. Javasolt, hogy a helyzetbeállítást a mi területünk felett hajtsa végre. A fordulás után kapcsolja ki az orientációt. Kapcsolja ki az orientációt miután áthaladt a Szovjetunió területe felett. Hajtsa végre ezt a feladatot a mi területünk felett. Ne felejtse el bekapcsolni az UKV [VHF] kapcsolót

 

A rádiótávirat itt ér véget. Hamarosan Tyereskova szerette volna gratulációját kifejezni Bikovszkijnak, a Szovjetunió Kommunista Pártjába való felvétele alkalmából. Megpróbált kapcsolatba lépni Bikovszkijjal. Úgy tervezték, előadnak ketten egy duettet. Tyereskovának azonban gondjai támadnak miközben kapcsolatba igyekszik lépni Bikovszkijjal.

 

Csajka [Tyereskova]: Kedr [Gagarin], vége. Nem tudok kapcsolatot teremteni vele [Bikovszkijjal]. A déli pontról hívtam, azonban hallgat, az északi pontról is, de ugyanez a helyzet. Ezekben a percekben elvesztettük egymást. A hiba ellenére gratulálok [neki]. Nagyon örülök, hogy itt van. Mondjátok meg Jasztrebnek [Bikovszkijnak], készen vagyok az űr-duett eléneklésére, ahogy terveztük.

 

Itt kisebb szünet következik, végül Tyereskovának sikerül kapcsolatot teremtenie Bikovszkijjal, majd rövid részletet adnak elő egy hazafias orosz dalból, ezt rögtön követi két akkori népszerű nóta.

 

Csajka [Tyereskova]: „A városunk nagyon szép, az emberek is jól érzik magukat, tra-la-la.. Jasztreb, itt Csajka. A kikötőnkben a hajók csendesen pöfékelnek… Hallja?

Jaszreb [Bikovszkij]: Hallom, hallom, hallom…

Csajka [Tyereskova]: Az igazi férfiak számára a kikötő a természetes otthon, elvtárstól elvtársig, mindig kiállnak egymás mellett. És messze-messze távol, a hajók úton vannak, és mindaz, ki szívében fiatal, vállát a vállhoz veti.

 

Ezek a részletek az alábbi két dalból származnak: „Textilváros” és „Barátság dal”. A hangjából egyértelműen kiderül, nem képzett énekes.

 

Jaszreb [Bikovszkij[: Köszönöm, köszönöm…

Csajka [Tyereskova]: Szóval, nem hajtottuk végre a tervünket, de ne aggódjon a maga részéről, megcsináljuk együtt [később].

 

A negyedik keringése során Tyereskova az alábbiakat jelentette a Zarja földi irányítóközpontnak.

 

Csajka [Tyereskova]: 19 óra 25 perc. A repülés rendben folyik. Énekeltem egy dalt vele [Bikovszkijjal], a kapcsolat jól működött, különösen mielőtt elértük Cape Hornt. A kikötő közepén gyönyörű kék folt. Innen a Nap narancssárgának látszik, nem vöröses, nem világos [vörös], inkább narancssárga. Kitűnően érzem magam. Most, innen, a Nap látható, és megvilágítja az egész kabint. [szünet]. A kémlelőnyílásból, a külső gyűrűben, látható a horizont. Nagyon szép látvány: először világoskék, aztán még világosabb, aztán sötét…

 

Ennél a résznél Tyereskova üdvözletét küldi a világ valamennyi nőjének, üzenetét valamennyi kommunikációs csatorna közvetíti. Űrhajója pályáján valamennyi ország lakosait üdvözli, mely felett éppen átrepül, beleértve például Kínát és Ausztráliát.

 

Csajka [Tyereskova]: A Vosztok-6 fedélzetéről: szovjet nők! Üdvözletemet küldöm minden szovjet nőnek! Személyesen kívánok szeretett anyaföldünkön jó szerencsét és sok sikert a munkában és minden jót… Világ női! Üdvözletemet küldöm a világűrből. Üdvözletemet küldöm a világűrből. Jó szerencsét és sikert kívánok… Kínai emberek! Éppen az önök országa felett repülök a Vosztok-6 űrhajó fedélzetén, szívélyes üdvözletemet küldöm a sok milliós kínai nemzetnek… Üdvözletemet küldöm Ausztrália lakosainak.

 

 

Valentyina Tyereskova (balról) és Tatjana Kuznyecova a pihenés pillanataiban.

 

Kamanyin naplója szerint, a földi irányítás nem rendelkezett a fedélzeti adatokra vonatkozó információval a Vosztok-6 ötödik keringése folyamán. Meg is jegyezte, a jövőben tanácsos lenne földi kommunikációs állomásokat felállítani ebből a célból Ausztráliában vagy Kubában.

Azonban Tyereskova hatodik keringésére a kommunikáció helyreállt, és jelentősen mértékben kibővült, miként azt az átiratok is megerősítik. A Tyereskovával kapcsolatba lépő számos ember között megtalálhatjuk Szergej Rugyenko marsallt, a Szovjet Légierő elsőszámú parancsnokát (egyben Kamanyin elöljáróját). A következő beszélgetés Tyereskova hatodik keringése során zajlott.

 

Csajka [Tyereskova]: Tizedik! 13.59-től 14.13-ig a pulzusom 82-90-100. a légzésem 22. Kitűnően érzem magam. Vége.

Negyvenkilencedik [BIkovszkijhoz beszél]: Jasztreb [Bikovszkij], milyen a kapcsolat Csajka és Jasztreb között?

Jasztreb [Bikovszkij]: kitűnő, kétoldalú kapcsolatom van vele. Segítünk egymásnak. Milyen a vétel engem? Vége. Hogyan mennek otthon a dolgok, hogyan mennek otthon a dolgok? Hol van Berkut [Popovics], hol van Berkut, hol van Berkjut? Itt Jasztreb. Tegnap beszélt velem, miközben ma hallgat. Miért hallgat ma? [a jel zavaros] Arra gondoltam, becsukták a száját.

Vesna-1 [Popovics]: Borzasztó fütyülés. Borzasztó fütyülést hallok. Itt Harmincadik [hívom] Hatvanötödiket. Itt harmincadik, kapcsolatot keresek. Csajka, itt Berkut. Hall engem? Vége.

Csajka [Tyereskova]: …Moszkva, Kreml. Jelentést teszek. A Szovjetunió Kommunista Pártja Leninista Központi Bizottságának, a szovjet kormánynak, a kedves Nyikita Szergejevics Hruscsovnak. A repülés rendben zajlik. A hajón minden rendszer tökéletesen működik. Kitűnően érzem magam. Köszönöm a Kommunista Pártnak, a kormánynak és a szovjet embereknek, hogy megbíznak [bennem]. Hamarosan találkozunk otthon!

Berkut [Popovics]: Csajka, Csajka, itt Berkut. Tökéletesen halljuk, látjuk a tévé-képernyőn. Hall engem? Vége. Vége. Vége.

Csajka [Tyereskova]: Itt Csajka. Kitűnően, kitűnően hallom. A repülés rendben zajlik. A hajón minden rendszer tökéletesen működik. Kitűnően érzem magam. Itt Csajka. Vége.

Berkut [Popovics]: Csajka, itt Berkut. Tökéletesen halljuk. A következő keringés során beszélni fog az elsővel [Hruscsov]. Hall engem, Valjuska? Vége.

Csajka [Tyereskova]: Berkut, itt Csajka. Tökéletesen hallom. Értettem: a következő keringés során beszélni fogok Nyikita Szergejeviccsel.

Berkut [Popovics]: Csajka, itt Berkut. Mindannyian melegen gratulálunk és öleljük. Látjuk a televízió képernyőn. A képeket mindenfelé továbbsugározzuk. Minden kitűnő, Valjuska. Örülök, hogy így látom mosolyogni. Vége.

 

Az utolsó beszélgetés során Tyereskova számos alkalommal félbeszakítja Popovicsot, kijelentve „kitűnő”, „minden rendben” és „hamarosan találkozunk”.

 

Berkut [Popovics]: Csajka, itt Berkut. Jó a vétel – minden rendben a fedélzeten. Kitűnően érzi magát. Folytassa a tervezett program végrehajtását, amire kiképezték. Itt Berkut. Vége.

Csajka [Tyereskova]: Tökéletesen értette az üzenetemet. Csajka. Vége.

Berkut [Popovics]: Csajka, itt Berkut. Sok-sok köszönet a világűrből ragyogó csodálatos mosolyáért és a gratulációért. Szívből ölelem. A legjobbakat kívánom a repüléséhez.

Berkut [Popovics]: Csajka, itt Berkut. Jelentés a TsK-nak [Központi Bizottság]… Nyikita Szergejevics tökéletesen hallja önt. Itt Berkut. Vége.

Negyvennyolcadik: Csajka, itt Negyvennyolcadik. Milyen a vétel engem? Vége. Vége. Vége.

Ötödik, készen van?

Ötödik: kész vagyok. [Tyereskovához beszélve]: Legyen előzékeny.

Csajka [Tyereskova]: Negyvennyolcas, Milyen a vétel?.

Negyvennyolcadik. Átkapcsolom Ötödikhez gyakorlásként. Milyen a vétel engem?

Csajka [Tyereskova]: Negyvennyolcadik, várok.

Ötödik: Csajka, itt Ötödik. Milyen a vétel? Vége. Vége. Vége. Én gyengén hallom. Vége.

 

Ennél a pontnál Negyvennyolcadik megjegyzi, hogy nem tudja Ötödiket hívni és nem is hallják Ötödiket. Negyvennyolcadik újra Tyereskovát próbálja, és választ is kap.

 

Csajka [Tyereskova]: Rosszul hallom. Rosszul hallom. A repülés rendben zajlik. Minden kitűnő. Az űrhajó tökéletesen működik. Jó kedvem van. Kitűnően érzem magam. Beszéltem Berkuttal [Popovics]. Kapcsolatba lépek Nyikita Szergejeviccsel. Vége.

 

Tyereskovát Negyvennyolcadik tájékoztatta, hogy Ötödik fogja majd hívni ellenőrzésképpen. Tyereskova nyugtázta, megértette. Ezekben a percekben Ötödik csak igen rosszul hallotta Tyereskovát; újabb parancs hallható a földi irányítástól, miszerint mellőzzék az Ötödikkel előzetesen eltervezett próbabeszélgetést, helyette, egyenesen Hruscsovval kapcsolják össze.

 

Csajka [Tyereskova]: Negyvennyolcadik, itt Csajka. Milyen a vétel? Itt Csajka. Vége [a háttérben zene hallható].

Ötödik. Itt Ötödik. Most jobban hallom. Vége.

 

 

Tyereskova férjével, Andrian Nyikolajevvel és kislányukkal Alionával 1973. augusztusában.

 

Utólag kiderült, ez utóbbi egyirányú kommunikáció volt, Tyereskova ugyanis nem hallotta Ötödiket. Nem sokkal ezután, 16.55-kor, június 17-én, kezdetét vette a Hruscsovval folytatott beszélgetés. Az átiratokból kiderül, Hruscsov kissé szétszórt volt – a társalgás anyagát egyébként kihagyták a Vosztok-6 küldetésének leírásából Hruscsov 1964-es bukását követően.

 

Zarja-7: Milyen a vétel?

Csajka [Tyereskova]: Mindent jól hallok. A repülés rendben zajlik. Az űrhajón minden rendszer tökéletesen működik. Az űrruha nyomása 1 atmoszféra, a páratartalom 40%. A hőmérséklet 28 fok. A széndioxid aránya 0,2%. Az oxigén 200 hgmm… [zavar kezdődik].

Ötödik: Csajka, tökéletesen hallom. Kapcsolom Nyikita Szergejevicset. Kérem, jelentsen neki. Vége.

Csajka [Tyereskova]: Itt Csajka. A Szovjetunió Kommunista Pártja Központi Bizottságának, Nyikita Szergejevics Hruscsov elvtársnak. Kész vagyok végrehajtani a páros űrrepülést. Megbízható kapcsolatot építettünk ki az űrhajóink között. Közel maradunk egymáshoz. Az űrhajókon valamennyi fedélzeti műszer kitűnően működik. Kitűnően érzem magam. Szovjet kozmonauta, Valentyina Tyereskova. Jó a vétel? Vége

Első [Hruscsov]: Nagyon jól hallom. Csajkának hívom, [de] kérem engedje meg, hogy egyserűen csak Valjának szólítsam, Valentyina. Nagyon boldog vagyok és büszke, mint egy apa, hogy egy fiatal nő, egy fiatal nő a Szovjetunióból az első, a legelső a világ űrhajózásában, kezelvén a legmodernebb technológiát. A lenini elvek hatalmas győzelme ez, az emberek harcának nagyszerű győzelme, és mi nagyon büszkék vagyunk mindazokra, akik ezeket a dolgokat sikerre vitték, büszkék önre, mi is büszkék vagyunk önre, hiszen megkoronázta az emberek erőfeszítéseit, anyaföldünkét, partunkét, elveinket. Jól hallom. Vége.

Csajka [Tyereskova]: Kedves Nyikita Szergejevics… [zavar] és mélyen megérintett figyelme. Sok-sok köszönet meleg szavaiért és atyai érzéseiért. Teljes szívből köszönöm a szovjet embereknek forró jókívánságaikat.. [néhány szó zavaros] Itt Csajka. Vége

Első [Hruscsov]: Jól hallom. Üdvözletemet küldöm. Szeretnék [néhány] jókívánságot továbbítani. Itt van mellettem [Leonyid] Brezsnyev elvtárs. [Anasztasz] Mikoján elvtárs, [Leonyid] Szmirnov elvtárs, [Dimitrij] Usztyinov elvtárs, és további elvtársak. Mindannyian, természetesen, nagyon boldogok és végtelenül büszkék, hogy ön Valja, ezekben a pillanatokban a világűrben tartózkodik, ahová most már a nők is eljutottak… ma otthon vacsoráztunk. És vacsora után… beszéltem néhány asszonnyal, akik ott voltak a vacsorán. Ön még csak a közelükbe sem juthatna. Mégis, valamennyien leültek amikor beléptek és rendkívül izgatottak lettek. Még Vorosilov is hívott engem. Tartsa szem előtt, mondta, mindig mondjon pár köszöntő szót a nőknek valamennyi fogadáson, ahol csak vannak nők. Nos, azt mondtuk neki, semmiféle kiváltságos helyzetben nem lehet, mintha csak ő lenne egyedül a nőkért, miközben mi ellenük lennénk. [Nos], azt mondhatom önnek, hogy Moszkva és az egész világ [megszakad a kapcsolat]. Természetesen büszkék vagyunk Bikovszkij elvtársa, köszöntjük őt, most azonban önök párost alkotnak, miként mondják, dolgoznak a világűrben, s [ez a pillanat] a büszkeségé és a boldogságé; a mi országunk, a mi népünk és különösen a nők számára, hiszen több nő él nálunk, mint ahány férfi. Az ön oldala tehát kellően hatékony. Üdvözletünket küldjük – jó egészséget kívánok… Kívánom, hogy sikeresen fejezze be a repülési programját, majd probléma nélkül érjen földet, s amikor majd leszáll és elrepül Moszkvába, biztosíthatom a többiek nevében, meleg és barátságos fogadással várjuk. Sikert kívánok [és] egészséget. Vége.

Csajka [Tyereskova]: Kedves Nyikita Szergejevics! Sok-sok köszönet jókívánságaiért! Minden erőmmel és tudásommal azon leszek, hogy végrehajtsam a repülést, a feladatot, mellyel hazám és a kormány megbízott. Hamarosan találkozunk szovjet földön. Itt Csajka. Vége.

Negyvennyolcadik: Csajka, Csajka, itt Negyvennyolcadik. A beszélgetés véget ért. Jó volt a vétel? Vége.

Csajka [Tyereskova]: Szeretném megismételni. Nagyon rosszul hallom. Sok a háttérzaj. Itt Csajka. Vége.

Negyvennyolcadik: Csajka, itt Negyvennyolcadik. [Hozzátette, hogy Hruscsov befejezte a beszélgetést.]

Csajka [Tyereskova]: Elégedett vagyok a hallottakkal.

Negyvennyolcadik: A beszélgetés rendben zajlott.

Csajka [Tyereskova]: Kitűnően hallom.

Negyvennyolcadik: Mondja el nekünk, mit lát? Látjuk a tévé képernyőjén.

Csajka [Tyereskova]: A jobb oldali kémlelőnyíláson, látom… a rendkívül fényes Napot, bevilágítja a nagyon magas felhőket… a horizont a fényes felhők felett árnyékba fordul. A sötét égbolt látható a kutató ablakon át. A repülés rendben zajlik. Kitűnően érzem magam.

Negyvennyolcadik: Rendben. Sok sikert kívánok.

 

Tyereskova repülésével kapcsolatos gondok először június 17-én jelentkeztek. A Légierő, ezen belül a Repülési- és Űrorvoslási Intézet vezető űrélettani szakembere, Vlagyimir Jazdovszkij, később azt állította, hogy Tyereskova problémái az első nap végén kezdődtek, s a második nap folyamán olyan súlyossá váltak, ami miatt Koroljov haza akarta Tyereskovát hozni a lehetséges legkorábbi időpontban, ezt az elképzelését azonban nem hajtották végre, mivel Jazdovszkij hitt benne, a kozmonauta képes lesz teljesíteni a háromnapos küldetést teljes egészében.

Továbbá, Borisz Csertok megjegyzi emlékirataiban, hogy „repülésének második napján [a földi irányítás] aggódni kezdett visszajelzései miatt, ezek ugyanis gyakran nem voltak tiszták. Akár fáradt volt, akár a súlytalanság miatt fellépő szédüléstől szenvedett, gyakran adott kitérő válaszokat a közvetlen kérdésekre.”

Mindez egyértelműen kiderül az átiratokból is, különösen amikor Tyereskova (személyesen) Koroljovval beszél a 23. keringése során, 18.07-kor – moszkvai idő szerint, repülésének második napján, nagyjából annak hatodik órája környékén, valamivel azt követően, hogy Hruscsovval kapcsolatba lépett. Tyereskova határozottan és többször visszautasítja, miszerint fáradt lenne, hanghordozása védekező, igazolva, valami eltérés mégiscsak van szavai és a földi irányítás által az élettani állapotáról vett adatok között.

 

Csajka [Tyereskova]: Remélem, teljes egészében végre tudom hajtani a repülést – a tervek szerint. Kész vagyok végrehajtani a teljes repülést. Nem érzem magam fáradtnak, hiszen számos szünetet tartottam. Rengeteg idő van, nem érzem magam fáradtnak, jól vagyok.

 

Kamanyin leírja naplójában, hogy Tyereskova állapotáról június 17-e végére elmondható, hogy a nap közben végrehajtott mindhárom kommunikációs szakasz során a kozmonauta fáradtnak és kedvetlennek tűnt, ám ezt egyszer sem ismerte el. A harmadik kommunikációs szakasz alkalmával egész egyszerűen nem adott választ a Leningrád melletti követőállomásról érkezett hívásra. A földi irányítás bekapcsolta az űrhajó fedélzeti tévékamerát, s ezen át láthatták, az űrhajósnő alszik. A „Többnapos páros űrrepülés” című film elég terjedelmesen, több alkalommal is mutatja az űrkabin belsejében alvó Tyereskovát.

 

 


 

Az egykor lezajlott rádióbeszélgetések nemrég nyilvánosságra hozott átirata új szempontokat tár fel a Vosztok-6 repülése kapcsán.

 

 

Valentyina Tyereskova állapota a repülés harmadik napjára láthatóan megromlott. A legzavaróbb számára a félresikerült próbálkozása volt az űrhajó megfelelő helyzetbeállítása, repülése harmadik napjának elején, annak a feladatnak a végrehajtása, melyet eredetileg már a útja második keringésére terveztek. Kétszer is megkísérelte a helyzetbeállítást pontosan elvégezni (az adatok szerint a 38. keringés során), ám képtelen volt az űrhajó hossztengelyét a kívánt helyzetbe hozni. Nem meglepő módon, ez ugyancsak ingerültté tette a földi irányítókat, hiszen ebből kifolyóan, s bizonyos egyéb okok miatt, kézi vezérléssel kellett beállítania a az űrhajó helyzetét a visszatérés során, ha pedig a kozmonauta nő akárcsak egy kis hibát is elkövet, azzal a saját visszatérését veszélyezteti közvetlenül. A beszámoló e részében Tyereskova repülése 37. keringésénél, 17.37-kor kapcsolódunk be, amikor nyugtázza Gagarin utasítását, miként hajtsa végre az űrhajó tengelyének beállítását.

 

 

Tyereskova és Andrian Nyikolajev, lányukkal, Aljonával. (Novosztyi)

 

Csajka [Tyereskova]: [megismételve Gagarin utasításait:] A 38. keringés során végrehajtom a kézi beállítást a leszálláshoz. Folyamatosan dolgozom a fotométerrel. Ha nem sikerül a helyzetbeállítás, megforgatom a hajót. Értettem önt. Kapcsoljam ki a helyzetbeállítást amikor a hajó a területünk fölé ér. [Be kell] kapcsolnom az UKV-t [VHF]-sávra a területünk feletti áthaladáskor.

 

Kevesebb mint két óra múlva, 19.08-kor, a 38. keringés során Tyereskova közvetlenül Koroljovnak jelentett.

 

Csajka [Tyereskova]: Nem sikerül a fotométert bekapcsolnom. Már jó néhányszor megpróbáltam. Csajka a hajó helyzetbeállítását a fotométerrel egy repülőgépen hajtotta végre… [zavaros a szöveg] 120 atmoszféra, így újabb lehetőségem adódik, hogy pontosan beállítsam a hajót a leszálláshoz. Hőmérséklet 10  – egész jó. Nem kapcsolom be a szellőzőt, mert elég hideg, és most kellemes idő van a szellőző nélkül.

 

Ennél a pontnál kisebb szünet.

 

 

Sajtókonferencia a Vosztok-5 és Vosztok-6 sikeres repülését követően. Balról jobbra: PavelPopovics, Jurij Gagarin, Valentyina Tyereskova, Msztyiszláv Keldis (a Szovjet Tudományos Akadémia elnöke), Valerij Bikovszkij, Andrian Nyikolajev és Nyikolaj Kamanyin vezérőrnagy.

 

Csajka [Tyereskova]:A helyzetbeállítás gyorsul [zavar]. Ne aggódjanak, mindent megcsinálok. Ne aggódjanak miattam.

 

Újabb szünet.

 

Csajka [Tyereskova, a Zarja-6-hoz beszél]: A Huszadikat [Koroljov] tájékoztatom, hogy elkezdem a helyzet-beállítást a leszálláshoz. Ne aggódjanak, ne aggódjanak.

 

Újabb szünet.

 

Csajka [Tyereskova]:A Huszadikkal egyetértésben végrehajtottam a kalibrációt [a] Glóbuszon és [zavaros] … [szünet] Hat óra 26 perckor megkaptam az adatokat a Glóbusz (berendezés] korrekciójára vonatkozóan, a kiigazítás száma 524, hosszúság 273, a művelet kezdési időpontja 7 [zavaros]. A 47. keringésen glóbusz kalibráció.

 

Csertok szerint Tyereskova sikertelenül hajtotta végre a magasság-beállítást célzó feladatot, ami különösebben „nem foglalkoztatta” a földi irányítókat, azonban annál inkább „bosszússá tette Koroljvot”. Az átiratokban, rövid szünetet követően, Tyereskova hangját halljuk 20.38-kor a 39. keringése során, közvetlenül Koroljovhoz intézve szavait, aki meglehetősen nyugtalanul fogadta, hogy a kozmonauta hosszú időn keresztül nem válaszol a földi irányítás hívására.

 

Csajka [Tyereskova]: Huszadik [Koroljov], elaludtam… [de] már felébredtem.

 

Kamanyin feljegyezte naplójában, hogy Tyereskova a helyzetbeállítást szolgáló kísérletben való sikertelensége ellenére, igyekezett megnyugtatni a földi irányítást: „Ne aggódjanak, mindent megcsinálok [holnap] reggel” – mondta például, az űrben töltött harmadik napjának végén.

A tervek szerint a földi irányítás (különösen a kozmonauta Gagarin, Tyitov és Nyikolajev, az OKB-1 osztályvezetőjével, Borisz Rausenbachhal együtt – feleltek a Vosztok helyzetbeállító rendszeréért) precíz utasítás-sorozatot továbbított Tyereskova részére arra az esetre, ha a visszatéréshez kézzel kell beállítani az űrhajó helyzetét. Ezeket az utasításokat a 45. keringés során kívánták leadni.

Nagyjából ebben az időben tett Tyereskova megjegyzéseket saját állapotára.

 

Csajka [Tyereskova a Zarja-6-nak]: Sokat iszom. Émelyítő [érzésem van] az édességektől, az édességek tehát nem igazán megfelelőek. Ne aggódjanak az egészségi állapotom miatt – teljesen jól érzem magam. Tökéletesen jól. Szeretnék krumplit, hagymát és fekete kenyeret…

 

Kamanyin szerint június 18-ról 1-re virradó éjszakán, Tyereskova állapota ellenére, ő (és Bikovszkij) békésen aludtak, és jól kipihenték magukat másnapra. Amint pedig az alábbiak megerősítik, a 47. keringés során (június 19-e reggel), Tyereskova mégiscsak sikeresen hajtott végre néhány helyzetbeállítást érintő feladatot a Vosztok-6 fedélzetén, nagyjából 20-25 perces időtartam során.

 

Csajka [Tyereskova]: 7 óra 40-tól 8 óra 5 percig hajó-helyzetbeállítás…. Minden rendben van. A forgás és a pörgés.

 

Szünet következik.

 

  

 

Képsorozat a Többnapos Közös Űrrepülés című filmből. Tyereskova útját mutatja a beöltözésétől a 8K72K jelű hordozórakéta startjáig, rajta a Vosztok-6 űrhajóval.

 

Csajka [Tyereskova]: Rendben, bevenni egy tablettát, ellenőrizni a katapultülés kioldó kapcsolóját, a hevederrögzítéseket… Mit is mondtak a hajóval kapcsolatban?

Csajka [Tyereskova – Veszna 2-nek]: [Kérem] kérem, tudassák Zarja-1-gyel, hogy a 47. keringés során beállítottam a hajót a leszálláshoz húsz perc alatt, mindhárom tengelyre. Megfordítottam a hajót. Minden az elvárások szerint történt.

 

Kamanyin megerősíti a fentieket naplójában, megemlítve, Tyereskova végrehajtotta a helyzetbeállítást, habár feljegyzései azt sugallják, hogy mindösszesen 15 percig tartott a megfelelő helyzet beállítása, szemben a Tyereskova által megadott 20-25 perccel. Kamanyin hozzáteszi még, Tyereskova „felvillanyozódva” jelentette kormányzásának eredményét. Koroljov és az Állami Bizottság további tagjai ugyancsak elégedettek voltak (legalább akkor) tevékenységével és úgy gondolták, ha az automata rendszer meghibásodna, Tyereskova képes lenne az űrhajót a visszatérési pozícióba kézzel is beállítani.

 

 

A visszatérés

A leszállásra vonatkozó leírások ragyogóak. Kamanyin megemlíti, hogy június 19-én, 09 óra 39 perc 40 másodperckor kiadták a parancsot (a földről) A Vosztok-6 automatikus visszatérésének megkezdésére. Néhány másodperccel később, a földi irányítás megtudta, az utasítást sikeresen továbbították.

Kamanyin hozzáteszi naplójában, Tyereskova a küldetés számos eseményéről nem adott semmiféle információt. Ideértve például a Napra tájoló orientációs rendszer bekapcsolását; a Vosztok-6 fékezőrakétája működését; az űrhajó két fő egységének szétválasztását, a leszálló- és a műszaki egységét. A földi irányítás az említett műveletek sikeres végbemeneteléről csak később értesült, Kamanyin pedig panaszkodik, a földön mindenki kétségbeesetten várta, hogy Tyereskova saját maga erősítse meg mindezt, ő azonban láthatóan hallgatásba burkolódzott.

Az alábbiakból kiderül, Tyereskova beszámolóját a kritikus műveletek végrehajtásának idején, konkrét tevékenységének tartalmát, a földi irányítás számára telegrafikus úton közvetítette, nem pedig közvetlen szóbeli módon, a rádiófrekvenciát használva. Ennek eredményeként a földi irányítás a visszatérésére vonatkozóan csak közvetett forrásokból tájékozódhatott.

 

Csajka [Tyereskova – Veszna-2-nek]: 9 óra 42 perckor Szpuszk-1 [a visszatérési parancssor 1. eleme] bekapcsolva. Begyújtási művelet a KRU-n. A jelzés rendben. Kész vagyok a visszatérésre. Heveder-rendszer meghúzva.

 

Csajka [Tyereskova]: 9 óra 47 perc. Itt Csajka. A zárak rögzítve. A katapult kapcsolója „be” állapotban. 9 óra 51 perckor a Szpuszk-2 elindítva. Az első parancs végrehajtva.

 

Csajka [Tyereskova]: 39 perc. Visszatérés. Veszna-4, vége. A hajó forog, forog, eléggé gyorsan, és elkezd lángolni. A látómezőmben megfigyelhetem a lángoló hajót. Halványpiros színű, pirosas. A hajó forog és lángol. Mint egy pörgettyű, forog és ég, lángol. Pörög és pörög, lángol – a látómezőmben látom. Borzasztóan ég. Félelmetes. Forog a tengelye körül, pörög a tengely körül. Rázkódik, remeg. Majd szétesik.

 

 

Ugyancsak az előző dokumentumfilmből való ez a felvétel is, Tyereskova éppen a leszállás helyét és idejét rögzíti fedélzeti naplójába. A jobb oldalt lévő nőt gyakran azonosítják be az egyik űrhajós-társának, de az is lehet, hogy Ljubova Maznicsenko doktornő. (RIA Novosztyi)

 

A beszélgetések átiratából kiderül, hogy az utolsó utasítások elhangzásának idején Tyereskova hangja szokatlanul nyugodt, higgadt, a legkevésbé sem ideges. Néhány perc múlva a fő ejtőernyője kinyílik, a Vosztok-6 visszatérő kabinja feltűnik a képernyőkön, a leszállási pont koordinátáját egészen pontosan sikerült bemérni.

A Vosztok-5 és a Vosztok-6 egyaránt két fokkal északra szállt le az előzetesen kiszámított ponttól, hiba történt tehát, ennek oka pedig a visszatéréskor kiadott parancsok pontatlanságában keresendő. Kamanyin Valószínűleg tévedett, ő ugyanis a visszatérés folyamán történt kommunikációs problémákat és a kutató-mentő szolgálat ténykedését jelölte meg legfőbb hibaforrásként.

A földi irányítás lényegében semmit sem tudott a kozmonauták egészségi állapotáról még a visszatérést követő több óra elmúltával sem. Tyereskovát, biztonságos leszállásáról, a földi biztonsági kommunikációs rendszereken át hívták, innen értesültek az eseményekről. Az egyik repülőszakasz parancsnoka pontosan ugyanezt tette, miközben átrepült Bikovszkij leszállási pontja fölött és látta is Bikokovszkijt, a Vosztok-5 pilótáját.

Tyereskova június 19-én, moszkvai idő szerint 11.20-kor ért földet, körülbelül 620 km-re északkeletre Karaganda városától Kazahsztánban, két nappal, 22 órával és 50 perccel fellövését követően. Leszállása nem volt probléma-mentes. Miután biztonsággal elhagyta űrkapszuláját 6.5 km-es magasságban, s lebegett alá ejtőernyőjén, a kiképzésen sokszor figyelmébe ajánlott veszélyhelyzet elkerülése ellenére felnézett az ejtőernyő-tartó felöli oldalon, a vezetőkábelek irányába, túlnyomásos sisakkal a fején, amikor egy fémdarab egész pontosan orrba találta. Az Állami Bizottság elnöke, Georgij Tyulin két nappal később találkozott Tyereskovával, s visszaemlékezéseiben elmondta, A kozmonauta erősen bepúderozta „normálisnál kissé nagyobb orrát”, sebesülése elrejtése végett.

Mindkét kozmonauta június 19-én az éjszakát a leszállási hely közelében töltötte. Bikovszkij Kisztanajban, míg Tyereskova Karagandában. Június 20-a reggelén mindkettőjüket – bár külön-külön – Kujbisevbe szállították repülővel, az Állami Bizottság néhány tagjával való találkozóra, akik Moszkvából repültek a helyszínre. A repülőgépen készült filmrészleten tisztán látható Tyereskova orr-sérülése.

Kujbisevben Bikovszkij és Tyereskova hivatalos jelentést tett az Állami Bizottság tagjai előtt feladataik teljesítéséről, elsőként Tyulin titkárnak, azután Koroljovnak (akitől Tyereskova egy csokor rózsát kapott). Emberek százai vették körül, érzelmes találkozó zajlott le közte és Bikovszkij között; mindkét kozmonauta tett egy rövid sétát operatőrök tömegének gyűrűjében. 13.00-kor Tyulin vezette Állami Bizottság hivatalos fogadást tartott, ahol Bikovszkij és Tyereskova ismét hivatalos jelentést adott (rögzítették is), beszámoltak tapasztalataikról.

 

 

Repülés utáni elemzés

Bikovszkij hosszadalmas beszámolójában megjegyzi, számos próbálkozása ellenére nem sikerült szabad szemmel megfigyelnie a Vosztok-6-ot. Tyereskova jelentésének összefoglalóját és szerkesztett változatát Kamanyin naplója tartalmazza, ebből idézünk az alábbiakban.

 

Tyereskova jelentése

A Vosztok-6 fellövése kitűnően sikerült. A kommunikáció rendben volt, valamennyi utasítást tisztán értettem. A g-terhelés könnyen elviselhető volt, nem érte el az 5-ös értéket. Láttam a Földet a képernyőn és a kémlelőnyíláson is. A jobb oldali kémlelőnyíláson láttam a [hordozórakéta] harmadik fokozatát. A küldetés során a súlytalanság nem okozott kellemetlen érzést. A [repülési programnak] megfelelően végeztem a munkám.

Jasztrebbel a Föld árnyékos oldalán teremtettem meg a kapcsolatot. Láttam egy csillagot, háromszor fényesebb volt a Vegánál, melyről úgy gondoltam, a Vosztok-5. A helyzetbeállító-rendszer bekapcsolásakor reccsenést hallottam, hasonlatosat egy üres kanna összetöréséhez.

Eleinte nem sikerült elvégeznem a helyzetbeállítást. Felhívták a figyelmemet, hogy a 38. keringés során Huszadik [Koroljov] tájékoztatni fog a kézi irányításról. A 45. keringés során, húsz perc alatt, kézzel állítottam be az űrhajó helyzetét. Úgy gondolom, semmi hiba nem volt a helyzetbeállító-rendszerben. A berendezéssel való munka bonyolult volt: nem értem el a Glóbuszt és más műszereket…

Mintha mozifilmen látnám, megfigyeltem a városokat, a felhőket és a Holdat… Lefényképezni és rögzíteni a látványt igen nehézkesnek bizonyult. Nem végeztem el a biológiai kísérleteket – egyszerűen nem értem el a dolgokat. A doziméter nulla állapotban maradt. A tisztálkodásra való szalvéták gyengén lettek benedvesítve és túl kicsik voltak. Kellene valami a fogak tisztításához. Megfigyeléseket végeztem fényszűrőkkel. A horizonton fényes övet láttam. Dél-Amerika felett vihart láttam. Éjszaka, a nagyvárosokat könnyen be lehetett azonosítani. A Hold fényének visszatükröződése a földi felhőzeten csodálatos látvány volt. Nehéz volt felismerni a csillagképeket. Nem láttam a napkoronát sem.

Az első nap nem igazán éreztem magam jól az [SK-2] űrruhában. A második nap bosszantó fájdalmat éreztem a jobb térdemben, a harmadik napon már egészen aggasztóvá vált. Az űrsisak akadályozott és nyomta a vállam. A fülhallgató pedig a bal fülemet nyomta. A derekam köré felerősített érzékelők egyáltalán nem zavartak. [Azonban] a fejemre szerelt szenzor viszketést és fejfájást okozott. A teljes repülési idő alatt a légkondicionáló rendszer jól működött. A fellövés idején a kabin hőmérséklete 30 fok volt, az első nap végén 23 fok, a második nap kezdetén viszont lesüllyedt 12 fokra, azután ezen az értéken maradt.

A rádió-kapcsolat rendben működött. Amikor bekapcsoltam az UKV-t [VHF] zavaros volt. A legjobb kommunikáció a 2-es kommunikációs zónában volt. Az egyenlítő közelében nagyon zavaros volt az adás. A Veszna-1-et és a Veszna-4-et kitűnően hallottam a legdélebbi részeken is. A repülés első napján kitűnő volt a kapcsolat Jasztrebbel, a második nap első felében is kielégítő, azután nem volt kapcsolatom vele, azonban hallottam a Föld neki szóló üzeneteit. Nagyon boldog voltam, hogy Jasztreb kötelében repülök.

A súlytalanság semmiféle kellemetlen érzéssel sem járt. A karjaim lebegtem, és nagyon jó lett volna kiszabadítani őket a védőfelszerelésből. A tornázás közben az ülés felé igyekeztem hajolgatni. A kenyér nagyon száraz volt, így meg sem ettem, szerettem volna fekete kenyeret, krumplit és hagymát.

A hideg víz nagyon kellemes volt. A gyümölcsök és a marhaszelet finomak voltak. Egyszer visszajött belőlem, de ez az étel miatt volt, s nem pedig az emésztő-rendszerem miatt. Az ASU [emberi végtermék eltávolító rendszer] használata sokkal könnyebb volt az űrben, mint a Földön. A pszichológiai tesztek között semmi különbség nem volt a földiekhez képest. A fotóméterrel két mérést végeztem. Mindkét ceruza eltört, és nem volt mivel írnom.

[A ceruzák hiánya – teljességgel képtelen dolog – megakadályozta Tyereskovát a fedélzeti napló részletes vezetésében.]

Végrehajtottam a visszatéréshez szükséges valamennyi előkészületet és jelentettem tevékenységemről. Habár [amikor] földárnyékban voltam, a nap-orientációs rendszer aktiválódott. A TDU bekapcsolódását csak ritkán lehetett hallani.

Az utasításokat a parancs-csatornán igazoltam vissza telegráfon. Háttal [repültem] a Földhöz képest. Zökkenést éreztem a kabin leválásakor. A hajó eleinte stabil volt, ám aztán előre és hátra rángatott. A g-erők nem haladták meg a 8-as értéket. Ahogy a hajó hővédő rétegei leégtek, láttam leválásukat a lángok fényében. A műveleteket követően…. a [katapult] ülés nagyon símán és gyorsan vált el a kabintól. Miután az ejtőernyők kinyíltak, láttam a hajót alattam. A hajó, a [katapult]ülés és én, egészen közel szálltunk le egymáshoz.

Fontos, hogy irányítható legyen az ejtőernyő-kupola, merthogy háttal értem földet. Az emberek futva közelítettek hozzám és segítettek. A hajó 400 méterre volt tőlem. Egy óra múlva repülőgép és két ejtőernyős szállt le [mellettem]. Három óra múlván jelentést tettem N.S. Hruscsovnak telefonon a repülés sikeres végrehajtásáról.

 

Különleges felvétel a felsorakozó kozmonautákról. Balról: Jurij Gagarin, German Tyitov, Andrian Nyikolajev, Pavel Popovics, Valerij Bikovszkij, Valentyina Nyikolajeva-Tyereskova, Konsztantyin Feoktyisztov, Vlagyimir Komarov, Boris Jegorov, Pavel Beljajev és Alekszej Leonov. (RIA Novosztyi)

 

 

Tyereskova egészségi állapota

Tyereskova állapotára és a küldetés közbeni tevékenységére vonatkozóan egyértelműen megoszlanak a vélemények. A leghangosabb kritikát a Szovjet Légierő orvosa, Vlagyimir Jazdovszkij, az űr-biomedicina egyik specialistája fogalmazta meg. Június 25-én, reggel 9-kor, Msztyiszláv Keldis akadémikus (a Tudományos Akadémia elnöke), Georgij Tyulin (az Állami Bizottság titkára) és Kamanyin megérkeztek Koroljov irodájában, hogy megbeszéljék a két kozmonauta, Bikovszkij és Tyereskova aznapra tervezett sajtókonferenciáját.

A tervek szerint a két kozmonauta beszámolóját Keldis, Jazdovszkij és Anatolij Blangonravov akadémikus rövid összefoglalója előzte volna meg. Jazdovszkij értekezése magába foglalt volna egy bekezdést „Tyereskova gyenge egészségi állapotáról az űrben, súlyos érzelmi problémáiról, fáradtságáról és hirtelen munkaképesség-csökkenéseiről.”

A többiek valamennyien visszautasították Jazovszkij tervét az említett szakasz széles nyilvánosság előtti előadásával kapcsolatban, így az soha nem is került bele. Kamanyin megjegyezte naplójában, hogy azok, akik Tyereskova számára csupán egynapos repülést engedélyeztek, később meggondolták magukat és Tyereskova beleegyezése nélkül tolták ki az út időtartamát két, sőt, három napra. Megjegyzi, „Tyereskova kétségtelenül súlyos fáradtságot érzett, különösen repülésének első és második napja végén… azonban összeszedte magát, hogy folytassa küldetését és teljesítse a maximális ütemezett időtartamot.”

Az akkori sajtókonferencián semmiféle célzás nem hangzott el a Vosztok-6 problémáival kapcsolatban. A kommunikációról szólva Tyereskova megjegyezte, hogy a Bikovszkijjal való párbeszéd a rövidhullámú sávon olyan tiszta volt, mintha ugyanabban a szobában tartózkodtak volna mindketten. A világűrben töltött idejével kapcsolatban hozzátette, hogy „Jól viseltem a súlytalanságot, gyorsan alkalmazkodtam hozzá és megszoktam.”

Jazdovszkij a saját előadásában egyetlen szóval sem említett részleteket azokról a lehetséges problémákról, melyekkel Tyereskovának szembesülnie kellett. A COSPAR által a Tudományos Akadémia részére előterjesztett hivatalos jelentés a Vosztok-5 és Vosztok-6 repüléséről, hasonlóképpen nem említ semmiféle rendellenességet, amennyiben viszont a szöveget alaposan megvizsgáljuk, kiderül, BIkovszkijt kiszemelték különböző kísérletek elvégzésére (beleértve orvosi kísérleteket is), Tyereskovát nem.

Hetekkel Tyereskova útját követően újabb problémák merültek fel Tyereskova állapotával kapcsolatban. Kamanyin július 2-án megjegyzi, a Légierő orvosai, Vlagyimir Jazdovszkij, Alekszandr Babijcsuk és mások, találkoztak Tyereskovával, hogy „tisztázzák”, hogyan érezte magát az űrrepülése alatt.

Tyereskova továbbra is következetesen állította, jól érezte magát a repülés teljes ideje alatt, munkaképességének maximumát birtokolta, bármiféle probléma nélkül. Elmondta, hogy repülése harmadik napjának reggelén kevés mártást evett zöldséggel és citrommal, ami miatt szédülni kezdett és visszaöklendezte. Nem fogyasztotta el a számára előírt teljes mennyiséget, ám állítása szerint soha nem evett a három napra előírt táplálkozási adagokból 60%-nál kevesebbet.

Kamanyin láthatólag Tyereskova pártjára áll ez ügyben, megjegyezve, hogy Jazdovszkij és további orvosok „bizonyos okok miatt” úgy hitték, Tyereskovának jelentős problémái adódtak a küldetése során, s továbbra sem mondott el mindent számukra. A szabályok szerint jelentenie kellett volna az űrben jelentkező szédüléses állapotát, ám nem tette, a földön az Állami Bizottság tagjai is csak sikeres leszállását követően értesültek róla.

Amit egyik fél sem tagadhat le, az a következő: közvetlenül a leszállást követően, a különleges utasítások ellenére, szétosztogatta a megmaradt élelmiszerét a helyi lakosoknak. Ennek eredményeként, az orvosok nem tudták tárgyilagosan megbecsülni, mennyi élelmiszert fogyasztott el pontosan a világűrben.

A közjátékkal kapcsolatban Csertoknak megvan a maga különleges álláspontja. Emlékirataiban azt állítja: „Birtokomban van egy igen ritka felvétel. Egyik tudósító még a leszállás biztonságáért felelős ezredesek és tábornokok megérkezése előtt jutott el Tyereskovához. Mindenféle orvosi utasítás ellenére, az ejtőernyőjén összekészített,  a helyi ételekből összeállított fogásokból táplálkozott. Háromnapos útja alatt Csajkának nem volt étvágya.”

 

Jurij Gagarin (balról), Valentyina Nyikolajeva-Tyereskova, Andrian Nyikolajev, Valerij Bikovszkij és Pavel Popovics a Kreml falánál a Vörös Téren 1963. november 7-én. (RIA Novosztyi)

 

A szovjet-kor újságírója leírta a jelenetet: „Az operatőr lefilmezte Tyereskovát amint friss tejet iszik egy palackból, eközben űrhajója szomszédságában áll a sztyeppe közepén. A közeli kolhozokban dolgozó emberek körbevették a fémgömböt [a leszálló egységet], s leskelődtek befelé a nyílásán keresztül. Űrrepüléséről kérdezték Tyereskovát és sajttal, lepénnyel, kumisszal, s kenyérrel kínálták. Minden irányból helyi pásztorok közelítettek futva, hogy megnézzék az űrhajót.”

Jazdovszkij később ugyancsak kommentálta Tyereskova visszatérés-utáni viselkedését: „Azon a helyszínen, ahol Tyereskova leszállt, az [intézetünk] orvos-kollégája, az ejtőernyős ugrás világcsúcstartója, Ljubova Maznincsenko szintén leereszkedett. Kifogásolta Valentyina Tyereskova viselkedését a kozmonautákra vonatkozó, a leszállás térségében előírt kódex megszegése miatt.”

Tyereskova fogta az űrhajósok számára fenntartott teljes fedélzeti élelmiszer-készletet és szétosztogatta az őt körbevevő helyi lakosok között. A kozmonauták fedélzeti naplóját a leszállás helyén töltötte ki, nem pedig repülés közben [azaz, feljegyzéseit nyilvánvalóan a földön fejezte be, mivel ceruzája eltört az űrben]. Néhány higiéniai eljárást kellett végrehajtani az űrhajón a leszállást követően. Ez a folyamat összezavarta a leszállás valós körülményeire vonatkozó képet. A tudósokat megakadályozták a leszállást követően Tyereskova állapotának és a leszállóegység belsejének alapos kivizsgálásában.”

Az űrutazás során élelmiszert illető állítások tisztázása érdekében Tyereskova a Kozmonauta Kiképző Központ (TsPK) oktatójának, július 16-án, azaz pontosan egy hónappal a repülése után, megemlítette, hogy az olyan volt mint a „radír” és a hús nagyon „rágós” volt.

Érdekességképpen, a Többnapos Közös Űrrepülés – című dokumentumfilm egészen más megvilágításba helyezi a leszállás után történteket. A filmrészlet Tyereskovát nem sokkal a leszállást követően mutatja, amint a Vosztok-6 leszállóegysége mellett üldögél, egy orvosnővel beszélget a kereső-mentő szolgálat részéről, és nagyon boldognak látszik. Az orvosnő alaposan megvizsgálja, miközben láthatóan a bal vállát ért kellemetlen érzésekre panaszkodik.

Amint a kereső-mentő szolgálat további tagjai megérkeznek, Tyereskova láthatóan a repülő-készletéből (fogpaszta jellegű tárolók) szedeget ki, s nyújtja át őket a leszállóegység közelében összegyűlt mezőgazdasági munkásoknak. Tyereskova étel-osztogatása az űrhajón szállított készletből tehát jó néhány kereső-mentő szolgálatos beosztott jelenlétében történt, beleértve orvosokat és katonatiszteket is, akik egyértelműen megtilthatták volna neki, hogy így tegyen.

Kamanyin hozzáteszi, nem tudta megbocsátani Tyereskovának a leszállást követő nyilvánvaló szabály-megszegést, miként az sem, hogy nem adott egyértelmű részleteket tapasztalatairól az őt megvizsgáló orvosoknak. Úgy hitte, s erre némi alapja is volt, Tyereskovának ez a különös viselkedése a kozmonauta orvosai utasításai iránti viszonyát tükrözte. Miként az amerikai társaik, a szovjet kozmonauták is igen feszült kapcsolatban voltak orvosaikkal, hiszen az orvosoknak megvolt a hatalma a repüléstől való eltiltásukra mar a legkisebb fegyelemsértés következményeként is.

Teljesen nyilvánvaló, ha Tyereskova kezdetben megpróbálja erőtlenül védeni repülés közbeni tevékenységét Jazdovszkij felvetéseire válaszolva, később sokkal keményebbnek kellett volna lennie. Kamanyin megjegyzi, „Jazdovszkij professzor jó néhány, alaposan összeállított jelentését követően…, melyekben felhívja a figyelmet Tyereskova rossz közérzetére a repülése során (nagyon fáradt volt és elvesztette munkaképességét), Valja elhatározta, hogy megvédi magát.” Igen magasra értékelt és rendkívül pozitív hangulatú összefoglalót készített saját űrbeli tevékenységéről, sokkal magasabbra téve a lécet, mint az a repülési jegyzőkönyvekben szerepel.

Tyereskova repülésével kapcsolatos ellentmondások nem csitultak, s egészen Koroljovig, a főkonstruktőrig jutottak, aki személyesen akarta a kétértelműségeket tisztázni a női űrhajós repülése kapcsán. Koroljovot nyilvánvalóan igencsak aggasztották Jazdovszkij állításai Tyereskova gyenge egészségi állapotáról, különösen a 32. és 42. keringés között, hányásával, gyenge étvágyával és „gyenge szívtevékenységével” kapcsolatban.

Kamanyin szerint Koroljov állandóan arról a szándékáról beszélt, miszerint szeretné megnyitni a világűrt átlagos emberek számára. Aztán egy bizonyos ponton, hetekkel a repülést követően (talán július 13-án), Tyereskova meglátogatta Koroljovot az OKB-1 tervezőhivatalban, hogy megossza tapasztalatait a magasság-ellenőrző rendszer tervezőivel, s átadja ismereteit a rendszer használatával kapcsolatban.

Csertok beszámol róla, hogy Tyereskova Kalinyingrádba (most Koroljov), Moszkva külvárosába Koroljov személyes titkárával érkezett, tucatnyi főmérnök fogadta az OKB-1 részéről, köztük Csertok és Rausenbach, a két férfi a Vosztok-6 magasság-ellenőrző rendszerének felelőse volt. Csertok visszaemlékszik rá, hogy mielőtt Tyereskovának lehetősége lett volna nyíltan beszélni tapasztalatairól, Koroljov előlépett és félbe szakította a programot, kérvén, hogy had beszéljen Tyereskovával négyszemközt tíz percet. Miután a fél órányi magánbeszélgetés befejeződött, Koroljov elment, előtte azonban „végigjáratta a tekintetét az összegyűlt embereken és sátáni vigyor jelent meg arcán, aztán gyorsan távozott.”

Tyereskova csak jó néhány perccel később követte, még akkor is könnyei elrejtésével küszködött, és rettenetesen levert volt. A mérnökök csak tessék-lássék próbálták újra felvenni a megbeszélés fonalát, ám amikor észrevették, Tyereskova bármelyik pillanatban könnyekben törhet ki, gyorsan hagyták elmenni. Csertok még kiegészíti az eddigieket, „Egyikünknek sem volt semmi elképzelése [Koroljovnak] mi oka volt arra, hogy Tyereskovát majdnem a sírásig juttatja.”

Mivel Jazdovszkij volt a legképzettebb, s egyben Tyereskova évtizedeken át tartó legszigorúbb kritikusa is, néhány dolgot érdemes tisztázni vele kapcsolatban. A többiekkel ellentétben, nem volt hajlandó moderálni magát a kritikai megjegyzése kapcsán, az űrkutatás terén fennálló tekintélye a Szovjetunióban (és később Oroszországban) biztosítékul szolgál arra, hogy véleménye igen komoly súllyal essen latba Tyereskova tevékenységével kapcsolatban.

 

A Frunze egészségügyi központ Szocsiban. Első sor, balról: Valentyina Gagarin (Jurij felesége), Jurij Gagarin, Valentyina Tyereskova és Andrian Nyikolajev. (RIA Novosztyi)

 

1996-ban kiadott emlékirataiban romboló kritikával illette az első női űrhajóst. Megjegyzi, hogy amikor az első női űrhajós-jelölteket kiválasztották, a Repülési és Űrorvosi Intézet (ahol Jazdovszkij vezető tisztséget töltött be), rangsorolta az öt nőt a orvosi eredményeik és elméleti felkészültségük alapján – Ponomarjova, Szolovjova, Kuznyecova, Szergejcsik (Jorkina) és Tyereskova.

Más szavakkal, Tyereskova az utolsó volt a sorban. Jazdovszkij állítása szerint Hruscsov „közbenjárása” és Koroljov, Keldis, valamint Kamanyin „hallgatólagos megállapodása” nyomán az orvosi bizottság „összegzésével szemben”, Tyereskovát jelölték első helyre a repülési sorban, bizonnyal társadalmi háttere miatt. Jazdovszkij még hozzáfűzi: „Ez a módszer természetesen nem kifejezetten a legjobb a kiválasztásra.”

Tyereskova tényleges világűrbéli tevékenységének tisztázására Jazdovszkij szembeállítja Bikovszkijjal: „Az orbitális repülés során Bikovszkij kozmonauta teljes egészében végrehajtotta a repülési feladatokat és a tudományos kísérleteket.”

Jazdovszkij 1996-os kommentárja még alaposan lehúzza Tyereskova ténykedését: „Tyereskova orbitális repülését háromnaposra tervezték. A telemetriai adatok és a televíziós monitorozás eredményeként elmondható, Tyereskova a repülése legnagyobb részét kifogástalanul elvégezte. A földi állomásokkal a kommunikációt komótosan kezelte. Testmozgását lekorlátozta. Szinte meg sem mozdult. Egyértelmű változások következtek be vegetatív idegrendszerében. Nem végezte el kijelölt feladatai egy részét a hajón, ezért szükségessé vált a repülés technikai vezetőjének, Koroljovnak és Rausenbachnak együttműködése, további instrukciók adása révén Tyereskovának az űrhajó rendszereivel összefüggésben.”

Tyereskova állapotának rosszabbodása és munkaképességének csökkenése, a súlytalanság állapota káros hatásainak tudható be. Amikor tanácsoltam neki, vegyen be egy meprobromat tablettát (altató) a gyógyszerkészletből, Tyereskova nemleges választ adott és azt mondta: ’Ne aggódjon doktor, teljes egészében végrehajtom a feladatomat.’  Koroljov látta Tyereskovát a tévé képernyőn, amint mozdulatlanul ül, és egyáltalán nem hajtja végre teljes egészében a feladatait, arra ösztökélve az Állami Bizottságot, hogy megszakítsa repülését, és elkezdjék a Vosztok-6 visszahozását a Földre.

„Az Állami Bizottság elnöke, L.V. Szmirnov a felvetésre azt válaszolta, a repülés egészségügyi okokból történő megszakítása az egészségügyi program vezetőjének a feladata. Megfontoltam a mellette és ellene szóló érveket és úgy döntöttem, megkérem az Állami Bizottságot, legyen a repülés folytatása mellett.”

„Így magamra vettem a teljes felelősséget Tyereskova három naposra tervezett repülése kivitelezése ügyében. Szergej Pavlovics, viszontválaszában [kritizálta] az asztronauták kiválasztásának folyamatát és felkészítésüket, mire azt feleltem, most aratjuk le a Koroljov, Keldis és Kamanyin közötti nézeteltérések gyümölcsét, olyan kérdésekben [pl. Tyereskova első számú űrpilótának jelölése], melyekben nem voltak kompetensek.”

„A repülés folytatódott és Tyereskova állapota, illetve munkaképessége nem javult. Alvás után érzelmi terhelése csökkent, munkaképessége csak kicsivel lett jobb. Szívverése 58 és 84 között változott. Szívritmusában hirtelen, rövid ideig tartó ingadozások jelentkeztek, percenkénti légzési ritmusa 16-ról 22-re emelkedett.”

Összehasonlításképpen Jazdovszkij megemlíti Bikovszkij élettani adatait: „Bikovszkij kozmonauta szívverése a repülés folyamán 46 és 80 között változott, a percenkénti légzési ritmusa pedig 12 és 22 között. A szívösszehúzódásának napközbeni változása hasonlatos volt a földi kísérletek során rögzített adatokhoz.”

 

Ez a meglehetősen szokatlan felvétel Valentyina Tyereskovát mutatja a Voszhod űrséta szkafanderében, valamikor valószínűleg az 1965-1966-os időszakban, amikor számos női kozmonautát is kiképeztek űrsétára.

 

A Jazdovszkij által közölt számszerű adatok nem mutatnak lényeges eltérést Bikovszkijhoz képest. Talán a legpártatlanabb beszámoló Tyereskova repülés közbeni tevékenységéről a Repülés és Űrorvoslás – című, 2001-ben megjelent könyvben olvasható, az intézet történetéről szóló visszatekintés keretében. A Vosztok-6 küldetésével kapcsolatban a szerzők (valamennyien a szovjet űrorvoslás prominens alakjai) kicsivel több részletbe engednek bepillantást Tyereskova repülés-előtti felkészüléséről.

„A repülés-előkészítő kiképzés során Tyereskova pszichikai felkészültségi szintjét is vizsgálták, ezek eredményeként kiderült, hiányosságok mutatkoznak a lelki terhelhetősége, a munkaképessége és mozgáskoordinációja terén. Emiatt a [tényezők] miatt egyéni fejlesztési programot dolgoztak ki számára, ennek része volt a vállizmok fejlesztése is, a gyomorra nehezedő nyomás jobb elviselése, valamint kevésbé jelentős dolgok, továbbá, kitartásának növelése a pszichikai terhelések jobb elviselése érdekében, emellett egyensúly- és térérzékelő képességének fejlesztése. Ezeknek a programoknak az elvégzése tette lehetővé Tyereskova számára, hogy igen magas szintet érjen el a fizikai felkészültség és képzés területén.”

A konkrét repülésről szót ejtvén a szerzők megjegyzik: „Tyereskova önmagát illetően jónak érzékelte állapotát a repülés során. Ám bizonyos időtől kezdve, a kommunikációs időszakok túlnyomó többségében az arca koncentráció-hiányról tanúskodott, arckifejezése minimális volt, fejmozgása szinte alig észrevehető.”

„A rádióbeszélgetéseket hallgatván lassú és elmosódott beszéd jellemzi, különösen a kommunikációs szakaszok végén; válaszai egyhangúak, beszéde valahogy monoton. A repülés időtartama alatt étvágya csökkent, ezt bizonyítja a fedélzeti készletek szerény fogyása. Ő maga is említést tesz étvágytalanságáról az édes ételek iránt.. és megfogalmazza kívánságát savanyú ételek iránt.”

A szerzők megemlítik, hogy Tyereskova szívverésének ritmusa a visszatérés során elérte a percenkénti 192-es csúcsot, a katapultálás előtt közvetlenül pedig a 172-es szintet. Bikovszkij megfelelő adatai összehasonlításképpen 174, illetve 157. A leghangosabb kritikusokkal ellentétben (beleértve Jazdovszkijt is) a szerzők megnyugtató megjegyzéssel zárják e szakaszt.

„A fentebb említett szokatlan jelenségek ellenére, Tyereskova sikeresen teljesítette a repülés során rá kiszabott feladatokat és bebizonyította, tartós űrrepülést nemcsak a férfiak, de a nők számára is lehetséges.”

Az évek során Tyereskova tett bizonyos közvetett és közvetlen utalásokat csillagosnak éppen nem nevezhető világűri tevékenységét megcélzó állításokra. Ennek ellenére még továbbra is vannak olyanok, akik mindez mögött csak rosszindulatú lejáratást érzékelnek.

  Saját emlékirataiban Valentyina Ponomarjova, egyik kozmonauta-társa, határozottan kijelenti: „[Amikorra a repülését követő beszámoló elkészült] valamennyien tudtuk, Valja egyáltalán nem érezte jól magát a repülése alatt, végül is, a telemetriás adatokból pontosan tudtuk, hogy nem tudja végrehajtani valamennyi repülési feladatát.”

„Úgy gondolom, hibázott, de soha nem ismerte be nyíltan és őszintén. A sajtó győzedelmesen hirdette – a kitűzött feladat teljes egészében el lett végezve, a kozmonauta jól érzi magát, ám néhány dolog kiszivárgott, szóbeszédek keltek szárnyra (miként minden esetben], különféle fantáziálások láttak napvilágot.”

„Vitatnám, hogy Tyereskova mindent teljesített, amit feladatául jelöltek ki. Azok számára akik először repültek, nem volt más feladat [csak] annyi, hogy megismerjék, miként viselkedik az [emberi] szervezet a világűrben. Nem volt ennél semmilyen fontosabb tevékenység az első hat kozmonauta számára… Minden egyéb, a repülés közben végzett kutatás természetesen jelentős volt, de nem bírt kritikai fontossággal.”

Tyereskova tartalékja, Szolovjova, hasonlóan nagylelkű volt. 1998-ban, a Vosztok-6 repülésének 35. évfordulóján a következőket jegyezte meg: „Annak ellenére, hogy Valentyinának a repülés közben kellemetlen helyzetei adódtak, folytatta repülését és végrehajtotta a szükséges műveleteket.”

„Továbbá, vidáman énekelt, teljesen tiszta hangon társalgott a Vosztok-5 űrhajó parancsnokával, Valerij Bikovszkijjal. A repülése nagyban gazdagította az emberi szervezet viselkedésére vonatkozó ismereteinket súlytalansági körülmények között. Valentyina Tyereskova bebizonyította, joga volt a repüléshez, nemcsak annak eredményei miatt, hanem az azt követő munkája miatt is. Űrrepülése után emberek százainak segített, különösen nőknek.”

 

Nemi megkülönböztetés

A mostanában elérhetővé vált, a repülésre vonatkozó átiratok (miként egyéb elsődleges források is), rendkívül fontos információkat tartalmaznak Tyereskova, a  Vosztok-6 űrhajóval végrehajtott repüléséről. A vita két legfontosabb pontja, az egyik kapcsolódik a másikhoz, a repülés közbeni állapotára és tevékenységére vonatkozik.

Amit elsőként meg kell jegyezni az az, hogy Tyereskova viszonylagosan jól érezte magát a repülésének kezdetén, ám elkezdett rosszul lenni a második nap vége felé, s kifejezetten siralmas állapotban volt Föld körüli útja utolsó napján. Láthatóan jól érezte magát a leszállást követően, és semmiféle jele sincs annak, hogy borzalmas állapotban érkezett volna vissza a földre.

Másodszor, romló közérzeti állapota vezetett a tevékenységében előálló hiányosságokhoz. Habár képtelen volt végrehajtani a helyzetbeállításra vonatkozó kísérletet az első napon, s ennek magyarázata továbbra is várat magára. Lehetséges, hogy idegessége miatt képtelen volt helyes döntéseket hozni.

Fontos megjegyezni, hogy megpróbálta a kísérleteket eredményesen végrehajtani, közvetlenül a visszatérése előtt, aztán végül csak megcsinálta. Hogy tisztességesek legyünk hozzá, el kell ismerni, a Vosztok kezelő- és vezérlőpultja igencsak szegényesen volt megtervezve. Bikovszkij is panaszkodott, a fő vezérlőpulton csak igen nehezen ér el bizonyos részeket.

Tyereskova űrruháját is elég szerencsétlenül tervezték meg, alig nyújtott számára kényelmet. Az öltözetet a 918-as Gyár tervezte (Manapság NPP Zvezda néven ismert), a vállalat a „hivatalos” történeti írásai között megjegyzi, „Tyereskova és Bikovszkij, a hosszú távú  repülését követően egybehangzóan… kijelentette, hogy ugyanabban a testhelyzetben ülve napokon át igen kényelmetlen volt, a ruha egyes elemei pedig fájdalmat okoztak, az orvosi érzékelők nyomták a testet.”

Miként említettük valahol, Tyereskova kevéssé tökéletes tevékenységére elhangzott negatív bírálatok nem kímélték nemi hovatartozását sem.

 

 

Hivatalos portré Valentyina Tyereskováról sok-sok kitüntetésével és elismerésével. Ez a felvétel valószínűleg az 1970-es évek végén készült (NASA)

 

A patriarchális társadalomban, a nők számára megszabott normák (különösen azokban az esetekben, amikor egyébként férfiak által végzett tevékenységekről van szó) sokkal szigorúbbak a nők felé, mint a férfiaknak. German Tyitov például az űrbetegség különböző tüneteitől szenvedett a Vosztok-2-vel végrehajtott repülése során, képtelen volt teljesen éber állapotba jutni a világűrben, de az ilyen gyengeségek miatt nem lett kirekesztett vagy megvetett ember. A repülése közben jelentkezett sok-sok probléma ellenére, addig környékezték, hogy  rendelkezésre állt a kozmonauta csoport tagjaként további űrrepülések megtételére egészen 1970-es nyugdíjba vonulásáig.

A nemi hovatartozás mellett Tyereskovának egy további, hasonlóan súlyos tényezővel is szembesülnie kellett, ez pedig a földi elöljárókkal való őszintesége kapcsán merül fel, beleértve mind a repülése idejét, mind az utána következő időszakot. A küldetés során nem volt őszinte a felbukkant nehézségeivel összefüggésben (ideértve a hányását és általános rossz közérzetét). A repülést követően viszont nagyon is nyíltan beszélt a Vosztok kabin hiányosságairól, s a rosszul tervezett űrruhájáról – néhány tervező haragját jócskán kivívva maga ellen. Teljesen őszinte megnyilvánulása ezekről a problémákkal éles ellentétben áll férfi kollégái következtetéseivel, akik szemmel láthatóan tartózkodóbbak voltak a terezők munkájának ilyetén bírálata kapcsán.

Az egész történet tehát vitatható. Valentyina Tyereskova az első nőként jutott ki a világűrbe. S mint ilyen, ha indiszponált volt is az útja nagyobb részén, miként azt jó néhány orosz orvos állítja, személyes, egyedül elért sikere tagadhatatlan. Talán nem a legjobb választás volt hivatásos kozmonautának kijelölni, azonban egyértelműen alkalmas volt rá, jól felkészült, és bátor nőt tisztelhetünk benne, aki végrehajtotta eme rendkívül jelentőségű történelmi repülést, közel 50 évvel ezelőtt.

 

 

Forrás: Spaceflight 2009. január-február

 

 

Vissza a nyitólapra